Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lectia 1

lectia 1

Ratings: (0)|Views: 81 |Likes:
Published by Alina
Engleza pe lectii de la 1-20 .
Engleza pe lectii de la 1-20 .

More info:

Published by: Alina on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
ÎN LOC DE INTRODUCEREBun
ă
, sunt Minnie, ghidul t
ă
u de limba englez
ă
. Vocea mea te va înso
ţ
i într-o c
ă
l
ă
torie fascinant
ă
. Vei descoperi c
ă
nimic nu este greu, dac
ă
e
ş
tipreg
ă
tit. Astazi este cea mai buna zi sa începi sa înve
ţ
i limba englez
ă
. Voiface ca totul sa fie cât mai u
ş
or pentru tine. Asculti CD-ul, deci te-ai hot
ă
rât.
Ţ
ine-o tot a
ş
a !Hi, my name is Minnie, your guide for English. My voice will join you on afascinating trip. You will discover that nothing is difficult if you are readyfor it. Today is a perfect day to start learning English. I will make it easy for you. You already listen to the CD so you have decided to do it. Go for it!
Prima lec
ţ
ie –Lesson One
GRAMATIC
Ă
 GRAMMARMai întâi î 
ţ
i dezv
ă
lui un secret: limba englez
ă
are o gramatic
ă
mai simpl
ă
 decât limba român
ă
. Prin urmare, mai u
ş
or de înv
ăţ
at. Forma de plural asubstantivelor este ob
ţ
inut
ă
, în general, prin ad
ă
ugarea termina
ţ
iei „s”:apple-apples(m
ă
r-mere),cat-cats(pisic
ă
-pisici),dog-dogs(câine-câini),bat- bats(liliac-lilieci),horse-horses(cal-cai),leg-legs(picior-picioare),window- windows(ferastr 
ă
-ferestre),mirror-mirrors(oglind
ă
-oglinzi),door-doors(u
şă
-u
ş
i)...Excep
ţ
ie fac substantivele cu form
ă
de plural neregulat
ă
:man-men(b
ă
rbat-barba
ţ
i),woman-women(femeie-femei),foot-feet(talp
ă
-t
ă
lpi),ox-oxen(bou-boi),mouse-mice(
ş
oarece-
ş
oareci),goose-geese(gâsc
ă
-gâ
ş
te),sheep-sheep(oaie-oi),child-children(copil-copii)...   În limba englez
ă
nu exist
ă
pronume de polite
ţ
e,youfiind folosit universalatât pentru a exprima pronumele „tu” cât
ş
i „dumneavoastr 
ă
”. Ceea ce facediferen
ţ
a este maniera de adresare.Verbele limbii engleze se conjug
ă
mult mai simplu decât în limba noastr 
ă
.La prezentul simplu –Present Tense- exist
ă
de obicei o singur 
ă
termina
ţ
iediferit
ă
, aceea pentru persoana a III-a singular. La trecutul simplu –PastTense– al verbelor regulate, termina
ţ
ia este aceea
ş
i pentru toatepersoanele: „ed”.Adjectivele nu au forme diferite la feminin sau masculin, la singular sauplural. Spre exemplu, adjectivulsmart-iste
ţ
:She is a smart girl. He is asmart kid. They are smart people.
 
