Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dependenţi de minciună

Dependenţi de minciună

Ratings: (0)|Views: 101|Likes:
Published by Dan Constantin
Articol de Nicuşor Gliga, 2009
Articol de Nicuşor Gliga, 2009

More info:

Published by: Dan Constantin on Mar 23, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
DEPENDENŢI DE MINCIUNǍ
Este un fapt verificat de atâtea ori (specialiştii în domeniul psihologiei pot explica cel mai bine acest fenomen) că o informaţie falsă, o dezinformare cu impact de masă, repetate ades, promovate pe canale (ştiinţifice, mediatice, politice, guvernamentale, instituţionale naţionale sauinternionale etc.) rora li se acormare credibilitate, sunt însuşite ca “adevăruri”incontestabile, greu de dezrădăcinat. Omul se ataşează de aceste “adevăruri” precum copilul de jucăria preferată. Devine dependent, dependent de minciună. Cuvintele ca şi numerele, inteligentfolosite, pot declanşa stări emoţionale, pozitive sau negative, pot mobiliza sau demobiliza, potucide, pot crea stări conflictuale, pot fi sursă de profit etc. Impactul de masă al unor astfel de“arme” poate fi circumstanţial, trecător, când minciuna a fost utilă numai ca nadă, ca amorsă, saude durată, când interese de grup, de stat sau internaţionale cer ca minciuna, camuflată în adevăr, săfie înghiţită de tot omul, de bună voie sau, dacă este cazul, cu forţa justiţiei omeneşti, a armelor etc. Istoria trecută şi prezentă este plină de asemenea exemple.În articolul domniei sale, “ Nici 400.000 de evrei şi nici 500.000de români”, profesorul Ion Coja, ne prezintă câteva exemple de“prestidigitaţii” cu numerele, pe care mulţi dintre noi le-am trăit de-a lungulvieţii.Informaţia că la Timişoara, Ceauşescu ucisese 60.000 de morţi (ceoroare!) a servit ca amorsă a unei stări de spirit vindicative care a cuprinstoată ţara (Azi la Timişoara, mâine-n toată ţara!) De ce 60.000 şi nu 50.000sau 70.000? Poate că cifra 6, cu o semnificaţie aparte de la Facere şi pâla sfârşitul veacurilor, urmată de unul sau mai multe zerouri, are un impact imediat şi intens. Ceicare au îngrozit ţara cu acest “60.000” ştiau foarte bine ce fac. Este interesant un fapt divers dinacel moment de istorie. Pe alte meleaguri, un ziarist francez se străduia să demonteze manipulareainformatică cu privire la Timişoara, încercând să demonstreze şi să atragă atenţia asupra faptului căundeva în Africa mureau cu sutele de mii oameni înfometaţi, pentru care era nevoie de ointervenţie urgentă. Bineînţeles că nimeni nu i-a dat atenţie. Interesele globale erau cu totul altele.Dar 11.000 de ţărani uci larăscoala din 1907cerând pământ? O jumătate de secol XX, istoria predată înşcoli, documentele de partid şi de stat, ne-au repetat obsesiv (până am acceptat-o cao obnuinţă) acest nur. nd s-aîncheiat “transformarea socialistă“ aagriculturii s-a organizat şi o conferinţănaţională n pavilionul central alExpoziţiei Naţionale, de ngă CasaScânteii) la care au participat 11.000 deţărani victorioşi, fără pământ, ai acesteiepopei naţionale! De ce 11.000? Şi aicieste un mister. Poate că numărul nu a fost1
 
