Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Balkanski Poligon Marijan F. Kranjc

Balkanski Poligon Marijan F. Kranjc

Ratings:
(0)
|Views: 1,767|Likes:
Published by ahimkrut

More info:

Published by: ahimkrut on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

 
Marijan F. Kranjc
BALKANSKI VOJAŠKI POLIGON
Kdo so glavni krivci za razbijanje Jugoslavije?(Varnostno-vojaški zapisi)e-knjigaMicrosoft Reader .litAdobe Reader .pdf 
CIP - Kataložni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana94(497.1)"1941/1991"(086.034.4)KRANJC, Marijan F.Balkanski vojaški poligon [Elektronski vir] : Kdo so glavnikrivci za razbijanje Jugoslavije? / Marijan F. Kranjc. - 2. izd. -Maribor : Pro-Andy, 2008ISBN 978-961-91794-5-1238428672
Ljubljana, februar 2008
 
2
KAZALO
Namesto predgovora................................................................................................................................5
 
1. Vloga in pomen vojaško-obveš
č
evalne službe NOVJ, protiobveš
č
evalne službe JA in varnostne službeJLA........................................................................................................................................................10
 
1. 1. Uvod...........................................................................................................................................10
 
1. 2. Zgodovinski razvoj vojaško-obveš
č
evalne službe NOV Jugoslavije do 1944...............................11
 
1. 3. Vojaško-politi
č
na situacija v svetu in njen vpliv na geostrateški položaj Jugoslavije.....................12
 
1. 3. 1. Zna
č
ilnosti vojaško-politi
č
ne situacije v svetu in v Evropi......................................................12
 
1. 3. 2. Zna
č
ilnosti stanja v državi....................................................................................................13
 
1. 3. 3 Sestav, preobrazba in posodobitev JA..................................................................................14
 
1. 3. 4. Objava resolucije Informbiroja, vpliv in posledice na položaj v svetu, državi in v JA..............15
 
1. 3. 5. Moralna in materialna podpora in pomo
č
iz tujine................................................................17
 
1. 3. 6. Politi
č
na zmaga nad informbirojem, normalizacija odnosov z vzhodnoevropskimi državami,komunisti
č
nimi in delavskimi partijami in gibanji...............................................................................18
 
1. 4. Ustanovitev, razvoj, organizacija in vodenje protiobveš
č
evalne službe (Kos) JA.........................19
 
1. 4. 1. Ustanovitev protiobveš
č
evalne službe (Kos) JA – organizacija in formacija..........................20
 
1. 4. 2. Prva preobrazba Kos JA – februarja 1947............................................................................22
 
1. 4. 3. Druga preobrazba Kos JA – marca 1948.............................................................................23
 
1. 4. 4. Tretja preobrazba Kos JA – za
č
etek 1951...........................................................................24
 
1. 4. 5. Novi koncepti za preobrazbo Kos JA v varnostno službo JLA..............................................25
 
1. 5. Funkcije, naloge in aktivnost organov Kos JA v boju proti zunanjemu in notranjemu sovražniku.26
 
1. 5. 1. Operativno delo v poveljstvih, ustanovah, enotah in na teritoriji............................................26
 
1. 5. 2. Šolanje in usposabljanje kadrov Kos JA...............................................................................27
 
1. 5. 3. Sodelovanje Kos JA pri dokon
č
nem uni
č
enju kvislinških formacij, ostankov band, organizacijin zlo
č
inskih združenj......................................................................................................................27
 
1. 5. 4. Odkrivanje, spremljanje in zoperstavljanje tujim obveš
č
evalnim službam in "konzerviraniagenturi".........................................................................................................................................28
 
1. 5. 5. Zoperstavljanje sovražni dejavnosti po informbiroju.............................................................29
 
1. 5. 6. Za
č
etno delovanje na "ofenzivni kontrašpijonaži".................................................................30
 
1. 5. 7. Prevzem vojaško-teritorialnih organov.................................................................................30
 
1. 5. 8. Zveze vojaških oseb s tujino in tujci.....................................................................................31
 
1. 5. 9. Varnostna in protiobveš
č
evalna zaš
č
ita poveljstev, enot, ustanov, objektov in teritorije – faze"
č
č
enja" JA sovražnih, sumljivih in neprimernih pripadnikov..........................................................31
 
1. 5. 10. Uvajanje enostarešinskih odnosov v JA in podreditev organov Kos poveljniku...................35
 
1. 6. Obveš
č
evalno-izvidniška in subverzivna dejavnost tujih obveš
č
evalnih služb, ekstremne emigracijein notranjega sovražnika proti in v JA..................................................................................................35
 
1. 6. 1. Ustanavljanje sovražnih ilegalnih skupin, združenj, organizacij in delovanje posameznikov..37
 
1. 6. 2. Obveš
č
evalno-izvidniška in vohunsko-sabotažna dejavnost.................................................38
 
1. 6. 3. Diverzantsko-teroristi
č
na in sabotažna dejavnost.................................................................40
 
1. 6. 4. Dezerterstvo iz JA...............................................................................................................40
 
1. 6. 5. Sovražna propaganda.........................................................................................................41
 
1. 6. 6. Ostale oblike prestopništva – disciplinski in drugi prestopki.................................................41
 
1. 7. Vodenje organov in ustanov Kos JA..........................................................................................41
 
1. 8. Preobrazba Kos JA v varnostno službo JLA in ustanovitev vojaške policije JLA..........................43
 
1. 9. Brionski plenum in varnostna služba JLA do Titove smrti............................................................46
 
1. 10. Varnostna služba JLA v posttitovskem obdobju.........................................................................50
 
