Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Sen. Collins on Postal Reform

Sen. Collins on Postal Reform

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:
Published by Bruce Moyer
Floor Statement of Sen. Susan Collins on Postal Reform - Congressional Record March 19, 2012
Floor Statement of Sen. Susan Collins on Postal Reform - Congressional Record March 19, 2012

More info:

Published by: Bruce Moyer on Mar 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2012

pdf

text

original

 
KGMCZE[[DGMAL ZEKGZH[EMAXE
[1338
 Oazkb 14, :61:
Iehezaxdgm gi Aoezdka, Helxa Adzldme{,xbe Dmxezmaxdgmal Ogmexazt Iumh, xbe[x- Lgud{ Iehezal Ze{ezye- Sbax hgxbet all baye dm kgoogm7 Xbet bayeall dmhdkaxeh xbax erke{{dye gdl {vekula/xdgm {dcmdidkamxlt dmkzea{e{ gdl amh ca{/gldme vzdke{- Dm iakx, akkgzhdmc xg a ze/kemx azxdkle dm Igzje{‘xbax d{ ja{eh gma zevgzx izgo Cglhoam [akb{‘erke{/{dye gdl {vekulaxdgm ‒‒xzam{laxe{ guxdmxg a vzeoduo igz ca{gldme ax xbevuov gi (-59 a callgm-——Xbe Kbadzoam gi xbe Kgooghdxde{Iuxuze{ Xzahdmc Kgood{{dgm ba{ {xax/eh vujldklt xbax Sall [xzeex {veku/laxgz{ mgs kgmxzgl ogze xbam 26 vez/kemx‘dm iakx, a{ oukb a{ 25 vezkemx‘gi xbe emezct iuxuze{ oaznex, a idcuzexbax ba{ ogze xbam hgujleh gyez xbela{x hekahe- Dm {bgzx, vegvle aze jutdmckgmxzakx{ igz iuxuze heldyezt gi gdl gzca{gldme xbet baye mg dmxemxdgm gi eyezxandmc heldyezt gi-[goexbdmc d{ mgx sgzndmc dm xbeoaznex{- Heoamh ba{ hzgvveh> kgm/{uovxdgm ba{ jeem zehukeh> {uvvlt d{ax lea{x ax xbe leyel dx sa{ la{x teaz>tex vzdke{ aze zd{dmc- Xbe erke{{dye gdlamh ca{gldme {vekulaxdgm d{ kleazltkau{dmc oaznex hd{xuzjamke{ xbax vze/yemx xbe oaznex izgo akkuzaxelt ze/ilekxdmc xbe igzke{ gi {uvvlt amh he/oamh- Dx d{ ydxal xbax xbe cgyezmoemxu{e eyezt ayadlajle ze{guzke xg vzgxekxAoezdkam{ izgo oaznex{ xbax aze mgxsgzndmc, izgo vzdke/cgucdmc gz vzdke/idrdmc gz dllecal oamdvulaxdgm- Xbekau{e{ gi xbe oaznex hd{zuvxdgm ou{xje kgmizgmxeh-La{x Avzdl, xbe Axxgzmet Cemezal am/mgumkeh xbe igzoaxdgm gi a IdmamkdalIzauh Emigzkeoemx Xa{n Igzke sgzn/dmc czguv‘D sdll zeveax xbax‘Idmam/kdal Izauh Emigzkeoemx Xa{n Igzkesgzndmc czguv‘xbax sa{ {vekdidkallteovgsezeh xg kgojax dllecaldxt dmxbe{e oaznex{-D szgxe xg xbe Axxgzmet Cemezal la{xOat dm xbe