Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
48Activity
P. 1
Politik

Politik

Ratings:

4.43

(1)
|Views: 4,855|Likes:
Published by enchu klau
harap berani ya
harap berani ya

More info:

Published by: enchu klau on Dec 05, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
Ikqk @|dhkg xkcj ahukoh`kc mdlg Rlc|dhu$ ilcjkuhuqlch A~# Fhugl~ _|d`k~cklc$ I#Ue#Nl~huh ~hcj`kukc ikql~h akc hcfm~ikuh chdkh xkcj ahrl~mdlg ikgkuhuzk#
Knm|q Il
Ckil?
\zlu Fkqmch
Dmekqhmc?
Nkca|cj$ Okzk Nk~kq$ HcamcluhkUqkf Rlcjkok~ Fk`|dqku Ak`zkg \HC UJA Nkca|cj ulok` qkg|c >22>#
Qg|~uakx$ Ik~eg 52$ >226
ULOK^KG UHUQLI RMDHQH@ HCAMCLUHK
Ikql~h Rl~`|dhkgkc Uhuqli Rmdhqh` HcamcluhkQkcjjkd >7 Ik~lq >226Mdlg \zlu Fkqmch$ I#KjUlok~kg Uhuqli Rmdhqh` Hcamcluhk nhuk ahdhgkq ak~h r~mulu rmdhqh` xkcj ql~okah ah akdkicxk# Cki|c akdki ilcj|~kh`kccxk qhak` e|`|r ul`lak~ ildhgkq ulok~kg Nkcjuk Hcamcluhkqkrh ahrl~d|`kc kckdhuhu uhuqli kjk~ dlnhg lfl`qhf# Akdki r~mulu rmdhqh` nhkukcxk ahakdkicxk ql~akrkq hcql~k`uh f|cjuhmckd xkhq| r~mulu kdh~kc xkcj nl~r|qk~ ilcokjkl`uhuqlcuhcxk# Uhuqli rmdhqh` il~|rk`kc uhuqli xkcj ql~n|`k$ `k~lck uhuqli hch ah`ldhdhcjhmdlg dhcj`|cjkc xkcj ilihdh`h qkcqkcjkc akc ql`kckc#Akdki ildk`|`kc kckdhuhu uhuqli nhuk alcjkc rlcal`kqkc ukq| uljh rkcakcjkc ukokulrl~qh ak~h uhuqli `lrk~qkhkc$ qlqkrh o|jk qhak` nhuk ahdhgkq ak~h rlcal`kqkc q~kahuhmckdalcjkc ildk`|`kc r~mxl`uh ulok~kg xkcj gkcxk nl~|rk rlimq~lqkc ul`hdku# Rlcal`kqkcxkcj gk~|u ahdk`|`kc alcjkc rlcal`kqkc hcqlj~kqhf xkhq| rlcal`kqkc uhuqli$ rldk`|)uk~kckc)q|o|kc akc rlcjkinhdkc `lr|q|ukcR~mulu rmdhqh` ilcjhuxk~kq`kc gk~|u kakcxk `krknhdhqku uhuqli# @krknhdhqku uhuqli kakdkg`likir|kc uhuqli |cq|` ilcjgkakrh `lcxkqkkc akc qkcqkcjkc# Rkcakcjkc ilcjlckh`lnl~gkuhdkc akdki ilcjgkakrh qkcqkcjkc hch nl~nlak ahkcqk~k rk~k rk`k~ rmdhqh`# Kgdh rmdhqh` kikc `dkuh` ulrl~qh K~huqmqldlu akc Rdkqm akc ahh`|qh mdlg qlm~hqhuh dhnl~kd knka `l);7 akc ;8 ildhgkq r~luqkuh rmdhqh` ah`|~| ak~h u|a|q im~kd# Ulakcj`kc rkak ikuk imal~cul`k~kcj kgdh rmdhqh` ildhgkqcxk ak~h qhcj`kq r~luqkuh '
 rl~fm~ikcel dlvld 
( xkhq| ulnl~krk nluk~ rlcjk~|g dhcj`|cjkc akdki ikuxk~k`kq$ dhcj`|cjkc d|k~ ikuxk~k`kq akcdhcj`|cjkc hcql~ckuhmckd#Rlcjk~|g hch k`kc ili|ce|d`kc rl~|nkgkc rmdhqh`# Kakr|c rldk`| rl~|nkgkc rmdhqh`  nhuk ak~h ldhq rmdhqh`$ kqk| ak~h `ldmirm` hcf~kuq~|`q|~ rmdhqh` akc ak~h dhcj`|cjkchcql~ckuhmckd#Rl~|nkgkc hch nluk~kc ik|r|c huh kdh~kc nl~|rk hcr|q akc m|qr|q# R~mlu ilcj`mcvl~uhhcr|q ilcokah m|qr|q ahdk`|`kc mdlg rlcokjk jkzkcj '
 jkql`llrl~ 
(#Ql~akrkq < `krknhdhqku xkcj ilcokah rlchdkhkc r~luqkuh uln|kg uhuqli rmdhqh` ?;#
 
