Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
4. Produksi Dan Tataniaga Telur Ayam Ras

4. Produksi Dan Tataniaga Telur Ayam Ras

Ratings: (0)|Views: 725|Likes:
Published by Abu Nabiha
Artikel Jurnal esai
Artikel Jurnal esai

More info:

Published by: Abu Nabiha on Mar 26, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

 
B{zmio Hoghi`
 KQIH \co{gk </ Mcgcz 9/ Bim{izh :49:
HQQM Mc- 9850'<416
 Kee Tzcf{avhcm imf Fhqvzhj{vhcm
Tzcf{nqh fim Vivimhiei Vko{z Ixig Ziq
Lhvzhimh
9(
@im{me Hqgcmc
:(
fim Mc|h Zcqimvh
:(
9
Fcqkm Tzcezig Qv{fh Iezhjhqmhq B{z{qim Kncmcgh fim Jhqmhq tifi Tcohvknmhn Mkekzh Oigt{me Bo- Qcknizmc @ivvi Zibi Jiqi Jimfiz Oigt{me
:
Fcqkm Lin{oviq Tkzvimhim tifi [mh|kzqhviq Oigt{me Bo- Qckgimvzh Jzcbcmkeczc Mc- 9 Jimfiz Oigt{me
 Ijqvziav
V`k i|kziek cl kee acmq{gtvhcm hm Oigt{me zkia`kq :4+ v`zc{e` lccf `c{qk`cof kptkmfhv{zk- Hv gkimq v`iv kee iq hgtczvimv lccf vc q{ttokgkmv tzcvkhm mkkfq g{qv jk iaakqqhjok vc v`k acgg{mhvx- V`hq zkqkiza` ihgkf (9 vc hm|kqvheivk v`k kee tzcf{avhcm qxqvkg> imf (: vc hm|kqvheivk v`k fhqvzhj{vhcm a`ihm imf giznkvhme kllhahkmax cl kee lzcg tzcf{avhcm akmvkz vc acmq{gkzq hm Oigt{me Tzc|hmak- V`k zkqkiza` qigtokq ukzk vinkm jx t{ztcqh|k imf qmcujioo qigtohme/ hm|co|hme kee tzcf{akzq imf vzifkzq hm imx ok|ko- Kee tzcf{avhcm akmvkzq hm Bivh G{oxc Fhqvzhav/ Qc{v` Oigt{me Zkekmax/ imf vzifhme akmvkzq hm Jimfiz Oigt{me ukzk a`cqkm iq zkqkiza` ocaivhcmq- Fkqazhtvh|k imioxqhq uiq ittohkf hmhm|kqvheivhme v`k kee tzcf{avhcm qxqvkg fim fhqvzhj{vhcm a`ihm- V`k gkv`cfq {qkf vck|io{ivk v`k kllhahkmax cl giznkvhme qxqvkg ukzk Zivhc Tzclhv Gizehm (ZTG imf TzhakVzimqghqqhcm Koiqvhahvx gkv`cfq- V`k zkqkiza` zkq{ovq q`cukf v`iv cm i|kziek/ v`k kee tzcf{avhcm qvhoo liakf `he` acqv tzcf{avhcm jkai{qk cl `he` lkkfhme acqv- V`k kee fhqvzhj{vhcm gizehm vkmfkf vc q`cu hmkllhahkmv acmfhvhcm jkai{qk v`k vzifkzq hm imx ok|ko ecv fhllkzkmv jkmklhv lzcg v`iv cl tzcf{akzq- V`k |io{k cl Tzhak Vzimqghqqhcm Koiqvhahvx uiqocukz v`im cmk- V`hq acmfhvhcm gkimq v`iv v`k giznkvhme qxqvkg cl kee hq hmkllhahkmv- V`kkee giznkvhme vkmfq vc jk hgtkzlkav acgtkvhvhcm cz v`kzk hq cohectqcmx cz gcmctqcmx tziavhak- Nkxuczfq2 kee tzcf{avhcm/ kee fhqvzhj{vhcm a`ihm/ giznkvhme qxqvkg-
Tkmfi`{o{im
Tkvkzminim fh Tzcthmqh Oigt{me gkz{tinim qioi` qiv{ q{jqknvcz fioig jhfime tkzvimhim ximevkz{q fhtia{ tkzv{gj{`im fim tkznkgjimeimmxi/ gkmehmeiv tkvkzminim qkjieih q{gjkz tzcf{nqhtimeim `kuimh xime tkmvhme jieh nkj{v{`im giqxiziniv- Tkvkzminim gkz{tinim nkehivim j{fhfixivkzmin xime fhoin{nim cok` giqxiziniv/ gkoht{vh2 vkzmin jkqiz qktkzvh qith/ nkzji{/ nigjhme/ fcgji/ b{ei vkzmin nkaho qktkzvh {meeiq-Tzcf{n tkvkzminim {meeiq xime qimeiv tkmvhme fim fhnkmio qkaizi o{iq fh nioimeimgiqxiziniv qkjieih q{gjkz tzcvkhm `kuimh xime vkzbimeni{ ifioi` vko{z- Vko{z gkz{tinim qioi` qiv{ji`im timeim tkmvhme jkzqigi nkocgtcn ginimim qktkzvh2 hnim/ fiehme/ fim q{q{ xime jkzncmvzhj{qhgkmaitih 9</<8+ vkz`ifit timeqi tkmeko{izim z{gi` vimeei/ ji`nim jieh giqxiziniv tkzncviimgkmaitih :4/:5+ (JTQ Tzcthmqh Oigt{me/ :494- @io hmh gkm{mb{nim ji`ui tkzghmviim vkz`ifit
 
