Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fokus Peperiksaan Ulum Al-quran

Fokus Peperiksaan Ulum Al-quran

Ratings:
(0)
|Views: 1,226|Likes:
Published by adisarwajagat

More info:

Published by: adisarwajagat on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

 
FOKUS PEPERIKSAAN OUM ULUM AL-QURANSOALAN-SOALAN PERBINCANGAN (FAKTA-FAKTA PENTINGSTRATEGI MENGHADAPI PEPERIKSAAN
TOPIK 1 : MAKNA ULUM AL-QURAN
1.
 
Makna Ulum al-Quran
: Ulum al-Quran adalah takrib idhafi : bermaksudsekumpulan ilmu yang berkaitan dengan al-
Quran . Dalam pengertian initermasuk ilmu ; tafsir, ilmu Qira‟at, Ilmu rasm Uthmani , Ilmu Ikjaz , Ilmu Asbab
al0-Nuzul , ilmu nasikh dan mansukh dan lain-lain.
2.
 
Bidang dan Skop Perbahasan Ulum al-Quran :
 
Asyuti berpendapat ; ilmu kejuruteraan , ilmu perubatan dsb termasuk dalam, ulum al-Quran.
 
Abu Bakar al-
Arabi dalam kitabnya “Al takwil” ; Ulum al
-Quranberjumlah 77450 ilmu ia itu satu jumlah empat kali ganda dari kalimah-kalimah al-Quran.
 
Perbahasan berkaitan Ulum al-Quran meliputi bidang-bidang berikut :
Ilmu Tafsir dan al takwil, Ilmu „Ikrab al
-Quran, ilmu qiraat, ilmu sebabNuzul , ilmu makki dan madani , Ilmu Gharib al-Quran DLL
3.
 
Faedah mempelajarai Ulum al-Quran :
i.
 
Menambah keyakina kepada pengkaji al-Quranii.
 
Mengetahui sejarah dan perkembangan al-Quraniii.
 
Membantu pengkaji untuk memahami kandungan al-Quran sertamengeluarkan hukum daripadanyaiv.
 
Dapat memp[elajari ilmu nasakh dan mansukh , asbabun Nuzul dan yangberkaitan dengan al-Quranv.
 
Untuk memahami kalam allah atau al-Quran seperti ditenangkanRasulullah dan para sahabt.4.
 
Takrif/pengertian al-Quran ialah
: Kalanm Allah yang bermukjizat ,diturunkan kepada Nabi Muhammad yang di tulis dalam mashaf , dipindahkandari satu generasi ke generasi secara mutawatir dan mendapat pahala denganmembacanya.
TOPIK 2 : SEJARAH PERTUMBUHAN ULUM AL-QURAN1.
 
Ulum al-Quran pada zaman Nabi dan sahabat :
 
i.
 
Nabi dan para sahabat mengetahui makna al-Quran dan ilmunya
 – 
tetapibelum tertulis dan di bukukan kerana allahj pasti mampu mengumpulwahyu dalam dada nabi.ii.
 
Sebaik sahaja nabi menerima wahyu Baginda terus menyampaikann yakepada para sahabat sehingga dapat baca dengan baik, memahami erti danrahsia dan menjelaskan penafsirannya.iii.
 
Pera sahabt mempunyai kekuatan menghafazKerana itu mereka mampumemahami ulum al-
Quran dengan I‟jaznya.
 iv.
 
Kebanyakan mereka ummi , tidak mempunya kelengkapan alat penulisan judteru itu rasulullah melarang mereka menulis
 – 
di khuatiri percampuranal-Quran dengan bukan al-Quran.
v.
 
Para sahabat tidak memerlukan pembukuan al-Quran kerana :
 
Para sahabat : daya ingatan , kecerdasan berfikiran, tanggapanmendalam.
 
Kebanyakan mereka adalah ummi, tetapi cerdas dan tajampemikiran.
 
Ketika menghadapi masalah mereka terus berbincang dengan Nabi
 
Belum ada peralatan penulisan yang memadai dan mencukupi.
 
Tegahan daripada rasulullah untuk menulis sesuatu kecuali ayat al-Quran.2.
 
Abad Ke IV H
. ada lima ulamak yang aktif mengaranmg Ulum al-Quran danmenyusun kitab-kitab iaitu :i.
 
Abu bakar as Sajistani mengarang kitab Ilmu Gharib al-Quranii.
 
Abu Bakar bin Qasim menyusun kitab „Ajaib al
-Quran .iii.
 
Abu hasan al-
As‟ari menuls kitab : al Muhtazan Fi‟ Ulum al
-Quran.iv.
 
3.
 
