Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
P. 1
UNEFA - Base de Datos - Contenido Programático

UNEFA - Base de Datos - Contenido Programático

Ratings: (0)|Views: 1,567|Likes:
Detalle del contenido programáico de Base de Datos
Detalle del contenido programáico de Base de Datos

More info:

Published by: Marcos Montes de Oca on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

 
X^CK^DED FGVDOODFC \AKG@IAD VW^@CW@A\G^YAFDF @DIAC@DO G]XG^AEG@VDO XCOAVÁI@AID FG OD LWG^ZD D^EDFD
>881 FAW^@C
A@KG@AG^ÅD FG YAYVGEDY YGEGYV^GDYAK@DVW^D
7vc
NDYG FG FDVCY IÙFAKCMC^DY
YQI%9><46
VGC^ÅD X^ÄIVAID ODNC^DVC^AC W@AFDFGY FG I^ÁFAVC X^GODIAÙ@
9 8 9 6 YQI%9>646
4.% CNJGVA\C KG@G^DO
Fgyd~~cood~ ody icexgvg`iady xd~d ~gic`cig~ ody falg~g`vgy vgc~ådy q ecfgocy fg ndyg fg fdvcy dxoaiä`fcody icec mg~~deag`vdy vái`aidy fg w` ed`gjdfc~ fg fdvcy.
>.% YA@CXYAY FG IC@VG@AFC
Od dyak`dvw~d Ndyg fg Fdvcy x~cxc~iac`d~ä do gyvwfad`vg ocy ic`ciaeag`vcy xd~d afg`valaid~ g a`vg~x~gvd~ ocy dyxgivcy vgù~aicy twg xg~eavg` od ecfgodiaù` fg fdvcy dxoaiä`fcodyg` ody lw`iac`gy fg w` ed`gjdfc~ fg fdvcy. Go ic`vg`afc gyvä gyv~wivw~dfc g` iwdv~c -6! W`afdfgy:
W@AFDF 4
. Ic`igxvcy Näyaicy
W@AFDF >:
Ecfgocy fg ndygy fg fdvcy.
 W@AFDF 9:
@c~edoazdiaù`
W@AFDF 6:
Vaxcy fg
 
Ecfgocy fg fdvcy.
 W@AFDF 7:
A`vgk~diaù` fg |ayac`gy: |ayvd
W@AFDF
 
<:
Faiiac`d~ac fg fdvcy:
W@AFDF =:
Go Og`kwdjg YTO fg ody Ndygy fg Fdvcy ^godiaù`dogy.
W@AFDF 1
:Lw`iac`gy
9.% GYV^DVGKADY EGVCFCOÙKÅIDY KG@G^DOGY
Faäockc Fafäivaic ^gdo: Diva|afdfgy x~gyg`iadogy -icew`afdfgy fg dx~g`fazdjg!/ vwvc~ådy q diva|afdfgy gogiv~ù`aidy.Faäockc Fafäivaic Yaewodfc: Diva|afdfgy fg dwvckgyvaù` didfáeaid/ gyvwfac a`fgxg`fag`vg q yg~|aiacy fg dxcqc do gyvwfad`vg.
GYV^DVGKAD FG G\DOWDIAÙ@
 Od
g|dowdiaù` fg ocy dx~g`fazdjgy
 
fgo gyvwfad`vg
q g` ic`ygiwg`iad/ od
dx~cndiaù` fg od dyak`dvw~d
/ |g`f~ä fdfd xc~ od
|doc~diaù` cnoakdvc~ad
fg w` ic`jw`vc fg gogeg`vcy/d ocy iwdogy yg ogy dyak`ù w` |doc~ xc~ig`vwdo fg od idoalaidiaù` la`do fg od dyak`dvw~d. Yg ywkag~g` dokw`cy a`faidfc~gy q xcyanogy vái`aidy g a`yv~weg`vcy fg g|dowdiaù` twg xcf~ägexogd~ go fcig`vg xd~d vdo la`.A`lc~eg c ~gkayv~c fg g}xg~ag`iady/ fglg`yd g` ody diva|afdfgy x~gyg`iadogy.
 
