Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Auto Na Vodu

Auto Na Vodu

Ratings: (0)|Views: 195 |Likes:
Published by Vedran Pranjić

More info:

Published by: Vedran Pranjić on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

 
Kako HHO štedi gorivo?
 
Da li znate da 70% skupo plaćene energije iz benzina ili dizela bacate u vjetar?
 
 
Kako je to moguće?
 
Odgovor je vrlo jednostavan, a krije se u načinu izgaranja fosilnih goriva u motoru.Dakle, fosilna goriva kao što su benzin i dizel, imaju molekule sačinjene od dugih lanacaugljikovodika koji sadrţe od 4 do 12 ugljikovih atoma u jednoj molekuli. U komori zaizgaranje, ovi lanci se raspadaju i spajaju u jednostavne molekule ugljičnog dioksida(CO2), ugljičnog monoksida (CO) i vod
e (H2O). Tu su, naravno, i primjese drugih plinova
iz zraka koji se spajaju s nečistoćama iz goriva.
 
Problem je u tome što se gorivo ubrizgava u obliku sitnih kapljica koje ne mogu dovoljnobrzo ispariti kako bi došlo do potpunog izgaranja. Zbog ovog i još nekih razloga, s kojimavas ne ţelim zamarati, veći dio goriva izbacuje se kroz ispušni sistem. Zbog toga seugraĎuju katalizatori koji naknadno izgaraju preostalo gorivo kako bi se smanjiloonečišćenje okoliša.
 
To je čisti gubitak koji prema nekim procjenama moţe iznositi i do 70%.
 
Što se dogaĎa kad u cilindar ubacimo malu količinu HHO plina?
 
 
HHO plin je smjesa vodika i kisika koja je nastala elektrolizom vode u HHO generatoru.Znamo da bez kisika nema gorenja, a vodik je vrlo eksplozivan plin koji razvija visoketemperature. Uz to, molekule vodika vrlo brzo izgaraju. Ne moraju se rastavljati na
 jednostavne molekule, jer već jesu jednostavne.
 
Upravo zbog toga, sav vodik izgori prije nego što klip doĎe do gornje mrtve točke (GMT) i
tako sudjeluje u pro
cesu razbijanja dugačkih molekula benzina ili dizela. Na taj način,daleko veća količina goriva izgara u samom cilindru i obavlja koristan rad potiskivanja
klipa prema dolje.
Logično je da se upravo zbog toga moţe smanjiti dotok goriva u cilindar. Na taj načinpostiţu se uštede goriva koje se kreću od 20 do 60%. Zabiljeţene su i veće uštede, ali toovisi o konstrukciji i podešenosti pojedinog motora.
 
Još uvijek postoje skeptici koji ne razumiju ovaj princip i tvrde da je ušteda nemoguća,
 jer je za elektro
lizu vode potrebno utrošiti više energije, nego što se moţe dobitiizgaranjem dobivenog HHO plina. To je točno, ali uštede goriva se ne temelje na zamjenigoriva HHO plinom, nego na boljem iskorištenju postojećeg goriva.
 
UreĎaji kojima se to postiţe nazivaju se HHO boosteri i proizvode relativno male količine
plina. Za motore do 2000 ccm dovoljna je proizvodnja od jedne litre HHO smjese uminuti (1 lpm). Za to je potrebna snaga od oko 140 W, a to nije nikakvo ozbiljno
opterećenje za alternator.
 
Što je HHO
booster?
 Kakvu korist imam od ugradnje HHO boostera u svoj automobil?
 
 
Voziti se više, a platiti manje trebao bi biti dovoljan razlog da barem nastavite čitati ovajčlanak. Ako vam to nije dovoljno, sjetite se tehničkog pregleda i EKO testa. Da li će vaš
e
vozilo proći ili neće? S ugraĎenim HHO boosterom sigurno prolazite EKO test, a spoznajada vaš ljubimac više ne ispušta otrovne plinove umirit će vašu ekološku savjest.
 
Sada ću odgovoriti na pitanje iz naslova. HHO booster je jednostavan ureĎaj koji seugraĎuje u automobil s namjerom da poboljša izgaranje postojećeg goriva u motoru(benzin ili dizel). UreĎaj radi na principu elektrolize vode pri čemu se stvara smjesa
kisika O2 i vodika H2 poznata pod nazivom HHO. Struja za elektrolizu se uzima izalternatora, odnosno, akumulatora.HHO shema
Količina proizvedene HHO smjese relativno je mala u odnosu na količinu goriva, aliizuzetno pospješuje potpuno izgaranje benzina ili dizela. Na taj način ostvaruju se uštedegoriva od 20 do 60%. Zbog toga se ureĎaj
 
naziva booster (pojačivač).
 
