Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai 39 Dia ly 9

Bai 39 Dia ly 9

Ratings:
(0)
|Views: 1,108|Likes:
Published by gaumap90

More info:

Published by: gaumap90 on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

 
 
Trang 1
L
ớ 
 p d
y: L
ớ 
 p 9.3 Tr 
ườ 
ng THCS Th
ng Nh
t – 
T
ân An
 
Bài d
y:TI
T 48 BÀI 39: PHÁT
 
TRI
N T
NG H
Ợ 
P KINH T
VÀ B
O V
 TÀI NGUYÊN, MÔI TR 
ƯỜ 
NG BI
N – 
ĐẢ
O ( ti
ế
p theo )
I . M
C TIÊU BÀI H
C :
Sau b
ài
h
c
 
HS c
n:
 
1. Ki
ế
n th
ứ 
c:
- N
m
đượ 
c
đặ
c
đ
i
m c
a các ngành kinh t
ế
bi
n: khai thác và ch
ế
bi
ế
n khoáng s
n bi
n, phát
tri
n giao thông v
n t
i bi
n.
Th
y
đượ 
c s
c
n thi
ế
t ph
i phát tri
n các ngành kinh t
ế
bi
n m
t
c
á
ch t
ng h
ợ 
 p.
 - Hi
u vi
c phát tri
n các ngành kinh t
ế
bi
n ph
i
đ
i
đ
ôi v
ớ 
i b
o v
tài nguyên và môi tr 
ườ 
ng
 bi
n nh
m phát tri
n b
n v
ng.
 - Th
y
đượ 
c
th
c tr 
ng
gi
m sút c
a tài nguyên
bi
n,
v
ùng ven b
ờ 
n
ướ 
c ta
, t
 
đ
ó
 
đề
ra
c
ác
ph
ươ 
ng h
ướ 
ng chính
nh
m
b
o v
i nguy
ên và môi tr 
ườ 
ng bi
n
để
phát tri
n kinh t
ế
b
n
v
ng.
 
2. K 
 ĩ 
n
ă
ng:
- Nh
n bi
ế
t s
ô nhi
m các vùng bi
n qua tranh
nh và trên th
c t
ế
.
.- N
m v
ng h
ơ 
n cách
đọ
c và phân tích
c
ác s
ơ 
 
đồ
, b
n
đồ
, l
ượ 
c
đồ
.
 
3. Thái
độ
:
- C
ó ý th
c s
d
ng ti
ế
t ki
m n
ă
ng l
ượ 
ng,
đặ
c bi
t là d
u khí.
 - C
ó
ni
m tin vào s
phát tri
n c
a các ngành kinh t
ế
bi
n
ở 
n
ướ 
c ta, có ý th
c trong v
n
đề
 
b
o v
t
ài nguyên t
hi
ên nhiên và môi tr 
ườ 
ng bi
n – 
 
đả
o.
 
II .CHU
N B
C
A GIÁO VIÊN VÀ H
C SINH:1. Giáo viên:
- L
ượ 
c
đồ
ti
m n
ă
ng m
t s
ngành kinh t
ế
bi
n Vi
t Nam.
 - Tranh
 
nh v
các ngành kinh t
ế
bi
n n
ướ 
c ta
;
s
ô nhi
m, suy gi
m tài nguyên,
m
ôi tr 
ườ 
ng
bi
n
;
các ho
t
độ
ng b
o v
tài nguyên, môi tr 
ườ 
ng bi
n…
 
2. H
c sinh:
Chu
n b
n
i dung bài, h
c bài c
ũ
.
 
III . TI
N TRÌNH BÀI GI
NG :
1.
n
đị 
nh l 
ớ 
 p :
 
2. Ki 
ể 
m tra bài c
ũ
:
- V
ùng bi
 
n n
ướ 
c ta g
m nh
ng b
ph
n nào ?
 - V
ùng bi
n n
ướ 
c ta c
ó th
phát tri
n t
ng h
ợ 
 p
đượ 
c nh
ng ngành kinh t
ế
bi
n nào?
( Ho
àn
ch
nh s
ơ 
 
đồ
)
 
3. Bài m
ớ 
i : Ho
độ
ng c
a GV HS
i dung chính
GV
: V
ùng bi
n n
ướ 
c ta có r 
t nhi
u khoáng s
n có giá
tr
kinh t
ế
,
đ
ó là nh
n
g lo
i khoáng s
n nào? Chúng ta
c
ùng tìm hi
u ph
n 3
.
GV
: K
tên m
t s
khoáng s
n chính
trong v
ùng bi
n
n
ướ 
c ta?
 
HS
: D
u m
, khí
đố
t, cát tr 
ng, ôxit
ti tan, mu
i…
 GV: X
ác
đị
nh trên l
ượ 
c
đồ
m
t s
khoáng s
n bi
n
ở 
 
n
ướ 
c ta ?
 
HS: x
ác
đị
nh v
trí các m
khoáng s
n.
 
II. Phát tri
n t
ng h
ợ 
p kinh t
ế
 bi
n ( ti
ế
p theo ).
3.Khai thác và ch
ế 
bi 
ế 
n khoáng s
n bi 
 
n
,
n
t
c
i
i
n
.
s
i
n
?
t
n
i
d
c
a
d
d
h
n
c
d
.
t
n
c
i
l
u
n
t
s
m
s
t
l
.
h
n
m
S
n l
ă
ă
ă
 
m
t
i
M
v
h
n
s
t
u
n
L
u
a
c
n
v
a
s
c
,
n
t
i
i
g
n
t
n
?
n
n
c
d
n
i
c
t
?
H
n
H
i
u
L
i
n
n
c
v
c
i
x
c
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->