Ic`v~co fg ~g`faeag`vc. Dwvc%g|dowdiaù`/ ic%g|dowdiaù` q g|dowdiaù`.A`lc~eg q fglg`yd fg g}xg~ag`iady g` c~kd`azdiac`gy c a`yvavwiac`gy ~godiac`dfdy ic` go ä~gd fg od gyxgiadoafdf.Xd~vaiaxdiaù` g` vdoog~gy/ fa`äeaidy fg k~wxcy/ ygea`d~acy/ gvi: Dwvc %g|dowdiaù`# ic%g|dowdiaù` q g|dowdiaù`.^gkayv~cy fg xd~vaiaxdiaù`/ cv~dy. Dwvc%g|dowdiaù`# ic%g|dowdiaù`/ g|dowdiaù` fgo fcig`vg #vwvc~ -d!.X~wgndy gyi~avdy ic~vdy q od~kdy/ fglg`ydy fg v~dndjcy/ g}xcyaiac`gy/ fgndvgy/ gvi.Dwvc%g|dowdiaù`# ic%g|dowdiaù`/ g|dowdiaù` fgo gyvwfad`vg.
 
CNJGVA\CY FGDX^G@FAZDJGIC@VG@AFC GYV^DVGKADY FGG\DOWDIAÙ@NANOACK^DLD
Fgyi~ana~ ocy ic`igxvcy näyaicyfg ndygy fg fdvcy/ ed`gjdfc~ fgndyg fg fdvcy/ yayvgedy fg ndygyfg fdvcy g`ldvazd`fc odyfalg~g`iady twg g}ayvg` g`v~ggoocy q ocy ed`gjdfc~gy fgd~ima|cy.
W@AFDF 4 . IC@IGXVCY NYAICY:4.4.
 
Ic`igxvcy Näyaicy:
Fdvcy/A`lc~ediaù`/ Ic`ciaeag`vc.
4.>.
 
Vaxcy fg yayvgedy:
Yayvged fgX~cigydeag`vc fg Fdvcy/ Yayvged fgx~cigydeag`vc fg ic`ciaeag`vc.Yayvgedy fg D~ima|cy. Yayvgedyed`gjdfc~gy fg Ndyg fg Fdvcy.
4.9.
 
Falg~g`iady:
Falg~g`iady g`v~ged`gjdfc~gy fg d~ima|cy q yayvgedyed`gjdfc~gy fg ndygy fg fdvcy.^gdoazdiaù` fg diva|afdfgy vgù~aic%x~äivaidy.^gdoazdiaù` fg diva|afdfgy fgidexc.Dxc~vgy fg afgdy d od Icew`afdf-a`lc~ediaù` q falwyaù`!.G}xg~ag`iady |a|g`iadogy g` go ä~gdx~clgyac`do^gdoazdiaù` fg x~wgndy gyi~avdyic~vdy q od~kdy/ fglg`ydy fgv~dndjcy/ g}xcyaiac`gy/ fgndvgy/ gvi.Diva|afdfgy fg Dwvc%g|dowdiaù` # ic%g|dowdiaù` q g|dowdiaù` fgogyvwfad`vg.Img` X. -41;;!
Vmg G`vavq^godvac`ymax Dxx~cdim vc ockaidofdvdndyg fgyak`
. TGFA`lc~edvac` Yiag`igyFDVG I. J.
A`v~cfwiiaù` d ocyYayvgedy fg Ndygy fg Fdvcy.
Gfav.Dffayc`%[gyogq Ang~cdeg~aid`d.%Goedy~a # @d|dvmg.-411;!
Yayvgedyfg Ndygy fg Fdvcy. Ic`igxvcylw`fdeg`vdogy
. Dffayc` [ayogqJdegy Ed~va`.
C~kd`azdiaù` fg odyNdygy fg Fdvcy
. X~g`vaig Mdoo.%Occeay Ed~q.
Gyv~wivw~d fg Fdvcy qC~kd`azdiaù` fg D~ima|cy.
X~g`vaigMdoo.B~cg`bg Fd|af E.-411=! .
X~cigydeag`vc fg Ndygy fg Fdvcy
.Gfavc~ado X~g`vaig MdooMayxd`cdeg~aid`d.Bc~vm Mg`~q l. q yaong~yimdvzDn~dmde.-411=!.
Lw`fdeg`vcy fgNdygy fg Fdvcy.
Gfavc~ado Ei K~d{Maoo. Gyxdôd.Vyaim~avzay F. Ocimc|ybq L. -411>!
Fdvd Ecfgoy
. X~g`vaig Mdoo .^cn X.
Ic~c`go FdvdndygYqyvgey. Fgyak`/ Aexogeg`vdvac`d`f Ed`dkgeg`v . [dfy{c~vm
 Xwnoayma`k Icexd`q
 
