Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
John Barth - Voajer

John Barth - Voajer

Ratings: (0)|Views: 114|Likes:
Published by _0t_

More info:

Published by: _0t_ on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
 D  OI    I    
Džon Bart 
VOAJER
Ne pitaj me (kao što je moja žena učinila polupodsmešljivo nešto ranije ovog jutra) štamislim ko ovo čita ili sluša. Moja projektovana povest našeg naselja Ojster Kouv, a osobitosezona njegovog voajera, jedva da je izašla iz faze sakupljanja beleški, i nema nikog umojoj radnoj sobi na adresi Ojster Kouv 1010 osim mene i mog računara, s kojim provo-dim sat ili tri nakon doručka i jutarnjih vežbi istezanja pre nego što se Mardži i ja posveti-mo svakodnevnim obavezama i razonodi srećno penzionisanog američkog para u osvitnovog milenijuma i povečerju svojih života. Možda su naši CIA/FBI tipovi iznašli načine daiščitavaju škrabotine svih građana? Ili se neki super-oštroumni haker pretvorio u prisluški-vača, u elektronski ekvivalent voajera iz Ojster Kouva, čak i kad govorim sam sa sobom?Ne pitaj me (ali u tom slučaju ne bi ni morao, je li tako?); ja samo radim ovde. Koliko jaznam, „Ti“ – kao predmet ove povesti, po mišljenju nekih – možda, zapravo, ni ne postojišfizički. Za razliku od njega, međutim (svi pretpostavljamo da je naš v., bilo stvaran ili izmi-šljen, On, a ne Ona), Ti si pozvan gost, ma ko i šta god bio, Ti, a ne prisluškivač. Dobrodo-šao, drugar, i slušaj!Kao što sam rekao, ja samo radim ovde, manje-više između devet i dvanaest gotovosvakog jutra, dok Margaret Nezamenjiva obavlja poslove nekadašnje poslovne žene usvom radnom kutku na spratu: proverava i reguliše naše račune s akcijama i obveznicamai drugom aktivom; plaća porodične račune i poravnava nam čekovnu knjižicu; telefoniraraznim službama; zakazuje obaveze i sastanke; planira obroke, putovanja na odmor, po-sete unucima... i Sledeće Velike Poteze.Od kojih poslednja navedena stavka pokreće ovo što radim, šta god to bilo. Mardži i jasmo skoro pa odlučili (a ona će uskoro poslati elektronskom poštom tu vest našim sredo-večnim potomcima, kojima će biti Žao Ali Lakše kad je čuju) da je, s obzirom na zlokobnopogoršanje mojih problema sa sećanjem i njen artritis zbog kojeg gotovo da ćopa, došlovreme da uvrstimo ovu našu udobnu „vilu“ na spisak za prodaju nekretnina i da se spremi-mo za spremanje za preseljenje nizvodno na drugu obalu reke, iz starog, dobrog naseljaHeron Bej (o kojem nešto više sledi) u TKI ustanovu za svakodnevnu negu, Bejvju Menor.Čak i Mardži – profesionalna prodavačica nekretnina iz naših kuća u gradu/kuća na seludana, kad je radila na stambenom tržištu predgrađa D. C-a, dok sam ja predavao istorijupredmaturantima i maturantima u privatnoj pripremnoj školi Kalvert Hajts – čak i Mardži pre-vrće svojim kao Česapik zelenim očima obolelim od degeneracije makule na sav taj graditelj-ski vokabular. Posedi Heron Bej, sve bliži starosnoj granici od četvrt veka, bili su prvi velikiprojekat zatvorenog naselja
1
kompanije „Tajdvoter komjunitis, ink.“: dve hiljade jutara neka-dašnjih polja kukuruza i soje, borovih šuma zakrčenih puzavicama i ritova s plimnim vodama
1
 
