Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lindab CSR

Lindab CSR

Ratings: (0)|Views: 147|Likes:
Published by Irina Breniuc
propunere de strategie CSR pentru Lindab Romania
propunere de strategie CSR pentru Lindab Romania

More info:

Published by: Irina Breniuc on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

 
BRENIUC IRINA-NICOLETA
Protejează
-
 ți casa! 
 
Campanie de CSR pentru compania Lindab România
Motivarea legăturii dintre cauză și companie:
 
Lindab România
dezvoltă, produce și promovează produse și soluții moderne pentruconstrucții civile & industriale și sisteme de ventilații.
Prin urmare, rezisten
ța și siguranțaconstrucțiilor sunt
atribute garantate.
Singurele impedimente în calea siguranței cetățenilor înpropriile locuințe rămân fenomenele naturale greu de gestionat (inundații, înzăpeziri,
cutremure)
. În condițiile în care autoritățile statului nu acționează pentru protecțiacomunităților, Lindab România va dezvolta un program amplu de prevenție a daunelor
provocate de astfel de fenomene.
Cuprins
-
M
O
S
T
 
1.
 
CSR la Lindab România: evaluarea situației
 
1.1.
 
CSR -
analiza internă
 
 În această secţiune
, ne propunem
să identificăm
proiectele de CSR demarate în 2011 deLindab România. Li
ndab îşi propune prin Lindab Life să adopte un comportament respo
n
sabil faţă demediul intern şi extern în care îşi desfăşoară activitatea. Lindab Life
cuprinde patru domenii: Afaceri,Mediu înconjur
ător, Angajaţi şi Societate.
 
1.1.1.
 
Afaceri:
UN Global Compact ş
i Global Reporting Initiative
Lindab îşi desfăşoară activitatea pe piaţa afacerilor conform unor principii etice
reglementatede
iniţiativa strategică
United Nations Global Compact, referitoare la domenii ca drepturile omului,
munca, mediul şi anti
-
corupţi
a.
Mai mult, Lindab prezintă rapoarte periodice către
Global ReportingInitiative, o organiza
ț
ie non-profit ce
promovează sustenabilitatea economică, ecologică şi socială.
 
A3PR şi Swedish Sustainable Business
 
Dintre acţiunile de sustenabilitate pe partea de business desfăşurate în anul 2011, CameliaDinică, Manager PR & Comunicare Lindab, aminteşte înscrierea companiei Lindab România în Asociaţia Producătorilor de Panouri şi de Profile din România
(Botezatu, 2011). Scopul asocia
ției estecreșterea
notoriet
ății
 
soluţiilor pe bază de tablă în rândul utilizatorilor de materiale de construcţii, dar și
facilit
area adoptă
rii normelor,
specificaţiilor tehnice şi
standardelor de calitate (A3PR, 2011).O a doua platforma de sustenabilitate a afacerilor în care Lindab România este implicat
ă
esteSwedish Sustainable Business. Adresat
ă
 
comunității de afaceri suedeze din Româ
nia, SSB are caobiectiv dezvoltarea unui cadru lucrativ între companii pe tema responsabi
lităț
ii sociale. Prin
intermediul acestui acord, Lindab România se angajează să
cofinanteze diverse proiecte în beneficiul
comunității din Româ
nia. Primul proiect const
ă în elaborarea unui plan de acț
iune pentru situa
ții
rezultate în urma cutremurelor, ce va fi dist
ribuit în școlile din Româ
nia (SSB, 2011).
1.1.2.
 
Mediul înconjurător:
 
Reprezentanții
Lindab
România susțin
 
folosesc «
 în proporție covârșitoare oțelul, unul dintrepuț
inele materiale aproape 100% reciclabile, ceea ce înseamn
ă mai puțină materie primă folosită
 
ș
imai pu
țin dioxid de carbon eliberat î 
n atmosfer
ă. Oț
elul ne permi
te să
cre
ăm soluții puternice, care autotuși o greutate redusă
. De aici rezult
ă
mai pu
țin efort necesar în construcția clă
dirilor, costuri detransport pe
ș
antier mai mici
și mai puțin carburant folosit. Mulțumită oțelului, putem crea soluț
iieficiente de
izolare termică și ventilații, ceea ce înseamnă mai puțină energie irosită
.» - CameliaDini
, Manager PR & Comunicare Lindab Romania (Botezatu, 2011)
.
O
bservăm tendința companieide a dirija atenția asupra
beneficiului adus de folosirea unei materii prime reciclabile în contextul
protejării mediului înconjurător.
 
1.1.3.
 
Angajaţi:
 
Secţiunea angajaţi a programului de responsabilitate socială este şi ea acoperită. LindabRomânia a implementat în anul 2011 un sistem de sănătate şi siguranţă în muncă.
 
Mai mult, angajaţiipot profita de programe interne de încurajare a iniţiativelor, de activităţi de teambuilding şi de alte
beneficii
care stimulează performanţele individuale
(Botezatu, 2011).
1.1.4.
 