Id~divg~azd~ ocy falg~g`vgyecfgocy fg ndyg fg fdvcyfgyvdid`fc ody gyv~wivw~dy qoaeavdiac`gy g` ocy falg~g`vgyecfgocy.
W@AFDF >. ECFGOCY FG NDYGY FGFDVCY>.4.Ecfgoc fg fdvcy.
Ic`igxvc. Ecfgocg`vafdf ~godiaù`/ g`vafdf ~godiaù`g}vg`fafc/ ygeä`vaic/ gvi.
>.>.Gyv~wivw~dy
fgo Ecfgoc G`vafdf ^godiaù`.^gx~gyg`vdiaù` fg ocy fdvcy
.>.9.Oaeavdiac`gy
fgo Ecfgoc G`vafdf^godiaù`. Icexd~diaù` ic` go Ecfgocg`vafdf ^godiaù` G}vg`fafc.^gdoazdiaù` fg diva|afdfgy vgù~aic%x~äivaidy.^gdoazdiaù` fg diva|afdfgy fgidexc.Dxc~vgy fg afgdy d od Icew`afdf-a`lc~ediaù` q falwyaù`!.G}xg~ag`iady |a|g`iadogy g` go ä~gdx~clgyac`do^gdoazdiaù` fg x~wgndy gyi~avdyic~vdy q od~kdy/ fglg`ydy fgv~dndjcy/ g}xcyaiac`gy/ fgndvgy/ gvi.Diva|afdfgy fg Dwvc%g|dowdiaù` # ic%g|dowdiaù` q g|dowdiaù` fgogyvwfad`vg.Img` X. -41;;!
Vmg G`vavq^godvac`ymax Dxx~cdim vc ockaidofdvdndyg fgyak` . TGF
 A`lc~edvac` Yiag`igyFDVG I. J.
A`v~cfwiiaù` d ocyYayvgedy fg Ndygy fg Fdvcy
. Gfav.Dffayc`%[gyogq Ang~cdeg~aid`d.%Goedy~a # @d|dvmg.-411;!
Yayvgedyfg Ndygy fg Fdvcy. Ic`igxvcylw`fdeg`vdogy
. Dffayc` [ayogqJdegy Ed~va`.
C~kd`azdiaù` fg odyNdygy fg Fdvcy
. X~g`vaig Mdoo.%Occeay Ed~q.
Gyv~wivw~d fg Fdvcy qC~kd`azdiaù` fg D~ima|cy.
X~g`vaigMdoo.%B~cg`bg Fd|af E.-411=! .
X~cigydeag`vc fg Ndygy fg Fdvcy
.Gfavc~ado X~g`vaig MdooMayxd`cdeg~aid`d.Bc~vm Mg`~q l. q yaong~yimdvzDn~dmde.-411=!.
Lw`fdeg`vcy fgNdygy fg Fdvcy.
Gfavc~ado Ei K~d{Maoo. GyxdôdVyaim~avzay F. Ocimc|ybq L. -411>!F
dvd Ecfgoy X~g`vaig Mdoo .
 ^cn X. Ic~c`go
FdvdndygYqyvgey. Fgyak`/ Aexogeg`vdvac`d`f Ed`dkgeg`v
. [dfy{c~vmXwnoayma`k Icexd`q

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Itobest Romarin liked this
ricrichard liked this
Run Rodriguez liked this
Alex Noriega liked this
Andrea Romero liked this
Suny Orozco liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->