Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lazarev 01 Karma sau Armonia dintre Fizic Psihic si Destin

Lazarev 01 Karma sau Armonia dintre Fizic Psihic si Destin

Ratings: (0)|Views: 451 |Likes:
Published by Viky
Concepţia sistemului de autoreglare a câmpurilor şi istoria dezvoltării acesteia.
“Un călugăr, care în decursul a zece ani încheiaţi s-a rugat la Dumnezeu să-i dea darul vindecării, primindu-l, s-a dus să-i comunice stareţului vestea. Acesta i-a poruncit să se întoarcă in chilie şi să se roage la Dumnezeu să-i ia acest dar ţi să i-l dea pe acela de a-si vedea propriile păcate".
Concepţia sistemului de autoreglare a câmpurilor şi istoria dezvoltării acesteia.
“Un călugăr, care în decursul a zece ani încheiaţi s-a rugat la Dumnezeu să-i dea darul vindecării, primindu-l, s-a dus să-i comunice stareţului vestea. Acesta i-a poruncit să se întoarcă in chilie şi să se roage la Dumnezeu să-i ia acest dar ţi să i-l dea pe acela de a-si vedea propriile păcate".

More info:

Published by: Viky on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2014

pdf

text

original

 
...c_~---
,
"t~
-<'
s.
.i
1
:"
,11
\
1
S.N.
LAZAREV
'K"-RMA
SA-':'JARl'vI0.NXADINTRI<'IZIC:,PSII-IIC:~..:DESTI'"
;~
I.S.B.N.:973..5.
'"",,-"<,,,,--,,"~""H-"""'~-~...,,-..=-~=\
S.N.
lAZAREV
KARMA
SAUARMONIADINTREFIZIC,PSIHIC~IDESTT~
~
'1
\
~'~\
"
t
-
MOLDOVA
 
''"
.
.
1
.(:«'111,"111111""".1<1"1111'1.',U''I'''II
.1//f/"///Jull//I,'1Idll'.III"
Il.;
I;11;ln'.II,':lIIIII'IIII1L/I'1l1(:;111"111/''''''''0\1''IJ)/)1
;:,'Toatedrept~n'easupraacestei.edq"apartinEdlturll
M,,!dm'lI-la~l
-(,(,00
!
....
~
.
""':-,'<"',,,-.-',.".,,".
'>";::
~;\;'~>_:;-::,
.,~'.
"..,..",',..
""~''~"''''~
.',~....
'"::'i.
S.NLAZAREV
KARMA
il
SAUARMONIADINTREFlZIC,PSIIDC,SPIRIT~I
"DESTIN""
Traducere.prefata~inote:'
HieJ;>anilov
1
,.
:
~mlll'III~I~
B.~:~~~~ASI
~
OLDOVA
1
\
il
.,"
,
l
,..!...
1~.,~.j
JI
 
,
)
/
1
1
f
~I;t
.
~o'..;..
~..
,
.<'10.;'
.t.\o~'
"";
-.
IS.B.N:973-572-019-J
....
,
1.
PREFATA
/~
Via/aff()a.vtrilactualilpootefipsemllitil
(;1/
0inde/ungatariltilcireprintr./111imel/slahirint.Mulf(dintrenoi,accept6nd\'itlla!ia
.
çqàcllme.W~iconsiderillldlahirilltulcapece\JaI/orma{'segill/desccaa~atrebutesafievia/a,flJra
.vci
hiilluidSCace.fi'umos,cepla,-wiestedillmlodezirJuriielahirinmllli.Deaceeaniciml-~iPlIIIprohlemasaiasavrÙx/atiiJill'e/:Allii,dimpo/rivll,suntcol/~'Ii<'llfldefap/II/
cd
acest
'
lahirimreprezinta0f,Îtercare;'~Pedeap.\ti.vau0glumapro<l61ll
,~'i
a.vpirasaajllngacatmai.repedelaII/milla,insQnu~tlutllcotros~oapllcefiindca'lUau/afl/deminaImfif'afAriadnei.
$
totWiunasenrel/eafil'calauzitiH'existli!Recent
a
apiirll/"'Rusia,coIIComltentladouaeditufidiferite,ifC!ilrte,care,I»:-illargume"refn/emeialepefapteconcrele,adinamitatfntregedijfChl/Jilo,vofieimaterialisteafirmiJ[fd
$i
demonstrtindcufapte
;'.'.
,
grer(rJecontrazispripritateaspirituluiavuprama/eriei.Autorol
lucmriJ,
.
Serghei
-
Nikolaevici'Lazarev,lmcu1tOSCu1hioenergettCian1'I{s,cu0hogatapracticaindomenfulte1'i!lpiein~fionale,ajlIcut0descoperiresenzaliondllicarearPI/!farevolUfionafl/treagaconcepfie.contemporanaasupra
diagl'/OSticiirii
~i
tratiirii'holilor.Aplicand"ma.fajul"
.
hif!l!nergeticfI/tratareapacienlilorsai,elaoh.vervatcaboala,def°1>1,nusevindecaCimigreazadelaunorganlaa/tu/,/ucn!JoVidit
#
fncazulmetode/ofconvenfiona/edetrat(l11lent,lacarerecu;.gemedicinacontempotana"oficia/a".'Depi/da,unpacientvindecaldeIIlcergavtricrevinedupaaproximalivdouall1ni
'-71
aserioasaqfec/iul/erel/ala,iar,la~avesap/amanidupii
1,!j,
.'r
J

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Daniel Dinca liked this
Dan liked this
Dan liked this
Mititelu Corina liked this
Denis Xz liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->