Gated-community 
(engl.) – vrsta naselja sa strogo kontrolisanim ulazima za pešake i automobile.(
Prim. prev.
)
 
na istočnoj obali Merilanda protkanoj rekama. Nimalo nalik „posedima“ u uobičajenom smi-slu tog pojma, naša dobro isplanirana i „ekološki osetljiva“ stambena novogradnja podeljena je na četvrti – od kojih su nekima naknadno dodate ulazne kapije, ali većini ipak ne – s nazivi-ma kao što su Šed Ran i Egrets Krest (niska gradnja), Blu Kreb Bajt („četvorostanke“ u marini,što je eufemizam graditelja za dvostruke duplekse, sa dokom za manje čamce u susednomkanalu do kojeg dopire plima), Rokfiš Rič
2
(više kopneni nego vodeni potez, budući da su je-dine vode na vidiku tog dopadljivog skupa srednje vrednih do nešto skupljih zasebnih kućakrivudavi plimni kanalčić i jezerce okruženo rogozom između desete i jedanaeste rupe naterenu za golf HB-a, čija Ekološka Osetljivost podrazumeva upotrebu reciklirane „sive vode“na travnjacima i otvorenim delovima igrališta umesto dodatnog iscrpljivanja podzemnihvoda), Spartina Point (dva tuceta bogataških MekZdanja,
3
neružnih, čija se očigledna novo-izgrađenost toliko kosi s lažno starinskim pisanjem naziva njihove šašom obrasle prevlake dami s podsmehom izgovaramo to poslednje
e
:
4
„Spartina Pointi“ ili „Mnogoletna Spartina Po-inti“) – i naš Ojster Kouv, čijih dvadesetak „vila“ (na kružnoj „slepoj ulici“ što ide oko uređenezelene površine sa fontanom u sredini koja štrcka recikliranu vodu tokom tri godišnja doba)nema ništa od Mediterana ili Floride u sebi, a na šta taj pojam obično upućuje: u glosaru HB-ai TKI-a, uopšte govoreći, „vile“ su zbijeni dvospratni dupleksi (za razliku od prethodno pome-nutih „četvorostanki“, s jedne, i zasebnih kuća, s druge strane) čiji je prvi sprat od cigle, adrugi od vinilne talpe, s atraktivnim premda nefunkcionalnim žaluzinama, garažama za dvaautomobila i skromnim tremovima ispred i iza kuće, za čije je održavanje spoljašnjeg izgledai uređivanje zelenih površina uglavnom zadužena naša Skupština stanara, a ne pojedinačnivlasnici. Polukuće, moglo bi se reći, negde između naselja sa stanovima i zasebnim kućama.Taj pojam se, uistinu, može primeniti na nekoliko aspekata. Iako je nekoliko nas u mla-đim godinama, a prilično mnogo u poznijim, premda smo još sposobni, tipičan par iz Oj-ster Kouva je negde na pola puta između aktivnog profesionalnog vrhunca i sve bližegpenzionisanja. Mnogi bi sebe opisali kao pridošlice koje pripadaju višoj srednjoj klasi – vilau O. K-u svakako
nije
niskobudžetni smeštaj – ali neki se jedva snalaze sa plaćanjem hipo-teke i osiguranja, poreza na imovinu i nemale cene održavanja koju propisuje Skupštinastanara, dok su neki drugi tek kampovali tu dok njihova (Mek)Zdanja u Spartina Point(ij)unisu bila uređena, dekorisana iznutra i spremljena za njih i njihove leksuse, mercedese ivozila za golf terene (garaže za 3,5 automobila su standard u Sp. Pt). Vile u Ojster Kouvu suobično prve druge kuće za parove kakav smo Mardži i ja od pre petnaestak godina: rodite-lji u praznom gnezdu koji eksperimentišu s penzionisanjem ili s pokretnom kancelarijomkod kuće dok stiču utisak o sceni u Heron Beju, isprobavajući teren za golf i Klub, i razgle-daju alternativne četvrti. Prosečno prebivanje traje desetak godina, premda se neki otisnudalje nakon godinu ili dve – gore do Spartina Pointa ili Rokfiš Riča, dole do stana u EgretsKrestu, manje-više bočno do četvorostanke u Blu Kreb Bajtu, ili dalje, do nekog drugognovog naselja na nekom drugom mestu, ako ne i do Bejvju Manora ili groba – a sve je ma-lobrojnija šačica nas starosedelaca koji smo tu još otkako je ovo mesto sagrađeno.
2
 
Reach
(engl.) – otvoreni, vidljivi potez ili pravac na delu reke. (
Prim. prev.
)
3
 
McMansion
(engl.) – pogrdan naziv za velike, nove kuće koje svojim izgledom odudaraju od ostalihstambenih objekata u susedstvu. (
Prim. prev.
)
4
 
