Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ghid statiuni balneare

ghid statiuni balneare

Ratings: (0)|Views: 62 |Likes:
Published by catalin_fcn

More info:

Published by: catalin_fcn on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
Ghidul statiunilor balnear
,
 
CUPRINS
Sta†iunile balneare, afec†iunileßi posibilitåile de tratament 6Prezentarea sta†iunilor balneare 8Prezentarea factorilorterapeutici naturali 50
Indica†ii de curå prolacticåßi anti-aging
52Indica†ii de curå balnearå
pe grupe de afec†iunißi curele de balneo-geriatrie
54
Naturå ßi sånåtate
Prin importantele sale efecte sociale ßi economice, turismul balnear a devenit un
segment major al pie†ei turistice interna†ionale, un domeniu care concentreazåimportante mijloace materiale ßi umane, cu implicare tot mai profundå a ßtiin†ei ßi
tehnicii, a prestårii unor servicii turistice ßi medicale de o facturå complexå ßi deun înalt nivel calitativ, chemate så satisfacå cerin†ele vitale ale omului modern,determinate de evolu†ia condi†iilor de via†å ßi a stårii de sånåtate a popula†ieiRomânia se înscrie printre †årile europene cu un fond balnear remarcabil:
1/3 din apele termale ßi minerale de pe continent se gåsesc în †ara noastrå.
 Aceastå valoare este accentuatå de complexitatea factorilor naturali, respectiv
regåsirea în aceeaßi sta†iune a factorilor principali de mediu, alåturi de o gamålargå de substan†e minerale de curå, precum ßi de existen†a în România a tuturortipurilor de substan†e minerale balneare care pot  utilizate în întreaga gamå aprolurilor de tratament balneare.
Localnicii cunosc aceste date, în mod empiric, din cele mai vechi timpuriInstala†ii de båi termale ßi minerale au fost descoperite încå din vremea
cuceririlor romane. Vestigii de aproape 2000 de ani se gåsesc în multe dintre
sta†iunile din prezent Therme Herculi, azi Båile Herculane, era renumitå înImperiul Roman pentru calitå†ile curative ale apelor sale mineraleMulte dintre sta†iunile balneare din zilele noastre continuå o veche tradi†ie, iar
 în secolele al 18-lea ßi al 19-lea ele capåtå o recunoaßtere europeanå, devenind
locuri preferate pentru tratament ßi petrecerea timpului liber
 În anul 1924 este înin†at Institutul de Balneologie, al doilea din Europa, iar
tratarea afec†iunilor folosind factorii naturali devine preocuparea principalå a
cercetåtorilor ßi medicilor. În România, turismul balnear s-a dezvoltat continuu,
 a avut un caracter extensiv în anii ‘70 ßi ‘80, iar în prezent este orientat în
principal cåtre servicii balneare de recuperare sau prolaxie de înaltå calitate.Turismul balnear este o componentå majorå a ofertei turistice româneßti ßi
se adreseazå nu doar celor cu probleme medicale, ci ßi celor care vor
så se relaxeze, så-ßi regåseascå vitalitatea ßi så recapete o bunå condi†ie zicå,
mentalå ßi spiritualå

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
georgeta08 liked this
Viky liked this
laur2007 liked this
Liu Ionescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->