:
tzcf{nqh vko{z xime fh`iqhonim b{ei inim vkz{q gkmeioigh tkmhmenivim qkhzhme fkmeim tkmhmenivimncmq{gqh giqxiziniv- Ncmfhqh hmh fitiv fhoh`iv fizh tkznkgjimeim tzcf{nqh vko{z tifi vi`{m :44;‖:448 fim tct{oiqh {meeiq fim tzcf{nqh vko{z jkzfiqiznim nij{tivkm fh Tzcthmqh Oigt{me tifi vijkofh jiui` hmh-Vijko 9- Tzcf{nqh Vko{z fh Tzcthmqh Oigt{me/ :44;':448Vi`{m Tzcf{nqh (vcm Tkzv{gj{`im (+:44; 1;/:6;-4;:44< 10/:;4-1: 5-0<:445 10/46;-98 '4-;6:440 10/185-<0 4-8::448 6</146-85 95-40Q{gjkz2 JTQ Tzcthmqh Oigt{me/ :494Tifi Vijko 9 fitiv fhoh`iv ji`ui tzcf{nqh vko{z gkmeioigh tkmhmenivim gkqnht{m fkmeim|izhiqh xime a{n{t jkzieig- Tkzv{gj{`im mkeivhl tkzmi` vkzbifh tifi vi`{m :445 jkzqigiim fkmeimtkzhqvhui kmfkghn qkzimeim |hz{q lo{ j{z{me @;M9 xime gkmxkzime tkvkzminim {meeiq qkaizi o{iq-Mig{m qkoimb{vmxi tzcf{nqh vko{z gkm{mb{nnim tkzv{gj{`im tcqhvhl fim ji`nim tifi vi`{m :448gigt{ v{gj{` gkmaitih 95/40+ xime gkmbifh hmfhniqh v{gj{` fim jimenhvmxi nkgjioh tkvkzminim{meeiq fh Oigt{me- Tkznkgjimeim tct{oiqh {meeiq fim tzcf{nqh vko{z jkzfiqiznim nij{tivkm fitivfhoh`iv tifi Vijko :-Vijko :- Tct{oiqh fim Tzcf{nqh Vko{z Jkzfiqiznim Nij{tivkm fh Oigt{me/ :494
 
Nij{tivkmTct{oiqh IxigTkvko{z (kncz Q`izk (+Tzcf{nqhVko{z (vcmQ`izk(+Oigt{me Jiziv 5<< 4-4: ;89-51 9-:0Vimeeig{q ;0/8:: 9-<8 9/<:<-84 1-;9
Oigt{me Qkoivim :/648/;4; <0-81 :5/5;1-60 ;8-86
Oigt{me Vhg{z 961/918 6-48 1/;85-81 5-55Oigt{me Vkmei` 198/59: 8-9; 1/851-40 0-;0Oigt{me [vizi ;</;44 9-<: 800-54 :-96Uix Nimim 69/80: 9-:4 9/1<4-<< :-86V{oime Jiuime :/986 4-4< 9/:<<-88 :-56Tkqiuizim 9<;/96: 6-5: :/44;-19 6-11Tzhmeqku{ 95</509 ;-4< 9/9<6-61 :-;9Gkq{bh 4 4-44 968-0; 4-1:V{ji Jiziv 5/516 4-:: 645-04 4-00Jimfiz Oigt{me 04/944 :-:8 690-6< 4-84
 
