Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
8Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan tichNO3-NO2

Phan tichNO3-NO2

Ratings: (0)|Views: 2,020|Likes:
Published by Hồ Tự Hãn

More info:

Published by: Hồ Tự Hãn on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
- 1 -
M
ục lục
 M
ụch lục
1L
ời mở đầu
2I. t
ổng quan về nitrat nitrit
3I.1:gi
ới thiệu chung về nitrat nitrit
3I.2:các ngu
ồn nitrat nitrit v
ào trong th
ực phẩm
3I.3:công th
ức hóa học v
à tính ch
ất hóa học
4
I.4:cách điều chế
5
I.5:tác động có hại đối với cơ thể
5I.6:ch
ỉ ti
êu cho phép trong th
ực phẩm
5II:phân tích 8
II.1:hàm lượng nitrat nitrit trong rau
8
II.1:hàm lượng nitrat nitrit trong sữa
11
II.1:hàm lượng nitrat nitrit trong nước
15
III:đề xuất giải pháp
16Tài li
ệu tham khảo
18
S
ư 
u t
m b
 
i:
 
www.daihoc.com.vn
 
 
- 2 -
L
ỜI MỞ ĐẦU
 
V
ấn đề hóa chất trong thực phẩm l
à m
ối quan tâm của rất nhiều người trong chúngta. Dù ăn ở nhà hay ăn ở tiệm chúng ta cũng không thể n
ào tránh kh
ỏi được hóa chất...Hầunhư hóa chất hiện diện khắp mọi nơi, mọ
i ch
ỗ. Ăn một tô phở, ăn một gói m
 ì, m
ột lon
soupe, u
ống một lon coca, thậm chí nhai một thỏi chewing gum, chúng ta cũng đ
ã vô tìnhnu
ốt vào người một số chất hóa học nào đó
. Tùy lo
ại hóa chất, tùy theo ăn uống nhiều hayít, ăn uống có thường xuy
ên hay khô
ng và đôi kh
i c
ũng c
òn tùy theo ng
ười ăn, có người ăn
vô thì không h
ề hấn g
 ì, có ng
ười khác th
 ì b
ị phản ứng ngay lập tức, chẳng hạn như ngứa
ngáy, n
ổi mề đay, khó thở, v.v…Cuộc sống càng văn minh tiến bộ, con người c
àng ph
ảiđối đầu nhiều hơn với hiểm hoạ
hóa ch
ất cũng như chất phụ gia…
 
S
ư 
u t
m b
 
i:
 
www.daihoc.com.vn
 
 
- 3 -
I.
 
T
ỔNG QUAN VỀ
NITRIT, NITRAT.I.1 gi
ới thiệu chung
 
Trên th
ị trường có 4 dạng muối nitrit, nitrat d
ùng trong b
ảo quản thực phẩm như
sau: KNO
2
, NaNO
2
,KNO
3
,NaNO
3
.Ti
ếng Pháp gọi hỗn hợp l
à Saltpetre, ti
ếng Anh l
à Saltpeter,Trong dân gian g
ọi l
àMu
ối diêm. Thường tr 
ên th
ị trường thế giới, ký hiệu của muối nitrit potassium
 KNO
2
là E249, nitrat potassium KNO
3
là E252. Chúng c
ũng có các tính chấttương tự với nitrit sodium
NaNO
2
có ký hi
ệu l
à E250, nitrat sodium NaNO
3
 E251.
Đ
a s
ố chất potassium nitrat hiện nay được lấy ra từ những khu quặng mỏ
nitrat sodium (NaNO3, nitratin)
ở sa mạc Chilê nên người ta c
òn g
ọi chúng l
àSaltpetre Chilê.Trong l
 ĩnh vực thực phẩm, muối diêm được dùng để bảo quản v
à ch
ế biến thịt.Theo Quy định D
anh m
ục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm
c
ủa Bộ Y tế Việt Nam, nitrat natri và nitrat potassium được xếp v
ào nhóm ch
ất
b
ảo quản có chức năng ổn định màu, được dùng trong phó mát, nước giải khát,
các lo
ại thịt, thịt gia cầm, thủy sản chế b
i
ến...
 Trong ch
ức năng l
àm ph
ụ gia thực phẩm, các muối saltpetre có hai công dụng:
t
ạo m
àu cho cá và th
ịt, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của Clostridium
botulinum, lo
ại vi khuẩn gây ngộ độc thịt.
 
 Ngoài ra trong nước,rau củ cũng có một hàm lượng các muố
i này.
 I.2: các ngu
ồn nitrat nitrit v
ào trong th
ực phẩm
 
Trong rau c
 
Trong qúa trình tr
ồng rau quả người trồng sử dụng phân đạm
bón cho câynh
ằm mụch đích kích thích sự phát triển của cây
.D
ạng phân sử dụng thường l
àd
ạng nitrat
.
Tuy nhiên khi s
ử dụng rau
c
ủ có thể một phần phân đạm sẽ chưađược cây sử dụng do đó khi chúng ta ăn rau củ đă gián tiếp đưa một lượng
nitrat vào trong c
ỏ thể
.Khi bón phân cho cây, các lo
ại phân đạm được sử dụng sẽ bị các vi khuẩntrong đất chuyển hoá th
ành NH4+ và NO3-
để cho câ
y h
ấp thụ. Nitrat v
àamoni m
ột phần chủ yếu được cây hấp thụ, một phần giải phóng ra ngo
ài khí quy
ển dưới dạng N2, NH3 v
à ph
ần c
òn l
ại tích tụ trong đất và tan trong nước
ng
ầm
 
Trong nước
 
 Nitơ có trong nước thải dưới 4 h
 ình th
ức khác nhau:
 
 
 Nitơ hữu cơ (am
ino acids, proteins, purines, pyrimidines, and nucleic acids);
 
 Nitơ amôniắc (NH
3
-N);
 
Nitrít (NO
2
-N); và
 
Nitrát (NO
3
-N)Trong m
ột mẫu nước thải chưa xử lý, phần lớn thường l
à amôni
ắc và các nitơ 
h
ữu cơ các chất n
ày b
ị ôxy hoá thành nitrít và sau đó là nitrát trong môi trường.
 
S
ư 
u t
m b
 
i:
 
www.daihoc.com.vn
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Thư Tran liked this
Ho Hoan liked this
Nguyen Tuyet Mai liked this
Long Huynh liked this
Ngoc Le liked this
Thaosica Jung liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->