Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sandra Brown - Numai Tu

Sandra Brown - Numai Tu

Ratings: (0)|Views: 4,675 |Likes:
Published by matyia

More info:

Published by: matyia on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
SANDRA BROWNNUMAI Tu Traducere de: Tañia BurdujaE.M. 1995Unu.Christine Fender st
ă
tea la o fereastr
ă
a Colegiului St. Mark şi privea laactivitatea de afar
ă
. De câteva zile, pe trotuarul larg de pe cealalt
ă
parte acolegiului, tâmplarii meştereau traverse de lemn pentru şine, aliniindu-le cugrij
ă
şi str
ă
duindu-se s
ă
le aşeze la acelaşi nivel, ca s
ă
fac
ă
o baz
ă
solid
ă
 pentru camerele de luat vederi. Se turna un film. O mân
ă
de oameni lucra îndârjit în lumina blând
ă
a dimine
ţ
ii de i iulie, curâ
ăţ
nd trotuarul şi apoiaşternând carpete groase de cauciuc, desenate ca s
ă
semene cu pietrele depavaj. în timp ce Christine Fender se uita, ap
ă
rur
ă
camioane cu remorc
ă
dincare fur
ă
scoase şi num
ă
rate nişte mese lungi, fiecare din ele fiind c
ă
rat
ă
pecele şase trepte de piatr
ă
dintre ramp
ă
şi platou. Dup
ă
mese, ap
ă
ru o înv
ă
lmş
ă
eal
ă
de necrezut de bol
ţ
i şi coloane, pân
ă
când risipa brut
ă
de pietreşi ciment fu transformat
ă
într-o pia
ţă
adev
ă
rat
ă
. Evident c
ă
era un film cubuget ridicat. Numeroase autocare pentru figuran
ţ
i fur
ă
împinse şi sute deoameni, îmbr
ă
ca
ţ
i în costume din secolul al nou
ă
sprezecelea, se urcar
ă
în ele.Cu o uşoar
ă
premoni
ţ
ie, Christine Fender îşi d
ă
du seama c
ă
era un filmrealizat de Hollywood.-Bun
ă
diminea
ţ
a! Eşti foarte matinal
ă
! Christine Fender tres
ă
ri,smuls
ă
din gândurile ei de Lena Morley. Lena era luminoas
ă
şi vesel
ă
ca deobicei . Credeam c
ă
astea nu te intereseaz
ă
, continu
ă
ea, ar
ă
tând spre strad
ă
.-Nici nu m
ă
intereseaz
ă
deloc, r
ă
spunse Christine FenderAp
ă
ruse un
ţ
arc pentru cai şi din el ieşi o pereche de cai negri, str
ă
lucitori.Cineva lipea plastic alb peste dou
ă
linii duble, albastre. Altcineva aşeza acelsimbol american, o cutie de scrisori de un roşu str
ă
lucitor.- l-am adus lui Anny s
ă
citeasc
ă
câteva t
ă
ieturi din „Daily News". Po
ţ
i s
ă
 te ui
ţ
i şi tu prin ele, dac
ă
vrei.Christine Fender lu
ă
t
ă
ieturile. Cu coadaiochiului prinse o imagine fugar
ă
de p
ă
r blond, jf ---- ^ --^şa-gg^HSamlra Brown ~ ___ platinat. Se întoarse repede spre fereastr
ă
.-Ar putea fi...? N
ă
luca disp
ă
ruse. Christine reveni la t
ă
ieturile dinziar şi-şi fr
ă
mânt
ă
mintea. Nu-şi d
ă
du seama c
ă
vorbea cu voce tare şi nuobserv
ă
figura mirat
ă
a lui Lena.-„C
ă
r
ă
rile dragostei" romanul cel mai bine vândut al lui Deborah Trowbridge, este transpus în film, la Oxford, de Jeffrey Rettcliff, tân
ă
rul şiextraordinarul regizor al succesului de cas
ă
„Revolta inimii". Joac
ă
Roger
 
Brand şi Miriam Bronson. Se prevede un nou triumf pentru Jeffrey Rettcliff.Un mic bar fusese aşezat în spatele ultimului aparat de filmat. Lumea începea s
ă
se înghesuie în timp ce se servea cafeaua.-N-am auzit de nici unul din ei, spuse sec Christine, reuşind s
ă
-şiascund
ă
ruşinea.-N-ai auzit de ei! Christine, tu nu ştii nimic despre cinema?-Nu pot s
ă
spun c
ă
m
ă
duc prea des la film, spuse ea neatent
ă
,
ă
r
ă
- s
ă
r
ă
spund
ă
la întrebare.Lena nu observ
ă
. Se lans
ă
imediat în descrierea lui Jeffrey Rettcliff, desprecare, era adev
ă
rat, Christine nu ştia ştia nimic.-Uite-l, el e! strig
ă
ea, ar
ă
tând cu mâna. Cel înalt cu p
ă
rul şaten,care vorbeşte cu actri
ţ
a cu rochie verde.y.................-- ?s^jnsfoSumai tuChristine înghe
ţă
de spaim
ă
. O v
ă
zuse pe femeia îmbr
ă
cat
ă
în verde, cup
ă
rul blond platinat, strâns în coc. Era imposibil! Doar...-Are mult succes, deşi abia e trecut deA
#
treizeci de ani. Inchipuieşte-
ţ
i, se zice c
ă
are ceva temperament Nu cred c
ă
eu... Vocea Le- .vntinuare
Din nou, fantoma trecutului disp
ă
ru. Nervoas
ă
, Christine privi cu aten
ţ
iemul
ţ
imea, uitându-se dup
ă
alte figuri cunoscute. Nu descoperi nici una şi fumul
ţ
umit
ă
. Dar nu se putea linişti, nu putea s
ă
priveasc
ă
toate acestea far
ă
 emo
ţ
ie. Ceva în interiorul ei începu s
ă
prind
ă
via
ţă
... Avu o cumplit
ă
senza
ţ
iede r
ă
t
ă
cire.Când, în sfârşit, Christine îşi îndrept
ă
din nou aen
ţ
ia spre Lenâ, observ
ă
c
ă
 aceasta o privea neliniştit
ă
şi fruntea pistruiat
ă
i se încre
ţ
ise încruntat
ă
.5-Cine-i actri
ţ
a care vorbea cu Jeffrey Rettcliff? întreb
ă
repedeChristine, încercând s
ă
-şi ascund
ă
tulburarea.-Miriam Bronson, desigur. A jucat în multe filme. De fapt a fost şi în„Revolta inimii". O recunoşti?-Nu, r
ă
spunse Christine, dar am auzit deea.Lena zâmbi ca şi cum ar fi f 
ă
cut oSandra Browttdescoperire important
ă
şi îndreptându-se spre biroul s
ă
u, se apuc
ă
de treab
ă
.Pe m
ă
sur
ă
ce trecea diminea
ţ
a, se auzea din ce în ce mai mult zgomotdinspre studioul de filmare. La intervale neregulate, sunetul slab al discu
ţ
iilorera întrerupt, mai întâi de o linişte anormal
ă
şi apoi de' un adev
ă
rat vacarm.Scenografii îşi strigau instruc
ţ
iunile. Un difuzor hârâit cânta tare o muzic
ă
 vesel
ă
.Se auzea un fluierat. O voce urla într-un megafon. Apoi, un cal şi o tr
ă
sur
ă
 
