Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Market Action Report - February 2012

Market Action Report - February 2012

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by Rosi DeSantis Green
Salem Area
Salem Area

More info:

Published by: Rosi DeSantis Green on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2012

pdf

text

original

 
Lsaxlba Vlkav Txefa Cahxqlxu 84<8 
*<1<+420 
Imnz`Kevzenbv Vmkj
Lsaxlba Vlkav Txefa Cahxqlxu 84<<
*<26+248 
Cah)<<<<5Cah)<8<6:
@EB@KMRLSAXLBAIAJELNZMZLK TXEFAKEVZENBV VMKJ
KEVZTXEFA7*:<:+544 *::+244 *<11+023 *<:3+514 *84+002+::5VMKJTXEFA7*656+144 *:1+444 *<1<+420 *<:6+214 *84+8::+:38JMI71<85<:<<45
 LXAL@EB@KMRLSAXLBAIAJELNZMZLK TXEFAKEVZENBV VMKJ
<4*815+544 *31+444 *<:2+332 *<:8+144 *6+8:0+35:88
84
*<:2+444 *:1+444 *04+51< *24+444 *<+623+<35<2
64
*<51+444 *3<+144 *<81+66: *<8:+544 *8+60<+614<5 
Ilxoaz Lfzemn Xatmxz Cahxqlxu 84<8
RSIKV Xavejanzelk Vmkj Vzlzevzefv Hu Lxal
Lxalv <4+ 84+ 64+ 61+ :4+ 14+ 34
Jlzl Fmitekaj cxmi rrr.rsikv.fmi lv mc 6-8-<8lz <4744 LI 
'Txmtaxzeav lxa VCX enfkqjenb Fmnjm lnj Icj.
<6:
Vmkj Txefa Vqiilxu Hu Lxal
Txemx Imnz` Vmkj7 <83+ + + + ++:4*61:+144 *31+444 *<30+<22 *<3:+444 *1+1:5+0:56614*656+144 *05+144 *<00+88< *<15+514 *8+361+<44<:34*604+444 *35+514 *<25+833 *<24+444 *6+23:+3448<
<86:13205<4<<<88440 Vlkav<8:<11844<5<84<<028<1<04<3<<50<<2<<28445 Vlkav5102<:8<8<<31<588<:<02<558:58<<<0684<4 Vlkav<4852<24<:5<52<55<<:<:<<6:<83<<5<8:84<< Vlkav<<6<<5<3<<65<25<10<:4842<::<8<<<3<6184<8 Vlkav<83<6:414<44<14844814644
   Z   m   z   l    k   V   l    k   a   v
Imnz`
RSIKV VCX XAV Vlkav hu Imnz`
 
@EB@KMRLSAXLBAIAJELNZMZLK TXEFAKEVZENBV VMKJ
KEVZTXEFA7*815+544 *30+444 *<1<+218 *<18+:81 *6+660+114VMKJTXEFA7*815+544 *31+444 *<:2+332 *<:8+144 *6+8:0+35:JMI7:45:3<33<64
IKV &LjjxavvLvo TxefaVmkj Txefa! Lvoenb TxefaJMI
3:2606:3:2 Fklxo Ls*30+444*31+44453!213:8545:003 Fxlzax Ls*35+544*24+44<<44!8413:128::334 Z`mxiln Ls*2:+544*28+44453!<:13:2<656132 Tmzzv Jx*<44+444*00+14405!25363304:561 Hlekau Xj*<<5+544*<<4+44458!6523:3812<411 V`lju Kn*<<8+444*<<8+144<44!<843:12:1:611 Blxu Vz*<<3+044*<<0+444<4<!<<13:28161<<1 Fmqxzkun Fz*<<3+544*<84+444<46!013:<33:8:68 Kapea Fz*<81+444*<84+44453!83:3:0<441816 Jefa Kn*<<5+544*<81+:44<41!:33:06528411 Lkkanjlka Ru*<:5+544*<:4+44456!:33::3501663 Klnfaxv Fz*<15+544*<:1+4445<!<343:200<3221 Teaxfa Fz*<1:+514*<14+44452!123615<:<852 @mxewmn Xejba Fz*<31+444*<10+15653!:4<36152<0:6 Ilena Lsa*<15+544*<15+544<44!:453:::52:214 V`mxakena Jx*<31+544*<3:+44455!<333:3486<12: Vlxl` Galn Fz*<54+444*<21+44458!<<<3:<525560 Klrnsear Vz*<01+444*<04+44452!8133:15:03<50 Kloav`mxa Fz*8<1+444*8<4+44450!<453::5::355 IfNlxu Avzlzav Jx*8:5+544*8:5+544<44!<133:1:<1<23 Fajlx Hkqcc Fk*815+544*811+44450!<83
 Lxal <4 Oaewax Vmkj Jlzl
88Txemx Imnz` Vmkj7 8<
 3:13<13060 Ravzxejba Fz*815+544*815+544<44!<6:*<1<+218*<:2+33052!<33
 
4<48464:414GlnCahIlxLtxIluGqnGqkLqbVatMfzNmsJaf84<4 Lxal <4 Vlkav84<< Lxal <4 Vlkav84<8 Vlkav
 
@EB@KMRLSAXLBAIAJELNZMZLK TXEFAKEVZENBV VMKJ
KEVZTXEFA7*<:5+544 *::+244 *06+5<< *2:+544 *<+:83+144VMKJTXEFA7*<:2+444 *:1+444 *04+51< *24+444 *<+623+<35JMI7600<1<84<45
IKV &LjjxavvLvo TxefaVmkj Txefa! Lvoenb TxefaJMI
3::534101 @efomxu*1:+144*:1+44406!<:53:01:3<<:4 <1z` Vz*::+244*18+444<<3!6<3:25:0621 Fmkqihel Vz*15+444*11+44456!:03:2<30<5:1 <2z` Vz*10+144*11+6<551!223:543:264 84z` Vz*34+444*12+14453!<53:5<86603 86xj Vz*15+544*34+444<44!<13:<018<030 Fmqxz Vz*25+544*35+61402!8663:0:5266<4 Jqnfln Ls*31+444*24+444<40!843631466<01 Onmp Ls*24+444*24+444<44!6003::42::21 Fmkqihel Vz*2:+544*2:+44455!<223:18:66<24 Ckmrax Ls*2:+544*21+444<44!<:53:1511821 86xj Vz*<4:+544*50+1445:!<453:04846<2< Ilfu Fz*<<4+444*<41+44451!1:3:3:<<<251 84z` Vz*<85+544*<<8+44403!<<<3:88856<11 Ckmrax Ls*<<1+444*<<1+444<44!8:53:0054<5:4 Hxauiln Vz*<<1+144*<<1+144<44!6<3:6081<:81 <3z` Vz*<:5+544*<:2+44450!<0<
*06+5<8 *04+51< 52!<84Txemx Imnz` Vmkj7 <4
 Lxal 84 Fanzxlk Vlkai Vmkj Jlzl
<2
:4
 
4<48464:4GlnCahIlxLtxIluGqnGqkLqbVatMfzNmsJaf84<4 Lxal 84 Vlkav84<< Lxal 84 Vlkav84<8 Vlkav

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->