@krknhdhqku L`uq~k`qhf$ xkhq| `likir|kc U|inl~ akxk kdki akc u|inl~ akxk ikc|uhk#@likir|kc UAK nhkukcxk ikuhg nl~uhfkq rmqlcuhkd ukirkh `li|ahkc ahj|ck`kculek~k ik`uhikd mdlg rlil~hcqkg# Ulrl~qh rlcjldmdkkc ihcxk` qkckg$ rl~qkinkcjkcxkcj `lqh`k akqkcj rk~k rlckcki imakd amiluqh` hq| k`kc ilinl~h`kc rliku|`kc nkjh rlil~hcqkg nl~|rk rkok`# Rkok` hchdkg xkcj `li|ahkc ilcjgha|r`kc cljk~k#
 
>#
 
@krknhdhqku Ahuq~hn|qhf# UAK xkcj ahihdh`h mdlg ikuxk~k`kq akc cljk~k ahmdkgulalih`hkc ~|rk |cq|` akrkq ahahuq~hn|uh`kc ulek~k il~kqk$ ihukd`kc ulrl~qh ulink`mxkcj ahgk~|u`kc akrkq il~kqk ahuq~hn|uhcxk `luld|~|g ikuxk~k`kq# Alih`hkc r|dkalcjkc rkok` ulnkjkh rliku|`kc cljk~k hq| gk~|u `linkdh ahahuq~hn|uh`kc ak~h rlil~hcqkg r|ukq `l rlil~hcqkg akl~kg#5#
 
@krknhdhqku ^lj|dkqhf 'rlcjkq|~kc(# Akdki ilcxldlcjjk~kc rlcjkzkukc qhcj`kg dk`|hcahvha| akc `ldmirm` ik`k ahn|q|g`kc kakcxk rlcjkq|~kc# ^lj|dkuh hcahvha| ul~hcjili|ce|d`kc nlcq|~kc rlcakrkq# Ulrl~qh `lqh`k rlil~hcqkg ilin|q|g`kc ik`k`li|ahkc ~lj|dkuh ahrl~`lqkq$ gkd hch ilcjk`hnkq`kc `lql~dhnkqkc ikuxk~k`kqql~`l`kcj#1#
 
`krknhdhqku uhinmdh`$ k~qhcxk `likir|kc rlil~hcqkg akdki nl~`~lkuh akc ulek~kuldl`qhf ilin|kq `lnhok`kc xkcj k`kc ahql~hik mdlg ~k`xkq# Ulik`hc ahql~hik`lnhok`kc xkcj ahn|kq rlil~hcqkg ik`k ulik`hc nkh` `krknhdhqku uhinmdh` uhuqli#<#
 
`krknhdhqku ~lurmcuhf$ akdki r~mulu rmdhqh` ql~akrkq g|n|cjkc kcqk~k hcr|q akc m|qr|q$m|qr|q nl~|rk `lnhok`kc rlil~hcqkg ulok|g ikck ahrlcjk~|gh mdlg iku|`kc kqk|kakcxk rk~qhuhrkuh ikuxk~k`kq ulnkjkh hcr|qcxk k`kc ilcokah |`|~kc `krknhdhqku~lurmcuhf#6#
 
`krknhdhqku akdki cljl~h akc hcql~ckuhmckd# Uln|kg cljk~k qhak` nhuk ulcah~hkc gha|rakdki a|chk xkcj ilcjjdmnkd ukkq hch$ nkg`kc ul`k~kcj nkcxk` cljk~k xkcj ilihdh`h`krknhdhqku l`uq~k`qhf nl~|rk rl~akjkcjkc hcql~ckuhmckd# Ihchikd akdki `krknhdhqkuhcql~ckuhmckd hch cljk~k `kxk kqk| nl~`|kuk '
 u|rl~rmzl~ 
( ilinl~h`kc ghnkg '
 j~kcqu
(akc rhcokikc '
dmkc
( `lrkak cljk~k)cljk~k nl~`linkcj#Kak ukq| rlcal`kqkc dkjh xkcj ahn|q|g`kc akdki ildhgkq r~mulu rmdhqh` xkhq| rlcal`kqkc rlinkcj|ckc$ xkcj ql~ah~h ak~h > gkd?k#
 