1
Gkvzc 11/944 4-8; 888-<; :-9<Tzcthmqh Oigt{me 1/68;/;55 944-44 6</146-85 944-44Q{gjkz2 JTQ Tzcthmqh Oigt{me/ :494Tifi Vijko : vkzakzghm qkaizi qhemhlhnim ji`ui Nij{tivkm Oigt{me Qkoivim gkz{tinimqkmvzi tzcf{nqh vko{z fh Tzcthmqh Oigt{me fkmeim tct{oiqh {meeiq gkmaitih <0/81+ fim timeqitzcf{nqh vko{z gkmaitih ;8/86+- @io hmh b{ei jkzizvh vkzfitiv gcjhohqiqh tzcf{nqh vko{z fizh fikzi`qkmvzi tzcf{nqh nk t{qiv't{qiv tkgiqizim#tkzghmviim vko{z fh jkzjieih fikzi` oihm fh TzcthmqhOigt{me-Invh|hviq tkmfhqvzhj{qhim#vivimhiei vko{z fizh tzcf{qkm `hmeei nk ncmq{gkm qkaizi klknvhl fimklhqhkm gkz{tinim n{mah#tziqxiziv nkvkzqkfhiim tzcf{n vko{z fh tiqiz xime vkzbimeni{ cok` ncmq{gkm/jihn fizh qkeh nkvktivim b{goi`/ g{v{/ vkgtiv/ fim uinv{- Nkvkzqkfhiim tzcf{n fh tiqizim qimeivvkzeimv{me tifi nkjkz`iqhoim bizhmeim fhqhvzhj{qh fim tiqiz xime vkoi` vkzjkmv{n ivi{ gkokgjiei-Gknimhqgk fim tcoi fhqvzhj{qh#tkgiqizim q{iv{ ncgcfhviq gkme`iqhonim vhmenivim `izei'`izei tifijkzjieih vhmenivim okgjiei xime vkzohjiv fh fioig vivimhiei vkzqkj{v- Fkmeim fkghnhim/ okgjieixime vkzohjiv fioig tkmxigtihim jizime fim biqi tkzvimhim `hmeei ncmq{gkm jkztkzimim tkmvhmefioig tkmkmv{im `izei fim nkvkzqkfhiim tiqcnim fh tiqizim- Cok` nizkmi hv{/ tkmvhme fhnkvi`{hjieihgimi ncmfhqh tzcf{nqh fim vivimhiei vko{z jkzoin{- Tkmkohvhim hmh jkzv{b{im {mv{n2 9gkmekvi`{h ncmfhqh jiqhq tzcf{nqh vko{z fh fikzi` qkmvzi tzcf{nqh> : gkmehfkmvhlhniqh okgjieivivimhiei xime vkzohjiv fioig vivimhiei vko{z tifi fkizi` qkmvzi tzcf{nqh `hmeei ncmq{gkm in`hz> fim1 gkmeimiohqhq klhqhkmqh vivimhiei vko{z gkoio{h tkmfknivim ZTG (
zivhc tzclhv gizehm
 fim koiqvhqhviqvzimqghqh `izei-
Gkvcfk Tkmkohvhim
Tkmkohvhim hmh fhoin{nim fh qkmvzi tzcf{nqh fim fhqvzhj{qh vko{z fh Tzcthmqh Oigt{me- Ocniqhfhvkmv{nim qkaizi qkmeibi (
 t{ztcqh|k
 fh Nkaigivim Bivh G{oxc Nij{tivkm Oigt{me Qkoivim qkjieihqkmvzi tzcf{nqh vko{z qkzvi Ncvi Jimfiz Oigt{me qkjieih t{qiv tkzfieimeim fh Tzcthmqh Oigt{me-Tkmkohvhim hmh jkzoimeq{me qkoigi 1 j{oim fim fhoinqiminim g{oih j{oim Fkqkgjkz :494 qigtihLkjz{izh :499-Tkmkohvhim hmh gkmeigjho qigtko zkqtcmfkm fizh jkzjieih th`in/ xihv{ tkvkzmin vko{z qkjieihtzcf{qkm (6 zkqtcmfkm/ tkfieime jkqiz (: zkqtcmfkm tkfieime tkzimvizi (: zkqtcmfkm/ tkfimeimtkmekakz (< Zkqtcmfkm vkzqkjiz fh Tiqiz Vzifhqhcmio Timbime/ V{e{/ QGKT/ fim Tiqhz Ehmv{me-Tkmeigjhoim qigtko fhoin{nim qkaizi qkmeibi (
 t{ztcqh|k
 fim
qmcujioo qigtohme
iviq fiqiz b{goi`tkoin{ tzcf{nqh fim fhqvzhj{qh vko{z fizh vhmeniv tzcf{qkm `hmeei nk tkfieime jkqiz fim tkmekakz-Fivi xime fhj{v{`nim {mv{n tkmkohvhim hmh gkoht{vh fivi tzhgkz fim fivi qkn{mfkz- IoivImiohqhq xime fhe{minim gkoht{vh29-
 
Ncmfhqh tzcf{nqh fim fivi `iqho zknithv{oiqh fivi iuio inim fhimiohqhq gkmee{minim iméohqhqqvivhqvhn fkqnhtvhl-

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nando Pangalelu liked this
Sonny Gea liked this
Sonny Gea liked this
Zainul Adhar liked this
Ato Suprianto liked this
B'MAZ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->