Trei verbe sunt foarte importante în construc
ţ
ia oric
ă
rei propozi
ţ
ii sau fraze în limba englez
ă
:to be,to have 
ş
ito do,adic
ă
 a fi,a avea 
ş
ia face. Fiecaredintre ele poate îndeplini
ş
i func
ţ
ia de verb auxiliar. Iat
ă
conjugarea lor latimpul prezent în propozi
ţ
ii:
to be
I am 
Minnie.Eu sunt Minnie. 
You are 
my friend.Tu e
ş
ti prietenul meu. 
He is 
Alexander.El este Alexandru.
She is 
Helen.Ea este Elena. 
It is 
our cat.Ea este pisica noastr 
ă
. 
We are 
Mr. and Mrs. Edwards.Noi suntem dl.
ş
i d-na Edwards. 
You are 
my guests.Voi sunte
ţ
i musafirii mei. 
They are 
my students.Ei sunt elevii mei.
to have
I have 
a small cat.Eu am o pisic
ă
mic
ă
.
 You have 
a white horse.Tu ai un cal alb.
He has 
a red car.El are o ma
ş
in
ă
ro
ş
ie.
She has 
a big house.Ea are o cas
ă
mare.
It has 
gray fur.Ea are blana gri.
We have 
a little garden.Noi avem o gradin
ă
micu
ţă
.
You have 
a smart child.Voi ave
ţ
i un copil iste
ţ
.
They have 
beautiful flowers.Ei au flori frumoase.
to do
I do 
my homework.Eu îmi fac tema pentru acas
ă
.
You do 
your job.Tu î 
ţ
i faci meseria. 
He does 
his duty.El î 
ş
i face treaba. 
She does 
her work.Ea î 
ş
i face munca. 
We do 
our lessons.Noi ne facem lec
ţ
iile. 
You do 
your shoppings.Voi v
ă
face
ţ
i cump
ă
ă
turile. 
They do 
their tasks.Ei î 
ş
i îndeplinesc sarcinile.
No
ţ
iuni generaleGeneral concepts
S
ă
nu uit
ă
m, îns
ă
, importan
ţ
a lexicului. Este cât se poate de clar c
ă
, f 
ă
ă
unvocabular minim în limba englez
ă
, nu ne-am putea face niciodat
ă
în
ţ
ele
ş
ioricât de mult
ă
gramatic
ă
am cunoa
ş
te.A
ş
a c
ă
, s
ă
începem s
ă
vorbim în limba englez
ă
.So let’s start speakingEnglish!
 
 C
ă
l
ă
toria noastr 
ă
începe cu prezentare
ş
i saluturi obi
ş
nuite:Our trip starts with an introduction and formal greetings: Bun
ă
, m
ă
cheam
ă
Minnie. Minnie Jones. Dar pe tine?Hi, my name isMinnie. Minnie Jones. What’s yours?
 Întreb
ă
ri uzualeFrequent questions 
How are you? How do you do?Ce mai faci/face
ţ
i?I’m glad to meet you!Sunt bucuros(încântat) s
ă
v
ă
întâlnesc!I’m glad to see you again!Suntbucuros s
ă
v
ă
v
ă
d din nou! What is your name?Cum te cheam
ă
?Who are you?Cine e
ş
ti?Do I knowyou?Te cunosc?I don’t remember meeting you.Nu-mi amintesc s
ă
te ficunoscut. Where are you from?De unde e
ş
ti?I’m from Romania.Sunt din România.I am a Romanian.Sunt român.And you?Dar tu?How old are you?Ce vârst
ă
 ai?I’m 50(fifty) years old.Am 50 de ani.Cum salut
ă
m:Hi!Salut!Hello!Bun
ă
!Good morning!Bun
ă
diminea
ţ
a!Goodafternoon!Bun
ă
ziua!Good evening!Bun
ă
seara!Cum ne lu
ă
m
ă
mas bun:Good bye!La revedere!Good night!Noapte bun
ă
!See you soon!Pe curând!So long!Adio!Farewell!Cu bine!Bye!Pa! Have a nice day!S
ă
ai(ave
ţ
i) o zi bun
ă
!Cum ne exprim
ă
m recuno
ş
tin
ţ
a
ş
i cum r 
ă
spundem când ni se mul
ţ
ume
ş
te:Thank you.Mul
ţ
umesc.I am grateful to you.V
ă
sunt recunosc
ă
tor.You arewelcome.Cu pl
ă
cere. Cum ne cerem scuze:I am sorry.Îmi pare r 
ă
u.Excuse me. Scuza
ţ
i-m
ă
!Ididn’t want to do it.Nu am vrut s
ă
fac asta.I regret it.Regret.A
ş
adar sunt Minnie, ghidul t
ă
u de limba englez
ă
. Am 54 de ani
ş
i suntromânc
ă
. Sunt c
ă
s
ă
torit
ă
de 30 de ani cu un englez, Alexander Jones.Avem doi copii: o fat
ă
, Emily
ş
i un b
ă
iat, Peter. Povestea mea începe cu o întâlnire.So I’m Minnie, your guide for English. I’m 54(fifty four) years old and I amRomanian. I’ve been married for 30(thirty) years to an Englishman,Alexander Jones. We have two children: a daughter, Emily and a son,Peter. My story begins with a meeting.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->