Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tot despre nuc!!!!!!!!!!!!!

Tot despre nuc!!!!!!!!!!!!!

Ratings: (0)|Views: 2,694 |Likes:
Published by Iana Apostol
sss
sss

More info:

Published by: Iana Apostol on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

 
Republica MoldovaGUVERNULHOTĂRÎRE
Nr. 8din 03.01.2006
cu privire la unele măsuri de sporire a producţiei de culturi nucifere
Publicat : 13.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 5-8 art Nr : 38
 
În scopul sporirii produiei de culturi nucifere,extinderii plantaţiilor pentru obţinerea producţiei-marfă,elaborării şi implementării unor tehnologii moderne decultivare a speciilor nucifere, promovării unei politicieficiente de investii şi a mecanismelor economice îndomeniu, Guvernul HOTĂRĂŞTE:1. Se aproProgramul naţional pentru dezvoltareaculturilor nucifere pînă în anul 2020 (se anexează).2. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şiIndustriei Alimentare, coordonată cu Academia de Ştiinţea Moldovei, privind crearea Centrului pentru culturilenucifere pe lîngă Institutul de Cercetări pentruPomicultură, cu finanţare de la bugetul de stat,compartimentul "Ştiinţă şi inovare".
 
Prim-ministruVasile TARLEVContrasemnează:Ministrul Agriculturiişi Industriei AlimentareAnatolie GorodencoMinistrul FinanţelorMihail PopPreşedintele Academieide Ştiinţe a MoldoveiGheorghe DucaChişinău, 3 ianuarie 2006.Nr. 8.
Aprobatprin Hotărîrea Guvernului nr. 8din 3 ianuarie 2006
PROGRAMUL NAŢIONALpentru dezvoltarea culturilor nucifere pînă înanul 20201. Introducere
Pomicultura constituie o ramutradionapentruMoldova, fiind favorizade clima modera, solurileadînci şi fertile, posibiliţile de cultivare în condiilenoastre, a celor mai valoroase soiuri din selecţiamondială. Ea are un rol aparte în asigurarea securităţiialimentare a ţării şi integrării ei în economia mondială.Efectele tranziţiei la economia de piaţă au condus lareducerea producţiei de fructe, scăderea productivităţiiplantaţiilor şi diminuarea critică a rentabilităţii producţiei.Actualmente, una din priorităţile pomiculturiimoldoveneşti, menită să contribuie esenţial la creştereavenitului naţional şi echilibrarea balaei de plăţi prinsporirea exportului produselor cu valoare adăugată înaltă,
 
este extinderea plantaţiilor şi sporirea producţiei de nuc,migdal şi alun - specii nucifere, cererea cărora, pe planmondial, dar mai ales european, este în continuăsolicitare, în proporţii tot mai mari, la preţuri rezonabile.Valoarea alimentară şi, în special, energetică a fructeloracestor specii, creeaun interes deosebit pentruconsumul lor în stare proaspătă în vederea refaceriipotenţialului biologic al populaţiei, dar şi ca materie primăpentru dezvoltarea în continuare a industriei alimentare aţării noastre.În condiile economiei de piă, nucul, migdalul şialunul reprezintă unicele plante pomicole care necesităcele mai reduse fonduri pentru înfiinţarea şi exploatareaplantaţiilor comerciale cu un profit esenţial.Extinderea şi modernizarea culturii nucului, migdaluluişi alunului vor contribui la sporirea considerabilă avolumului produiei nucifere, crterea exportului şiasigurarea industriei alimentare cu materie primă decalitate superioară, ceea ce va contribui la îmbunătăţireanivelului de trai al populaţiei.Cu referinţă la speciile nucifere, dar mai ales la nuc,menţionăm că este valoroasă nu numai producţiaprincipală, dar şi celelalte produse secundare (lemnul,frunzele, ramurile, cina), care constituie materiiprime importante pentru industria uşoară, alimentară,chimică şi farmaceutică.Culturile nucifere, dar mai cu seamă nucul, contribuie laameliorarea mediului ambiant, se folosesc pe larg înlucrările de amelioraţii agrosilvice.Actualmente, în Moldova, conform datelorrecensămîntului plantaţiilor pomicole din 1994, există 2,2mil. arbori de nuc, dintre care peste 85% - în plin rod.Majoritatea absolută a arborilor de nuc se cultivă ca pomirăzleţi în livezile de pe lîngă casă, în aleile de nuc înfiiate ca şii de protecţie, de-a lungul drumurilor

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ciceronele liked this
Sorana Muşat liked this
Solaris Vitalie liked this
Barcoti Daniel liked this
Negrut Adrian liked this
Ujog Marius liked this
Negrut Adrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->