Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Sirië: Arabiese Lente of Apokalips?

Sirië: Arabiese Lente of Apokalips?

Ratings: (0)|Views: 82 |Likes:
Published by Pieter Uys
Die afgelope twee jaar is Sirië in die nuus. Soos elders, het die sogenaamde “Arabiese Lente” die land ook bereik maar die opstand is wreed onderdruk deur die regime van Bashar Assad en het in ’n burgeroorlog ontwikkel. Daar word geskat dat tot op datum meer as 100 000 mense reeds omgekom het. Ten einde Assad se brutaliteit te begryp, is dit nodig om die land se geskiedenis en die heterogene bevolking te verstaan.
Die afgelope twee jaar is Sirië in die nuus. Soos elders, het die sogenaamde “Arabiese Lente” die land ook bereik maar die opstand is wreed onderdruk deur die regime van Bashar Assad en het in ’n burgeroorlog ontwikkel. Daar word geskat dat tot op datum meer as 100 000 mense reeds omgekom het. Ten einde Assad se brutaliteit te begryp, is dit nodig om die land se geskiedenis en die heterogene bevolking te verstaan.

More info:

Published by: Pieter Uys on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

text

original

 
Pdrdì2 Hrhndgsg Cgktg ei Hpelhcdps5
Lert eersdo eer mdg fgtgreogkg Pdrdgsg ngvecldko gk mdg ekchkosg ogsldgmgkds+
mgur Zdgtgr Wys# >0 Ahhrt >:8># epogmhtggr >? Huoustus >:80+
Mdg hiogcepg twgg bhhr ds Pdrdì dk mdg kuus+ Pees gcmgrs# fgt mdgseogkhhamg –Hrhndgsg Cgktg‑ mdg chkm eel ngrgdl ahhr mdg epsthkm dswrggm ekmgrmrul mgur mdg rgodag vhk Nhsfhr Hsshm gk fgt dk —knurogreerceo ektwdllgc+ Mhhr werm ogslht mht tet ep mhtua aggr hs8:: ::: agksg rggms eaoglea fgt+ ]gk gdkmg Hsshm sg nruthcdtgdt tgngoryp# ds mdt kemdo ea mdg chkm sg ogsldgmgkds gk mdg fgtgreogkgngvecldko tg vgrsthhk+
8
 
 
 Hc!buafuryhf Hc!hrhndh hs!surdhf
CG] _GC2 Pyigrs wht fdgr vgragcm werm# ds ncetg slhttdkos hhkogsdgksthtdstdglg vhk mdg Pdrdgsg rgogrdko keo hctym ekmgr vgrmgkldko whs+
>
 
 ]HHCLWKMDO
Hrhndgs ds mdg aegmgrthhc vhk ekogvggr 4:' vhk hccg Pdrdìrs ngfhcwgdk mdg keermeestg ! Fhshlhf Zrevdksdg ! whhr mdg Lurahkbd mdhcgl vhkLegrmdgs ogprhht werm+ Legrmdgs ds mdg thhc vhk adcbegkg agksg dk Ees! ]urlyg# Keerm!Drhl gk Keermwgs!Drhk+Mdg ]urldgsg thhc ]órlagk fgt tussgk ?7: ::: gk 8 7:: ::: sprglgrs#feeishhlcdl dk Hcgppe# Mhahslus gk Chthldh tgrwyc Hraggks mdgaegmgrthhc vhk ekogvggr >:: ::: agksg ds+Mdg vecogkmg Hrhndgsg mdhcgltg werm dk Pdrdì ogprhht2
8+ Cgvhktyksg Hrhndgs dk mdg eestg# wht eel dk Cdnhkek# Dsrhgc# _gstgcdlg Bermhkdì gk mdg Ohzhstreel ogprhht werm+>+ Keerm!Agsepethadgsg mdhcgltg dk mdg vgrrg keermg gk keermeestg ds khmgrvgrwhkt hhk Drhlsg Hrhndgs+0+ Drhlsg Hrhndgs dk mdg eestgcdlg gk sgktrhcg mgcg+=+ Khbmd ei Ngmhwd dk mdg sudmeestgcdlg wegstyk ds mdg mdhcgl vhk mdg sgktrhcgmgcg vhk mdg Hrhndgsg Pldgrgdchkm+
0

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Pieter Uys liked this
Pieter Uys liked this
Pieter Uys liked this
Pieter Uys liked this
Pieter Uys liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->