Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
P. 1
UNEFA - Base de Datos - Contenido Programático

UNEFA - Base de Datos - Contenido Programático

Ratings:
(0)
|Views: 1,603|Likes:
Detalle del contenido programáico de Base de Datos
Detalle del contenido programáico de Base de Datos

More info:

Published by: Marcos Montes de Oca on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

 
X^CK^DED FGVDOODFC \AKG@IAD VW^@CW@A\G^YAFDF @DIAC@DO G]XG^AEG@VDO XCOAVÁI@AID FG OD LWG^ZD D^EDFD
>881 FAW^@C
A@KG@AG^ÅD FG YAYVGEDY YGEGYV^GDYAK@DVW^D
7vc
NDYG FG FDVCY IÙFAKCMC^DY
YQI%9><46
VGC^ÅD X^ÄIVAID ODNC^DVC^AC W@AFDFGY FG I^ÁFAVC X^GODIAÙ@
9 8 9 6 YQI%9>646
4.% CNJGVA\C KG@G^DO
Fgyd~~cood~ ody icexgvg`iady xd~d ~gic`cig~ ody falg~g`vgy vgc~ådy q ecfgocy fg ndyg fg fdvcy dxoaiä`fcody icec mg~~deag`vdy vái`aidy fg w` ed`gjdfc~ fg fdvcy.
>.% YA@CXYAY FG IC@VG@AFC
Od dyak`dvw~d Ndyg fg Fdvcy x~cxc~iac`d~ä do gyvwfad`vg ocy ic`ciaeag`vcy xd~d afg`valaid~ g a`vg~x~gvd~ ocy dyxgivcy vgù~aicy twg xg~eavg` od ecfgodiaù` fg fdvcy dxoaiä`fcodyg` ody lw`iac`gy fg w` ed`gjdfc~ fg fdvcy. Go ic`vg`afc gyvä gyv~wivw~dfc g` iwdv~c -6! W`afdfgy:
W@AFDF 4
. Ic`igxvcy Näyaicy
W@AFDF >:
Ecfgocy fg ndygy fg fdvcy.
 W@AFDF 9:
@c~edoazdiaù`
W@AFDF 6:
Vaxcy fg
 
Ecfgocy fg fdvcy.
 W@AFDF 7:
A`vgk~diaù` fg |ayac`gy: |ayvd
W@AFDF
 
<:
Faiiac`d~ac fg fdvcy:
W@AFDF =:
Go Og`kwdjg YTO fg ody Ndygy fg Fdvcy ^godiaù`dogy.
W@AFDF 1
:Lw`iac`gy
9.% GYV^DVGKADY EGVCFCOÙKÅIDY KG@G^DOGY
Faäockc Fafäivaic ^gdo: Diva|afdfgy x~gyg`iadogy -icew`afdfgy fg dx~g`fazdjg!/ vwvc~ådy q diva|afdfgy gogiv~ù`aidy.Faäockc Fafäivaic Yaewodfc: Diva|afdfgy fg dwvckgyvaù` didfáeaid/ gyvwfac a`fgxg`fag`vg q yg~|aiacy fg dxcqc do gyvwfad`vg.
GYV^DVGKAD FG G\DOWDIAÙ@
 Od
g|dowdiaù` fg ocy dx~g`fazdjgy
 
fgo gyvwfad`vg
q g` ic`ygiwg`iad/ od
dx~cndiaù` fg od dyak`dvw~d
/ |g`f~ä fdfd xc~ od
|doc~diaù` cnoakdvc~ad
fg w` ic`jw`vc fg gogeg`vcy/d ocy iwdogy yg ogy dyak`ù w` |doc~ xc~ig`vwdo fg od idoalaidiaù` la`do fg od dyak`dvw~d. Yg ywkag~g` dokw`cy a`faidfc~gy q xcyanogy vái`aidy g a`yv~weg`vcy fg g|dowdiaù` twg xcf~ägexogd~ go fcig`vg xd~d vdo la`.A`lc~eg c ~gkayv~c fg g}xg~ag`iady/ fglg`yd g` ody diva|afdfgy x~gyg`iadogy.
 
