Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium I 05 1996

Tehnium I 05 1996

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

 
Fondat
În
1970,
serie
nouă
Anul
XXVI,
Nr.
295
REVISTA
LUNARĂ
PENTRU CONSTRUCTORII AMATORI
COMANDĂ
DE
STAT
Redactor
şef
ILIE
MIHĂESCU
SUMAR
Afişor
dinamic
2
Emiţător
modulat În
frecvenţă
6
Calibrator
7
Reglarea
staţiilor
SSD
7
Mixer
8
Reducător
de zgomot
8
Sursă
de
curent
Widlar
10
.
Radioreceptor SonyICF
7601
I
7601
L
12
Generator de
radiofrecvenţă
14
Sursă
de
tensiune
16
Amplificator
UIFde
40
dB
18
Antena TV
19
Automat pentru
lumină
20
Alimentator
diferenţial
20
Antenă
windom
modificată
22
5/96
..
 
AFISOR
DINAMIC
A
cest dispozitiv
Îşi
va
găsi
utilizarea
la
construireadiverseloraparate digitale, atât de
măsură
cât
şi
pentru
uz
general,unde este
necesară
numărarea
unei
succesiuni de impulsuri
şi
afişarea
rezultatuluiobtinut.
La
această
clasă
de aparate
se
ataşează
frecventmetrele
şi
diverse convertoare
(mărimi
electrice
şi
neelectrice transformateÎnpachet de
imp
ulsuri).Pentru realizareaunor asemenea dispozitive, sefolosesc o serie de
numărătoare
binar-zecimaleconectate consecutiv, informatia
cărora
este
aplicată
ladecodificator(
DC
). Fiecare
DC
alimentează
permanent
un
afişor
din rangul
său.
Prin
urmare, pentru conexiunefiecare
afişor
necesită
setul
său
de
fire.Esentametodei de
afişare
dinamică
(AD)
constă
În
transmiterea informatiei
fiecărui
numărător
numai unul
DC
,
În
momente discretedetimp
ş
i
prezentar~a
ei
de
afişorul
activat.
Numărul
firelor deconexiune.
In
acestcaz,
se
reduceconsiderabil, fapt important Îndeosebicând panoulde indicarecontine
406
şi
mai
multe
aflşoare.
In
continuareprezintschemelea
doua:
dispoziti
ve
deacest
tip,
prima
realizată
cu
circuite integrate
(C
I)dinfamilia
TIL
iara doua -
mixtă
cu
CI
TIL
şi
CMOS.
Varianta
1:
AD
cu CI din
familia
TTL
AlimentareaUcc
=
+
5V;
consumul
=
Icc 180
mA;
panoul de
afişare
contine8 pozitii.
Pe
circuitele
(MC)
CI-1
.CI-4(K555+20) sunt realizate
numărătoarele
decadice(fig.
1)
.Acest
CI
are
În
compo
nentă
două
num
ără
toar
e
binar-zecimale,
cu
bornedealimentare comune. F+care
numărător
este compus dintr
un
bi
stabil
cu
intrarea
CI,
ie
şirea
i
şi
cu
divizorde
frecventă
la
5,
cu intrarea
C2
ş
i
ieşirile
2,4,8.Bistabilul
şi
divizorul
reactionează
lafrontul posterior
al
impulsurilorpozitive, aplicate
la
intrările
CI
şi
C2
(pentru
numărare
laintrareaRtrebuie asigurat
"O"
logic).Resetareaacesto
ra
se
efectuează
cu
un
impuls pozitiv
de
scurtă
durată
aplicatlaintrarea
R.
Pentrua obtine
un
numărător
zecimale, intrarea
C2
se
conectează
cu
ieşirea
1.
Astfel, codul generat de
numărător
are
forma 1-2-4-8..
MC
CI-9 (K555+
5)
-
reprezintă
un
numărător
binar(complet),
cu
aceleaşi
intrări
CI, C2
pentru
numărare
şiieşiri
12,4,8,
Însă
caresereaduceÎnstarea
initială
prinintermediulunei porti
(RO)
interne (nivel activ-
,,1"
logic). Utilizareareactiei pentru readucerea
În
starea
initi<lIă
,
asigură
modului de
num
ăra
re
8
şi
facilitează
interschimbabilitatea
MC
K555+5
cu MC
K555+2
(cu
pinii constructiv
ş
i
functional identici),
fără
interventiisuplimentare
În
montaj. Pentru sincronizarea
functionării
schemei la intrarea
CI(pinul
14
) se
aplică
impulsuri de tact
cu
frecventa 1-10 kHz..Codul format de
număr
ă
tor
dirijează
multiplexoarele
(MUX)
CI-5...CI-8
şi
DC
de
treibiti
formatpe CI-10(
DC
cu
codul de
ie
ş
ire
unitar). Cel din
urmă
la
ndul
său,
prin
intermediul comutatoarelor
T1
...
T8
activează
consecutiv
afişoarele
HG1...HG8.MUX-Ie responsabile fiecarede
un
anumit bit
al
num
ă
rătoarelor
(şi
anume:pentru bitul
cu
pondereai-CI-5,
2-
CI-6, 4-CI-7,8-CI-8),
În
corespundere
cu
adresa
primită
permittrecerea informatiei
fiecărei
decade la
DC
CI-11. Codulbinar-zecimal dela
intrările
acestuia este transformat
În
cod 7segme
nte
şi