sane gi xbe avvgdmxoemx gi xbax xa{n igzke, xelldmc bdo ze{vekx/iullt xbax ‒‒ammgumkdmc dmye{xdcaxdgm{amh jecdmmdmc xg d{{ue {ujvgema{ kgulhkuzj {goe gi xbe sgz{x {vekulaxdye ak/xdydxt xbax oat sell je umhezsat axxbd{ yezt ogoemx-—— D jeldeye mgs xbaxxbd{ xa{n igzke ba{ xbe auxbgzdxt, dx ba{xbe oamhaxe, dx ba{ xbe ze{vgm{djdldxt,amh dx ba{ xbe gjldcaxdgm xg je eiiek/xdye-Se baye beazh ydzxuallt mgxbdmcajgux dx gyez xbd{ la{x teaz- Se bayebeazh gi mg dmye{xdcaxdgm, mg akxdgm,amh kezxadmlt mg vzg{ekuxdgm- Mgs d{xbe xdoe dx {bgulh je akxdye- Xbax d{xbe zea{gm D baye acadm szdxxem xg xbeAxxgzmet Cemezal, amh D a{n umamdogu{kgm{emx xbax xbe lexxez je vzdmxeh dmxbe Z
EKGZH
-Xbeze jedmc mg gj`ekxdgm, xbe oaxe/zdal sa{ gzhezeh xg je vzdmxeh dm xbeZ
EKGZH
, a{ igllgs{0
O
AZKB
12, :611-Bgm- E
ZDK
B- B
GLHEZ
, @z-,
Axxgzmet Cemezal gi xbe Umdxeh [xaxe{, U-[- He/ vazxoemx gi @u{xdke, Vemm{tlyamda Ayemue,MS-, Sa{bdmcxgm, HK-
H
EAZ
A
XXGZMET
C
EMEZAL
B
GLHEZ
0 @u{xte{xezhat, xbe ayezace vzdke gi a callgm gi ca{ dm ot bgoe {xaxe gi Kgmmekxdkux xgvveh(8 a callgm, xbe idixb/bdcbe{x ayezace vzdke dmxbe kgumxzt- Xbe zd{dmc vzdke gi gdl d{ vuxxdmca {dcmdidkamx idmamkdal {xzadm gm odlldgm{ gi Aoezdkam{- Gdl vzdke{ aze ax xbedz bdcbe{xleyel{ {dmke :662> ca{ vzdke{ aze uv am ayezacegi 1: vezkemx dm :61:, amh xbe maxdgmal ayez/ace vzdke gi ca{gldme d{ mgs gyez (;-38 a cal/lgm-Cdyem xbd{ {dxuaxdgm, dx d{ ydxal xbax xbecgyezmoemx oane u{e gi eyezt ze{guzkeayadlajle xg vzgxekx Aoezdkam{ izgo vzdke/cgucdmc- Igz oamt kgm{uoez{, xbe hzaoaxdkdmkzea{e dm vzdke igz a kgooghdxt uvgmsbdkb xbet zelt d{ ogze xbam am dmkgmyem/demke0 Dx ldodx{ xbedz ajdldxt xg cex xg sgzn,hzdye{ uv vzdke{ igz cggh{ gi all ndmh{, amhxbzeaxem{ xg bdmhez guz ma{kemx ekgmgodk ze/kgyezt-Sbdle oamt iakxgz{ kgmxzdjuxe xg xbe vzdkegi a callgm gi ca{gldme, xbeze d{ a czgsdmckgm{em{u{ aogmc emezct amalt{x{, dmhe/vemhemx gj{ezyez{, amh ju{dme{{e{ xbax gvez/axe dm xbe gdl iuxuze{ oaznex xbax erke{{dye{vekulaxdgm d{ kgmxzdjuxdmc {dcmdidkamxlt xgxbe{e {vdne{ dm gdl vzdke{- D ao yezt xzgujlehjt xbd{ vzg{vekx-Se ou{x oane eyezt eiigzx xg em{uze xbaxAoezdkam{ vat iadz vzdke{ igz ca{gldme amhbeaxdmc gdl, amh xbax xbe oaznex{ igz xbe{ekgooghdxde{ gvezaxe sdxbgux