Societate:
În 2011, Lindab România s-
a implicat în cauze precum cele ale Fundaţiei Viaţa şi Lumina (careoferă asistenţă socială şi consiliere pentru copiii aflaţi în dificultate), ale Asociaţiei Prietenia (care seocupă cu asistarea susţinerea şi îngrijirea copiilor şi adulţilor cu nevoi speciale, folosind pedagogiacurativă şi terapia socială iniţiate de Rudolf Steiner) sau ale Bisericii locale din Ştefăneşti.
Cea mai
importantă acţiune de CSR desfăşurată în beneficiul societăţii o reprezintă implicarea în proiectul BigBuild, iniţiat de Habitat for Humanity. Activitateaa constat în construirea în doar 5 zile a 10 case
pentru familii defavorizate, într-
o comună din judeţul Prahova. Lindab România a pus la dispoziţieacoperişurile şi forţă de muncă oferită de voluntari –
 
angajaţi sau parteneri.
 
 
1.2.
 
Impactul mediului extern asupra proiectelor
de responsabilitate socială
 
 În această secțiune, vom
estima
modul în care evoluția pieței
de care Lindab România
aparține
 
influențează
 
investițiile
companiei în
activitățile de
CSR.
 În contextul stagnării în anul 2011 a pieței de acoperișuri și învelitori la nivelul din 2010,investițiile firmelor de construcții (producătoare și comerci
ante de str
ucturi și acoperișuri și alte
structuri
pentru construcții civile și industriale) în CSR nu sunt semnificative.
1.2.1.
 
Concurența
 
În anul 2011, compania Coilprofil
a sponsorizat și participat la competiț
ia sportiv
ă de ciclism„Cupa Emmeduesport". De
-a lungul timpului, s-au mai implicat în proiecte de CSR precum
sponsorizarea ș
i participarea la
acțiunea "Let's do it" 2010, reabilitarea staț
iilor de autobuz dinlocalitatea Bucov 2009, sponsorizarea Liceului de Arta "Carme Silva" la aniversarea semicentanarului2008
și reabilitarea fântâ
nilor din localitatea V
alea Călugerească
2005 (Coilprofil, 2011).
 Alți
competitori, Final Distribution, VikingProfil, Lider Plus
și Icopal, nu se implică (cel puțin nu vizibil) în
 
activități de CSR.
Prin parteneriatul cu Grupul Lafarge, compania Bramac Sisteme de Învelitori ar
putea fi asociată cu
 
amplele acțiuni de responsabilitatea civică şi voluntariatul personal şiorganizaţional
.Spre deosebire competitorii
amintiți anterior, Ruukki își gestionează și își grupează prog
ramele
de CSR sub aceeași umbrelă. Responsabilitatea companiei cuprinde 3 sectoare: financiar, social șicel de responsabilitate față de mediul înconjurător, la care se adaugă asigurarea siguranței
 
muncitorilor. Mai mult, compania
finlandeză
Ruukki a fost
desemnată lider pentru anul 2011 în
domeniul industrial, raportat la dezvoltarea sustenabil
ă, conform indexului
Dow Jones Sustainability.
Totuși, succesul firmei pe plan mondial și european nu semnifică și o prezență dominantă pe piațaromânească de CSR.
Pe plan local
, Ruukki a oferit soluții de acoperiș si de fațadă
pentruconstruirea
Casei Pasive adecvate condițiilor climatice din Româ
nia, un proiect realizat în incintaUniversit
ății Politehnice din Bucureș
ti (1001case, 2011).
1.2.2.
 
Consumatorii:
 
Conform unui raport al rețelei sociale RSC, necesitatea adoptării unui comportamentresponsabil survine odată cu evoluția consumatorilor. Aceștia au devenit mai informați, mai capabili
-
și exprime opiniile și mai preocupați de subiecte care țin de sănătate, de mediu sau de problemele
sociale (RSC)
. Această tendință se accentuează odată
 
cu dezvoltările tehnologice, ce permitinformarea instantanee și interacțiunea directă a consumatorilor cu producătorii.
 Consumato
rii nu se linitează însă doar la simple feedback
-uri oferite firmelor referitor la
etică
.Conform unui studiu realizat de Ipsos în 2004
pe un eșantion de 6531de persoane, peste jumătatesunt pregătiţi să boico
teze produsele firmelor
dacă acestea nu se vor 
respecta reguli etice. Mai mult
decât atât, peste jumătate dintre cei care doresc ca firmele să își asume responsabilități sociale ar fidispuși să plătească mai mult pentru produsele acestor firme.
Prin urmare, implicarea companiilor înproiecte de CSR e
ste necesară pentru consolidarea imaginii de firmă responsabilă.
 1.2.3.
 Alți factori: analiza PESTLE
 
•interesele sau influențele politice, precum și acțiunile de lobby pentru anumite cauze
 
politic
•profitul returnat grație imaginii create de activitățile de CSR desfășurate
 
economic
presiunile exercitate de consumatori ca indivizi sau ca grupuri de interese
sociologic
•progresul tehnologic, care oferă posibilitatea eficientizării și ecologizării procesului de producție
 
tehnologic
•inițiative sau proiecte de lege privind activitățile sociale (ex.: Proiectul Legii Antreprenoriatului Social)
 
legal
•presiunile consumatorilor pentru ecologizarea proceselor de producție sau chiar norme de poluare
ecologic

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->