Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TAY TANG HUYEN BI

TAY TANG HUYEN BI

Ratings:
(0)
|Views: 472|Likes:
Published by nhanthien
cuoc doi cua 1 vi latma hao tahn tro laij the gian de tiep tuc su menh cua minh
cuoc doi cua 1 vi latma hao tahn tro laij the gian de tiep tuc su menh cua minh

More info:

Published by: nhanthien on Dec 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2011

pdf

text

original

 
1
Trích t www.vantuyen.net 
TÂY TNG HUYN BÍDch gi: Nguyn Hu Kit1. Thi Thơ u
 A ha! Aha! ã lên ti bn tui ri mà không ngi vng trên lưng nga! Mi s không baogi tr nên mt ngưi hùng! Ri ây cha mi s nói sao?Va nói xong, ông Tzu thng tay qut vào mông con nga mt ngn roi da, u ngn roicũng ét luôn c vào ngưi k mã bt c dĩ, và nh luôn mt bãi nưc bt xung tmt cách khinh b.Nhng nóc nhn và mái bu bt vàng ca in potala chói sáng dưi ánh mt tri nónggt. Gn bên chúng tôi, h sen trong vt ca ngôi n Rn dn sóng lăn tăn. ng xa,trên ưng mòn g gh á sn, nhng khách l hành va ri khi th ô Lhassa c gngthúc gic nhng con Yak i mau hơn, vi nhng ting kêu inh i. T nhng ng c xanh k cn, vng n tai tôi nhng ting kèn khng l do nhng sư sãi nhc công thc tpthi kèn  mt nơi vng v.Nhưng tôi không có thi gi  ngm nhìn nhng cnh vt vn tng din ra hng ngàymà tôi ã quen mt nhàm tai. Công vic ca tôi trong hin ti ôi, mt công vic khónhc thay là ngi vng trên lưng con la nh bt kham ca tôi. Nhưng con la Nakkimli có nhng ý nghĩ khác. Nó mun tách khi ngưi k mã tí hon ca nó,  có t do ănc, nm lăn trên t và chơi mt mình.Ông Tzu là mt ông thy rt khó chu. Sut i, ông luôn luôn nghiêm khc và khó tánh;trong lúc hin ti, trong vai trò võ sư quyn thut và hun luyn viên k mã cho mta tr lên bn tui, ông thưng t ra bt mãn và ni nóng hơn là kiên nhn. Xut x t vùng Kham,  min ông x Tây Tng, ông ưc chn la cùng vi vài ngưi khác nhbi vóc vc cao ln và lc lưng. Nhiu ngưi có tác cao hơn hai thưc và ưc tuyndng làm nhng sư sãi cnh binh trong các tu vin. H mc áo dài và n vai rt cao cho có v to ln, ly l boi mt  cho có v hung tn, và s dng nhng cây gy to vàdài  trng pht nhng k bt ho.Như vy ông Tzu là mt v sư sãi cnh binh, kiêm chc võ sư dy quyn thut và môncưi nga cho mt thiu nhi con nhà quý tc!Không th i ng ưc lâu vì b tt  chân, ông ta ch di chuyn bng cách i nga.Năm 1904, quân Anh dưi quyn ch huy ca i tá Younghusband, ã xâm lăng x Tây
 
2
Tng và gây nên nhiu s tàn phá, thit hi. Chc hn là h nghĩ rng phương tin ttnht  thu phc ưc tình thân hu ca Tây Tng là bn phá nhà ca, làng mc và githi dân tc ca x y. Trong cuc phòng th dit ch, ông Tzu ã b n bn vt mtmt phn xương háng bên trái khi ông chin u ngoài mt trn.Cha tôi là mt trong nhng viên chc có quyn th nht trong Chánh ph. Ngưi thucdòng quý tc và có th lc rt mnh trong vic quc chính. Cha tôi cao gn ti haithưc, và có mt sc mnh phi thưng. Hi còn thanh ngưi ã có ln ra sc gi hngmt con la kha mt t; ngưi là mt trong nhng ngưi Tây Tng có th chin thngnhng th dân vùng Kham trong nhng cuc so tài v môn ô vt.X Tây Tng ã tri qua mt thi kỳ lon ly. Năm 1904 khi quân i Anh xâm lăng lãnhth Tây Tng, v Quc vương x này là c t Lai Lt Ma sang t nn bên x Mông C,giao quyn nhip chính li cho cha tôi và cùng vi nhng viên chc trong ni các trongkhi ngài vng mt. Năm 1909, ngài tr v nưc sau mt thi gian sng ti Bc Kinh.Năm 1910, quân Trung Hoa, ưc khích l tinh thn bi cuc xâm lăng thành công trưcây ca quân i Anh, bèn em quân tn công th ô Lhassa. Mt ln na c t LaiLt Ma li lưu vong t nn nhưng ln này ngài sang n . Năm 1911, trong cuc cáchmng Trung Hoa, quân Tàu b ánh bt ra th ô Lhassa, sau khi ã gây nhiu cnh gitchóc tang thương i vi dân chúng Tây Tng. Năm 1912, c t Lai Lt Ma tr v thô Tây Tng. Trong khi ngài vng mt, sut thi kỳ vô cùng khó khăn  quc ni, cha tôiã cùng vi các quan chc ng liêu trong ni có m ương trng trách ca Chánh Ph.M tôi thưng nói rng trách nhim nng n ó ã làm cho cha tôi gim th rt nhiu.Mt iu chc chn là ngưi không có thi gi săn sóc con cái và ngưi không h có dpbiu l tình ph t m à i vi chúng tôi.Dưng như tôi có cái kh năng c bit là hay làm cho cha tôi nóng gin nên ông Tzu,bn tính vn ã khc nghit, li ưc cha tôi giao phó trách nhim là bt buc tôi phivâng li tuyt i, bng li êm du hay "Bng roi vt nu cn."Ông Tzu li coi vic cưi nga d ca tôi như là mt s s nhc cho vai trò hun luynviên ca ông ta.  Tây Tng, tr con trong các gia ình quý tc tp cưi nga trưc khitp i! Làm mt ngưi k mã gii là mt iu ti cn thit trong mt x núi non khôngcó phương tin giao thông, mt x mà mi s di chuyn u làbng cách i bo hay cưinga. Con nhà quý phái tp cưi nga hng gi hng phút mi ngày. Khi h ã tpluyn tinh nhc n mc tuyt luân, h có th ng vng trên yên nga ang phi nưci, và bn cung hay bn súng vào các mc tiêu di ng.ôi khi tng oàn k mã ã tp luyn thun phc phi nưc i trong nhng cánh ng,và trong khi sãi nga như bay h i nga vi nhau bng cách nhy t yên nga nàysang yên nga khác. Trong khi ó, năm lên bn tui, tôi li thy khó khăn mà ngi vngtrên mt yên nga.X Tây Tng là mt nưc sùng thưng thn quyn. S "Tin b" ca th gii bên ngoàikhông làm cho dân tc x y ham thích. Ngưi Tây Tng ch mun t do thin nh suytư và vưt qua nhng gii hn ca xác th. T lâu, nhng nhà hin trit ca x này vntng bit rng nhng tài nguyên phong phú ca x Tây Tng khêu gi lòng tham cacác nưc Tây phương và h bit rng khi nào ngưi ngoi bang n x này là s không
 