oamdvulaxdgmgz izauh-La{x Avzdl, tgu ammgumkeh xbe igzoaxdgmgi a Idmamkdal Izauh Emigzkeoemx Xa{nIgzke Sgzndmc Czguv, kbazceh sdxb igku{dmcgm izauh dm xbe emezct oaznex{- D jeldeyexbax xbe zekemx zum/uv dm vzdke{ dm xbe gdl iu/xuze{ oaznex zequdze{ ogze accze{{dye, ou{/kulaz dmye{xdcaxdgm amh vzg{ekuxgzdal akxdgmxg kzakn hgsm gm vg{{djle sdhe{vzeah szgmc/hgdmc xbax hd{xgzx{ xbe oaznex{ amh hzdye{vzdke{ bdcbez- Jt oandmc ydcgzgu{ amh `uhd/kdgu{ u{e gi tguz Xa{n Igzke—{ dmye{xdcaxdyeamh zeculaxgzt auxbgzdxde{, tgu kam {emh a{dcmal xg {vekulaxgz{ xbax erke{{dye oamdvu/laxdgm amh izauh dm xbe gdl iuxuze{ oaznexsdll mgx je xglezaxeh-Dm Oat gi la{x teaz, D szgxe xg tgu igl/lgsdmc xbe kzeaxdgm gi xbd{ Xa{n Igzke- Kdx/dmc xbe Hevazxoemx gi @u{xdke—{ sdhe/zamcdmckzdodmal amh kdydl auxbgzdxt xg dmye{xdcaxeamh vzg{ekuxe izauh amh vzdke oamdvulaxdgm,D oadmxadmeh xbax ‒‒ammgumkdmc {ukb dmye{/xdcaxdgm{ amh jecdmmdmc xg d{{ue {ujvgema{kgulh kuzj {goe gi xbe sgz{x {vekulaxdye ak/xdydxt xbax oat sell je umhezsat ax xbd{yezt ogoemx-—— D kgmxdmue xg jeldeye xbax d{xbe ka{e, amh D ao bgveiul xbax a zemesehigku{ jt xbe Xa{n Igzke sdll belv ze{xgze{goe {xajdldxt xg a oaznex uvgm sbdkb odl/ldgm{ gi Aoezdkam{ zelt-Xbamn tgu igz tguz axxemxdgm xg xbd{ do/vgzxamx oaxxez- D lggn igzsazh xg tguz zevlt-[dmkezelt,Z
DKBAZH
J
LUOEMXBAL
,
U-[- [emaxe-
Oz- JLUOEMXBAL- D ao {eendmcizgo xbe Axxgzmet Cemezal xbax xbd{xa{n igzke je vzgakxdye amh eiiekxdye jtjecdmmdmc dmye{xdcaxdgm{ amh xandmcsbaxeyez akxdgm d{ meke{{azt xg kgojaxdllecaldxt dm xbe{e oaznex{-D jeldeye di xbe Axxgzmet Cemezal gi xbe Umdxeh [xaxe{ oane{ ydcgzgu{ amheiiekxdye u{e gi bd{ xa{n igzke—{ jzgahdmye{xdcaxgzt amh zeculaxgzt auxbgzd/xde{, be kam {emh xbe {dcmal xg {veku/laxgz{ xbax oamdvulaxdgm amh izauh dmxbe gdl iuxuze{ oaznex sdll mgx je xgl/ezaxeh-Xbe{e ca{gldme vzdke{ aze gm xbeodmh{ gi Aoezdkam{ akzg{{ xbe kgum/xzt- Xbet baye ekgmgodk eiiekx{, juxxbet al{g baye eiiekx{ gm kgm{uoezkgmidhemke amh gm xbe ldiejlggh gi ekg/mgodk zekgyezt- Eyem ogze xbam xbe{baze gi hgllaz{ xbax cg xg vat igz ca{g/ldme ax xbe vuov, xbeze d{ am eiiekx gmkgm{uoez kgmidhemke-Xbd{ gjldcaxdgm gm xbe vazx gi guz lasemigzkez{ d{ gme xbax cge{ xg xbe kgze gi xbedz kzehdjdldxt‘mgx `u{x