Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sport i nasilje

Sport i nasilje

Ratings: (0)|Views: 66|Likes:

More info:

Published by: Nikola Dicko Stevanovic on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

 
Šport i nasilje
 
Korisni linkovi:
 
 
 Ako želimo živ
eti
u društvu čiji će navijači na s
 portskim manifestacijama navijati, a ne
razbijati i divljati, pravi je trenutak za osvešćivanje ovog sve većeg problema, koji to nikada nije
 trebao ni postati...
Srbija
u koštac s problemom raznih vrsta nasilja u
za
 jednici nije samo posao merodavnih tela, već društva uopšt
e. R
ešavanje toga problema zaht
eva
obimne zakonske, kulturne, ekonomske i društvene promene i inicijative.
 
Upravo na takav sveobuhvatan način treba pristupiti i rešavanju jednog od (dugo) gorućih vrsta
nasilja - nasilju na sportskim manifestacijama,
najčešće f 
udbalskim. Ta vrsta nasilja vernooslikava stanje duha nacije i svakim danom «mutira» u neke nove oblike. Stoga i «sportskonasilje» zaht
eva razne preventivne mere, koje se ostvaruju suradnjom stručnjaka iz raznih područja – 
 
 pravosuĎa, policije, školstva i
sporta
 – 
kao i saradnjom s
 portskih klubova, navijačkihudruga, lokalne uprave i samouprave te angažmanom javnih ličnosti radi motivisanja celokupnogdruštva.
 Bud
ući da je jedan od sastavnih delova sporta i navijanje, koje ponekad završi i huliganskim
ner
edima, još
davno prepoznata je potreba da se d
eci i mladima, budućim sportistima
i
navijačima, na prigodan način ukaže na nesportsko i društveno neprihvatljivo ponašanje na
sportskim manifestacijama,
zato treba na vreme da počne njihova edukacija
.Upravo z
ato, a kako bi se što
efikasnije
suprotstavilo dotičnom problemu, Ministarstvo
unut
rašnjih
 
 poslova, odnosno, policijski službenici
Ods
eka za sprečavanje nereda na
sportskim manifestacijama
u Odelu za javni red Uprave policije, u saradnji s Ministarstvomnauke, obrazovanja i sporta,
Srpskim školskim s
portskim savezom i Agencijom za obrazovanjetrebalo bi da
s
provode čit
av niz m
era i edukacija učenika osnovnih i srednjih škola,
ali iprosvetnih radnika
(nastavnika, psihologa i pedagoga) te policijskih službenika
 
u borbiprotiv nasilja u sportu.
 
 
Tako je u organizaciji Ministarstva unutarnjihposlova i Hrvatskog nogometnog saveza 11. srpnja 2007. godine u Hrvatskom novinarskom
domu u Zagrebu održan
okrugli stol na temu:
.Tom je prigodom
 pokrenuta i suradnja sa športskim mjesečnikom za mlade
,koji je sadržajno i
koncepc
ijski prilagoĎen učenicima osnovnih i srednjih škola, njihovim roditeljima, športskimklubovima i nastavnicima. Cilj je časopisa "Sport Junior " popularizacija i promicanje športa kaonositelja pozitivnih vrijednosti, informiranje mladih o važnosti bavljenja športom za kvalitetan psihofizički razvoj, skretanje pozornosti učenika i njihovih roditelja na ulogu športa u prevencijiovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja mladih. Mišljenje i preporuku za izdavanjemjesečnika dali su stručnjaci iz Agencij
e za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa, Gradskog ureda Grada Zagreba za odgoj i obrazovanje te Hrvatskog
olimpijskog odbora.Na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova, a u skladu s odredbama 
(N/N broj: 117/03, 71/06 i 43/09) mjesečnik „Sport Junior“
izradio je edukativni plakat
,koji je uz sufinanciranjeMUP-
a tiskan u 11 tisuća primjeraka.
 
Čak oko 830 osnovnih škola diljem Hrvatske
dobilo jepo deset plakata koji su postavljeni n
a prigodnim mjestima u centralnim i područnim osnovnimškolama s ciljem educiranja djece od prvog do osmog razreda.
 
Akcijski plan za provedbu programa mjera edukacije u
borbi protiv nasilja u športu, na športskim natjecanjima i
izvan njih
Da se s vreme
nom sve više pažnje posvećivalo upravo toj problematici, govore i raznovrsne
aktivnosti koje je Ministarstvo unutarnjih poslova pokrenulo i realiziralo u 2008. i 2009. godini.
 
Prije svega, tijekom 2008. godine u suradnji s Ministarstvom
znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskim nogometnim savezom, sociolozima i psiholozimazapočela je realizacija
„Akcijskog plana za provedbu programa mjera edukacije u borbiprotiv nasilja u športu, na športskim natjecanjima i izvan njih“
edukacijom profesora u
školama. Tako je u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Dugopolju, Požegi i Rovinju predstavljena knjiga:
„Sport i nasilje u Europi“
.
Osim ove knjige, s engleskog jezika prevedene su i brošure
, 
i „Svi različiti, svi jednaki“
te su, uz financiranje Ministarstva znanosti,obrazova
nja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje, tiskani
koji prikazujuborbu protiv nasilja, rasizma i diskriminacije.
TakoĎer su izraĎeni
razni materijali vezani zaborbu protiv nasilja
.
Sve izraĎene publikacije i materijali
 
 prilagoĎeni su djeci od predškolske do srednjoškolske dobi
te su objavljeni ili je u tijeku njihova objava na web stranicamaMinistarstva znanosti,
i ostalih nacionalnih športskih saveza,
,strukovnih saveza u području športa te na stranicama osnovnih i srednjih škola. Plakati s
temom borbe protiv nasilja, rasizma i diskriminacije distribuirani su i istaknuti i po svimpolicijskim upravama 
u Hrvatskoj te po osnovnim i srednjim školama.
 Predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova sudjelovali su na tribinama
„Edukacijom protivnasilja na športskim i školskim igralištima s ciljem pozitivnog usmjeravanja djece u športu,meĎusobnim druženjem“
, koje su održane u Zagrebu 17. studenog 2008. i u Šibeniku 6. svibnja
2009. godine. Na tribinama su uz pred
stavnike već navedenih institucija sudjelovali i predstavniciPravobraniteljice za djecu te poznati športaši u ulozi veleposlanika školskog športa.p
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->