Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectia 6

Lectia 6

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Published by Alina

More info:

Published by: Alina on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2015

pdf

text

original

 
Lec
ţ
ia a
ş
asea –Lesson Six
GRAMMARGRAMATIC
Ă
 1.The Present Continuous TensePrezentul ContinuuPrezentul continuu este alc
ă
tuit din prezentul verbuluito be 
ş
i forma îninga verbului care este conjugat. Forma continu
ă
a prezentului arat
ă
o ac
ţ
iunecare are loc în clipa de fa
ţă
.To be + to eat + ing to be + to read + ing I am eatingeu m
ă
nâncI am readingeu citescyou are eatingtu m
ă
nânciyou are readingtu cite
ş
tishe is eatingea m
ă
nânc
ă
she is readingea cite
ş
tehe is eatingel m
ă
nânc
ă
he is readingel cite
ş
tewe are eatingnoi mânc
ă
mwe are readingnoi citimyou are eatingvoi mânca
ţ
iyou are readingvoi citi
ţ
ithey are eatingei m
ă
nânc
ă
 they are readingei citescPrezentul continuu face distinc
ţ
ia între timpul prezent în general
ş
imomentul de fa
ţă
. Astfel:I go to school
every day 
.M
ă
duc la
ş
coal
ă
în fiecare zi.I’m going to school
right now 
.M
ă
duc la
ş
coal
ă
chiar acum.I do my homework
every evening 
. Îmi fac tema în fiecare sear 
ă
. I’m doing my homework
now 
. Îmi fac tema acum.Iat
ă
 
ş
i forma negativ
ă
:I’m not reading the newspaper right now.Nu citesc ziarul chiar acum.I’m not listening to music now.Nu ascult muzic
ă
acum.2.Possesive PronounsPronume posesive
My 
book is
mine 
.Cartea mea este a mea.
Your 
room is
yours 
.Camera ta este a ta. 
His 
pen is
his 
.Stiloul lui este al lui.
Her 
garden is
hers 
.Gr 
ă
dina ei este a ei.
Its 
tail is
its 
.Coada ei(pisicii) este a ei.
Our 
house is
ours 
.Casa noastr 
ă
este a noastr 
ă
.
Your 
car is
yours 
.Ma
ş
ina voastr 
ă
este a voastr 
ă
. 
Their 
flat is
theirs 
.Apartamentul lor este al lor.
General conceptsNo
ţ
iuni generale
 
 
Meals in Great BritainMesele în Marea Britaniebreakfastmic dejun brunchgustarea dintre micul dejun
ş
i prânzlunchmasa de prânz dinner masa principal
ă
 the five o’clock teaceaiul de la ora 5supper cina Românii iau micul dejun, prînzul
ş
i cina.Romanians have breakfast, lunch and dinner.Family members&relativesMembrii familiei&rudeparentsp
ă
rin
ţ
i mother mam
ă
 father tat
ă
 daughter fiic
ă
 sonfiu sister sor 
ă
 brother frategrandparentsbunicigrandmother bunic
ă
 grandfather bunic grandchildrennepo
ţ
i(de bunic) granddaughter nepoat
ă
(de bunic) grandsonnepot(de bunic) auntm
ă
tu
şă
 uncleunchi niecenepoat
ă
(de unchi) nephewnepot(de unchi) cousinveri
ş
or(veri
ş
oar 
ă
) mother-in-lawsoacr 
ă
 father-in-lawsocruthe in-lawscuscri daughter-in-lawnor 
ă
 son-in-lawginere sister-in-lawcumnat
ă
 brother-in-lawcumnat godmother na
şă
 godfather na
ş
 godsonfin goddaughter fin
ă
 
 
 I and my friend Jim we often talk on the phone. Today we are speakingabout family, food and meals of the day.Eu
ş
i prietenul meu Jim vorbim adesea la telefon. Ast
ă
zi vorbim desprefamilie, mânc
ă
ruri
ş
i mesele zilei.
On the PhoneLa telefon
Jim Patrick: How are you, Minnie? I’m glad to hear your voice. You soundhappy.(Ce mai faci, Minnie? Îmi pare bine s
ă
-
ţ
i aud vocea. Pari fericit
ă
.)Minnie Jones: I am happy. Emily and Peter are coming home today. Our family is together again.(Sunt fericit
ă
. Emily
ş
i Peter vin ast
ă
zi acas
ă
.Familia noastr 
ă
este din nou unit
ă
.)Jim Patrick: How nice! It is a wonderful surprise! I’m sure you and Al aredelighted. Your son and daughter are coming home for holidays.(Cedragu
ţ
! Este o surpriz
ă
minunat
ă
! Sunt sigur c
ă
tu
ş
i Al sunte
ţ
i încânta
ţ
i!Fiul
ş
i fiica voastr 
ă
vin acas
ă
în vacan
ţă
.) Minnie Jones: Not only our children but also our grandchildren. Our granddaughters Hilda and Alice and our grandsons Klaus and Michael arecoming, too.(Nu doar copiii, dar 
ş
i nepo
ţ
ii. Nepoatele noastre Hilda
ş
i Alice
ş
i nepo
ţ
ii no
ş
tri Klaus
ş
i Michael vin, de asemenea.)Jim Patrick: Oh, Minnie, I think you are very busy now. You are preparinglots of things for your children and grandchildren.(O, Minnie, cred c
ă
e
ş
tifoarte ocupat
ă
acum. Preg
ă
te
ş
ti o mul
ţ
ime de lucruri pentru copiii
ş
i nepo
ţ
iit
ă
i.)Minnie Jones: That’s right. There is a lot of work and Al is helping me tofinish it. Now, I am baking a chocolate cake and an apple pie.(A
ş
a este. Amo mul
ţ
ime de treab
ă
 
ş
i Al m
ă
ajut
ă
s
ă
o termin. Acum coc o pr 
ă
 jitur 
ă
cuciocolat
ă
 
ş
i o pl
ă
cint
ă
cu mere.)Jim Patrick: Excellent! I even smell the flavours from your kitchen! Your dear ones are lucky to have you. You are a treasure for your family.(Excelent! Chiar simt aromele din buc
ă
t
ă
ria ta! Ai t
ă
i sunt noroco
ş
i s
ă
teaib
ă
. E
ş
ti o comoar 
ă
pentru familia ta.)Minnie Jones: Well, Jim, don’t exaggerate things. I’m pleased to do allthese things for my family: preparing their rooms, cooking their breakfast,lunch and dinner, washing dishes. I’m doing all the work willingly.(Ei bine,Jim, nu exagera. Sunt încântat
ă
s
ă
fac toate lucrurile astea pentru familiamea: s
ă
le preg
ă
tesc camerele, s
ă
le g
ă
tesc micul dejun, prânzul
ş
i cina, s
ă
 sp
ă
l vasele. Fac toat
ă
munca din pl
ă
cere.)Jim Patrick: When are they coming?(Când vin?)Minnie Jones: Tonight. All of them are coming tonight by plane. Emily,Johann, Hilda and Klaus come at 7 o’clock and Peter, Anna, Alice andMichael come at 9 o’clock. We go by car to the airport to wait for them.(Înseara asta. Vin to
ţ
i în seara asta cu avionul. Emily, Johann, Hilda
ş
i Klaus

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->