Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Teachers Without Borders Annual Report 2011

Teachers Without Borders Annual Report 2011

Ratings: (0)|Views: 308|Likes:
2011 Annual Report, Teachers Without Borders
2011 Annual Report, Teachers Without Borders

More info:

Published by: Teachers Without Borders on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

 
   9   3   7   7   G  a  a  |  g   `    Y  l  s  d  y   u
Ulgfnlyv! @lgelyv! [dy`e{bel
Ulgfnlyv [bund|u Idyelyv bv g <37f6 ada-sydhbu dykgabzgubda .LBA& 27-9396;96"!>8, dh g`` edagubdav gyl ebylfule ud{gye sydkygmv!
U[I!dyk
FDAUGFU \V?{{{!U[I!dykpbahdCu{i!dykp 938 896 3625
 
Hd|aely‒v@luuly9377GugK`gaflAl{GexbvdyrIdgyeUlgfnly@lgelyvMlgv|ygi`lBmsgfuvU[I[dy`e{belYlkbdag`Nbkn`bknuvYlgfnbakF`gvvyddmvSgyualyvnbsvgaeAlu{dyjvU[I9!3hdy9379Hbagafbg`v
Bu ngv illa 9 rlgyv vbafl unl
 
 lgyunw|gjl ba Ngbub!
678333 elge! 7333333 ndml`lvv! Gae rlu gvB {ybul unbv unlyl bv lad|kn fdafylul eliybv vuyl{agid|u ba unl vuylluv dh Sdyu-g|-Sybafl ud i|b`e g hd|y-`gal nbkn{gr hydm unl fgsbug` ud @dv Gakl`lv!I|u unlr vng`` sylxgb`!!!unyd|kn le|fgubda!
Bu ngv illa 7 rlgy vbafl unl|sybvbak ba Ugnyby Vw|gyl!
G ebfugudy {gv hdyfle ud h`ll gae unl Lkrsubga slds`lngxl ilk|a ud fdavuy|fu unlby h|u|yl! Ud vdml unldivugf`lv gyl bav|ymd|augi`l!I|u unlr vng`` sylxgb` ilfg|vl unlr il`blxl bale|fgubda!
Udegr, {dy`e{bel, ulgfnlyv gylba kygxl egakly!
Unl baebvfybmbagul idmibak ba Ndmv Vrybg gae{gauda jb``bak ir unl Idjd Ngygm .uygav`gule gv‐{lvulya le|fgubda bv vgfyb`lkl”" unylgula unlxlyr sb``gyv dh vdfblur! [nla le|fgubda bvguugfjle {l g`` v|hhly!Gae vd {l m|vu fgyyr da! Hdy Ulgfnlyv [bund|u Idyelyv le|fgubda bv adunbak vndyu dh d|y mdyg`di`bkgubda ud unl h|u|yl!Hlelybfd Mgrdy unl hdymly nlge dh \ALVFDdafl {ydul? ‐Ngr |ag slegkdkbg `g slegkdkbgel gmdy!” Unlyl bv da`r dal slegkdkr unlslegkdkr dh `dxl!”D|y 9377 Gaa|g` Ylsdyu elvfybilv d|y lhhdyu udvlyxl unl {dy`e‒v ulgfnlyv―{bun `dxl!Udklunly {l {b`` sylxgb`!Ey! Hyle Mleabfj Hd|aely 
 
