Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
GVH - A magyar cukoripari verseny helyzete az európai és a globális piaci környezetben, 2007

GVH - A magyar cukoripari verseny helyzete az európai és a globális piaci környezetben, 2007

Ratings:
(0)
|Views: 30|Likes:
A tanulmány megkísérli áttekinteni a magyar cukoripar jelenlegi helyzetét, mint a globális és
az európai piacok szerves részét. Beszámol azokról a magyar versenyfelügyeleti eljárásokról,
amelyeken keresztül érzékelhető volt a rendszerváltozástól napjainkig is tartó, vállalkozások
között erősödő verseny.
Összefoglalja azokat a tényezőket, amelyek eredményeként tovább
erősödik a globális verseny, nő a magyar piacon és európai környezetében a vállalkozások
összefonódásának száma, nő a koncentráció és ezzel párhuzamosan a technológiai fejlődés
óriási hatékonyságot eredményez, miközben a fogyasztás stagnál.
Beszámol azokról a várható
piaci folyamatokról, amelyek az új európai cukorpiaci rendtartás 2006. július 1-i bevezetése
következtében várhatóak. Az új szabályozás következtében nagy kihívást jelent a répacukor
piacnak és a termelési vertikum egésze számára a nádcukor, valamint az izoglükóz és a
mesterséges édesítőszerek részéről tapasztalható egyre erőteljesebb verseny-nyomás és az
általuk megszerzett emelkedő arányú részesedés az édesítőszerek piacán.

A tanulmány a 2006. évi piaci állapotot mutatja be, és nem tartalmazza a Kabai Cukorgyár
bezárásáról, 2006. októberében született tulajdonosi döntést. A gyár bezárásához az Európai Bizottság
adja meg az engedélyt 2007. január 31-ig.
A tanulmány megkísérli áttekinteni a magyar cukoripar jelenlegi helyzetét, mint a globális és
az európai piacok szerves részét. Beszámol azokról a magyar versenyfelügyeleti eljárásokról,
amelyeken keresztül érzékelhető volt a rendszerváltozástól napjainkig is tartó, vállalkozások
között erősödő verseny.
Összefoglalja azokat a tényezőket, amelyek eredményeként tovább
erősödik a globális verseny, nő a magyar piacon és európai környezetében a vállalkozások
összefonódásának száma, nő a koncentráció és ezzel párhuzamosan a technológiai fejlődés
óriási hatékonyságot eredményez, miközben a fogyasztás stagnál.
Beszámol azokról a várható
piaci folyamatokról, amelyek az új európai cukorpiaci rendtartás 2006. július 1-i bevezetése
következtében várhatóak. Az új szabályozás következtében nagy kihívást jelent a répacukor
piacnak és a termelési vertikum egésze számára a nádcukor, valamint az izoglükóz és a
mesterséges édesítőszerek részéről tapasztalható egyre erőteljesebb verseny-nyomás és az
általuk megszerzett emelkedő arányú részesedés az édesítőszerek piacán.

A tanulmány a 2006. évi piaci állapotot mutatja be, és nem tartalmazza a Kabai Cukorgyár
bezárásáról, 2006. októberében született tulajdonosi döntést. A gyár bezárásához az Európai Bizottság
adja meg az engedélyt 2007. január 31-ig.

More info:

Published by: Élelmiszerklub Alapítvány on Mar 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2012

 
K GKBSKT AVNETC\KTCYFTQFHS @FOS]FZFK] FVTÑ\KC ÃQ K BOEDËOCQ \CKAC NÙTHSF]FZDFH
;
 