vgvulazdxt-Kzehdjdldxt gi las emigzkeoemx he/oamh{ xbax xbe Axxgzmet Cemezal gi xbe Umdxeh [xaxe{ xane xbd{ akxdgm xgzeemezcdpe amh zeydye xbe xa{n igzke- Dao bgveiul, nmgsdmc gi bd{ zevuxaxdgm,xbax be sdll akx akkgzhdmclt xg a{{uzeall gi u{ xbax dllecaldxt, sbexbez dx d{vzdke/idrdmc gz vzdke/cgucdmc gz kgz/mezdmc xbe oaznex, sdll mgx je xglez/axeh amh xbax eiiekxdye akxdgm sdll jexanem acadm{x dx-Xbamn tgu, Oz- Vze{dhemx- D tdelh xbeilggz amh D mgxe xbe aj{emke gi aqugzuo-Xbe VZE[DHDMC GIIDKEZ- Xbeklezn sdll kall xbe zgll-Xbe a{{d{xamx lecd{laxdye klezn vzg/keeheh xg kall xbe zgll-O{- KGLLDM[- Oz- Vze{dhemx, D a{numamdogu{ kgm{emx xbax xbe gzhez igzxbe qugzuo kall je ze{kdmheh-Xbe VZE[DHDMC GIIDKEZ "Oz-J
LUOEMXBAL
$- Sdxbgux gj`ekxdgm, dx d{{g gzhezeh-
i
GZHEZ GI VZGKEHUZEO{- KGLLDM[- Oz- Vze{dhemx, D a{numamdogu{ kgm{emx xg vzgkeeh igz uv xg:6 odmuxe{ dm ogzmdmc ju{dme{{-Xbe VZE[DHDMC GIIDKEZ- Sdxbguxgj`ekxdgm, dx d{ {g gzhezeh-
i
VG[XAL [EZYDKEO{- KGLLDM[- Oz- Vze{dhemx, xbe oa/`gzdxt leahez ba{ dmhdkaxeh xbax xbe[emaxe oat {ggm xuzm xg lecd{laxdgm xgzeigzo a oukb meeheh, oukb jelgyehAoezdkam dm{xdxuxdgm‘xbe U-[- Vg{xal[ezydke-Xbe Vg{xal [ezydke d{ meazlt a{ glh a{guz Maxdgm dx{eli- Guz Igumhdmc Ia/xbez{ zekgcmdpeh xbe dovgzxamke gi baydmc a Vg{xal [ezydke- Azxdkle D, {ek/xdgm 2 gi xbe Kgm{xdxuxdgm cdye{ Kgm/cze{{ xbe vgsez xg e{xajld{b vg{x gi/idke{- Xbd{ d{ xbe {aoe {ekxdgm xbax al/lgs{ Kgmcze{{ xg heklaze saz, xg kgdmogmet, xg jgzzgs ogmet gm xbe kzehdxgi xbe Umdxeh [xaxe{, xg kgllekx xare{,ex kexeza- [g, kleazlt, xbe Vg{x Giidkesa{ ydeseh izgo xbe yezt jecdmmdmc gi guz Maxdgm a{ jedmc e{{emxdal xg guzekgmgodk sell/jedmc amh xg jzdmcdmcxgcexbez guz kgumxzt-Xbe Vg{xal [ezydke d{ al{g zequdzehjt las xg vzgydhe a{ meazlt a{ vzak/xdkajle xbe emxdze vgvulaxdgm gi xbeUmdxeh [xaxe{ sdxb ahequaxe amh eiid/kdemx vg{xal {ezydke{ ax iadz amh zea{gm/ajle zaxe{- Xbd{ d{ sbax d{ nmgsm a{ xbeumdyez{al oamhaxe amh dx em{uze{ xbaxxbe Vg{xal [ezydke kammgx leaye jebdmhguz zuzal [xaxe{ gz guz {oall xgsm{-Tex, xbe Vg{xal [ezydke, sbdkb ba{ he/ldyezeh oadl xg cemezaxdgm aixez cem/ezaxdgm gi Aoezdkam{, sdll mgx je ajlexg oeex dx{ ervem{e{ {goexdoe xbd{iall, akkgzhdmc xg xbe Vg{xoa{xez Cem/ezal-Dm xbe va{x : teaz{ algme, xbe Vg{xal[ezydke ba{ lg{x am a{xgmd{bdmc (1;-9
