Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium I 02-03 1996

Tehnium I 02-03 1996

Ratings:
(0)
|Views: 64|Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

 
Fondat
1970,
serie
nouă
,Anul XXVI-
NR.
293
REVISTA
LUNARA
PENTRU
CONSTRUCTORIIAMATORI
COMANDĂ
DE
STAT
SUMAR:
i
TIV.-SAT
"ROMÂNIA
INTERNATIONAL"
2
PNEUMATICA,TRANSCEIVE8
46
GENERATOR 116 MHz 8TRANSCEIVER CW -3,5 MHz 8ANTENE UUS
9
LUNETĂ
11
RADIORECEPTOARE SIMPLE 12CONVERTOR TV .14INTERFON MOBIL 15RTM-MF-S 16ANTIFURT AUTO18REGULATOR
DE
TENSIUNE 19
ALARMĂ
AUTO20
CAtEL
ELECTRONIC
21
SONERIE22REGENERARE PL50022TAA
611
23SONY TC-800 B
23
VARITUNER-16724TX-FM24TESTOR
STĂRI
L,OGICE
26
',MEMORATOR
27
Tt:LECOMANDĂ
DIGITALĂ
29RADIOMICROFON 30
31
 
Semnalul complex ce se
doreşte
emis
pe
satelit
pleacă
iniţial
din studioul de control general (regia de emisie), Acestaeste format dintr-.un semnal video
şi
două
semnale audio,care prin intermediul unor cabluri coaxiale vor ajunge
În
statiade sol
propriu-zisă,
care
conţinebinenţeles
şi
antena
parabolică
d~
şapte
m diametru. Trecând prin echipamenteleelectronice ale
staţiei
de sol semnalul va suferi anumite
modificări
pentru a ajunge Într-o
formă
corespunzătoare
laantena
di:.
emisie.Înainte de a analiza traseul. semnalului prin blocurile
staţiei
de
sol trebuie
să
menţionămcă
există
Încă
o cale,
formată
de
cabluri coaxiale, Între studioul de emisie
şi
staţia
de
sol, pecare
se
poate transmite
un
semnal de
rezervă.
( figura
1).
Primul bloc
În
care
intră
semnalul de emisie (video
+
2audio) este
un
modulator care va "amesteca" semnalul
şi
cele
două
semnale audio, generând
un
singur semnal.
Există
două
modulatoare identice. Unul este modulatorul
de
bază,
În
care
intră
semnalul de emisie, iar
celălalt
este
un
1
SCHEJi.-1A
BLOC
------
modulator-rezervă
În
care va intra semnalul
de
rezervă.
După
ce iese din modulator, semnalul trece printr-un convertor
ridicător
(Up-Convertor), care are rolul
de
a ridica domeniulde
frecvenţă
al
semnalului
până
la
14-14,5 GHz.
Deasemenea sistemul
conţine
şi
un
convertor-ridică
tor
de
rezervă.
Un
comutator special va putea comuta (manual
sau
automat) calea de semnal de
bază
sau
rezervă.
Ajuns
În
domeniul
frecvenţelor
superînalte
~domeniul
microundelor),semnalul va
fi
preluat
de
unul din cele
două
amplificatoare
de
semnal mare (baza sau rezerva). Aceste amplificatoare
au
puterea de
ieşire
variabilă
practic de la
O
W la 600
W.
Selectarea
În
emisie a unuia dintre cele
două
amplificatoarecu semnal mare se face de asemenea cu ajutorul unuicomutator special.
La
ieşirea·
din amplificator, semnalul este
COQdus
prin intermediul unor ghiduri
de
undă
la
antenă,
estefocalizat de
suprafaţaparabolică
a antenei
şi
este emis spresatelit sub forma unui semnal de microunde
de mare
putere.Pentru a afla puterea
radiată
de sistemul
de
emisie Înexterior ( spre satelit), folosim indicatorul:
Puterea
izotropă
radiatăefectivă
E.1.
R.
P.(EffectiveIsotropic Radiated Power), care
arată
performanţele
de
CONVERTOR
-C.060R'ÂTOR
1.
BAZĂ
RE.
C
E.
P'TOR.I
. 2.
REZERVĂ
~ - - - - - - - -
vIPso·3~O
CDC
0/35
~1/ţ
2,
2
ANTENA
~m
(rI-\IDURI
DE
UNDĂ
ELEVAJIE
[ C.OMANDÂ
MOTOARE
._--~
i
De
\d
c.omdndd
o.ntenei
O.
PROGR.AM
2
4. PR.OGRAM
3
..
Comandă
calculator
j<::ECE.PTOR
PILOT
G#z.
t-------I
3,
__
__
----;)It.
CON'fRo
L
4
VIDEO-
AUDIO
CABINĂ
,--'
-----,--'
SA
rE
L.\T
..
Comanda
t
calculato!'
COMANDA
ANTSNEI
___
~
.
COMANDA
MOTOARE
tCOrt'\C\hdâ
c.alculo.tor
<'ONYERTOl?-
1<1
DICATORMODULATOR
(Vloeo+.2. AUDIO)
14
+
14
5GHz
'1.
8AZ.A
4.
BAZA
.DIZ.
\q
I ~ : " ' : ' - ; " . . : . . . : . t . . : . : . : . . . . : ; . . - - + _ 
. - - - - - i + - - . - - + - - - - - - ~ 
.....
----
COMENZI
eC.~lPAME.N,.'e:
... )r
2..
R.EZERVĂ
2..
ReZERVA
CDC
..
Cort\OIndCi
..
c.alculator
51STEM
DE
MONITORIZARE 51
COlvlANOIf
C.ALCuLAToR
C.ABINĂ
5~'ţtE
SOL
)1
,...
CALCULAmR
f<.EQIE
INT'E.RNA~IONALA
 