 
se auzir
ă
apropiindu-se, ca s
ă
se opreasc
ă
drept în fa
ţ
a ferestrei ei.Lenei îi fu imposibil s
ă
lucreze pentru c
ă
era prea captivat
ă
de film
ă
ri. Venis
ă
se aşeze pe pervazul lat, de stejar, şi se uit
ă
la celelalte ferestre.-Ce-i asta? izbucni vocea doctorului Smith. Nu lucrezi, Lena?-Au început repeti
ţ
iile pentru film, d-le Smith. E aşa de interesant!-Mai interesant, cred, decât s
ă
ba
ţ
i scrisorile la maşin
ă
, nu? Lena nuse putu gândi la o replic
ă
potrivit
ă
şi se aşez
ă
s
ă
priveasc
ă
mai bine.-Prostioare de doi bani! spuse dr. Smith şi apoi se duse şi el lafereastr
ă
ca s
ă
poat
ă
vedea mai bine.Gfr^j^r-- 9 ----^yg
91
"^f Numai tuDup
ă
un timp, observ
ă
c
ă
ritmul monoton al maşinii de scris se întrerupeades. Pe urm
ă
, când auzi un geam
ă
t exasperat urmat de zgomotul scrisoriirupt
ă
în buc
ăţ
ele mici, Smith se uit
ă
cu o curiozitate exagerat
ă
la Lena. Lenaridic
ă
din umeri cu în
ţ
eles, dar nu spuse nimic. Pu
ţ
in timp dup
ă
asta, dr. Smithle p
ă
r
ă
si, punându-şi , în minte s-o supravegheze pe Christine Poate sufereade ceva.Christine încerc
ă
din greu s-o conving
ă
pe Lena c
ă
nu voia s
ă
ias
ă
pentruprânz. O asigur
ă
c
ă
se sim
ţ
ea bine, atât doar c
ă
soarele de amiaz
ă
era preaprea puternic. Cu toate astea, Lena nu renun
ţă
şi astfel, ştiind foarte bine c
ă
 plimbarea le va duce nu mai departe de mul
ţ
imea de turişti din jurul bariereloralbe, Christine se l
ă
sa condus
ă
afar
ă
.a înc
ă
o dat
ă
, strig
ă
tele familiare din pia
ţă
reîncepur
ă
şi o caleaşc
ă
tras
ă
dedoi cai se opri în capul sc
ă
rilor din pia
ţă
.- Chris! Chris! strig
ă
o voce. Christine se întoarse exact la timp ca s
ă
vad
ă
 pe cineva alergând prin fa
ţ
a camerelor c
ă
tre ea.. - Asta pentru c
ă
le-am spus! T
ă
ia
ţ
i! strig
ă
Jeffrey Rettcliff, în timp cecameranul d
ă
dea disperat din mâini. To
ţ
i ochii erau a
ţ
inti
ţ
i asupra Christinei când omul acela îşi arunc
ă
bra
ţ
ele în jurul ei, oIOSandra Brownridic
ă
de la,p
ă
mânt şi o s
ă
rut
ă
pe buze.Lena, r
ă
mas
ă
pe moment f 
ă
r
ă
grai, nu prea-şi d
ă
dea seama de ce se întâmpla, venindu-şi în fire doar când îşi d
ă
du seama c
ă
to
ţ
i trei erau dincolode barierele platoului de filmare.-Eddy! Ce naiba ai de gând s
ă
faci? Jeffrey Rettcliff se uit
ă
fix la Eddycare o
ţ
inea înc
ă
în bra
ţ
e pe ChristineChristine se desprinse şi r
ă
mase al
ă
turi, în picioare.-Jeff! gâfâi Eddy emo
ţ
ionat. Nici n-o ş
ă
-
ţ
i vin
ă
s
ă
crezi. Nici eu nu pots
ă
cred. Ea e Christine Fender

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mioara Claudia liked this
Aryana Serban liked this
Oana Bianca Trif liked this
Oana Bianca Trif liked this
Bernd Sander liked this
LadyDenali liked this
Katy_Rumeysa liked this
elyas11 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->