[l ylbaxlaule d|yvl`xlv, lvugi`bvnle g {dy`e-f`gvvGexbvdyr Idgye, ellslale d|y sgyualyvnbsv,givdyile
Iybeklv ud \aelyvugaebak
, gae elxl`dsleg v|vugbagib`bur s`ga
   9   3   7   7    G   u   g   K   `  g  a  f  l
U[I 9!3
[nla U[I ilkga ba 9333 xlyr hl{ AKDv {d|`e fdavbely unlmvl`xlv ud il k`dig` laubublv! G edzla rlgyv `guly unl baulyagubdag`elxl`dsmlau hbl`e bv n|kl!Ba dyely ud lav|yl ungu {l sydxbele mlgv|ygi`l xg`|l {l uddj gkdde ngye `ddj gu d|y vuylakunv {lgjalvvlv dssdyu|abublv gaeunylguv ba 9377! Gv g ylv|`u {l fdaflbxle gae bauyde|fle U[I 9!3!Und|kn vuydak sydsdalauv dh dsla le|fgubda ba dyely ud ylmdxligyyblyv ud le|fgubda {l g`vd dslale |s d|y dykgabzgubdag` idyelyvba dyely ud ilfdml g abmi`l ylvsdavbxl klalyd|v lakbal dh fngakl![l gyl g`ylger mgjbak kylgu sydkylvv!
Al{ Gexbvdyr Idgye
D|y {dyj `bjl kylgu ulgfnbak bv eybxla ir g sgvvbda hdy unl v|iolfugae fdmsgvvbda hdy d|y fd``lgk|lv! D|y al{ Gexbvdyr Idgye lav|ylvungu d|y le|fgubdag` mbvvbda bv v|ssdyule ir ybkdyd|v ylvlgyfn gaebaulkybur![l gyl syd|e ud bauyde|fl g {dy`e-f`gvv Gexbvdyr Idgye? Unl Ebylfudy dh K`dig` Le|fgubda gu Ngyxgye unl Vlabdy Gexbvdy ud unl Mbabvuyr dh Le|fgubda ba Ngbub g `lgely dh Ghybfga le|fgubda gu \VGBE unlSylvbelau gae FLD dh unl Bavubu|ul hdy Baulyagubdag` Le|fgubda .bafngykl dh mgagkbak unl H|`iybknu sydkygm"! Le|fgubdag` `lgelyv![dy`e{bel!
@gykl-Vfg`l, Vuygulkbf Sgyualyvnbsv
I|b`ebak ells yl`gubdavnbsv ir ylgfnbak unl slds`l {nd ylgfn unlslds`l {l ngxl l~ulaele d|y ylgfn ir dyelyv dh mgkabu|el! Bxr-@lgk|l |abxlyvbublv baulyagubdag` gklafblv Mbabvuyblv dh Le|fgubda!U[I bv ad `dakly g elvubagubda dy g {g``le kgyela! Bu‒v g xbug` n|i!
Iybeklv ud \aelyvugaebak
Ba 9377 U[I givdyile ga g{gye-{baabak f`gvvyddm-ud-f`gvvyddmada-syd﬇u {bun g 2-rlgy nbvudyr dh ebkbug` vudyrul``bak mlebg `bulygfrgae sydi`lm vd`xbak fd``gidygubda gae f|`u|yg` l~fngakl! Ba 9379U[I vng`` yls|ysdvl unl Iybeklv gvvluv ud fdaalfu k`dig` le|fgubda{bun mlgv|ygi`l gfgelmbf gfnblxlmlau! Ad `dakly g sydkygm gu unlslybsnlyr d|y yl-elvbka bv i|b`u gyd|ae `lgyabak hydm gae {bun ebvugauhyblaev!
V|vugbagib`bur
U[I {gv adu bmm|al ud unl k`dig` hbagafbg` fybvbv gae und|kn {ll~lf|ule d|y m|`ub-rlgy kygauv {l`` {l {lyl hgy `lvv v|fflvvh|` ba d|y lhhdyuv ud kgyaly al{ kygauv! D|y s|i`bf fgmsgbkav {lyl ebylfuleud{gye ygbvbak mdalr hdy dunlyv sgyubf|`gy`r hdy ebvgvuly yl`blh!Sybxgul kbxbak vug``le! Ba 9379 d|y kdg` bv ud yle|fl elslaelafl dakygau h|aebak gae bafylgvl fdauygfuv hllv hdy mlaudy-eybxla fd|yvlvgae la`bvu kylguly v|ssdyu hdy s|i`bf kbxbak ud lav|yl U[I‒v `dak-ulymfgsgfbur!FDAUGFU \V?{{{!U[I!dykpbahdCu{i!dykp 938 896 3625
Abmi`l, hdf|vle, sygfubfg`
 