ales la întâmplare, dând cu zarurile. În numerologie, pentru diferite combinaţii, se folosesc numainumerele de la 1 la 11, acesta din urmă fiind considerat “numărul maestru”, “cu potenţial şi ideimăreţe”, “numărul luminării şi al iluminării” etc. Zerourile adăugate potenţează calităţile acestuinumăr. Cu propaganda lui “11.000 de ţărani ucişi”, a fost lichidată moşierimea, chiaburimea şi...ţărănimea proprietară a celui mai mic lot de pământ! (Unele enclave necolectivizate sunt excepţiinesemnificative) În sfârşit, tot ţăranul, rămas fără pământ, a fost în cele din urmă “luminat“ şi“iluminat”! Şi acum, stupoare! Adevărul gol, goluţ, spune că la răscoala din 1907 au murit cca.300 de oameni ! Şi aşa mulţi. Chiar dacă ar fi fost numai unul, de ce ar fi trebuit ca statul să-irăspundă cu moarte celui care clamează o nedreptate? Din experienţa domnului profesor Coja,rectificarea minciunii de 11.000 cu numărul real cca. 300 crează un disconfort teribil celor obişnuiţi cu acest “ adevăr”. Pentru noile generaţii, care studiază tot mai putină istorie naţională,asemenea probleme nu au nicio relevanţă. Se pare că 11.000 are toate şansele să rămână pe piedestal.Pentru condamnarea comunismului, pericolul cel mai mare, cum spun unii cercetători înacest domeniu (înseamnă ca nu şi-a spus ultimul cuvânt!), se duce bătălia pentru cei 500.000 deromâni ucişi de “regimul iudeo-bolşevic” în perioada 1944 – 1964. Şi aici, se pare că adevărul arenumai trei zerouri, dar suferinţele colaterale depăşesc cu mult numărul de 500.000. Termenul“iudeo–“ exprimă o realitate şi nu are nicio intenţie, conotaţie aşa-zis antisemită. În perioada sus-amintită, în conducerea de partid şi de stat, în posturi cheie din armată, miliţie, securitate, cultură, presă, învăţământ, economie etc. găsim cel puţin 30 de persoane de origine evreiască, şcolite şi pregătite din timp în URSS pentru a pune în practică, în teritoriile ocupate de Armata Roşie,ateismul-ştiinţific şi materialismul-dialectic, activ şi astăzi de la Atlantic la Urali, şi nu numai.Bătălia pentru 400.000 (!) de evrei pieriţi în România ca urmare unui “holocaust românesc”face parte din cel de-al război global, “războiul pentru impunerea holocaustului”, primul fiind“războiul împotriva terorismului”. Numărul 400.000 nu-l crede nimeni (poate numai Elie Wiesel). Dacă cercetarea se face cu bună credinţă cu siguranţă că şi aici rezultatele reale vor fi foartedecepţionante pentru mulţi… Dar pe oamenii normali, spune prof. Ion Coja “
evrei sau români, ar  fi să-i bucure şi să-i încurajeze, să le dea speranţa şi confirmarea că fiinţa umană nu s-a ticăloşit de tot!”
Într-adevăr, aceasta ar trebui să ne bucure pe toţi. Am însă o bănuială şi o îndoială... certăcă, chiar dacă se va stabili că numărul exact este numai cu trei zerouri şi nu cu cinci, se vor luamăsuri urgente, de la preşedinţie (actuală) în jos pentru ca adevărul să nu fie dat publicităţii.Bineînţeles că cei care au avut curajul să scotocească după adevăr vor fi declaraţi “negaţionişti” pentru că o asemenea faptă aduce atingere dogmei holocaustului (impusă încetul cu încetul ca oreligie!) şi numărului care o susţine, 6.000.000!Ca şi 666, un număr des mediatizat este şi 6.000.000 de evrei ucişi în cel de-al doileaRăzboi Mondial. Cei care au curiozitatea (în anumite situaţii, în lumea Cezarului şi curiozitateaeste un delict, o crimă etc.) să caute vreun document, documente oficiale, rezultate ale unor cercetări serioase, obiective, imparţiale, multidisciplinare, internaţionale etc., etc. care să confirmecifra de 6.000.000, vor fi dezamăgiţi. Nimic, nimic, nimic… Estimări care merg de la 6.000.000(19.08.1998,
Suddeutsche Zeitung 
, Rabinul Şef al Poloniei) la 66.206 (17.08.1994,
 Intern.Red Cross Arolsen – Department of Holocaust investigations
). Adevărul, ştiut numai deDumnezeu, este undeva pe această scală. O problemă delicată pentru credibilitatea lui 6.000.000 demorţi, este că statisticile privind populaţia de origine evreiască trăitoare în Europa antebelică2
 