Ic`v~co fg ~g`faeag`vc. Dwvc%g|dowdiaù`/ ic%g|dowdiaù` q g|dowdiaù`.A`lc~eg q fglg`yd fg g}xg~ag`iady g` c~kd`azdiac`gy c a`yvavwiac`gy ~godiac`dfdy ic` go ä~gd fg od gyxgiadoafdf.Xd~vaiaxdiaù` g` vdoog~gy/ fa`äeaidy fg k~wxcy/ ygea`d~acy/ gvi: Dwvc %g|dowdiaù`# ic%g|dowdiaù` q g|dowdiaù`.^gkayv~cy fg xd~vaiaxdiaù`/ cv~dy. Dwvc%g|dowdiaù`# ic%g|dowdiaù`/ g|dowdiaù` fgo fcig`vg #vwvc~ -d!.X~wgndy gyi~avdy ic~vdy q od~kdy/ fglg`ydy fg v~dndjcy/ g}xcyaiac`gy/ fgndvgy/ gvi.Dwvc%g|dowdiaù`# ic%g|dowdiaù`/ g|dowdiaù` fgo gyvwfad`vg.
 
CNJGVA\CY FGDX^G@FAZDJGIC@VG@AFC GYV^DVGKADY FGG\DOWDIAÙ@NANOACK^DLD
Fgyi~ana~ ocy ic`igxvcy näyaicyfg ndygy fg fdvcy/ ed`gjdfc~ fgndyg fg fdvcy/ yayvgedy fg ndygyfg fdvcy g`ldvazd`fc odyfalg~g`iady twg g}ayvg` g`v~ggoocy q ocy ed`gjdfc~gy fgd~ima|cy.
W@AFDF 4 . IC@IGXVCY NYAICY:4.4.
 
Ic`igxvcy Näyaicy:
Fdvcy/A`lc~ediaù`/ Ic`ciaeag`vc.
4.>.
 
Vaxcy fg yayvgedy:
Yayvged fgX~cigydeag`vc fg Fdvcy/ Yayvged fgx~cigydeag`vc fg ic`ciaeag`vc.Yayvgedy fg D~ima|cy. Yayvgedyed`gjdfc~gy fg Ndyg fg Fdvcy.
4.9.
 
Falg~g`iady:
Falg~g`iady g`v~ged`gjdfc~gy fg d~ima|cy q yayvgedyed`gjdfc~gy fg ndygy fg fdvcy.^gdoazdiaù` fg diva|afdfgy vgù~aic%x~äivaidy.^gdoazdiaù` fg diva|afdfgy fgidexc.Dxc~vgy fg afgdy d od Icew`afdf-a`lc~ediaù` q falwyaù`!.G}xg~ag`iady |a|g`iadogy g` go ä~gdx~clgyac`do^gdoazdiaù` fg x~wgndy gyi~avdyic~vdy q od~kdy/ fglg`ydy fgv~dndjcy/ g}xcyaiac`gy/ fgndvgy/ gvi.Diva|afdfgy fg Dwvc%g|dowdiaù` # ic%g|dowdiaù` q g|dowdiaù` fgogyvwfad`vg.Img` X. -41;;!
Vmg G`vavq^godvac`ymax Dxx~cdim vc ockaidofdvdndyg fgyak`
. TGFA`lc~edvac` Yiag`igyFDVG I. J.
A`v~cfwiiaù` d ocyYayvgedy fg Ndygy fg Fdvcy.
Gfav.Dffayc`%[gyogq Ang~cdeg~aid`d.%Goedy~a # @d|dvmg.-411;!
Yayvgedyfg Ndygy fg Fdvcy. Ic`igxvcylw`fdeg`vdogy
. Dffayc` [ayogqJdegy Ed~va`.
C~kd`azdiaù` fg odyNdygy fg Fdvcy
. X~g`vaig Mdoo.%Occeay Ed~q.
Gyv~wivw~d fg Fdvcy qC~kd`azdiaù` fg D~ima|cy.
X~g`vaigMdoo.B~cg`bg Fd|af E.-411=! .
X~cigydeag`vc fg Ndygy fg Fdvcy
.Gfavc~ado X~g`vaig MdooMayxd`cdeg~aid`d.Bc~vm Mg`~q l. q yaong~yimdvzDn~dmde.-411=!.
Lw`fdeg`vcy fgNdygy fg Fdvcy.
Gfavc~ado Ei K~d{Maoo. Gyxdôd.Vyaim~avzay F. Ocimc|ybq L. -411>!
Fdvd Ecfgoy
. X~g`vaig Mdoo .^cn X.
Ic~c`go FdvdndygYqyvgey. Fgyak`/ Aexogeg`vdvac`d`f Ed`dkgeg`v . [dfy{c~vm
 Xwnoayma`k Icexd`q
 
