Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cau Hoi Do Vui on Tap Hk1, Vat Ly 12

Cau Hoi Do Vui on Tap Hk1, Vat Ly 12

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 725 |Likes:
Published by gvphuonga
(Ngoai Khoa 2008-2009 to Vat Ly , THPT N.T.Minh Khai -HCM)
(Ngoai Khoa 2008-2009 to Vat Ly , THPT N.T.Minh Khai -HCM)

More info:

Published by: gvphuonga on Dec 06, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
PHẦN I : 20 CÂU HỎI VÒNG 1:
( 2 đội luân lưu theo từng cặp câu chẵn lẻ)
Câu 1:
Vật dao động điều hoà chu kỳ T.Động năng của dao động biến đổi theo thời gian:
A.
tun hoàn vi chu kì TC. không đi
B.
như một hàm cosin
D. tuần hoàn với chu kì T/2Câu 2:
Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi:
A.
Li độ có độ lớn cực đại
C. Li độ bằng không
B.
Gia tc có đln cc điD. Lc kéo vcó đln cc đi
Câu 3:
Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào:
A.Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
B.Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vậtC.Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
D.
Ma sát tác dụng lên vật
Câu 4:
Khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây
khôngđúng:
A.Tổng năng lượng là đại lượng tỉ lệ với bình phương của biên độ
B.Tổng năng lượng là đại lượng biến thiên theo li độ
C.Động năng và thế năng là những đại lượng biến thiên tuần hoànD.Tổng năng lượng của con lắc phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu
Câu 5:
Phát biểu nào
 sai 
khi nói về dao động tắt dần của con lắc lò xo:A.Biên độ dao động giảm dầnB.Cơ năng dao động giảm dần
C.Tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm
D.Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh
Câu 6:
Điều kiện nào sau đây là điều kiện của sự cộng hưởng:A.Chu kì của lực cưỡng bức phải lớn hơn chu kì riêng của hệ
B.
Lực cưỡng bức phải lớn hơn hoặc bằng một giá trị F
0
nào đó
C.
Tần số của lực cưỡng bức gần bằng tần số riêng của hệ
D.Tần số của lực cưỡng bức phải lớn hơn nhiều tần số riêng của hệ
Câu 7:
Phát biểu nào sau đây là
 sai 
khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoàcùng phương cùng tần số:A.Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần
B.Phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần
C.Lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng phaD.Nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha
Câu 8:
Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc của vật:
A.
Tăng khi độ lớn vận tốc tăngB.Không thay đổi
C.
Giảm khi độ lớn vận tốc tăng
D.Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào vận tốc ban đầu của vật.
Câu 9:
Dao động cơ học đổi chiều khi:A.Lc tác dng có đln cc tiuC. Lc tác dng bng không
B.
Lực tác dụng có độ lớn cực đại
D. Lực tác dụng đổi chiều
C â u 1 0:
Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng là:
 
A.
Đoạn thẳng
C. Đường thẳngBưng elípD. Đưng tròn
Câu 11:
Hai dao động điều hoà: x
1
= A
1
cos (ωt + φ
1
) và x
2
= A
2
cos (ωt + φ
2
)Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi:
A.
φ
2
– φ
1
= (2k + 1)πC. φ
2
– φ
1
= (2k + 1)π/2
B.
φ
2
– φ
1
= 2kπ
D. φ
2
– φ
1
= π/4
Câu 12:
Hai dao động điều hoà: x
1
= A
1
cos (ωt + φ
1
) và x
2
= A
2
cos (ωt + φ
2
)Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực tiểu khi:
A.
φ
2
– φ
1
= (2k + 1)π
C. φ
2
– φ
1
= (2k + 1)π/2
B.
φ
2
– φ
1
= 2kπD. φ
2
– φ
1
= π/4
Câu 13:
Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thìA. tn stăng lên.B. Tn sgim đi. 
C. Bước sóng tăng lên
.D. Bưc sóng gim đi.
Câu 14:
Sóng nào trong những sóng nêu sau đây là sóng dọc?
A.Sóng âm trong không khí 
.B.
 
Sóng điện từ.C.Sóng trên mt nưc.D. Sóng truyn trên dây.
Câu 1 5:
Một máy phát điện xoay chiều 1 pha rôto là nam châm có 3 cặp cực phát ra dòng điện xoaychiều có f = 60 Hz.Hỏi trong một phút rôto phải quay bao nhiêu vòng?A. 1000 vòng/phút B. 180 vòng/phút
C. 1200 vòng/phút
D.20 vòng/phút
Câu 1 6:
Một sóng dừng được hình thành trên một sợi dây. Khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp đođược là 10cm. Tần số sóng f = 10 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây làA. v = 30 cm/s.B. V = 25 cm/s.
C. V = 50 cm/s
D. V = 40 cm/s.
Câu 1 7:
Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, mắc vào điện áp XC u = U
0
cos (2
π
f t). Điều kiện để có cộnghưởng trong mạch là:A.
 