 
emisie ale sistemului.EIRP=
HPA
'O/P-pierderi +
câştigul
antenei dBW unde:
HPA
O/P=
puterea de
ieşire
a amplificatorului
de
mare putere( HPA=high power Amplifier)
exprimată
În
dBW.
Pierderile care sunt
alcătuite
din pierderile de putere Înghidurile
de
undă
(cele mai mari)
şi
altele sunt de 4
dBW.
Câştigul
antenei de
şapte
m este
de
58 dBW
(Ia
emisie).
Ştiind
că
amplificatorul de semnal mare are puterea
,maximă
de
ieşire
egală
cu 600 W
şi
transformând
această
mărime
În
dBW
obţinem:
HPA
O/P=27,7
dBW.
Deci:Puterea
izotropă
radiatăefectivă
maximă
va
fi:
E.I.R.P.=1
0.log(600)-4+58=81,7 dBW (pentru sistemul
de
emisie
cu
antenă
de
şapte
m.)., Semnalul emis de
către
satelitul
geostaţionar
EUTELSAT2F3 16
0
E este captat de antena
parabolică
a
staţiei
de
sol.
Acest semnal de microunde este transmis prin intermediulunorghiduri' de
undă
speciale
către
două
amplificatoare
de
zgomot redus (LNA=Low Noise Ampliifier), unul
de
bază
iar
celălalt
de
rezervă.
Domeniul de
frecvenţă
al semnalului care trece prinamplificatorul
de
zgomot redus este 10,95-11,7 GHz.Putem face precizarea
că
frecvenţa
de
recepţie
a postului
"TVRomânia
Internaţional"
este
de
11,57516
GHz
(polarizarea semnalului este
verticală).
După
ce iese din amplificatorul de zgomot redus, semnaluleste divizat (cu ajutorul unor "power splitere"). Semnalelecare
rezultă
sunt introduse
În
convertoare-coborâtoare de
frecvenţă
(
bază,
rezervă,
plus
Încă
două
convertoare, pentrua
se
obţine
mai' multe
căi
de
semnal)
şi
Într-un receptor pilot("Beacon-Receiver"). Convertoarele coborâtoare ("BlockDown-Converter")
aduc
domeniul* se introduc În patru
receptoare
cu
care
se pot
recepţiona,
simultan, patruprograme
de
televiziune diferite. Dar
de
obicei, primele
două
receptoare sunt fixate
pe
acelaşi
program, unul fiind baza iar
al
doilea rezerva; iar receptoarele 3
şi
4
recepţionează
alte
două
programe diferite.
La
ieşirea
receptoarelor se obtinecâte
un
semnal video standard
(1
V
pp)
şi
câte
două
semnaleaudio. Oricare din aceste semnale pot
fi
monitorizate cuechipamentele existente
În
staţia
de
sol
şi
În
acelaşi
timp,trimise ( prin intermediul unor cabluri coaxiale)
În
studioul
de
control general.
Vom
analiza
În
continuare rolul receptorului pilot.Se
ştie
că
pe
lângă
semnalelevideo
şi
audio