1. 11. Neslaven konec slavne varnostne službe JLA...........................................................................55
 
2. Geneza slovenskih "napadov na JLA"................................................................................................60
 
2. 1. Vse slovenske zdrahe proti NOVJ – JA (JLA) od 1941 do 1980...................................................60
 
 
32. 1. 1. Prihod srbskih in
č
rnogorskih
č
astnikov v enote NOV Slovenije...........................................60
 
2. 1. 2. Angleško vojaško posojilo za slovenske partizane...............................................................60
 
2. 1. 3. Ukinitev slovenske partizanske vojske.................................................................................61
 
2. 1. 4. Slovenski jezik v JLA...........................................................................................................62
 
2. 1. 5. Poboji vrnjenih kvizlingov in vloga JA...................................................................................62
 
2. 1. 6. Druge povojne zamere JA - prekomorci, tigrovci in drugi......................................................64
 
2. 1. 7. Brionski plenum in Slovenija................................................................................................68
 
2. 1. 8. Odnosi JLA in TO – akcija Vrh in protiakcija.........................................................................70
 
2. 1. 9. Slovenska politi
č
na emigracija.............................................................................................74
 
2. 1. 10. Liberalizacija slovenske družbe.........................................................................................75
 
2. 1. 11. Poskus kompromitacije neslovenskega armadnega poveljnika...........................................76
 
2. 1. 12. Napadi na JLA...................................................................................................................77
 
2. 2. Posttitovsko obdobje od 1980 do 1991.......................................................................................79
 
2. 2. 1. Glavni cilj in elementi na
č
rta "Dan D"...................................................................................79
 
2. 2. 2. Na
č
ini realizacije na
č
rta “Dan D”..........................................................................................79
 
2. 3. Civilna družba.............................................................................................................................80
 
2. 5. Vrinjanje in kompromitiranje varnostne službe JLA......................................................................87
 
2. 5. 1. Primer Napotnik...................................................................................................................88
 
2. 5. 2. Primer Meh.........................................................................................................................89
 
2. 5. 3. Primer Leljak.......................................................................................................................91
 
2. 6. Proces proti
č
etverici..................................................................................................................95
 
2. 6. 1. Kratek povzetek..................................................................................................................95
 
2. 6. 2. Pismo arhivu republike Slovenije (in 4 priloge).....................................................................96
 
2. 6. 3. Objavljeni in neobjavljeni
č
lanki in zapisi od 1988 do 1998.................................................100
 
3. Jugoslovanski (balkanski) vojaški poligon.........................................................................................167
 
3. 1. Osnovne opredelitve sodobnih vojaških doktrin.........................................................................167
 
3. 1. 1. Ameriška doktrina spopada nizke intenzivnosti..................................................................167
 
3. 1. 2. Ruska (sovjetska) ina
č
ica spopada nizke intenzivnosti – specialne vojne............................182
 
3. 1. 3 Ostale ina
č
ice spopada nizke intenzivnosti.........................................................................185
 
3. 1. 4. ZAKLJU
Č
KI IN PREDLOG NOVE TIPOLOGIJE NEKONVENCIONALNE VOJNE............185
 
3. 2. Vzroki in rezultati globalnega ideološkega in ekonomskega spopada med kapitalizmom insocializmom.....................................................................................................................................191
 
3. 2. 1. Osnovne premise..............................................................................................................191
 
3. 2. 2. Vzor
č
ni primeri iz Latinske Amerike in Kitajske.................................................................197
 
3. 3. Osnovni vzroki razpada Jugoslavije..........................................................................................202
 
3. 3. 1. Notranji vzroki...................................................................................................................203
 
3. 3. 2. Zunanji vzroki....................................................................................................................209
 
3. 4. Scenarij vodene ali dirigirane destabilizacije SFRJ...................................................................214
 
3. 4. 1. Obveš
č
evalno prou
č
evanje, vrinjanje in pozicije................................................................216
 
3. 4. 2. Prihod svetovalcev in skupin za vojaško in drugo pomo
č
...................................................221
 
3. 4. 3. Psihološkopropagandna dejavnost, obvladovanje medijev in javnega mnenja....................222
 
3. 4. 4. "Miren" sestop z oblasti, uvajanje ve
č
strankarskega sistema, ustavno-pravno konstituiranje inmednarodno priznanje..................................................................................................................223
 
3. 4. 5. Ustanavljanje in delovanje paravojaških enot....................................................................226
 
3. 4. 6. Skrivne nabave orožja in vojaške opreme.........................................................................230
 
3. 4. 7. Pomo
č
pri ustanavljanju nacionalnih armad in vodenju ve
č
 jih vojaških operacij..................231
 
3. 4. 8. Direktne vojaške intervencije............................................................................................232
 
3. 4. 9. Sodelovanje v mirovnih in humanitarnih operacijah...........................................................232
 
3. 4. 10. Vklju
č
evanje v nove politi
č
no-vojaške strukture................................................................234
 
3. 5. Notranje vojne in spopadi v Jugoslaviji in drugih balkanskih državah....................................235
 
3. 5. 1. Slovenija (1991)................................................................................................................236
 
3. 5. 2. Hrvaška (1990–1995)........................................................................................................268
 
3. 5. 3. Bosna in Hercegovina (1991–1995)..................................................................................272
 
3. 5. 4. Makedonija.......................................................................................................................276
 
3. 5. 5. Zvezna republika Jugoslavija (Srbija,
Č
rna gora in Kosovo)...............................................279
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gong007 liked this
Hobidetektori Serbianforum liked this
banben liked this
Miodrag Ječmenić liked this
Mladen Mrdalj liked this
Dusko Peulic liked this
Vesna Sinanovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->