prezentatde digitul activat. Astfel,
În
timpul
aplicării
a 8impulsuri detact
(ce
alcătuiesc
un
ciclu) la intrarea
CI,
are locprezentareacontinutului
fiecărui
numărător
la
afişorul
respectiv.Limita frecventei impulsurilor aplicatelaintrarea dispozitivului,
În
generaleste
determinată
devitezade
lu
crua primului
numărător
şi
care
În
cazul nostru
nu
depăşeşte
valoarea
de 25
MHz. Pentru extindereagamei
de
frecvente
În
prima
decadă
seva
utiliza
un
numărător
demare
v
iteză
produs
În
tehnologia
TIL
Schottky sauECL
cu
comenzi compatibile
TIL.
Decodifi
ca
torul
K5551D18
este interschimbabil
cu
K5141
D2
(
cu
rezistentele de limitare a curentilor prinLED-uri respective
).
.
Rezi
stentele
R1
...
R7se
dimensionează
În
functie
de
curentul
şi
tensiun
ea
directă
aLED-urilor
afişorului
utilizat
ş
i
se
determină
din
relatia:
.R
=
(Ual-Udir-Udc)/
Idir.În
care
Ual
-tensiuneasurseide alimentare,
V;
Udir -tensiunea
directă
aLED-ului lacurent continuuprinseg ment,
V;
Udc -tensiunea de
ieşire
a
DC
,
V;
(pentru
MC
K5141D2
Udc
=
0,45
V);
Idir-curentuldirect prin
LED
,
A;
(tipicIdir
=
0,02
A)
.
Afişoarele
ALS324Bsuntinterschimbabile
cu
AL305A.
Ele
sevorconectala
DC
K5141D2
prin rezistente
de
100 Ohmi.Dispozitivul
nu
necesită
practic nici o reglare, fiindnecesar doar asigurarea unui frontabrupt
al
impulsurilorde tact(sincronizare).
Varianta
2:
AD
cu CIdin
familia
TTL
şi
CMOS.
Alimentarea Ucc
=
+
5V,
+
9V;
consumul-
Icc
respec
ti
v
85
mA
şi
2
mA
;pano
ul
de
afişare
contine -4 pozitii.Realizarea
mixtă
a
AD
(fig.
2)
este
favorizată
de existenta
În
familia CMOS a
MC
K176+12, special proiectatpentru a
fi
folosit
În
ceasurileelectronice
cuAD.
Acest
MC
implimentează
trei elementefunctionale;genera torul impulsurilor
de
tact
(G
IT)
CI-9.1. CI-9.2(frecventa
căruia
F este
determinată
de
circuitul extern)
şi
două
divizoare de
frecventă
CI-9.3. CI-9.4(elementulCI-9.4
În
dispozitiv nu-iutilizat,de aceea este prezentat
În
fig. 4.a).DivizorulCI-9.3permite
de
a obtine impulsuri
cu
frecventa de 32, 256, 16384
şi
32768
ori
mai
mică
decâtF.Utilizând
În
circuitul exterior
al
Git
un
rezonator
din
cuart
Zi
lafrecventa de 32768
Hz
-
la
ieşiri
aparfrecventele 1024
Hz,
128
Hz,
2Hz
şi
1
Hz
.Impulsuriledela
ieşiri
le
T1
...T4
cu
frecventaF/
256
(128
Hz)
şi
factorul.
de
umplere 1 : 4 sunt deplasate
re
ciproc (vezirelatiilefazoriale din fig.
3).
Factorulde divizare
60
al
CI-9.4.
dictează
obtinereaimpulsurilor
(Ia
ie
şirea
M)
de
un
minut,
cu
durata
de 20
s
(frecventă
de tact iHz o
prime
şte
de
la
ieşirea
Si).
Acestaconcomitent
cu
stabilitatea
şi
precizia
Îna~ă
afrecventelor,
mai
oferă
o
diversă
gamă
de utilizare a
MCK1761F12În
timere
şi
releeelectronicede timp. Pentru realizareadispozitivului
cu
patru ranguri
de
numărare,
În
calitate de decade pot
fi
utilizate
două
cipuri K555+20 saupatrucipuri K555+2 -
numărător
binar-zecimal,
intrările
căruia
functional
sau
identice
MC
K555+5./
EI
'
mai
contine o
poartă
(
R9
)pentru instalareasa
În
starea 9
(În
cazuldat
nuse
foloseşte).
/Pentrudiversitate s-a ales
al
doilea tip de
MC.
Impulsurilede
la
T1
...T 4
În
particular
determină
trans
miterea
informatiei
numărătoarelor
CI-1
...
CI-4
prin
CI-5
...CI-8
(ce
Îndeplimesc functia SI-SAU-NU)
ş
i
CI-10 la
DC
CI-11.
MC-Ie CI-5
.
..CI-8
K555LRI3conectateconformschemei
În
ansamblu
cu
CI-10(inversorulK555LN1)
realizează
functia 2-2-2-2-SI-SAU.Deciportile acesto
ContinuareÎnpag.
4
---
TEHN/UM
nr.
5
1996
 
~
~
~
::;,
;-.
(JI
-
~
L
JU.I-
~22
;,
~
.
~
--;
~
'
~
'
i,
r
.,
I.
[
IT'
""
"~2
3
J
R
~;J
{
.3
_
-l
.....
.
.
.
..
.
.
...
..
.
....
""
CI
:!""
CI-Il.
CI-IO.
CI-I1:'S
ih
CI-9,
->
CI-!.,.
CI-Jj.CI
-IO.
C
I-il:
10
->
CI
'
-9,
HG1,
,.HG8-
AflC3
24
B
Cl
e!.
,',
CI-4
K55511E20.
CI-5"
,
G1
-8
K
555Kn7
.
..
CI
-9K
55511
E5(K55511E2)
g
~
i
i~~gg~gi8
fig,
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->