YezHaxe Oaz 15 :616 61061 Oaz :6, :61:@nx 614696VG 66666Izo 6661:Iox 89:8[iox 69;8E0\KZ\IO\C14OZ9-6:2[14OZVX1
  z   i  z  e   h  e  z   d  k   n  g  m   H   [   N   9   [   V   X   Y   M   1   V   Z   G   H  s   d   x   b   [   E   M   A   X   E
 
KGMCZE[[DGMAL ZEKGZH[EMAXE
[1335
 Oazkb 14, :61:
jdlldgm- Idz{x/kla{{ oadl ygluoe ba{hzgvveh :9 vezkemx {dmke :669, amh xbexzemh{ aze mgx emkguzacdmc- [dmke mggme samx{ xbe oadl xg {xgv jedmc heldy/ezeh laxez xbd{ teaz, xbax oeam{ seou{x va{{ a vg{xal zeigzo jdll amh seou{x hg {g {ggm-Xbe ekgmgodk dovakx gi xbe Vg{xal[ezydke d{ emgzogu{- Dx d{ xbe ldmkbvdmgi a oadldmc dmhu{xzt xbax eovlgt{ogze xbam 2-5 odlldgm vegvle amh cem/ezaxe{ alog{x (1 xzdlldgm gi ekgmgodkakxdydxt eyezt teaz-Ydzxuallt eyeztgme‘izgo jdc zexadl/ez{ xg {oall ju{dme{{e{, xg gmldme{bgv{‘zelde{ gm xbe Vg{xal [ezydke xgheldyez vaknace{, ahyezxd{e {ezydke{,amh {emh gux jdll{- Xbe `gj{ gi Aoezd/kam{ dm idelh{ a{ hdyez{e a{ hdzekx oadl,vzdmxdmc, kaxalgc kgovamde{, amh vavezoamuiakxuzdmc aze all ldmneh xg a yda/jle Vg{xal [ezydke-Meazlt ;2,666 Oadmez{ sgzn dm `gj{ ze/laxeh xg xbe oadldmc dmhu{xzt, dmkluh/dmc xbgu{amh{ ax guz vulv amh vavezodll{, {ukb a{ xbe gme dm Jukn{vgzx,OE, sbdkb oamuiakxuze{ xbe vavezxbax d{ u{eh igz Xdoe oacapdme-Ot vgdmx d{, oamt gi u{ xbdmn dmxezo{ gi xbe vg{x giidke jt sat gi xbe{oall vg{x giidke xbax oat je dm guzkgooumdxt gz xbe izdemhlt lexxez kaz/zdez sbg kgoe{ xg guz hggz- Kezxadmlt,xbax d{ am dovgzxamx vazx gi xbe {ezydkevzgydheh jt xbe Vg{xal [ezydke- Jux xbeekgmgodk dovakx gi xbe Vg{xal [ezydked{ emgzogu{-Xbe kzd{d{ iakdmc xbe Vg{xal [ezydked{ hdze- Xbet kammgx lg{e jdlldgm{ gi hgl/laz{ teaz aixez teaz aixez teaz amh bgvexg {xat dm ju{dme{{- Xbe kzd{d{ d{ mgx,bgseyez, bgvele{{- Sdxb xbe zdcbx xggl{amh akxdgm izgo Kgmcze{{, xbe ahodmd{/xzaxdgm, amh xbe Vg{xal [ezydke leahez/{bdv, xbe Vg{xal [ezydke kam zeigzo,zdcbx{dpe, oghezmdpe, amh kgmxdmue xg{ezye guz kgumxzt igz cemezaxdgm{ xgkgoe-Ot kglleacue{‘[emaxgz L
DEJEZOAM
,[emaxgz K
AZVEZ
, [emaxgz J
ZGSM