depăşeşte cu puţin acest nivel!
Chambers Encyclopedia
indică... 6.500.000 de evrei! Chiar adunate pe ţări, luând în calcul şi emigrarea, tot nu se ajunge la un număr mulţumitor. Când se trece laadunarea morţilor, pe ţări, pe lagăre de concentrare etc. gândul ne duce la Ghiţă Pristanda, căruia îiieşeau mereu la socoteală steagurile cerute, deşi în teren situaţia era alta. Cu atât mai mult cu câtdatele au tot fost revizuite şi corectate în jos, pentru că erau prea exagerate şi bătătoare la ochi,deoarece, adunate, depăşeau cu mult numărul de 6.000.000 de evrei moi. Inial, placacomemorativă de la Auschwitz spunea: “
 Patru milioane de oameni au suferit şi murit aici înmâinile criminalilor nazişti între anii 1940 – 1945
”. Ulterior placa a fost înlocuită cu alta caremenţionează doar
circa un milion şi jumătate de bărbaţi, femei şi copii, majoritatea
 
evrei dindiferite ţări ale Europei
”. O comisie polonezo-sovietică stabilea în 1944 că la Majdanek muriserăca. 1,5 milioane oameni. În 2006, cifra ajunge la... 78.000 de morţi în urma cercetărilor conduse deTomasz Kranz (
 Berliner Zeitung 
, 4.01.2006).Atunci dacă totul este atât de nebulos, de unde a apărut numărul 6.000.000 , în ce scop şicine l-a lansat şi promovat?Acest misterios număr apare pe piaţa dezinformării abia după primul congres sionist de laBasel, din 1897, organizat la iniţiativa părintelui sionismului politic,Theodor Herzl(BinyaminZe’ev, 1860-1904). Theodor Herzl scrie şi o carte “Statul evreu” în care pune problema unui stat pentru evrei, iniţial având în vedere ca soluţie finală... Madagascarul!În practicaKabbalei, se crede că prin asocierea numerelor cu literele alfabetului ebraic(ghematria) pot fi descoperite sensuri ascunse, profeţii, în cuvintele, în textele sacre.Potrivit unei astfel de “profeţii” extrase din Tora (Pentateuhul, primele cinci cărţi aleVechiului Testament) ar trebui să dispară 6 milioane de evrei înainte ca să se înfiinţeze statulIsrael. “
Vă veţi întoarce, dar mai puţin 6 milioane
”. Potrivit profeţilor Kabbalei, Iahweh vedeaceasta ca o purificare a sufletelor poporului păcătos, iar această purificare trebuie să aibă loc prinardere. Curioasă această schimbare de atitudine a lui Iahweh, deoarece pentru a-i întoarce pe evreide la adorarea zeităţilor păgâne, care cereau sacrificii de oameni, tocmai Iahweh le cere evreilor numai sacrificii de animale (păsări şi patrupede) prin “ardere-de-tot” (
) pentru ispăşire şi purificare.La cinci ani de lacongresul sionist de la Basel, numărul 6.000.000 apare în a zecea ediţie aEnciclopediei Britanice din 1902 la pagina 482 despre antisemitism. “
 Deşi antisemitismul a fost demascat şi discreditat (vezi “afacerea Dreyfuss” – n.t.) există temerea că istoria acestuia nu aajuns la final. Atât timp cât în Rusia şi în România (!!!) şase milioane de evrei sunt sistematicumiliţi, şi care periodic se revarsă peste frontierele vestice, va continua să existe o problemăevreiască în Europa”
. Textul, cu parfumul său premonitoriu, avertizeaurmează seîntâmple şi alte evenimente neplăcute în această chestiune.Până atunci să facem o scurtă paranteză privind “umilirea” populaţiei de origine evreiascăîn România (după Unirea Principatelor). Cineva a postat pe Internet statistici interesante publicateîn ziarul
Timpul 
din 13 iunie 1879. “
 Populaţia Moldovei în 1875 înregistrează următoarelenaşteri: Botoşani - 571 ortodocşi, 720 israeliţi; Dorohoi - 237 ortodocşi, 377 israeliţi; Iaşi - 1244ortodocşi, 1903 israeliţi; Neamţ - 369 ortodocşi, 368 israeliţi; Roman - 259 ortodocşi, 218israeliţi; Suceava - 132 ortodocşi, 243 israeliţi. Industria Iaşului: 1877 - patentabili români 488,
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
George F. liked this
Dan liked this
Dan liked this
doru.aurel liked this
Nicu liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->