3
có hòa bình.Nhà tôi  ti khu Lingkhor, mt khu vc sang trng ca th ô Lhassa,  bên ưng lbao quanh ưng ph, và  dưi bóng mát ca in Potala. Chung quanh Lhassa có baưng vòng ng tâm, con ưng  vòng ngoài, cũng gi là ưng Ling khor làconưng quen thuc ca khách hành hương.Cũng như tt c các ngôi nhà khác  Lhassa, vào lúc tôi mi sinh, nhà tôi ch có hai tng phía day mt ra ưng l. Mi ngưi u b tuyt i cm nht không ưc ct nhànhiu tng và vưt quá chiu cao ó, vì không ai ưc phép t trên cao nhìn xung ct Lai Lt Ma. Nhưng vì lnh cm này tht ra ch áp dng mi năm có mt ln vào dprưc l hng năm, nên nhiu ngưi dân Tây Tng ct trên nóc bng ca nhà h thêmmt tng na bng cây ván có th tháo g ưc d dàng, mà h có th s dng minăm trong mưi mt tháng.Nhà tôi  là mt ngôi kin trúc c bng á, hình vuông, xây trên mt khu t rng vàbao bc xung quanh mt cái sân gia.Năm 1910, trong cuc xâm lăng ca quân Trung Hoa, nhà tôi b tàn phá ht mt phn,nht lànhng vách tưng phía trong. V sau, cha tôi ã cho xây ct li bn tng lu. Vìnhng tng lu này không day ra ngoài ưng cái, tc con ưng Ling khor, nên chúngtôi không th t trên cao nhìn xung c t Lai Lt Ma trong cuc rưc l hng năm,thành th không ai phàn nàn hay phn i.Cánh ca ln tr ra cái sân gia rt kiên c và tr nên xám en vi thi gian. Quân Tàukhông chc thng ni cánh ca dày và chc nch này nên chúng ã trit h mt góctưng  lt vào nhà.T mt văn phòng t  ngay phía trên cái ca này, ngưi qun gia  ý quan sát nhngk ra vào. Ngưi qun gia này có quyn thâu dng hoc sa thi nhng k nô bc, vàchăm lo chu áo mi vic ln nh trong nhà. Khi nhng ting kèn trong nhng tu vinón chào bóng hoàng hôn, ánh du mt ngày sp tàn, thì nhng k hành kht ca thô Lhassa t tu n trưc cánh ca s ca v qun gia  nhn lãnh nhng phn ăn cah trong chiu hôm ó. Theo th tc ó, tt c nhng nhà danh giá quý tc b thí chok nghèo  trong vùng ca h . Nhng k tù phm b xing xích cũng thưng n xinăn, vì khám ưng rt him và h i ro khp các no ưng  xin ca b thí. Tây Tng, nhng k tu phm không b khinh khi hay i x tàn t như nhng k hcp. Ngưi ra bit rng phn nhiu trong thành phn ca h có l  vào tình trng canhng ngưi tù phm kia nu h b bt qu tang, bi ó nhng k phm pháp ít maymn hơn ưc i x mt cách tương i d chu.Có hai v sư sãi trú ng trong các phòng  phía tay mt gian phòng ca v qun gia; ólà các v tư t có phn s cu nguyn Tri Pht gia h cho gia ình chúng tôi. Nhng giaình quý tc bc trung hay bc thp hơn ch có mt v tư t trong nhà; cp ng xã hica gia ình tôi bt buc phi có hai v. Các v tư t này không ưc hi ý kin trưc mibin c hay quyt nh quan trng, và h có bn phn cu nguyn các ng Thiêng liêngche ch và ban ân hu cho gia ình chúng tôi. Ba năm mt ln, h li tr v tu vin ca

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
giachiep liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->