careconstituie programele
de
televiziune satelitul
mai
emite
şi
un
semnal de
frecvenţă
fixă
("Beacon"), care este
un
semnalpilot. Semnalele pilot au
frecvenţă
diferită
pentru
diverşii
sateliti
geostaţionari
existenti
şi
ajută
la
pozitionarea
precisă
a antenei parabolice
către
un
anumit satelit. Deci
cu
cât
un
semnal, pilot este mai bine receptionat,
cu
atât antena estemai bine
pozitionată
şi
implicit programele de televiziunereceptionate vor avea o calitate
tehnică
ridicată.
După
ce
arecePtionat semnalul pilot, receptorul
dă
un
semnal
de
curentcontinuu spre blocul de
comandă
a antenei. Blocul de
comandă
a
antenei
va
actiona
un
bloc
de
comandă
amotoarelor din instalatia antenei. Cele
două
motoare voractiona astfel'Î'ncât
să
modifice unghiurile de azimut
şi
TEHNIUM
2·3/96
elevaţie,
dacă
este nevoie, pentru ca satelitul dorit
să
fieperfect localizat.
Echipamentele electronice
ale statiei
de
sol
pot
ficomandate
şi
prin intermediul calculatorului existent'
În
sţatia
de
sol sau prin intermediul calculatorului existent
În'
studioulde regie
internatională,
care este interconectat
cu
primulcalculator.Performantele de receptie a unui sistem sunt date defactorul
de
merit:
Grr
=
câştigul
antenei-temperatura
antenei
a
zgomotului
[dB/o
K]
/
-
câştigul
antenei la receptie este de
56
dB
..
temperatura
de
zgomot a sistemului este
dată
de:
temperatura de zgomot a antenei =
60
0
Ktemperatura
de
zgomot a LNA-ului
=11
OOK
temperatura de zgomot a ghidurilor
de
undă
şi
a 'feed
.
. ului=20
0
K
Rezultă
că
temperatura
totală
de zgomot a sistemuluieste: T =60
0
K+
11
QOK+20
0
K=190
0
K.
Transformând
acestă
mărime
În
decibeli obtinem:T [dB/
K]=
10 log (190
0
K)=22,8
dBI
K
Rezultă:
GIT = 33,2 dB/K Factorul de merit
obţinut
pentrusistemul de recePtie
cu
antenă
de
şapte
m este la nivelulaltor sisteme moderne realizate
pe
plan mondial.
fn
concluzie"cartea
de
vizită"
actuală
a
staţiei
"TV România
Internaţional"
este cea
prezentată
1n
caseta de mai sus. Incheiem cu
observaţia
că
În
segmentul spatial
această
carte
de
vizită
s-
ar putea modifica
În
"mai
bună"
cât de curând.Ing. Nicolae
DINCĂ
şi
Ing.
Laurenţiu
TIMA
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
drdaneu1 liked this
Gheorghe Nicolescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->