K zkhvogëhs gfbnçqãtoc ëzzfnchzfhc k gkbskt avnetc|kt mfofhofbc `fos}fzãz/ gchz k boedëocq ãqk} fvtñ|kc |ckaen q}ftyfq tãq}ãz Dfq}ëgeo k}entño k gkbskt yftqfhsifoÿbsfofzc fomëtëqentño/kgfosfnfh nftfq}zÿo ãt}ãnfo`fz
ś
yeoz k tfhjq}ftyëoze}ëqzño hk|mkchncb cq zktzñ/ yëookone}ëqennù}ùzz ft
ś
qùj
ś
yftqfhs Ùqq}fiebokomk k}enkz k zãhsf}
ś
nfz/ kgfosfn ftfjgãhsfnãhz zeyëddft
ś
qùjcn k boedëocq yftqfhs/ h
ś
k gkbskt |ckaeh ãq fvtñ|kc nùthsf}fzãdfh k yëookone}ëqenùqq}fiehñjëqëhkn q}ëgk/ h
ś
k nehafhztëacñ ãq f}}fo |ët`v}kgeqkh k zfa`heoñbckc ifmo
ś
jãqñtcëqc `kzãnehsqëbez ftfjgãhsf}/ gcnù}dfh k iebskq}zëq qzkbhëo Dfq}ëgeo k}entño k yët`kzñ|ckac ieoskgkzentño/ kgfosfn k} ým fvtñ|kc avnet|ckac tfhjzktzëq 4<<9 mýocvq ;'c dfyf}fzãqfnùyfznf}zãdfh yët`kzñkn K} ým q}kdëose}ëq nùyfznf}zãdfh hkbs nc`çyëqz mfofhz k tã|kavnet|ckahkn ãq k zftgfoãqc yftzcnvg fbãq}f q}ëgëtk k hëjavnet/ ykokgchz k} c}eboÿnñ} ãq kgfqzftqãbfq ãjfqçz
ś
q}ftfn tãq}ãt
ś
o zk|kq}zko`kzñ fbstf ft
ś
zfomfqfdd yftqfhs'hsegëq ãq k}ëozkovn gfbq}ft}fzz fgfonfj
ś
ktëhsý tãq}fqfjãq k} ãjfqçz
ś
q}ftfn |ckaëh
K zkhvogëhs k 4<<9 ãyc |ckac ëook|ezez gvzkzmk df/ ãq hfg zktzkogk}}k k Nkdkc Avnetbsëtdf}ëtëqëtño/ 4<<9 enzñdftãdfh q}ÿofzfzz zvokmjeheqc jùhzãqz K bsët df}ëtëqë`e} k} Fvtñ|kc Dc}ezzqëbkjmk gfb k} fhbfjãosz 4<<2 mkhvët 1;'cb
K BOEDËOCQ AVNET\CKA
Hk|mkchndkh gchzfbs ;4< etq}ëbdkh zftgfohfn avntez K avnetbsëtzëq kok|khskbëvo nãziãofhùyãhs q}eobëo= k avnettã|k ykbs k avnethëj Avnettã|ëz ùzyfh/ avnethëjkz |fjcb q}ë}etq}ëb zftgfo/ gçb fbsfq etq}ëbendkh/ çbs |o k} VQK'dkh/ Nçhëdkh ãq Mk|ëhdkh/ gchjnãzhùyãhsz zftgfq}zcn K ycoëb hãbs ofbmfofhz
ś
qfdd avnetzftgfo
ś
 mf= Dtk}çock/ Chjck/ k} Fvtñ|kcVhcñ ãq NçhkMfofhofb k ycoëb avnetiebskq}zëqëhkn 26'0<&'k hëjavnet K zfomfq iebskq}zëqnehzchfhqfhnãhz ãq tãbcñhnãhz cbfh fozãt
ś
gãtzãndfh/ jf fbsÿzzfqfh ëzokbeqkh ãyc 4&'nkohùyfnq}cn F}fh dfoÿo k ifmofzz zftÿofzfnfh/ mfoofg}
ś
fh Fvtñ|ëdkh/ k} Fbsfqÿoz Ëookgendkh ãqMk|ëhdkh k |cka zfoçz
ś
jùzz/ k iebskq}zëq qzkbhëo/ coofz
ś
ofb `fosfhnãhz aqùnnfh/ k}ehdkh kifmo
ś
j
ś
tãbcñndkh/ foq
ś
qetdkh Ë}qck fbsfq etq}ëbkcdkh ãq Jão'Kgftcnëdkh jchkgcnvqkh h
ś
K hùyfnfjãq iettëqk jùhz
ś
fh k hã|fqqãbhùyfnfjãq ene}zk zùddofznftfqofzK avnetiebskq}zëq foq
ś
jofbfqfh k ycoëbiebskq}zëq :<&'ëz nczfy
ś
ë}qckc ãq ñafëhckc zãtqãbdfhhùyfnq}cn/ kgfoshfn ktëhsk 4<;6'cb yët`kzñkh 1<&'ez mfofhz F hùyfnfjãq k}endkh ktãbcñndkh ieb yãbdfgfhhc/ kgfosfn cg|etztk q}etvohkn ãq hfg ãtjfnfozfn k |tezfnacehcqzkavnet|eoczcnk ieoszkzëqëdkhK mfofhofbc boedëocq q}chz
Ż
;:9 gcoocñ zehhk iebskq}zëq 4<;6'tf yët`kzñkh ;26 gcoocñ zehhëtkh
ś
`fzK nftfqofzhùyfnfjãqz k avnethëjdño bsëtzezz avnet nçhëokzk foãbçzc nc/ k avnettã|ëdño bsëtzezzavnet/ nùyfznf}ãqnã||fh k avnettã|k/ gchz hsftqkhskb/ boedëocq q}chzfh ycqq}kq}etvoñdkhykh Fhhfn enk/ `ebs avnethëjdño oãhsfbfqfh kokaqehskdd nùozqãbfnnfo ëooçz`kzñ fo
ś
avnet/gchz avnettã|ëdño/ kgfosdfh q}ftf|fz mëzq}cn/ `ebs k avnethëj k} ÿozfzãqãz nùyfz
ś
fh `kz'hseoa ãyfh ieoskgkzeqkh ktkz`kzñ/ oãhsfbfqfh eoaqñdd k gvhnkft
ś
/ k ncqkmzeoz hùyãhsfhftbckzftgfoãqtf ýmtk`kq}heqçz`kzñ ãq bskntkh netoëzokh gfhhscqãb
Ż
ým gf}
ś
bk}jkqëbczftÿofz ëoo tfhjfonf}ãqtf F}}fo q}fgdfh k} ãyfhzf ýmtkyfzfhj
ś
avnettã|k ifojeobe}ëqk
;
Nãq}çzfzzf= Bsùtnc Bc}fook (4<<2 <; ;<#
 
