Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

Ratings:
(0)
|Views: 152|Likes:

More info:

Published by: Abdul Khalim Abdul Razak on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

 
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302
1
1.0 KONSEP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baikkejadian. Manusia pertama yang hidup di muka bumi ini ialah Nabi Adam dansetersunya ialah Hawa. Secara realiti dan hakikinya, setiap manusia pasti akanmengalami perubahan diri dan cara hidup dengan melalui proses pertumbuhan danpekembangan mereka. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur, tetapi jelas kelihatanberubahan mengikut peredaran masa. Perkembangan yang berlaku daripada peringkatpermulaan percambahan sel sehingga akhir hayat organisma.Menurut Shaffer (1999) seperti yang ditulis oleh Kamarulzaman Kamaruddin(2009) dalam bukunya yang bertajuk Psikologi Perkembangan : Panduan Untuk Guru,perkembangan merupakan satu proses perubahan yang berlaku secara kompleks.Menurut beliau, perubahan secara kuantitatif adalah perubahan yang dapat diukursecara konkrit seperti pertambahan saiz, tinggi dan berat. Perubahan ini adalahperubahan kuantiti kerana ia dapat ditentukan dengan ukuran pada satu peringkat kesatu peringkat yang lain.Santrock (2008) mentafsirkan perkembangan sebagai perubahan dalam corakbiologi, kognitif dan sosioemosi individu yang bermula daripada peringkat percambahansehingga ke akhir hayat. Manakala, menurut Crow dan Crow (1980), perkembangan
merupakan perubahan secara ‘kulitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari
segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. Pandangan ini turut disokong oleh Atan Long(1980).Selain itu, Paul Enggan dan Don Kauchak pula berpendapat perkembanganadalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripadapembelajaran, pengalaman dan kematangan. Secara ringkasnya, Mok Soon Sang(2008) menjelaskan bahawa perkembangan ialah perubahan kualitatif yang tidak dapatdiukur secara kuantitatif tetapi dapat dilihat daripada sifat baharu yang berlainandaripada peringkat lebih awal.
 
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302
2
2.0 PRINSIP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Menurut Mok Soon Sang (2009), pertumbuhan dikatakan berlaku dalam duaarah iaitu dari atas ke bawah dan dari tengah ke tepi. Misalnya, perkembangan dariarah kepada ke kaki (cophalocaudal), iaitu mengikut struktur dan fungsi (kepada dahulusebelum badan dan kaki) dan dari arah tengan ke tepi (proximodistal), iaitu dari tengahmenghala ke tepi anggota badan (tangan bergerak dahulu sebelum jari tanganbergerak).Seterusnya, Mok Soon Sang menjelaskan bahawa perkembangan danpertumbuhan boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu peringkat pralahir(prenatal) iaitu ketika dalam kandungan selama 9 bulan, peringkat bayi iaitu ketikaberumur 0 hingga 2 tahun, peringkat awal kanak-kanak ketika berumur 2 hingga 3tahun, peringkat pertengahan iaitu ketika kanak-kanak berumur 6 hingga 9 tahun,peringkat akhir kanak-kanak iaitu berumur 9 hingga 11 tahun, peringkat awal remajaberumur 11 hingga 15 tahun, peringkat pertengahan remaja iaitu ketika berumur 16hingga 18 tahun, peringkat akhir remaja ketika berumur 18 hingga 21 tahun, peringkatdewasa ketika berumur 21 hingga 60 dan peringkat tingkah laku saling berkait denganproses perkembangan. Ini bermakna, perubahan ini melibatkan perubahan jasmani,emosi, mental dan sosial dari segi kuantiti serta kualiti.Menurut Haliza Hamzah, Joy N. Samuel dan Rafidah Kastawi (2008), terdapatlima prinsip perkembangan kanak-kanak. Prinsip pertama, proses perkembanganberlaku mengikut aturan. Misalnya seseorang bayi pada peringkat awal boleh dudukdengan bantuan, kemudian merangkak diikuti dengan kebolehan berdiri dan seterusnyaberjalan. Proses perkembangan bayi adalah sama dalam semua peringkat melainkanbayi yang lahir awal, mungkin akan lambat dalam beberapa aspek. Perkembangan jugabermula daripada konkrit kepada abstrak terutamanya dalam perkembangan kognitifdan bahasa.Prinsip kedua, perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan beransurdaripada keadaan umum kepada yang lebih spesifik. Contohnya, seorang bayi bolehmenggenggam objek dengan tangan sebelum belajar menggunakan jari tangan.
 
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302
3
Pertumbuhan berlaku dengan otot-otot kasar terlebih dahulu sebelum beransur ke otot-otot halus.Seterusnya, mereka menyatakan bahawa pertumbuhan dan perkembanganadalah satu proses yang berlaku secara berterusan. Dengan kata lain, pertumbuhandan perkembangan kanak-kanak berlaku secara berterusan daripada lahir sehinggamati. Dalam proses perkembangan, seorang kanak-kanak akan mendapat kemahiranyang tertentu. Kemahiran yang ada padanya sekarang juga merupakan asas untukmencapai kemahiran-kemahiran baharu kelak.Prinsip yang keempat pula ialah corak dan aturan perkembangan adalah hampirsama tetapi kadar perkembangan manusia berbeza untuk setiap individu. Sebagaicontoh, sesetengah kanak-kanak dapat berjalan pada umur 10 bulan manakala adayang boleh berjalan pada 18 bulan. Ini akan menjejaskan perkembangan emosi dansosial kanak-kanak tersebut. Perkara ini adalah salah satu faktor yang membawakepada perbezaan antara manusia seperti yang kita dapat lihat dalam sebuah bilikdarjah.Selain itu, mereka menyatakan bahawa proses pembelajaran membantuseseorang individu memperkembangkan potensi yang sedia ada dalam dirinya.Misalnya perkembangan otot dan saraf anggota badan yang sempurna memungkinkanseseorang itu berenang tetapi dia hanya boleh berenang jika berlatih atau meniru cara-cara berenang.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Susan Ting liked this
Maria Edward liked this
Noor Azwanie Arifin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->