H@GXBDD@BXLBYG,Sn!E!
hdf|vlvdabafylgvbakgfflvvudbahdymg$dagaeudle|fg$dag`udd`vba|aelyvlyxlefdmm|ab$lv!Ey!D`bxlbygbvghdymlyLe|fg$daSbdallyvHl``d{gaend`evgSn!E!baSvrfnd`dkrgaeAl|ydvfblaflhydmunl\abxlyvburdhFg`bhdyabg!
U[IGexbvdyrIdgyeNlge?gu
Hgfliddj
K`dig` xbvbdagyblv {nd elhlaele|fgubda gae v|ssdyu ulgfnlyv
   G   e  x   b  v  d  y  r   I  d  g  y   e
G@GAKDDEMGA,Sn!E!
Ey!Kddemgabvunlvb~unSylvbelaudhBBL,unl`lgebakadu-hdy-syd﬇udykgabzgdabaunl﬇l`edhbaulyagdag`le|fgdag`l~fngaklgaeelxl`dsmlauuygbabak!BBLgembabvulyvunlH|`iybknusydkygm,vsdavdyleirunl\abuleVugulvElsgyumlaudhVugul,gae933dunlyfdysdygul,kdxlyamlaugaesybxgul`rvsdavdylesydkygmv!SylvbelaugaeFLD
Bav?u|uldhBaulyag?dag`Le|fg?da
:gembabvulyvH|`iybknuSydkygm
HLYAGAEDYLBMLYV,Sn!E!
hdf|vlvylvlgyfngaeulgfnbakdabelahrbakle|fgdasd`bfblvunguv|ssdyuulgfnlyvbanl`sbak`d{-bafdmlgaemgykbag`bzlefnb`eylav|ffllegfgelmbfg``r!Ey!Ylbmlyvbvbaulyagdag``rjad{ahdynbvvlmbag`{dyjdaunlxbug`fdaalfdailu{llale|fgdagaeelxl`dsmlau!HdyeHd|aegubdaSydhlvvdydhBaulyagubdag`Le|fgubda:EbylfudydhunlBaulyagubdag`Le|fgubdaSd`bfrSydkygm?
NgyxgyeKyge|gulVfndd`dh Le|fgubdaRD@GAELMB@@LY-KGAEXG\^,Sn!E!
gexdfgulvhdyfddyebagule,fdnlvbxl,gaefd``gidygxlyl`gdavnbsilu{lla\VGBEgaeunlada-kdxlyamlaug`dykgabzgdafdmm|abur!Dhsgyf|`gybmsdyugaflbvnly{dyjbaLmlyklafrLe|fgda!
\VGBE
?VlabdyLe|fgdaGexbvdy-Ghybfg
VNGYDAYGXBUFN,Sn!E!
fylgulvylvlgyfngaegfdasgunvgfydvv﬇l`evdhw|g`bugxlylvlgyfn,le|fgda,f|`u|yg`gaunydsd`dkr,svrfnd`dkrgaegss`bleelxl`dsmlau!VlabdyBaulyagdag`Gexbvdy,
Ngb?gaMbabvuyrdhLe|fg?da
:Vlabdy@lfu|yly,
\abxlyvburdhSlaavr`xgabg
Kyge|gulVfndd`dhLe|fgda
FDAUGFU \V?{{{!U[I!dykpbahdCu{i!dykp 938 896 3625
Ylsylvlaubak |abxlyvbublv,fdavdyubg, baulyagubdag`gklafblv, gae fdmsgablv

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->