Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
109Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psiho Muncii Aplicatii Practice

Psiho Muncii Aplicatii Practice

Ratings:

4.23

(13)
|Views: 5,787 |Likes:
Published by lstanila

More info:

Published by: lstanila on Dec 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
IOANA OMER 
PSIHOSOCIOLOGIA ŞI ERGONOMIA MUNCIIAPLICAŢII PRACTICE-curs-
1
 
CURSUL 1METODE DE DESCRIERE ŞI ANALIZǍ A MUNCII COMUNE CU ALTEDISCIPLINE
Dintre metodele de descriere şi analiză a muncii comune cu alte discipline,menţionate în literatura de specialitate amintim (Ghe.Iosif, 1996, 2001, T. Constantin, A.Stoica-Constantin, 2002, Z. Bogáthy, 2002, 2004):1.
Observaţia
:
aceasă metodă permite psihologului familiarizarea cu specificul funcţieianalizate şi identificarea activităţilor şi subactivităţilor acesteia
 presupune urmărirea persoanei pe parcursul unei zile de lucru şi notarea principalelor activităţi pe care l realizează aceasta
este o metodă de bază, poate fi continuă/ instantanee şi are drept scopobţinerea de informaţii cu privire la:
-
 sarcinile
care revin postului respectiv şi succesiunea lor;
-
echipamentul folosit 
: modul de funcţionare a echipamentelor, maşinilor,instalaţiilor, evoluţia procesului tahnologic şisituaţiile cu care se confruntă angajatul
-
comportamentul 
real al angajatului în îndeplinirea sarcinilor:«Ceare de făcut?»,«Cum face ?»,«Cât timp afectează fiecărei operaţiuni
 poate fi folosită cu succes în cazul activităţilor de muncă cu caracter ciclic,repetitiv, însă pentru posturile de muncă cu activităţi complexe se foloseşteîmpreună cu celelalte metode
avantaje:
obţinerea directă de informaţii despre munca desfăşurată pe post
dezavantaje
: -reţinerea angajatului datorită temerii că observaţia ar puteasă-i pericliteze postul-consum mare de timp2
. Ancheta
: poate fi de două feluri:2.1.
ancheta pe bază de chestionar 
: ne permite obţinerea unor informaţii referitoarela postul propriu-zis (activităţile postului, sarcinile de muncă, timpul necesar realizăriifiecărei sarcini de mun, responsabilităţile, relaţiile de subordonare, colaborare,conducere, supervizare, echipamentele folosite, etc.) cât şi la exigenţele umane ale postului(abilităţi practice, competenţe profesionale, calităţi fizice, aptitudini şi abilităţi intelectuale,trăsături sau tip de personalitate, pregătirea necesară ocurii postului, experienţa profesională, etc.). Chestionarul se aplică atât ocupantului funcţiei cât şi unor terţi (colegi,şefi, subalterni) în scopul descrierii realiste atât a postului t şi a caracteristicilor ocupantului acestuia.
avantaje
: -uşurinţă şi rapiditate în administrare-evitarea pierderilor de timp de muncă (acesta putând ficompletat în afara programului de lucru)-posibilitatea cuantificării rezultatelor şi procesării lor cuajutorul calculatorului-diminuarea costurilor analizei (financiare şi de timp),atunci când numărul angajaţilor care ocupă acelaşi posteste mare-întrebările de un interes deosebit sunt cele care ne permit săconstatăm dacă există similitudini/ diferenţe între ceea ce există înfişa postului şi activitatea efectivă
dezavantaje
: -dificultatea şi costul ridicat al întocmirii unui bun chestionar -absenţa contactului analist-lucrător cu efectenegative asupra cooperării şi motivării acestuia dinurmă-subiectivitate în interpretarea rezultatelor din parteaanalistului2.2.
ancheta pe bază de interviu
: se face în scopul obţinerii unor date
 
suplimentare omise în timpul chestionarului. Are2
 
avantajul că facilitează contactul între analist şilucrător cu efecte pozitive în obţinerea unor informaţii sincere şi autentice. Ca şi chestionarulinterviul se aplică atât ocupantului postului cât şiterţilor (colegi, şefi, subalterni)3
. Studiul de ca
z: se referă la examinarea unor situaţii deosebite, dificile careapar pe parcursul desfăşurării procesului de muncă şi găsireaunor soluţii în funcţie de contextul în care acestea apar.4.
 Analiza produselor activităţii
: este folosită în mod frecvent sub denumireade analiza muncii care se face cu tot personalul instituţiei sau pe sectoare deactivitate în scopul evaluării rezultatelor activităţii, exprimate în cantitatea şi calitatea produselor realizate de către colectivul demuncă şi/ sau fiecare membru al colectivului.
Bibliografie selectivă
:
1.
Bogathy Z,
 Introducere în psihologia muncii
, Timişoara, TipografiaUniversităţii de Vest, 2002
2.
Bogathy Z.(coord.),
Manual de psihologia muncii şi organizaţională 
, Ed.Polirom, Iaşi, 2004
3.
Constantin T., Stoica-Constantin A.,
Managementul resurselor umane. Ghid  practic şi instrumente pentru responsabilii de resurse umane şi mangeri
, Ed.Institutului European, Iaşi, 2002
4.
Iosif Ghe., Moldovan-Scholz M.,
 Psihologia muncii
, Bucureşti, EDP, 1996
5.
Iosif Ghe.,
Managementul resurselor umane. Psihologia pers
onalului,Bucureşti, Ed. Victor, 2001
6.
Mathis R., Rusu C.,
Managementul resurselor umane
, Bucureşti, Ed.Economică,1997
7.
 Novac C.,
 Analiza posturilor. Evaluarea performanţelor şi remunerarea
,Master SNSPA, 2004
8.
Omer I.,
 Psihologia muncii
, Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de Mâine,2003
9.
Pitariu Horia D.,
 Psihologia muncii şi organizaţională 
, Curs la Facultatea dePsihologie şi Ştiinţele Educiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj- Napoca,1999
10.
Pitariu Horia.D,
 Proiectarea fişelor de post, evaluarea posturilor de muncă  şi a personalului. Ghid practic pentru manageri
, Bucureşti, Casa de editurăIrecson, 2003
11.
Tabachiu A.,
 Psihologia muncii
(curs), Bucureşti, Ed. UniversităţiiPolitehnice, 1997
12.
Tabachiu A.,
 Psihologia ocupaţională 
, Bucureşti, Ed. Univ. Titu Maiorescu,20033

Activity (109)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alina Handa liked this
filimon_daniel liked this
filimon_daniel liked this
Remus Bercaru liked this
Remus Bercaru liked this
Remus Bercaru liked this
Delia Carmen liked this
Holly Powers liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->