LC = 4R 
π
2
2
B. 4LC
π
2
2
= 1
C. 2
π
f LC = 1 D. R = L/C
Câu 1 8:
Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, mắc vào hiệu điện thế u = U
0
cos (2
π
f t).Biết dung kháng là Z
C
= 100
và cảm kháng là Z
L
= 50
. Tỉ số C/L là:A.
5. 10
3
B. 2.10
-4
C. 2D. 0,5
Câu 1 9:
Một bàn ủi được coi như một cuộn cảm cóđiện trở R và độ tự cảm L, đang được mắc vàomạng điện XC 110V – 60Hz. Khi mắc nó vào mạng XC 110V – 50Hz thìcông suấttoả nhiệt của bàn ủi:A. Có thtăng, có thgim.B. Không đi.
C. Tăng lên.
D. Giảm đi.
Câu 20:
Đoạn mạch gồm R,L,C không đổi mắc nối tiếp, mắc vào điện áp u = U
0
cos (2
π
f t) với f thay đổi.Trong mạch hiện đang có cộng hưởng với tần số f 
0
. Khi tăng tần số f thì điều nào sau đây làđúng:A. Cường độ hiệu dụng tăng.
 
B. Tổng trở của mạch giảmC. Điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ tăng
D. Điện áp 2 đầu điện trở giảm
Hết phần 1
 
PHẦN II : CÂU HỎI BẢN
(hs trong hội trường trả lời)
Câu 1:
Trong một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụđiện. Điện áp hiệu dụng đặt vào đoạn mạch là 150 V, dòng điện chạy trong mạch có giá trị 2A.Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 90 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:A. 200 WB. 180 W
C. 240 W
D. 270 W
Câu 2:
Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 100 m/s
B. 40 m/s.C. 80 m/s.D. 60 m/s.
 Câu 3:
Một tụ điện có C=
4
10
 F 
  
khi mắc vào 2 cực của một máy phát điện XC một phamà rôto có tốc độ quay 1500 vòng/phút, thì dung kháng là 100
. Vậy rôto có bao nhiêu cặpcực?A. 1
B. 2
C. 3D. 4
Câu 4
: Hai dao động điều hòa cùng phương các phương trình x
1
= 8cos(0,25πt -π/6)(mm) và x
2
= 6cos(0,25πt + π/3) mm. Biên độ dao động tổng hợp bằngA. 14 mm.
B. 1 cm.
C. 2 mm.D. 10 cm.
Câu 5:
Một dao động điều hoà có chu kì dao động là 3s và biên độ là 4cm. Thời gian ngắnđể vật đi từ điểm có x = 4cm về điểm có li độ x = -2cm là:A. 0,5 sB. 0,75 s
C. 1 s
D. 1,5s
Câu 6:
Máy biến áp là một thiết bị có thể :A. biến đổi công suất của một dòng điện không đổi.B. biến đổi hiệu điện thế của một dòng điện không đổi.C. biến đổi một dòng điện xoay chiều thành một dòng điện không đổi.
D. biến đổi điện áp của một dòng điện xoay chiều.Câu 7:
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 3 pha?A. Máy phát điện xoay chiều 3 pha hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.B. Stato của máy phát điện xoay chiều 3 pha có ba cuộn dây giống nhau, bố trí lệch nhau 120
0
trên vòng tròn stato.C. Các cuộn dây của máy phát điện xoay chiều 3 pha có thể mắc theo kiểu hình sao hoặc kiểuhình tam giác tuỳ theo tính chất của tải.
D. A,B và C đều đúng. PHẦN III : CÂU HỎI CHO VÒNG ĐẶC BIỆT
( hs đội thắng cuộc ở vòng 1 sử dụng laptop dể trả lời)
Câu 1:
Một con lắc lò xo treo khi cân bằng lò xo có độ giãn 4 cm. Lúc t = 0 vật được thả ratừ vị trí lò xo không biến dạng.Chọn gốc toạ độ là vị trí cân bằng, trục x hướng xuống thẳngđứng, phương trình dao động của vật là:A. x = 4 cos (5
π
t -
π
) cm B. x = 4 sin (5
π
t -
π
/2) cm

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->