Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
8Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1990 SONRASI JAPON KORKU SİNEMASINDA İNTİKAMCI RUH ÖĞESİ

1990 SONRASI JAPON KORKU SİNEMASINDA İNTİKAMCI RUH ÖĞESİ

Ratings: (0)|Views: 884 |Likes:
Published by burak eroglu

More info:

Published by: burak eroglu on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

 
i
T.C.DOKUZ EYLÜL ÜN
VERS
TES
 GÜZEL SANATLAR ENST
TÜSÜS
NEMA-TV ANAB
L
M DALIYÜKSEK L
SANS TEZ
 
1990 SONRASI JAPON KORKU S
NEMASINDA
NT
KAMCI RUH Ö
Ğ
ES
 HazırlayanZehra ZIRAMANDanı
ş
manYrd. Doç. Dr. Zühal ÇET
N ÖZKAN
ZM
R 2007
 
ii 
ÖZETJapon korku sinemasının beslendi
ğ
i temel kaynak Japon kültürüdür. Japonkültüründe korku, mitolojiden gündelik ya
ş
ama kadar birçok alanda varlı
ğ
ınıhissettirir. Geleneksel kültürde geni
ş
bir yeri olan “intikamcı ruh” ö
ğ
esinin her türlüanlatıda yaygın bir kullanımı vardır. “
ntikamcı ruh” ö
ğ
esi, arka planına yerle
ş
tirilentoplumsal sorunlarla birlikte Japon korku sinemasında da yo
ğ
un bir biçimdekullanılmaktadır.Korku filmlerinin bir ülke sinemasında yükseli
ş
e geçmesinin, toplumsalsorunların bir yansıması oldu
ğ
u kabul edilmektedir. Japon ekonomisinde 1990’lardabalon ekonomisi olarak tanımlanan döneminin ardından gelen çökü
ş
le birliktegüvenilen kurumsal yapılarda bozulmalar meydana gelmi
ş
tir. Bunun izleri, tümpopüler kültür ürünlerinde oldu
ğ
u gibi sinemada da görülmü
ş
ve korku filmlerininüretiminde belirgin bir artı
ş
gözlemlenmi
ş
tir. Bu filmler arasında “intikamcı ruh”ö
ğ
esinin kullanıldı
ğ
ı filmlerin ço
ğ
unlukta olması da dikkat çekicidir. “
ntikamcı ruh”ö
ğ
esinin Japon toplumundaki yeri ve anlamının kavranması, Japon sinemasında buö
ğ
enin bir metafor olarak neden tercih edildi
ğ
inin de anla
ş
ılmasını sa
ğ
layacaktır.
 
iii
 ABSTRACTJapanese culture is the main source that Japanese cinema feeds off. Traces ofhorror appear in any field of Japanese culture from mythology to daily life. The“avenging spirit” element, which is an important component of traditional culture, iswidely used in many types of narratives. Furthermore, the “avenging spirit” elementfrequently takes place in Japanese horror cinema with the combinaiton of socialissues.Rising of horror genre in cinema is generally regarded as a reflection of socialproblems. There had been corruptions in many reliable institutions following the1990’s bubble economy era in Japan. Its reflections can be observed in the outputs ofJapanese popular culture and also in cinema. It draws attention that majority of theserising horror films are the ones including “avenging spirit” element. It’s also vital toperceive the importance of “avenging spirit” element in Japanese cinema to explainthe reason why it is taken as a metaphor.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Aalfaa Beta liked this
Semra Keleş liked this
Gulsen Ulker liked this
Semra Keleş liked this
Arın Egemen liked this
begumcidem liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->