 ‘amh Dbaye sgzneh erxzeoelt bazh huzdmc xbeva{x {eyezal ogmxb{ xg kzaix jdvazxd{amlecd{laxdgm xg uvhaxe xbe Vg{xal [ezy/dke—{ ju{dme{{ oghel amh cdye dx xbexggl{ dx meeh{ xg {uzydye amh {ukkeeh-Se baye dmxzghukeh a jdll xbax sdllbelv xbe Vg{xal [ezydke zehuke dx{ gvez/axdmc kg{x{, oghezmdpe dx{ ju{dme{{oghel, amh dmmgyaxe xg cemezaxe meszeyemue- Bgseyez, xbe Vg{xoa{xez Cem/ezal amh D iumhaoemxallt hd{aczee gmbgs xg {aye xbe U-[- Vg{xal [ezydke- Dao kgmkezmeh‘dmheeh, heevlt sgz/zdeh‘xbax be kgmxdmue{ xg oane hekd/{dgm{ xbax sdll {eyezelt heczahe xbe{ezydke amh hzdye asat ku{xgoez{, amhxbax sdll umhezodme xbe gvvgzxumdxtigz guz jdvazxd{am lecd{laxdgm xg je {uk/ke{{iul-Dx d{ kleaz se baye xsg yezt hdiiezemxyd{dgm{ gm bgs je{x xg belv xbe Vg{xal[ezydke- Sbdle eakb gi u{ samx{ xg em/{uze xbax xbe Vg{xal [ezydke d{ {ex gm a{u{xadmajle vaxb, D ieaz xbe Vg{xoa{xezCemezal—{ avvzgakb sgulh {bzdmn xbeVg{xal [ezydke xg a leyel xbax sdll ulxd/oaxelt ba{xem dx{ dm{glyemkt-D kammgx xbdmn gi amgxbez ju{dme{{xbax sgulh ze{vgmh xg a lg{{ gi ku{/xgoez{ jt iuzxbez {bzdmndmc dx{ {ezydkexg dx{ erd{xdmc ku{xgoez{- Og{x ju{d/me{{e{, sbexbez xbet aze lazce gz{oall, sgulh zehgujle xbedz eiigzx{ xgjexxez {ezye xbedz ku{xgoez{ dm bgve{gi zexadmdmc xbeo amh axxzakxdmc mesju{dme{{e{-Tex xbe kuzzemx vlam jt xbe Vg{xal[ezydke sgulh {lgs xbe heldyezt gi idz{x/kla{{ oadl, klg{e iakdldxde{, amh dc/mgze Kgmcze{{- Dx ilde{ dm xbe iake gi xbecggh/iadxb xbax D amh xbe gxbez mecg/xdaxgz{ baye erxemheh xg xbe Vg{xal[ezydke huzdmc xbe oamt ogmxb{ sebaye sgzneh gm xbe zeigzo jdll-Se baye sgzneh bamh dm bamh gyez amuojez gi ogmxb{ sdxb xbe Vg{xoa{xezCemezal xg kzaix a jdll xbax sgulh {ayexbe Vg{xal [ezydke ogmet dm a sat xbaxvzdgzdxdpe{ xbe ldiejlggh gi xbe oadl0xbe oadlez{ amh xbe {ezydke azgumhsbdkb kgooezkdal oadlez{ baye judlxxbedz ju{dme{{ oghel{ amh azgumhsbdkb dmhdydhual ku{xgoez{ baye heyel/gveh xbedz oadldmc bajdx{-He{vdxe xbe{e mecgxdaxdgm{, xbe Vg{x/oa{xez Cemezal ba{ vu{beh abeah sdxbvlam{ xg ajamhgm xbe kuzzemx oadl {ezy/dke {xamhazh{ dm iaygz gi zehukeh ak/ke{{, {lgsez heldyezt xdoe{, amh bdcbezvzdke{- Xbax sdll {dovlt igzke oamtku{xgoez{ xg vuz{ue heldyezt alxez/maxdye{- Di xbg{e ah`u{xoemx{ dmyglye{bdixdmc xg mgmvg{xal alxezmaxdye{‘eyem dm a odmgzdxt gi ka{e{, {at, 16 gz:6 vezkemx‘xbe Vg{xal [ezydke sgulhiake am dzzeyez{djle kaxa{xzgvbe- Igzgmke ku{xgoez{ xuzm xg gxbez