Spartina Pointe
. (
Prim. prev.
)
184
 
Da zaokružim ovaj mali sociogram: većina vlasnika poseda u Heron Beju su beli anglo-saksonski protestanti jedne ili druge veroispovesti, ali postoje možda tri ili četiri jevrejskeporodice, nekoliko rimokatoličkih i verovatno priličan broj sekularnih. (Ko zna? Koga bri-ga? Čvrsto ubeđeni u razdvojenost crkve i poseda, ne bavimo se tim pitanjima.) Politički,podeljeni smo otprilike jednako između dve glavne stranke. Među nama još nema Azijatai Afroamerikanaca – ne zato što su zvanično izuzeti (kao što bi bili pre pedeset godina, ipremda je pridev „izuzeti“ i dalje popularan među firmama kakva je TKI); verovatno zatošto svi koji potpadaju pod kategoriju onih koji imaju sredstva i nameru da kupe nekretni-nu u zatvorenom naselju teže da ne budu pioniri etničke raznolikosti na većinom ruralnoji ne baš kosmopolitskoj Istočnoj obali.„Zatvoreno“: i to je jedna vrsta preterivanja u Ojster Kouvu, i (barem po Mardžinom imom mišljenju) skupocen ukras za Heron Bej. U kraju s niskom stopom kriminala čija sepolicijska hronika u nedeljnim novinama svodi uglavnom na maloletnike koji kupuju ciga-rete i alkohol i pritužbe na buku u obližnjem sedištu oblasti, a ne na provale i nasilne zloči-ne, mala je potreba za dvadesetčetvoročasovnim nadzorom ulaza, nalepnicama s natpi-som „HB stanar“ na vetrobranima, telefonskom najavom posetilaca i rutinskim obilascimaobezbeđenja u belom automobilu – iako je, doduše, (sitno) zadovoljstvo ne razmišljati ozaključavanju vrata i zatvaranju prozora svaki put kad biciklima odemo na tenis do Klubaili se odvezemo do grada zbog zakazanih prijema kod lekara ili zubara, kratke kupovine ilivečere. Kad je reč o sekundarnim kapijama u Spartina Pointu, Blu Kreb Bajtu i Ojster Kouvu– bez čuvara (iako neke imaju vratarske kućice), s obrtnim vratima koja se otvaraju unoše-njem koda i obično zatvorenim samo noću – one su čist snobizam, kako mnogi od nassmatraju, ili blaga paranoja i nižerazredna gnjavaža, naročito u kišnim, prohladnim noći-ma kad nemaš
 želju
da otvaraš prozor na automobilu i dohvataš osvetljenu kontrolnu ku-tiju ili obavezuješ pristigle goste (kojima si prethodno javio četvorocifreni ulazni kod) dačine istu stvar. A obe te kapije – pribeleži, Čitaoče/Slušaoče – zadržavaju samo motornavozila: biciklisti i pešaci dođu i slobodno prođu trotoarom, bilo da su kapije otvorene iline. Kod nas u Ojster Kouvu, kapije su, gotovo jednoglasnom odlukom Skupštine stanara,ostale otvorene i neupotrebljavane u proteklih dvanaest godina. Atraktivno ukrašenuvratarsku kućicu od cigle koristimo za odlaganje veštačkog đubriva za travnjak, seme iodleđivač pločnika za zimske mesece: jeftinija alternativa uklanjanju cele građevine, kojuneki stanari svakako vole zbog njene ukrasne (simbolično prestižne) vrednosti. Budući da,kao što je već rečeno, prosečno prebivalište u O. K-u traje deceniju ili kraće, samo smo mistarosedeoci ti koji se sećaju da su se sekundarne kapije zaista i koristile.Opet, samo smo mi ti koji se sećaju, u dobru i u zlu i što bolje neki od nas mogu, kad jeto naselje bilo na vrhuncu: „izgrađeno“, kako kažu, nakon prvobitnih ranih godina grad-nje i zasađivanja, kad je njegovo drveće, žbunje i cveće sazrelo, a vile udobno zauzelesvoje placeve, još uvek, ipak, ne odajući znakove „odloženog održavanja“ uprkos velikimnaporima Skupštine da sve bude cakum-pakum. Isto vredi i za HB, uopšte uzev, čijih jenekoliko četvrti preprodalo građevinske parcele s pokaznim kućama
5
po relativno po-
5
Model house
(engl.) – modeli kuća koje građevinske kompanije postavljaju da bi potencijalnimmušterijama pokazale osobine svojih proizvoda. (
Prim. prev.
)
185

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Amela Talić liked this
maslorog liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->