Abad Ke V H
muncul tiga tokoh ulamak yang aktif menulis Ulum al-Quran :i.
 
Ali bin Ibrahim bin said menulis kitab Ilmu ikrab al-Quranii.
 
Abu amr al-dani menulis Kitab : al-Tafsir Fi Qiraatis Saah.iii.
 
Alamuddin As-Sakhawi menulis kitab Al mursyidu Wajiz Fi ma YatalqquBil Quran al-Aziz.
TOPIK 3 : NUZUL AL-QURAN1.
 
Pengertian Nuzul al-Quran :
i.
 
Menurut bahasa : Turun dari tempat yang tinggi.ii.
 
Dari segi Istilah : Penurunan dari Luh Mahfuz ke baitul „Izzah di langit
dunia dan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melaluiperantaraan malaikat Jibril yang mengambil masa lebih kurang 23 tahun.2.
 
Cara Penurunan al-Quran
di bahagikan kepada dua bahagian utama :i.
 
Nuzul Jumlatan atau sekaligus
 
ii.
 
Nuzul Munajjaman atau beransur-ansur.
3.
 
Penuruna sekaligus :
i.
 
Turun al-Quran ke Luh Mahfuzii.
 
Turun dari Luh mahfuz ke Baitul „Izzah di langit dunia . a) Tahap
pertama daripada allah ke Luh mahfuz ke adaan dan tahap ini berlakusekaligus dengan tujuan untuk membuktikan kekuasaan Allah. B0 Tahapkedua : Turun al-Quran dari luh mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia.
4.
 
Hikmat penurunan al-Quran di Luh Mahfuz.
i.
 
Untuk mebezakan al-Quran dengan kitab samawi lain, seperti taurat zabur.ii.
 
Untuk membuktikan keunggulan dan ketinggian al-Quran dan martabatNabi Muhammad SAW.iii.
 
Untuk menunjukkan allah maha berkuasa menjadikan langit dan MahaMengetahui kedudukan Luh mahfuz itu sendiri.
5.
 
Hikmat penurunan al-
Quran dari Luh mahfuz ke baitul „Izzah :
 
i.
 
Untuk membezakan al-Quran dengan kitab samawi yang lain seepertitaurat zabur yang diturun sekaligus kepada RasulNya.ii.
 
Untuk menunjukkan dan membuktikan Keunggulan dan ketinggian Al-Quiran dan nabi Muhammadiii.
 
Untuk memuliakan manusia atau bani Adam pada pandangan malaikat.iv.
 
Supaya manusia mengambil pengajaran yang mana al-quran sesuatu yangamat bernilai.6.
 
Tempoh lama diturunkan al-Quran secara beransur-ansur ulamak berselisihpendapat :i.
 
Setengah ulamak mengatakan sealam 20 tahunii.
 
Ada mengatakan selama 22tahun 2 bulan 22 hari. Iaitu bermula 17ramadhan hingga 9 Zulhijjah tahun 10 H.iii.
 
Pendapat lain mengatakan mengambil masa 23 tahuniv.
 
Pendapat mengatakan 25 tahun.
7.
 
Hikmat Penuruanan Secara beransur-ansur :
i.
 
Untuk memudahkan nabi menghafal dan memahami maksud sertakandungannya supaya mudah meresap ke dalam jiwa,ii.
 
Suopaya nabi sentiasa bergembira dan terhibur sewrta erasa hampa denganDengan allah lantaran wahyu yang sentiasa turun kepadanya.iii.
 
Nabi merasakan sentiasa mendapat perhatian dengan kedatangan malaikatJibril serta mendapat penghargaan tinggi di sisi masyarakat.iv.
 
Sebagai senjata untuk menentang dan menandingi mereka yang tidak mempercayai bahawa al-Qura itu wahyu daripada Allah.
8.
 
Pengertian Wahyu :
i.
 
Dari sudut bahasa : a) Memberi tahu sesuatu dengan cara yang tidak jelasatau samar-samar b) Sesuatu yang ditulis yang membawa maksudkerasulan.ii.
 
Pengertian Istilah : a) Segala apa yang disampaikan oleh allah secararahsia kepada para Nabi dan Rasulnya , seperti al-Quran dan al-Hadis b)Wahyu membawa pengertian yang lebih umum dan lebih luas daripadapengertian al-Quran .
9.
 
Jenis-Jenis Wahyu : Wahyu terbahagi kepada beberapa jenis :

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Muhammad Marvuk liked this
Amida Ali liked this
Amida Ali liked this
Fiqa Anuar liked this
Sahimi Yaacob liked this
tuanmansor71 liked this
Naim Helmi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->