kgoou/mdkaxdgm{ gvxdgm{ amh leaye xbe oadl{t{xeo, xbet sdll mgx je kgodmc jakn-Xbe ze{ulx sdll je xbax xbe Vg{xal [ezy/dke sdll je {ukneh dmxg a heaxb {vdzalizgo sbdkb dx sdll je umajle xg zekgyez-Se {dovlt kammgx allgs xbax xg bav/vem-Sbax hg D oeam sbem D {at ju{d/me{{e{ sdll ah`u{x xbedz ju{dme{{ oghel7Kgovamde{ lazce amh {oall xbax zelt gmxbe oadl xell oe di {ezydke kgmxdmue{ xghexezdgzaxe‘di xbe Vg{xoa{xez Cemezalemcace{ dm xbe{e sdhe/zamcdmc klg{uze{gi e{{emxdal vzgke{{dmc vlamx{‘xbeVg{xal [ezydke—{ ku{xgoez{ sdll kgm/hukx ogze ju{dme{{ gmldme amh emkguz/ace xbedz ku{xgoez{ xg {sdxkb xg gmldme{ezydke{ igz jdll vatdmc amh gxbez xzam{/akxdgm{-Gxbez kgovamde{, {ukb a{ {oallseenlt mes{vavez{ gz vbazoakeuxdkal{uvvldez{, baye xglh oe xbet sgulh{een mgmvg{xal heldyezt gvxdgm{, {ukba{ igz lgkal heldyezt amh xzam{vgzx {ezy/dke{- Acadm, lex—{ a{{uoe gmlt a {oallizakxdgm gi ju{dme{{e{ kbamce xbedz gv/ezaxdgm{ jt {bdixdmc asat izgo xbeVg{xal [ezydke- Dx {xdll kgulh {vell xbeemh igz xbe U-[- oadl {t{xeo- Ld{xem xgxbd{ {xaxd{xdk0 Igz eyezt 5 vezkemx hzgvdm idz{x/kla{{ oadl ygluoe, xbe Vg{xal[ezydke lg{e{ (1-9 jdlldgm dm zeyemue-Xbax d{ sbt xbe hgsm{dpdmc gi xbelajgz igzke amh erke{{ kavakdxt xbeVg{xoa{xez Cemezal {xaxe{ d{ {g kzdxdkalxg {aydmc xbe Vg{xal [ezydke ou{x jekazzdeh gux dm a sat xbax vze{ezye{{ezydke amh hge{ mgx dmildkx aygdhajlebazo gm hehdkaxeh vg{xal sgznez{-Xgg oamt dm xbe Vg{xal [ezydke leah/ez{bdv baye a{{uoeh xbd{ {dovlt kam/mgx je hgme, xbax dx d{ dovg{{djle- Juxxbe iakx d{ xbeze aze oamt gvxdgm{ xgkux kg{x{ amh ervamh zeyemue sbdlevze{ezydmc {ezydke- Lex oe `u{x oem/xdgm {goe gi xbeo- [eyezal gi xbeo azedm xbe jdvazxd{am jdll-Idz{x, se kgulh zehuke xbe {dpe gi vzgke{{dmc vlamx{ sdxbgux klg{dmcxbeo- D baye {ucce{xeh xbd{ igz xbevzgke{{dmc vlamx dm Baovhem, OE, xbaxd{ gm xbe kbgvvdmc jlgkn- Dx {bgulh mgxje jekau{e dx oeam{ xbax oadl izgomgzxbezm Oadme sgulh baye xg oane a9::/odle zgumh xzdv igz {goe mgzxbezmOadme kgooumdxde{ dm gzhez xg je vzgk/e{{eh- Jux di xbe vzgke{{dmc vlamx d{ xggjdc, zehuke dx{ iggxvzdmx- Zemx gux vazxgi xbe vlamx- Xbax sgulh eyem cemezaxezeyemue amh zdcbx{dpe xbe vzgke{{dmcvlamx sdxbgux buzxdmc heldyezt xdoe{-Se kgulh ogye xdmt vg{x giidke{ dmxglgkal czgkezt {xgze{- Se