4ëzokbeqkh `ëteg `ñhk|cb zktz/ fhftbck cbãhsfq k zftgfoãq/ f}ãtz k tã|kavnet fo
ś
ëooçzëqk kzùtzãhfofg ieoskgëh gchjyãbcb aqkn ft
ś
q |ckayãjfofg gfoofzz yeoz nã|fq ãofzdfh gktkjhcFbs gëqcn/ ycoëbq}chz
Ż
zfhjfhack k tã|kavnethëo eoaqñdd c}eboÿnñ} ãq k gfqzftqãbfqãjfqçz
ś
q}ftfn (gëq hãyfh chzfh}çy ãjfqçz
ś
q}ftfn# |ckahsftãqf K nvnetcaëdño bsëtzezzc}eboÿnñ} k} fogýoz ãyzc}fjdfh |ckac tãq}fqfjãqãhfn hùyfnfjãqf tãyãh (foq
ś
qetdkh k} VQK'dkh ãq Nfofz'Ë}qcëdkh# foq
ś
qetdkh k} c|ktc ifo`kq}hëoëq |ckaëh (ÿjçz
ś
czko'/ ãq q}fq}c|kt#`ñjçzezz fo |ckaenkz k tã|k'/ ãq hëjavnetzño K} c}eboÿnñ} ieosãnehs ãjfqçz
ś
q}ft/ kgfosnù}yfzofhÿo yftqfhsf} k avnettko/ jf ýbs/ `ebs khhkn |ckac qkmëzeqqëbkcdño |teiczëo K}c}eboÿnñ} zftgfoãqãz ‑ k hkbs zùgfbdfh gfbmfofh
ś
eoaqñ hëjavnet foofhãdfh nckoknçzezz ‑yãjfzz avnet|cka zktzmk ifhh Jùhz
ś
zùddqãbãz yãjfzz dfoq
ś
|ckaeneh/ k} knzvëocq avnetëtkn`e}|e}cacehëoz ëtkneh ãtzãnfqçzcnK avnet|cka ocdftkoc}ëacñmk qetëh k gk gãb yãjfzz |ckaentk dfëtkgoñ hëjavnettko q}fgdfhykoñq}çh
Ż
ofb k} c}eboÿnñ} cq |ckaez yfq}çzFbstf chnëdd fozftmfj k gfqzftqãbfq ãjfqçz
ś
q}ftfn (q}k`ktch/ acnokgëz ãq kq}|ktzkg#ifo`kq}hëoëqk 4<<1 ãyc ifogãtãqfn q}ftchz avnetfbsfhãtzãndfh gãtyf k} chzfh}çy ãjfqçz
ś
n kycoëb ùqq}iebskq}zëqëdño ;;&'nko tãq}fqfjhfn F} k} ktëhs ;30<'dkh 6&'ez/ ;33<'dfh |fjcb2/4 &'ez mfofhzfzzK avnetzftgfo
ś
etq}ëben zùddqãbf/ gcnù}dfh k} c|ktc zftgãnfn ãq q}eobëozkzëqen fqfzãdfhocdftëocq bk}jkqëb|eoczcnëz ieoszkz/ k} kbtët|ckaen ‑ nù}zÿn nczÿhzfzfzzfh k avnet|cka ‑g
Ż
nùjãqãdf gãostf`kzñkh dfkykzne}cn K avnet ‑ k tc}q ãq k zfm gfoofzz ‑ k} fbscnofbzëgebkzezzkdd kbtëtzftgãn K} EFAJ etq}ëben nùtãdfh/ k} EFAJ 4<<4 ãyc ncgvzkzëqkq}ftchz/ k zftgfo
ś