Ušteda goriva nije jedina dobrobit od ugradnje HHO boostera ili HHO kita, kako se
ponekad naziva.
Zbog potpunog izgaranja goriva, značajno se smanjuje emisija štetnih ispušnih plinova ičestica. Svako vozilo s ugraĎenim HHO
 
ureĎajem bez problema prolazi EKO test natehničkom pregledu. Meni su pet put ponavljali EKO test, jer su mislili da im je ureĎajneispravan, dok su ispitivali mog starog forda dizelaša.
 
Zbog potpunog izgaranja goriva ne dolazi do stvaranja naslaga čaĎe
i ugljikovih spojevau cilindru i na klipu motora koji se ispiru u ulje. Iz tog razloga ulje dulje traje, a motor je
puno čistiji, mirnije radi i manje se zagrijava.
 To, naravno, produljuje vijek trajanja motora.
 
Ubacivanjem HHO smjese u cilindar dolazi do promjene adijabatske korisnosti motora.
Posljedica toga je da se povećava zakretni moment i snaga motora uz manji utrošak
goriva.
Zbog svega toga, troškovi odrţavanja motora se, takoĎer, smanjuju.
 
Ako je to sve tako, moţe se postaviti pitanje:
 
Zašto proizvoĎači automobila ne ugraĎuju HHO generatore u serijske automobile?
 
 
Najjednostavniji odgovor je obično i najtočniji. U pitanju je novac i zarada. Ne ţelim se
baviti teorijama zavjera, ali sprega automobilske i naftne industrije odavno je dokazana.Dne
vne zarade pojedinih kompanija mjere se milijardama dolara. Hoće li se oni odreći tezarade zbog vas ili zbog očuvanja okoliša?
 
Razvoj HHO tehnologije nosi sa sobom još jednu veliku opasnost za naftnu industriju.Riječ je o tome da se moţe proizvesti dovoljno efikasan HHO generator koji će dati takvukoličinu vodika koja će u potpunosti zamijeniti fosilno gorivo.
 
Zapravo, takvi ureĎaji su već izumljeni, ali još uvijek nisu dostupni široj javnosti.
 Mnogi misle da je HHO izum modernog doba, ali nije tako. Davne 1918. godine CharlesH. Frazer registrirao je patent za 'Hydro-booster'. Australac bugarskog podrijetla Yull
Brown 1974. godine prijavio je patent za 'Brown gas'. Po njemu se HHO često naziva
'Brown gas' iako je amerikanac William A. Rhodes 8 godina ranije 1966. patentirao
proizvodnju plina na isti način.
 
Filipinac Danijel Dingel tvrdi da se već tridesetak godina vozi samo na vodu. Prije njega,to isto je tvrdio Stanley Meyer koji je prijavio čitav niz patenata vezanih uz HHO i
automobil na vodu. Nje
ga su, naţalost, otrovali kako bi spriječili ozbiljniju proizvodnju
auta na vodu.
U svakom slučaju, tehnologija je odavno poznata i dokazana, ali su je uspijevali zadrţatiu tajnosti sve do pojave masovnog korištenja Interneta. Čak i danas, neki 'ugledniznanstvenici' pokušavaju osporiti učinkovitost HHO boostera. Nije teško pogoditi tko ih zato plaća.
 
Elektroliza vode
 Kako proizvesti smjesu vodika i kisika umjesto vodene pare i otrovnih plinova?
 
Temelje elekrolize vode postavio je poznati britanski zn
anstvenik Michael Faraday još u19. stoljeću. Bilo je to najopseţnije istraţivanje elektrolize koje je ikada napravljeno ikoje je matematički potpuno potkrepljeno.
 
Svatko tko ţeli napraviti svoj HHO generator ili auto na vodu ili se na bilo koji drugi načinţeli baviti elektrolizom, treba dobro proučiti radove ovog znanstvenika. Uštedjet će sipuno vremena i truda. Naţalost, prvi graditelji HHO generatora u kućnoj radinosti, nisuznali detalje Faradayevih istraţivanja pa su konstruirali naprave koje su proizvodile više
vodene pare nego HHO smjese.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Zelimir Persin liked this
zoran023 liked this
zaleks liked this
sveovinu liked this
Miroslav Cvenić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->