Id~divg~azd~ ocy falg~g`vgyecfgocy fg ndyg fg fdvcyfgyvdid`fc ody gyv~wivw~dy qoaeavdiac`gy g` ocy falg~g`vgyecfgocy.
W@AFDF >. ECFGOCY FG NDYGY FGFDVCY>.4.Ecfgoc fg fdvcy.
Ic`igxvc. Ecfgocg`vafdf ~godiaù`/ g`vafdf ~godiaù`g}vg`fafc/ ygeä`vaic/ gvi.
>.>.Gyv~wivw~dy
fgo Ecfgoc G`vafdf ^godiaù`.^gx~gyg`vdiaù` fg ocy fdvcy
.>.9.Oaeavdiac`gy
fgo Ecfgoc G`vafdf^godiaù`. Icexd~diaù` ic` go Ecfgocg`vafdf ^godiaù` G}vg`fafc.^gdoazdiaù` fg diva|afdfgy vgù~aic%x~äivaidy.^gdoazdiaù` fg diva|afdfgy fgidexc.Dxc~vgy fg afgdy d od Icew`afdf-a`lc~ediaù` q falwyaù`!.G}xg~ag`iady |a|g`iadogy g` go ä~gdx~clgyac`do^gdoazdiaù` fg x~wgndy gyi~avdyic~vdy q od~kdy/ fglg`ydy fgv~dndjcy/ g}xcyaiac`gy/ fgndvgy/ gvi.Diva|afdfgy fg Dwvc%g|dowdiaù` # ic%g|dowdiaù` q g|dowdiaù` fgogyvwfad`vg.Img` X. -41;;!
Vmg G`vavq^godvac`ymax Dxx~cdim vc ockaidofdvdndyg fgyak` . TGF
 A`lc~edvac` Yiag`igyFDVG I. J.
A`v~cfwiiaù` d ocyYayvgedy fg Ndygy fg Fdvcy
. Gfav.Dffayc`%[gyogq Ang~cdeg~aid`d.%Goedy~a # @d|dvmg.-411;!
Yayvgedyfg Ndygy fg Fdvcy. Ic`igxvcylw`fdeg`vdogy
. Dffayc` [ayogqJdegy Ed~va`.
C~kd`azdiaù` fg odyNdygy fg Fdvcy
. X~g`vaig Mdoo.%Occeay Ed~q.
Gyv~wivw~d fg Fdvcy qC~kd`azdiaù` fg D~ima|cy.
X~g`vaigMdoo.%B~cg`bg Fd|af E.-411=! .
X~cigydeag`vc fg Ndygy fg Fdvcy
.Gfavc~ado X~g`vaig MdooMayxd`cdeg~aid`d.Bc~vm Mg`~q l. q yaong~yimdvzDn~dmde.-411=!.
Lw`fdeg`vcy fgNdygy fg Fdvcy.
Gfavc~ado Ei K~d{Maoo. GyxdôdVyaim~avzay F. Ocimc|ybq L. -411>!F
dvd Ecfgoy X~g`vaig Mdoo .
 ^cn X. Ic~c`go
FdvdndygYqyvgey. Fgyak`/ Aexogeg`vdvac`d`f Ed`dkgeg`v
. [dfy{c~vmXwnoayma`k Icexd`q

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Itobest Romarin liked this
Alexander Enrique Teran Torres liked this
ricrichard liked this
Run Rodriguez liked this
Clara Delli Compagni liked this
Alex Noriega liked this
Andrea Romero liked this
Suny Orozco liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->