c mùyfjfofg zùdd gchz 6<&'k zëgebkzëq ietgëmëdkh nfofznf}cnK avnetnftfqnfjfofg ocdftkoc}ëoëqk ãtjfnãdfh zùdd hkbs ãtjfnaqe|etz q}ftyf}
ś
jùzz/ kgfosfnaãomk k |ckatk mvzëq hùyfoãqf/ k dfoq
ś
zëgebkzëqen ãq k} fp|etzq}vdyfhacñnnftfqnfjfofgzet}çzñ `kzëqëhkn gfbq}ÿhzfzãqf K RZE nftfzfch dfoÿo k avnet|ckacocdftkoc}ëacñ `çyfc (|o Dtk}çock/ kgfos k ofbhkbsedd avnetfp|etz
ś
t# zëgebkzmën k}z k aãoz/`ebs k gf}
ś
bk}jkqëbc zftgãnfn nftfqnfjfogãtf vbskhk}eh q}kdëosen yehkzne}}khkn/ gchzgëq ëtvacnntf 4<<<'dfh k Boedëocq Q}ùyfzqãb `ëteg gfb`kzëte}ñ zkbmk (Dtk}çock/ Kvq}ztëockãq Z`kciùoj# nftfqfzfz hsýmzezz df k RZE'`e} k} FV fp|etzzëgebkzëqc tfhjq}ftf foofh/kgfosfz nùyfz
ś
fh 4<<6 ë|tcocqëdkh gfb`e}ezz mebft
ś
q çzãofz ãtzfogãdfh k} FV foyfq}çzfzzffp|etzzëgebkzëqc of`fz
ś
qãbfchfn jùhz
ś
tãq}ãz 4<<9'zño k} FV'hkn gchcgëocq of`fz
ś
qãbf ofq}qkmëz zftgfoãq
Ż
avnetzftgãnãz fp|etztk ychhc F} k jùhzãq kok|e}zk gfb k} FV avnet|ckactfhjzktzëq tfietgmëz
K] FVTÑ\KC VHCÑ AVNET\CKAK
K} FV'dkh ;390'zño g
Ż
nùjcn k nù}ùq avnet|ckac tfhjzktzëq kok|yfz
ś
fh k} ñzk cq yëoze}kzokhfoyfn q}ftchz K q}kdëose}ëq dfyf}fzãqfnet k} knnetc `kz zkbëookg fqfzãdfh gët gfboãy
ś
ãqtãbñzk g
Ż
nùj
ś
/ q}chzãh zftgfoãqc nyñzëneh kok|voñ q}kdëose}ëqc tfhjq}ftfnfz `ktgehc}ëozënK} ;49<%4<<; FN tfhjfofz 4<<; mýocvq ;'mãz
ś
o 4<<9 mýhcvq 1<'cb yeoz ãtyãhsfq/ ãq 4<<9 mýocvq ;'mãz
ś
o k 1;0%4<<9 q}ëgý Zkhëaqc Tfhjfofzfz nfoo konkogk}hc/ kgfos k} ým avnet|ckactfhjzktzëq q}kdëoskcz zktzkogk}}k K} fo
ś
çtëqen q}ftchz k} FV 46 zkbëookgëhkn avnetnyñzëmkfbsÿzzfqfh ;2 314 0:6 zehhk if`ãtavnet/ kgfosd
ś
o k Gkbsktetq}ëbtk mvzñ nyñzktãq} :<; 90:zehhk (4/4: &#K} FV nvoaqq}ftf|o
ś
k ycoëb avnet|ckaëh K ycoëb zftgfoãqãhfn ;1&'ëz/ iebskq}zëqëhkn ;4&'ëz/ k} fp|etzhkn ;6&'ëz/ k} cg|etzhkn |fjcb 6&'ëz nã|ycqfoc K `vq}ehùz zkbëookg nù}ÿo (k
 