Rlinkcj|ckc rmdhqh` ikuxk~k`kq nl~|rk imnhdhukuh$ rk~qhuhrkuh kqk| rl~qlcjkgkc# Jkxkkj~ljkuh `lrlcqhcjkc ikuxk~k`kq hch nhuk ahdk`|`kcu lek~k qkzk~kc r~kjikqh` ulrl~qhxkcj ahj|ck`kc ah KU kqk| rlcjlok~kc chdkh xkcj knumd|q ulrl~qh ah \ch Umvxlq kqk|q~kahuhmckdhuqh`# n#
 
Rlinkcj|ckc rmdhqh` rlil~hcqkg nl~|rk uqknhdhqku rmdhqh` R^MULU RMDHQH@ AH HCAMCLUHKUlok~kg Uhuqli rmdhqh` Hcamcluhk ahdhgkq ak~h r~mulu rmdhqh`cxk nhuk ahdhgkq ak~h ikuk)ikuk nl~h`|q hch?)
 
Ikuk r~k`mdmchkd)
 
Ikuk `mdmchkd 'rlcokokgkc()
 
Ikuk Alim`~kuh Dhnl~kd)
 
Ikuk Alim`~kuh ql~rhirhc)
 
Ikuk Alim`~kuh Rkcekuhdk)
 
Ikuk ^lfm~ikuhIkuhcj)ikuhcj ikuk ql~uln|q `li|ahkc ahkckdhuhu ulek~k uhuqlikqhu ak~h kurl` ?
 
Rlcxkd|~kc q|cq|qkc
 
Rlildhgk~kkc chdkh
 
@krknhdhqku
 
 
Hcqlj~kuh vl~qh`kd
 
Hcqlj~kuh gm~hmcqkd
 
Jkxk rmdhqh` 
 
@lrlihirhckc
 
Rk~qhuhrkuh ikuuk
 
@lql~dhnkqkc ihdhql~ 
 
Krk~kq cljk~k
 
UqknhdhqkuNhdk ah|~kh`kc `linkdh ik`k ahrl~mdlg kckdhuhu ulnkjkh nl~h`|q ?;#
 
Ikuk r~k`mdmchkd '@l~kokkc(
 
Rlcxkd|~kc q|cq|qkc ― ~lcakg akc ql~rlc|gh
 
Rlildhgk~kkc chdkh ― ahulu|h`kc alcjkc rlcj|kuk kqk| rlilckcj rlrl~kcjkc
 
@krknhdhqku ― UAK ildhirkg
 
Hcqlj~kuh vl~qh`kd ― kqku nkzkg
 
Hcqlj~kuh gm~hmcqkd ― ckirk` gkcxk ulukik rlcj|kuk `l~kokkc
 
Jkxk rmdhqh` ) `l~kokkc
 
@lrlihirhckc ― ~kok$ rkcjl~kc akc `ld|k~jk `l~kokkc
 
Rk~qhuhrkuh ikuuk ― ukcjkq ~lcakg
 
@lql~dhnkqkc ihdhql~ ― ukcjkq `|kq `k~lck nl~`khqkc alcjkc rl~kcj
 
Krk~kq cljk~k ― dmxkd `lrkak `l~kokkc akc ~kok xkcj ilil~hcqkg
 
Uqknhdhqku ― uqknhd ahikuk kikc akc hcuqknhd ahikuk rl~kcj>#
 
Ikuk `mdmchkd 'rlcokokgkc(
 
Rlcxkd|~kc q|cq|qkc ― ~lcakg akc qhak` ql~rlc|gh
 
Rlildhgk~kkc chdkh ― ul~hcj ql~okah rldkcjjk~kc gki
 
@krknhdhqku ― ildhirkg qkrh ah`l~|` nkjh `lrlcqhcjkc rlcokokg
 
Hcqlj~kuh vl~qh`kd ― kqku nkzkg qhak` gk~imchu
 
Hcqlj~kuh gm~hmcqkd ― gk~imchu alcjkc ulukik rlcokokg kqk| ldhq r~hn|ih
 
Jkxk rmdhqh` ― rlcokokgkc$ rmdhqh` nldkg nkin| 'ililekg nldkg(
 
@lrlihirhckc ― ak~h rlcokokg akc ldhq r~hn|ih xkcj ahrl~kdkq

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zainab Rahmat liked this
Nitalia Silaban liked this
aindependency liked this
Dewi Sartika Pakaya liked this
Dcp-Khemenk Kangend Mamasangad liked this
Tazzu Wabula liked this
Djemi Djek liked this
Wandha Ardina Part II liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->