Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium 10 1997

Tehnium 10 1997

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2012

pdf

text

original

 
DIN
SUMAR:
Sistemede transmisiunecu
spectru
împrăştiat
,
Flanger
dublu
Circuite integrateamplificatoarepentru
RadioreceptoareMF
TDA7000
Transceiller"
QRP
(1)
Modificarea
VFC
transceiverul ,
 
COMORIINESTIMABILEALE
ŞTIINŢEI
ŞI
TEHNICII
aoesluisector
Pentru
cA.
I
v3IorI
In
domenio..ll
punefea
In
valoare a
"""'do
T"EHNIU
M
a
nic:l
ln
r
"
expuMln~
sau
coIecţlI
origîniole
.
. .ler
decA
aceste
I eIedrochlmic
"
,
.
·i
de
studio
,
radiodiluziune
de
la
eera
II
func:ţion.aC
In
,.
• pita
a
lui
Vasilesw
Karpen
f
pilele
1(")
.
Esteconstruit!
dintr-un
sistem
geoornetric
din slidA
pe
care
se
atIA
bobin8te intercalat
douA
benzi
din
....
r
(de
24
K)
,1
platlnA,
scufundat.
In
acidsulfurlc
concentrat Sistemul
este compus
din
două
..
e
id
entice
ti
un
elac\rOmOlor
pendular,
CU
contactede
revenire,
C3re
a~ră
un
ciclu
de
pendulare
de
circa
2 secunde.
A.t:lN$1li
piLIi
~
dupA
un
principiu
tnsufie;ent
demonstrat,
de
aproxmativ
50
de
anii
Şerban
Na
icu
Redactor
şe
f
:
ing.
Ş
ERBAN
NAICU
Abonamentele
la
revista TEHNIUM
se
pot
oontracta
la
toate
oticflle
poştale
din
ţara
şi
prin
fillaleleRQOIPET SA, revista figur.1nd
la
poziţia
4385din
catalogul
Presei Interne.
Per
iodici
tat
e:
apariţie
lunară
.
Pr.,
abonament:...xlQ!lIeVnumilr
de
revistă
.
Materialele
Tn
vedefea
publicării
se
trimit
recomandat
pe
adrese:
Bucur.,II
,
OP
42,
CP
88.
Le
aşteptăm
cu
deosebit
Interes.
Eventual,
meoţiona~
şi
un
număr
de
telefori
la
care
pUte~
fi
c:ontacta~
.
Articolele
nepublicate
nu
se
restituie.
 
,
1
ELECT
RONICA
LA
ZI
SISTEME
DE
TRANSMISIUNECU SPECTRU
IMPRĂşTIAT
i
ng
.
Ş
e
rban
Naicu
ing.GheorgheCoslea
Sistemeledet",n.smqiunecu
spec
lru
Impr
ăşt
l
at
,
$81,1
di
str
ibuit
(
~ad
specb'Um
systems)
au
la
bazA
un
concept
care
datează
de
laiJI"'itul
celui
de-al
doilea
rărtloi
mond
ial.
PlecAnd
de
ta
teoriile
lui
Norberl
WÎ8fl8fşi
Claude
Shannon.
mferito;r,re
la
proprietli~1e
IIftI'Malekraleatoare ,1
1
~.
-
~
_
.
!"
1
pseudoalaatoare
,
s-a
ajuns
ca
.dupii
un
deceniu
de
e
lor
turi
su
s
llnule,
labomtoarele specializatedin Stalele
Unile
ele
Americii
sA
d
lsp
ună
de
pr
imele
In,
I;'1lalli
operaţ
i
onale
In
perioada
1959-1960
.
Comunicaţiile
careutil
iZead
ac
e
ntă
modaiilate
de
lucru
(Im~~
erea
spectrului)
eu
constituit,
panA
nu
dem
ult
do
ar apana
jul
ap
lical
iilor
militare.
In
special
In
domeniul
comunicaţiilor
tactice,
In
condiţi
i
de
bruiaj
intens
ti
al
radiodir1ăni
racheteklf.
Dar,
In
uRimii
a
ni.
datorită
unei
de:tYoltări
explozivea
te
tmlcilor
cu
spectru
Impră,tiat,
arie
ap
licaţi
ilor
acestoras-aextinsrapid.Inmulte
alt6
domeni
i:
S6CretiZarea
comunicaţiiklf,
combaterea
propagă
rii
multi
căi
aundelor
radio.
comunicaţî,1e
prin
sat
el
iţi
,
1,
mairecent.
r
ad
ion
avlga
ţ
ia
,i
localizarea depersoane
(s
au
obiecte)
In
orice
PUnC1
de peTerra.
fo
losind
TEHNIUM
a
Nr.10/1997
sistemulde
poz
i
ţionare
globalA
(G.P
.S.),
precum
,1
In
lelelonia
c
elu
l
ară
.
Ş
I
a5tfol,dlllaaplicalii
le
militare
fi
cele profesionale,
pan
ă
la
cele
comerciale
şi
chiar
aleIndustriei
da
larg coosum,nu a
lost
d!!Cât
Un
lI
ingur
pas
.
Articolul
d
elaţă
nu
!şi
propune
Figura 1
oabordare
eKMustiv;1;f1
$ubilldului.
/:8,.
este foarte vast,
ci
doar
o
aucdntă
trecere
In
revistă
a
principalelor
tMloidda
imF>flm
entaraa sistemelor
lIHU.II
spedrum
ti
a
parfOlTTlanlalor
sale.Pe
D!/tl
-
__
-
.
-
"
-
cititorII
I
nternaţ
i
de
ma
lmulte
amlnunte
fi
informAm
cA
esteIncu ..
de
apl,u
ilili
o carte
8
aceIo!"aŞi
autori
,
referitoarelasubleaul
comunica~~or
cu
spec
t
ru
ImprAştiat.
""
ca'e.
Ia
apari~8,
revista
noastn1.
o va semnala
ImpreunA cu modalitatea
In
caf.
aoeasla se poate
proc:uf8
.
C
onc
.
ptul
da sp
ac
tru
Impr
lftlat.
c.n.
ct.arlatlel. Avantaja
Spectrul
unul
semnal
este
reprezentel$ll ..::estuiaIn domeniul
frecvenţa.
Unelstem cu spectru
Tmpriştiat
reprez
in
tA
un
mod
de
lTans
rrisia.In
/:8AJ
SIl1TII"\aIUI
ocupi
o
bandă
de
frecvenţe
multmai maredecatcea
necesari
pen
tru
transm~eraa
Informaliel
ln
bandadebaza.Altfel SPUI.
samnalul este
tmpr;'l
ş
t
i
at
(dislribu~)
cu
sjutorul
unu
l
cod
,
/:8reeste
Independent
de
rn.aj
.
la
recep!ie este
sintlltizll
tă
oreplici
ldanlidi
fi
acestui
cod,
C888
ce
pennite
revenirea
de
la.
bandalirgitJ
la
banda
Ingusti
(adlc
i,
dezlmpra,tlerea
semnalului)
,1
refacarea
datelor'
informaţie
.
Caracteristicile deb
azA
ale
semnalului cu
spectn.l
l
m~at
sunt
următoarele
:
-
pur
t
atoar.a
R.F
.
esteun
semnal
plaudoaleatorlu.
Intr-o
banda
foarte
larga:• banda In
<ad~
este
Figura 2
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->