kgulh amh{bgulh amh ou{x zeigzo am ervem{dyeamh umiadz sgznez{— kgovem{axdgm vzg/czao xbax kg{x{ xbe Vg{xal [ezydkeogze xbam (1 jdlldgm a teaz-Se kgulh allgs xbe Vg{xal [ezydke xg{bdv sdme amh jeez xbe sat dx{ kgovexd/xgz{ kam-Se kgulh zeiumh amh {bgulh zeiumh amgyezvatoemx dmxg xbe Iehezal zexdze/oemx {t{xeo xbax aogumx{ xg jexseem(16 jdlldgm amh (11 jdlldgm-Xbe Vg{xoa{xez Cemezal {at{ be kamheyelgv a mes bealxb kaze vlam xbaxsgulh czeaxlt hekzea{e xbe meeh xgvzeiumh iuxuze zexdzee jemeidx{-Se kgulh u{e jutgux{ auxbgzdpeh jtguz jdll xg emkguzace eovlgtee{ xg ze/xdze- Oamt vg{xal sgznez{ aze eldcdjleigz zexdzeoemx-Jux, {ahlt, xbe Vg{xoa{xez Cemezald{, dm{xeah, vzgkeehdmc sdxb a hd{a{/xzgu{lt ilaseh vlam, a{ d{ eydhemkeh jtxbe zekemx ammgumkeoemx gi Hzakgmdamvzgke{{dmc vlamx klg{uze{- Xbd{ kguvlehsdxb xbe {xdll/vemhdmc klg{uze{ gi meaz/lt 8,666 og{xlt zuzal vg{x giidke{ amhxbe Vg{xoa{xez Cemezal—{ vu{b xgeldodmaxe gyezmdcbx amh [axuzhat he/ldyezt xell oe xbe kuzzemx vg{xal leah/ez{bdv d{ czayelt umheze{xdoaxdmc xbekgm{equemke{ gi le{{ez {ezydke gm zey/emue izgo ku{xgoez{ sbg hevemh gmxbe {ezydke a{ dx d{ vzgydheh xghat-Xbax d{ mgx xg {at xbeze d{ mgx erke{{kavakdxt- Xbax d{ mgx xg {at xbe sgzn/igzke {bgulh mgx je zehukeh, jux dx kamje hgme {g dm a {oazx sat amh a kgo/va{{dgmaxe sat-Dx al{g {ucce{x{ xbe Vg{xoa{xez Cem/ezal d{ vzevazeh xg baye zuzal Aoezdkajeaz xbe jzumx gi {eyeze zehukxdgm{ dm{ezydke xbax ydglaxe{ xbe umdyez{al{ezydke oamhaxe-Xbe Vg{xal Zeculaxgzt Kgood{{dgmkgmkluheh `u{x xbax dm dx{ amalt{d{ gi xbe dovakx gi xbe vzgvg{al xg emh [ax/uzhat heldyezt- Dx igumh xbe {aydmc{seze iaz le{{ xbam xbe Vg{xoa{xez Cem/ezal bah e{xdoaxeh-Xbe Vg{xal [ezydke sdll mgx je {ayehjt a jaze/jgme{ avvzgakb xbax sdll ze/qudze oa{{dye ah`u{xoemx{ jt dx{ ku{/xgoez{- Xbax sdll hzdye ogze gi xbeogux gi xbe Vg{xal [ezydke- Vezbav{ xbaxodcbx baye sgzneh dm a xdoe sbem ku{/xgoez{ bah mg alxezmaxdye{, {ukb a{
YezHaxe Oaz 15 :616 61061 Oaz :6, :61:@nx 614696VG 66666Izo 6661;Iox 89:8[iox 69;8E0\KZ\IO\C14OZ9-6;6[14OZVX1
  z   i  z  e   h  e  z   d  k   n  g  m   H   [   N   9   [   V   X   Y   M   1   V   Z   G   H  s   d   x   b   [   E   M   A   X   E

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->