Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
REFLEKSI ESEMEN

REFLEKSI ESEMEN

Ratings: (0)|Views: 1,596|Likes:
Published by Rusnah Chik

More info:

Published by: Rusnah Chik on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2014

pdf

text

original

 
JAZILAH BINTI JAMALULIN
 
RBT B 43
 4.0REFLEKSIINDIVIDU
 
JAZILAH BINTI JAMALULIN
 
RBT B 44
REFLEKSI INDUVIDU
NAMA : JAZILAH BINTI JAMALULINNO. K/PENGENALAN : 890311-08-5388Pada semester ketujuh ini, saya telah ditugaskan untuk menyiapkan tugasanKerja Kursus Pendek yang melibatkan mata pelajaran Bimbingan dan KaunselingKanak-Kanak (EDU 3107). Tugasan ini mengenai jenis-jenis kemahiran asaskaunseling serta kepentingannya dalam membantu proses pengajaran danpembelajaran. Seterusnya, menyediakan satu penulisan kritis tentang penggunaankemahiran-kemahiran ini dalam proses. Tugasan ini telah dilaksanakan sepanjangmenjalani praktikum fasa III di Sekolah Kebangsaan Pauh, Arau.Semasa proses melaksanakan tugasan ini, saya telah mempertimbangkancara perlaksanaan tugasan dengan membahagikan tugas agar menjadi lebih mudah.Saya juga berpeluang mendapatkan komen dan tindakan spontan daripada pelajardan guru mengenai hasil pengumpulan data yang telah saya lakukan. Saya banyakmendapatkan cadangan dan panduan-panduan asas bimbingan dan kaunselingdaripada guru kaunseling iaitu Puan Salme Binti Budin. Beliau tidak lokek untukberkongsi ilmu dengan saya.Manakala refleksi selepas melakukan tugasan ini, saya dapati ada perubahanpada diri saya terutamanya pada sikap iaitu dapat membina sikap positif dalamkeperluan untuk menjadi guru yang beretika, beradab, berilmu dan berakhlak. Sayadapat meningkatkan pengetahuan dalam topik kemahiran-kemahiran asaskaunseling dan kaunseling kanak-kanak terutamanya. Saya telah menunjukkankomitmen yang tinggi dalam melaksanakan kerja kursus ini dengan berkolaborasidengan pensyarah, guru dan turut berkesempatan berbincang dengan rakan-rakanlain. Seterusya, saya dapat menjalinkan hubungan yang baik antara pensyarah, guru
 
JAZILAH BINTI JAMALULIN
 
RBT B 45
kaunseling, guru-guru, rakan-rakan dan murid-murid Sekolah Kebangsaan Pauh,Arau.Bercakap mengenai perasaan terhadap pelaksanaan tugasan ini, saya inginberkongsi bersama yang mana saya berasa sangat bangga kerana berjayamenyiapkan tugasan ini mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Selain itusaya turut berasa gembira kerana berpeluang mengambil pengalamanmelaksanakan dan mengendalikan sesi kaunseling bersama murid dengan sendiri.Pengalaman semasa melaksanakannya banyak membantu saya untuk menjadi guruyang lebih baik contohnya dari aspek pengawalan kelas. Selain itu saya turut berasaterharu dengan keprihatinan yang telah diberikan oleh guru kaunseling, Puan Salmeyang tidak pernah jemu membetulkan kesalahan yang telah saya lakukan dan tidakkedekut dalam berkongsikan ilmu dan pendapat beliau. Juga kepada pensyarahpembimbing iaitu Encik Zulkipli Bin Othman yang banyak membantu menambahkanidea-idea bernas dalam menyiapkan tugasan ini.Walaupun begitu terdapat juga beberapa kelemahan yang telah saya kenalpasti semasa melaksanakan tugasan ini. Antaranya, saya kurang mencari maklumatdan info-info yang berkaitan daripada buku-buku rujukan. Saya banyak merujuk nota-nota internet dan pendapat serta panduan daripada guru-guru di sekolah. Saya akuiwujudnya masalah ini disebabkan kekangan masa menjalani praktikum. Seterusnyasaya akan memperbaiki kelemahan ini dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi.Apakah pengajaran yang telah diperoleh hasil daripada tugasan ini? Hasilkeseluruhan daripada tugasan ini saya dapat menguasai beberapa sikap sebagaiseorang guru yang reflektif antaranya seperti berfikiran terbuka. Ini dapat dilihatapabila saya mendapat komen dan kritikan terhadap soalan yang dihasilkan. Sayatelah beranggapan bahawa komen ini adalah nasihat yang berguna daripada orangyang lebih berpengalaman. Selain itu, saya dapat meningkatkan kesungguhansemasa pelaksanaan ini. Saya berusaha mencari jalan penyelesaian bagi setiapmasalah yang terjadi seperti mendapatkan nasihat daripada guru dan pensyarahpembimbing dan membuat rujukan daripada buku-buku dan hasil pembelajaran

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
malar1306 liked this
1 hundred reads
aifaomar liked this
Yangmoh Kamal liked this
Erine Erina liked this
Iezz Iez liked this
Ing Angelina liked this
uyamohamad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->