Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102

Ratings: (0)|Views: 223|Likes:
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

1.0 PENGENALAN
Setiap manusia pasti akan mengalami perubahan diri dan cara hidup dengan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan mereka.Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur, tetapi jelas kelihatan berubah mengikut peredaran masa. Perkembangan berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sel sehingga akhir hayat organisma. Menurut Crow dan Crow (1980), perkembangan merupakan peruba
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

1.0 PENGENALAN
Setiap manusia pasti akan mengalami perubahan diri dan cara hidup dengan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan mereka.Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur, tetapi jelas kelihatan berubah mengikut peredaran masa. Perkembangan berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sel sehingga akhir hayat organisma. Menurut Crow dan Crow (1980), perkembangan merupakan peruba

More info:

Published by: Mohd Nasyat Safwan Abd Manan on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102 
1
2010
1.0 PENGENALAN
Setiap manusia pasti akan mengalami perubahan diri dan cara hidup denganmelalui proses pertumbuhan dan perkembangan mereka.Perkembangan pada manusiaialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur, tetapi jelas kelihatan berubah mengikut peredaran masa. Perkembangan berlaku daripadaperingkat permulaan percambahan sel sehingga akhir hayat organisma. Menurut Crow
dan Crow (1980), perkembangan merupakan perubahan secara ‘kualitatif’. Ia juga
cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial.Atan Long (1980), turut menyatakan perkembangan pada manusia ialah perubahanyang bersifat kualitatif. Tetapi, sifat perubahan ini tidak dapat diukur, malahan jelasberlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal. Tegasnya, perkembangansentiasa berlaku terus-menerus, dari awal sehingga akhir hayat sesuatu organisma.Menurut Paul Eggan dan Don Kauchak pula, mereka berpendapat perkembanganadalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripadapembelajaran, pengalaman dan kematangan. Selain itu, Slavin (1997) berpendapatperkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individuberkembang dan membesar, menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubahmelalui peredaran masa.Perkembangan fizikal mempunyai berberapa prinsip asas bagi memastikanperkembangan seseorang individu stabil dan teratur. Prinsip yang pertama ialahperkembangan mempunyai arah tertentu yang dapat diramalkan iaitu dari tengah badandan berterusan sehingga ke luar badan. Terdapat dua arah perkembangan iaitu arahdari kepala ke kaki ataupun
cephalocaudal 
dan arah dari tengah ke tepi atau
proximodistal.
perkembangan bermula dari tulang belakang menuju kearah luar badandimana pada peringkat prenatal, organ-organ yang terbentuk terlebih dahulu dandiakhiri oleh pembentukan otot halus. Teori yang boleh dikaitkan dengan
 
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102 
2
2010
perkembangan fizikal ialah teori kematangan biologi Arnold Gessell (1880-1961) danteori tugas-tugas perkembangan oleh Robert Havighurst.Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran,pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjanaakal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah, memahami, menganalisa, danmembentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yangdilaluinya. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaranyang dilalui oleh setiap kanak-kanak. Proses ini sangat penting kerana ia akanmempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanak-kanak. Perkembangankognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. Terdapatbeberapa teori yang mengkaji perkembangan kognitif iaitu teori perkembangan kognitifyang diutarakan oleh Jean Piaget dan teori perkembangan kognitif Lev Vgotsky.
1.1
 
Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kanak-kanak
 
Proses perkembangan kanak-kanak meliputi perubahan dari segi bentuk tubuhbadan dan tingkah laku. Perkembangan kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor baka dan juga persekitaran. Pengaruh genetic atau faktor baka dikenali sebagaigen yang terdiri daripada nekleoprotien yang menentukan baka atau ciri keturunan. Iafokus pada kromosom iaitu sejenis benda seni berbentuk panjang yang didapati dalamnucleus sel sperma dan juga sel ovum. Mengikut kajian, kromosom mengandungibahan DNA dan RNA dan masing-masing membawa gen-gen yang mengandungi sifat-sifat baka. Individu yang normal biasanya mempunyai 23 pasangan kromoson. Semasaproses persenyawaan, iaitu percantuman sel seperma dengan sel ovum denganmembentuk zigot yang mula mendapat 23 kromosom daripada ibu bapa masing-masing. Seterusnya, proses pertukaran diantara kromosom daripada ibu dan bapanyaberlaku dan menjadi ciri-ciri baka tersendiri, kemudian diwarisi oleh bayi yangdilahirkan.
 
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102 
3
2010
Gen merupakan penentu utama dalam perwarisan ciri-ciri perkembangan individu sertasesetengah penyakit ibu bapa. pengaruh genetic terhadap perkembangan manusiadapat diperhatikan ke atas ciri-ciri perbezaan individu dari segi fizikal, mental danemosi.Faktor yang kedua mempengaruhi perkembangan kanak-kanak ialah faktorpersekitaran. Setiap individu, kecuali sesetengah kanak-kanak berkembah, mempunyaiciri fizikal seperti saiz badan, tinggi-rendah, berat-ringan, bentuk dan warna organ deriaserta kemahiran fizikal yang unik. Kajian telah menunjukkan ciri-ciri fizikal luarankhasnya warna rambut dan organ deria diwarisi oleh gen-gen ibu bapa..Ahli psikologi Galton (1865), Goddard (1890), Nerman (1937) dan Shieldo (1962)membuktikan bahawa setiap individu mepunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yangberbeza dengan rakan sebaya. Perbezaan kecerdasan di antara individu bolehdiperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Ahli psikologi mengaitkanperbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Biasanya, ibubapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar. Mereka jugamengatakan bahawa emosi seseorang iniduvidu juga diwarisi daripada baka ibu bapa.misalnya, ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarahakan melahirkan anak yang agresif dan autokratik.Dalam faktor persekitaran, institusi keluarga merupakan pengaruh utamaterhadap perkembangan manusia seperti iklim rumah, makanan, asuhan dan statussosio-ekonomi keluarga. Status sosial-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akanmembantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum keranakeluarga berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang sertakemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka. Makanan yangberzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninyadengan sempurna. Selian itu, kanak-kanak yang dilahirkan dalam sebuah rumah yangmesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yangsihat. Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan caa yang baik akan mengalamiperkembangan poensi, tingkah laku dan emosi yang sempurna.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->