1zkhvogëhs nãq}çzãqãhfn cj
ś
|ehzmëdkh k} FV zkbëookgkchkn q}ëgk fhhsc yeoz# (Ovpfgdvtb/Ãq}zetq}ëb/ Ac|tvq ãq Gëozk ncyãzfoãyfo# mfofhofb `vq}ehfbs ieoszkz avnetbsëtzëqz Kofbmfofhz
ś
qfdd avnetbsëtzñ etq}ëben/ Hãgfzetq}ëb ãq Itkhacketq}ëb/ k} FVavnetzftgfoãqãhfn :<&'ëz kjmën K} Fbsfqÿoz Nctëosqëb ãq Eokq}etq}ëb 2'2&'nko tãq}fqfjcnk zftgfoãqd
ś
o K zç} ým zkbetq}ëb 4<<: gëmvq ;'mfc dfoã|ãqãyfo k avnettã|k zftÿofz 1<&'nko/ kavnetbsëtzëq |fjcb ;6&'nko d
ś
yÿoz/ ãq k} ým zkbëookgen zftgfoãqãd
ś
o ofbhkbsedd ktëhsdkh/4%1 tãq}dfh/ Ofhbsfoetq}ëb tãq}fqfjcnK ycoëb avnetc|ktë`e} `kqehoñkh/ k} FV avnetc|ktc qztvnzýtk koknvoëqëdkh gfb`kzëte}ñkn kzfa`heoñbcë`e} cbk}ejñ fbstf hkbsedd ÿ}fggãtfz/ k q}ftyf}fzc zùtyãhsq}ft
Ż
qãbfnhfnfhbfjfogfqnfj
ś
hùyfny
ś
yëookokzc qztvnzýtën/ ykokgchz k q}kdëose}ëqc nùthsf}fz Kavnetëbk}kz `fos}fzãtf yehkzne}ñ iehzeq gvzkzñ k bsëtkn hk|c avnettã|k ifojeobe}ñnk|kaczëqk F}fh k zftÿofzfh k} FV'dkh k nehafhztëacñq ieoskgkzen fo
ś
tf`kokjezzkn/ kzfa`heoñbck nciettezz ãq aqfnãos chheyëacñ mfoofg}c K nehafhztëacñq ieoskgkzen k} fogýoz 1<ãytf hsýohkn ycqq}k/ ykbscq k nù}ùq avnet|ckac tfhjzktzëq dfyf}fzãqãhfn cjfmãtf K} ;390'kqtfhjzktzëq dfyf}fzãqfnet ;94 zëtqkqëb 116 tã|kavnetbsëtkz g
Ż
nùjzfzfzz/ f}}fo q}fgdfh 4<<:'dfh 63 zëtqkqëb ;:2 bsëtdkh ëooçz fo
ś
avntez K} fbs bsët ëozko fo
ś
ëooçzezz ãyfq avnetgfhhscqãb466<< zehhëtño ;;;<<< zehhëtk h
ś
zz K nehafhztëacñq ieoskgkz ftfjgãhsfnãhz k} FV `kzzkbëookgëdkh fbsfzofh yëookokz nf}ãdfh ykh k zfomfq avnetzftgfoãq/ Hãgfzetq}ëbdkh 3/Q|khseoetq}ëbdkh 1/ k} Fbsfqÿoz Nctëosqëbdkh |fjcb 4 zëtqkqëb zktzmk nã}dfh k zfomfq hfg}fzcnyñzëz Itkbgfhzëozkdd |ckac qztvnzýtk mfoofg}c Itkhacketq}ëbez/ (;0 zëtqkqëb#/ Dfobcvgez (9zëtqkqëb#/ ãq Eokq}etq}ëbez (3 zëtqkqëb# F q}ëgen zÿntãdfh Gkbsktetq}ëbez ycq}ehsokbitkbgfhzëoz |ckac ãq zftgfoãqc q}ftnf}fz mfoofg}c/ gcyfo 1 zëtqkqëb ãtjfnfozqãbãdf zktze}cn k}ùz avnetbsët/ kgfos k 16<':<< f}ft zehhëq gkbskt |ckaeh zfyãnfhsnfjcnK} FV avnet|ckaëhkn q}ftnf}fzf mfofhofb cq ëzkoknvoëq kokzz ëoo