Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
64Activity

Table Of Contents

DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI NÓI ĐẦU
1.1.Tổng quan về công nghệ IPTV
1.1.1.Định nghĩa
1.1.2.Mô hình kiến trúc hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV
1.2.Các phương thức truyền dẫn tín hiệu IPTV
Hình 1.3. Các phương thức truyền phát IPTV
1.2.1.Sử dụng MPEG-2
Hình 1.4. Truyền phát MPEG-2 qua IP
1.2.2.Giao thức truyền tải thời gian thực – RTP
1.2.3.Giao thức điều khiển truyền tải thời gian thực – RTCP
1.2.4.Giao thức luồng thời gian thực - RTSP
Hình 1.5. Giao thức RTSP
1.2.5.Giao thức quản lý nhóm Internet - IGMP
1.3.Các dịch vụ cõ bản cung cấp bởi IPTV
Bảng 1. Các dịch vụ cơ bản cung cấp bởi IPTV
CHƯƠNG 2. PHÂN HỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN IMS
2.1.Tiến trình phát triển IMS
2.1.1.3GPP phiên bản 99
Hình 2.1. Vai trò của IMS trong các mạng chuyển mạch gói
2.1.2.3GPP phiên bản 4
2.1.3.3GPP phiên bản 5, 6 và 7
Bảng 2. Các đặc điểm IMS
2.2.Kiến trúc phân hệ đa phương tiện IMS
2.2.1.Yêu cầu kiến trúc
Hình 2.2. Các lựa chọn kết nối IMS khi một người dùng đang chuyển vùng
Hình 2.3. Tổng quan về tính cước trong IMS
Hình 2.4. Các thay đổi chuyển vùng IMS/CS
Hình 2.5. Kiến trúc các lớp và IMS
2.2.2.Mô tả các chức năng và các thực thể trong IMS
Hình 2.6. Thiết lập phiên IMS cơ bản và định tuyến S-CSCF
Hình 2.7. Cấu trúc HSS
Hình 2.8. Mối quan hệ giữa các loại server ứng dụng
2.3.Các giao thức sử dụng trong IMS
2.3.1.Giao thức khởi tạo phiên SIP – Session Initiation Protocol
Hình 2.9. Ngăn xếp giao thức
2.3.2.Giao thức mô tả phiên SDP – Session Description Protocol
2.3.3.Giao thức truyền tải thời gian thực RTP
Hình 2.10. Định dạng gói RTP
2.3.4.Giao thức điều khiển RTP – RTCP
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ IPTV TRÊN NỀN IMS – NGN
Hình 3.1. Các bước phát triển chính của IPTV
3.3.Kiến trúc IPTV trên nền non-NGN và non-IMS
Hình 3.2. Kiến trúc IPTV thông thường
3.4.Kiến trúc IPTV trên nền IMS/NGN
3.4.1.Kiến trúc chức năng trên cơ sở IMS/ NGN sử dụng cho các dịch vụ IPTV
Hình 3.3. Kiến trúc IPTV trên IMS/NGN đơn giản của TISPAN
Hình 3.4. Kiến trúc IPTV trên nền IMS/NGN
3.4.1.1.Các thành phần chức năng
3.4.1.2.Các giao diện
3.4.2.Phân hệ đa phương tiện IP lõi
Hình 3.6. Các khối chính của IMS
3.4.3.Các chức năng điều khiển dịch vụ IPTV
3.4.4.Các chức năng phương tiện IPTV
3.5.Mô hình giao thức IPTV trên nền IMS/NGN
Hình 3.7. Mô hình IPTV trên nền IMS
3.6.VoD sử dụng NGN/IMS
3.6.1.Hồ sơ người dùng IPTV
3.6.4.Tràn tín hiệu
Hình 3.11. Các bước khởi tạo
Hình 3.12. Dịch vụ sử dụng chế độ kéo
Hình 3.13. Dịch vụ kèm theo sử dụng chế độ đẩy
Khởi tạo phiên được mô tả như trong hình vẽ sau đây:
Hình 3.14. Khởi tạo phiên
Hình 3.15. Sửa phiên
Hình 3.16. UE bắt đầu kết thúc phiên
Hình 3.17 SCF bắt đầu kết thúc phiên
Hình 3.18 MF bắt đầu kết thúc phiên
3.7.Thiết kế lược đồ truyền tín hiệu cho VOD dựa trên IMS - NGN
Bảng 3. Các Giao thức IETF và sử dụng trong dịch vụ VOD IMS/NGN
3.7.1.Khởi tạo dịch vụ VoD
3.7.1.1.Dịch vụ VOD chế độ đẩy
Hình 3.19. Dịch vụ kèm theo VOD chế độ đẩy
3.7.1.2.Dịch vụ VoD chế độ kéo
Hình 3.20. Dịch vụ VoD chế độ kéo sử dụng MESSAGE
3.7.1.3.Phục hồi danh sách
Hình 3.21. Dịch vụ VoD chế độ kéo sử dụng SuBSCRIBE/NOTIFY
Hình 3.22. Phục hồi danh sách sử dụng HTTP/GET
3.7.2.Phiên trình bày và luồng
3.7.2.2.Đặt vấn đề
•Nhu cầu thông tin
3.7.2.3.Đáp ứng nhu cầu thông tin
3.7.2.4.Kiểm soát Stream (điều khiển luồng)
3.7.2.5.Một phiên mẫu
Hình 3.23. Bắt đầu phiên
Hình 3.24. Thiết lập và kiểm soát luồng
Hình 3.25. UE bắt đầu kết thúc phiên mẫu
3.8.Kết luận chương 3
CHƯƠNG 4. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN IPTV TẠI VIỆT NAM
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IPTV - Nguy_n Thái Son (H09vt3)

IPTV - Nguy_n Thái Son (H09vt3)

Ratings: (0)|Views: 12,630|Likes:
Published by bbbplus

More info:

Published by: bbbplus on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 62 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 66 to 85 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 89 to 94 are not shown in this preview.

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Son Le liked this
Ha Dung liked this
hoangdt8 liked this
Béo Link liked this
Thắng Thu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->