Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tieu Luan Ke Toan Hanh Chinh Su Nghiep Hoan Chinh

Tieu Luan Ke Toan Hanh Chinh Su Nghiep Hoan Chinh

Ratings:
(0)
|Views: 132|Likes:
Published by xuanbac6809

More info:

Published by: xuanbac6809 on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
 
A.
 
V
N
 
ĐỀ
 
CHUNG V
BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUY
T TOÁN NGÂN SÁCH
 
I. Báo
 
cáo
 
tài
 
chính,
 
báo
 
cáo
 
quy
ế
t
 
toán
 
ngân
 
sách
 - Báo cáo tài chính, báo cáo quy
ế
t toán ngân sách dùng
để
t
ng h
ợ 
p tình hình v
tài
s
n, ti
ế
p nh
n và s
d
ng kinh phí ngân sách c
a Nhà
nƣớ 
c; tình hình thu, chi và k
ế
t qu
ho
t
 
độ
ng c
a
đơn
v
hành chính s
nghi
p trong k
k
ế
toán, cung c
p thông tin kinh t
ế
, tài chính
 
ch
y
ế
u cho vi
c
đánh
giá tình hình và th
c tr
ng c
a
đơn
v
, là
căn
c
quan tr
ng giúp
cơ 
 quan nhà
nƣớ 
c, lãnh
đạ
o
đơn
v
ki
m tra, giám sát
điề
u hành ho
t
độ
ng c
a
đơn
v
.
- Báo cáo tài chính, báo cáo quy
ế
t toán ngân sách ph
i l
p
đúng
theo m
u bi
u quy
 
đị
nh, ph
n ánh
đầ
y
đủ
các ch
tiêu
đã
quy
đị
nh, ph
i l
p
đúng
k
h
n, n
p
đúng
th
ờ 
i h
n và
 
đầ
y
đủ
báo cáo t
ớ 
i t
ng
nơi
nh
n báo cáo.- H
th
ng ch
tiêu báo cáo tài chính, báo cáo quy
ế
t toán ngân sách ph
i phù h
ợ 
p và
th
ng nh
t v
ớ 
i ch
tiêu d
toán
năm
tài chính và M
c l
c ngân sách nhà
nƣớ 
c,
đả
m b
o có th
 
so sánh
đƣợ 
c gi
a s
th
c hi
n v
ớ 
i s
d
toán và gi
a các k
k
ế
toán v
ớ 
i nhau.
Trƣờ 
ng h
ợ 
p l
p
 
báo cáo tài chính, báo cáo quy
ế
t toán ngân sách có n
i dung và
 phƣơng
pháp trình bày khác
 
v
ớ 
i các ch
tiêu trong d
toán ho
c khác v
ớ 
i báo cáo tài chính k
k
ế
toán
năm
 
trƣớ 
c thì ph
i
 gi
i trình trong ph
n thuy
ế
t minh báo cáo tài chính.-
Phƣơng
pháp t
ng h
ợ 
p s
li
u và l
p các ch
tiêu trong báo cáo tài chính, báo cáo
quy
ế
t toán ngân sách ph
i
đƣợ 
c th
c hi
n th
ng nh
t
ở 
các
đơn
v
hành chính s
nghi
p, t
o
 
điề
u ki
n cho vi
c t
ng h
ợ 
p, phân tích, ki
m tra,
đánh
giá tình hình th
c hi
n d
toán ngân
 sách Nhà
nƣớ 
c c
a c
p trên và các
cơ 
quan qu
n lý nhà
nƣớ 
c.- S
li
u trên báo cáo tài chính, báo cáo quy
ế
t toán ngân sách ph
i chính xác, trungth
c, khách quan và ph
i
đƣợ 
c t
ng h
ợ 
p t
các s
li
u c
a s
k
ế
toán .
 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->