K} fogýoz ãyfn ofbiehzeqkddztkh}knacñmk k Qÿj}vanft aqe|etz ãq k itkhack Qkchz Oevcqf Qvatf iý}cñmk yeoz/ kgfoshfnftfjgãhsfnãhz k} FV zfomfq avnetnyñzëmëhkn zùdd/ gchz 4<&'k f aãbaqe|etz`e} nftÿoz Knù}fogýoz ifmofgãhsf k} FV gëqejcn ofbhkbsedd nyñzkdctzeneqëhkn/ k itkhack'eokq} FtcjkhckDfb`ch'Qks aqe|etzhkn k} ëzkoknçzëqk/ kgfoshfn ftfjgãhsfnãhz k nehq}fth ãtjfnfozqãbcnùtãdf zktze}ñ bsëtkn nÿoùhdù}
ś
ým zvokmjeheqen`e} nftÿozfn K} FDQ ofb`kzãnehskdditkhack bsëtkn k avnettã|k zftgfo
ś
nnfo nù}ùqfh oãztf`e}ezz q}ùyfznf}fzfn zvokmjehëdk/ gçb kaãbaqe|etz gkbskt ãtjfnfozqãbfc (q}eohenc/ q}ftfhaqc ãq `kzykhc avnetbsët/ jf f} vzñddc 4<<6'z
ś
o gët hfg ieoszkz tã|kifojeobe}ëqz# k hãgfz Hetj}vanft aqe|etz dctzenëdk nftÿozfn Kiý}cñq ieoskgkzen gùbùzz aqknhfg gchjfh fqfzdfh k zftgfoãq nehafhztëoëqëhkn aãomk `ý}ñjcngfb/ gcyfo k bsëtkn q}ëgëhkn aqùnnfhãqãyfo ãq k bsëtkhnãhzc fo
ś
ëooçzezz avnetgfhhscqãbãhfn hùyfoãqãyfo hùyfo`fz
ś
k q}ftyf}fzc bk}jkqëbeqqëb Mfoofg}
ś
/ `ebs kq}ftyf}fzc bk}jkqëbeqqëb hfg hsýocn ëz k hfg}fzc `kzëteneh/ ykbscq k avnetbsëtzëq aqknnetoëze}ezzkh yëoz gvozchkacehëocqqë/ kgfoshfn gkbsktë}kzk k zëgebkzezzqëbdkh nftfqfhj
ś
K} FV'q avnetc|ktc yëookokzen cq aqkn k k} ;33<'36'ùq ãyfn ñzk zùtzfn df k} Vhcñh nçyÿocetq}ëbendk/ ãq knnet q}chzf nc}ëtñokb k 4<<: gëmvq ;'ãh aqkzokne}ezz etq}ëbentknehafhztëozkn Fvtñ|ëh nçyÿoc zftmfq}nfjãq aqkn foyãzyf zùtzãhcn K yëookokzc fbsfqÿoãqfnnùyfznf}zãdfh ým zvokmjeheqen`e} nftÿo`fzhfn k nyñzën/ k nk|kaczëqen ge}bëqëyko fbsÿzzÙhëooñkh nyñzk hfg ãtzãnfqçz`fz
ś
 K nyñzkge}bëq k hfg}fzc q}kngchcq}zãtcvg`e}}ëmëtvoëqëyko of`fzqãbfq Zkbëookgen nù}ùzz k}ehdkh ‑ fbsfo
ś
tf ' gãb iý}cñn/bsëtyëqëtoëqen fqfzãh qfg of`fzqãbfq k nyñzën ge}bëqkK} FV avnet|ckac tfietgmk gùbùzz gfb`ý}ñjñ fbscn ofbiehzeqkdd nãtjãq k nÿonftfqnfjfogcfbsfhqýos |tedoãgëmk K tfietg nÿoq
ś
enkc nù}ùzz q}ftf|fohfn k RZE gfbëook|ejëqnftfzãdfh yët`kzñ yëgaqùnnfhãqfn/ |tfiftfhacëocq cg|etz gfbëook|ejëqen k ofbnfyãqdã ifmofzz

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->