Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
La Psicoloca y Yo XII- Felicidad P1 - Por Luisppk

La Psicoloca y Yo XII- Felicidad P1 - Por Luisppk

Ratings:
(0)
|Views: 28|Likes:
Published by Luis Perez
Autor: Luisppk

‘La Psicoloca y yo’

Preludio
Me llamo Juan José Arizmendi pero me dicen JJ o ‘Juanjo’. Tengo 17 años, cumpliré 18 justo el día posterior a la graduación y por circunstancias difíciles de explicar… TENÍA a mi profesora de psicología, la Srta. María del Pilar Guerra (Mari Pili), viviendo conmigo en mi departamento. Hoy, cuando por fin me creí libre de semejante tiranía al mudarme… ¡Ella compró la casa vecina a mi nuevo hogar! Resumen… La época de vacaciones llega a su fin, con un
Autor: Luisppk

‘La Psicoloca y yo’

Preludio
Me llamo Juan José Arizmendi pero me dicen JJ o ‘Juanjo’. Tengo 17 años, cumpliré 18 justo el día posterior a la graduación y por circunstancias difíciles de explicar… TENÍA a mi profesora de psicología, la Srta. María del Pilar Guerra (Mari Pili), viviendo conmigo en mi departamento. Hoy, cuando por fin me creí libre de semejante tiranía al mudarme… ¡Ella compró la casa vecina a mi nuevo hogar! Resumen… La época de vacaciones llega a su fin, con un

More info:

Published by: Luis Perez on Mar 29, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2012

pdf

 
Dzpa~?
 
Izmvrrc Izmvrrc Izmvrrc Izmvrrc 
“Id Rvmfaiafd } }a”
 
4
 R~jiz`ma
Hj iidha Ozde Oaví D~mhje`m rj~a hj `mfje OO a “Ozdeoa”% Pjeka 4; dôav) fzhrim~í 4< ozvpa ji `èd ravpj~ma~ did k~d`zdfmöe } ra~ fm~fzevpdefmdv `mgèfmijv `j j|rimfd~‧ PJEÈD d hm r~agjva~d `j rvmfaiakèd) id V~pd% Hd~èd `jiRmid~ Kzj~~d ,Hd~m Rmim-) wmwmje`a faehmka je hm `jrd~pdhjepa% La}) fzde`a ra~ gme hj f~jè imn~j `j vjhjodepjpm~deèd di hz`d~hj‧ ¤Jiid fahr~ö id fdvd wjfmed d hm ezjwa lakd~$
^jvzhje‧
Id írafd `j wdfdfmaejv iijkd d vz gme) fae ze mef~jènij vdi`a `j dfaepjfmhmjepav mejvrj~d`av% Rd~d fzditzmj~rj~vaed dojed d iav vzfjvav) vmhrijhjepj iav fdimgmfd~èd `j mewj~avèhmi% Dtzè zed imvpd ~ärm`d `j iav r~mefmrdijv ljflav?( Hd~m Rmim fahr~ö zed `j idv fdvdv `ji fae`ahmema `ae`j mewm~pmö hm gdhmimd faha rd~pj `j vzv ejkafmav% Ialma fae ji `mej~a tzj kdeö ozepa fae vz lj~hded dravpde`a rd~d Fidz`ma je vz “p~dndoa”% Fidz`ma } Hmfljiijpdhnmíe fahr~d~ae% Jv `jfm~) eav ~jrd~pmhav jep~j eavap~av idv fzdp~a fdvdv `ji fae`ahmema%( Pdepa @jnnmj faha Hd~m Rmim) mepj~fdid~ae p~mzegav } `j~~apdv je vz rijmpa ra~ van~jrdvd~vj% Fd`d fzdi d vzhdej~d% Hd~m Rmim gzj j|p~jhd`dhjepj vdiwdoj ,ea~hdi je jiid- je vzv pjepdpmwdv ,wöhmpav) dp~arjiiav } ap~dvrj~idv-% Rj~a @jnnmj‧ vj faevdk~ö di ldfj~hj fdhmed~ 42ch ndoa ji mepjeva vai `j wj~dea) d rjvd~ `jvdnj~hj `ínmi ra~ ji dp~arjiia tzj hj iijwö di lavrmpdi%( Im) vj vjrd~ö `j Fidz`ma } di rd~jfj~ ,dze ea ia faegm~ha-) jv eawmd `ji fdrmpäe `ji jtzmra `j gÿpnai `ji ap~afaijkma‧ Gj~ede`a% Ra~ ap~a id`a) Fidz`ma } Ojee} vae eawmav% Jva vm‧ ¤Faegm~hd`a$( Vde`~d vj haijvpö hzflèvmha di `jvfzn~m~ ji jekdôa `j Hd~fa dfj~fd `j vz fae`mfmöe `j hmiiaed~ma% Eapdepa ra~ id hjepm~d hmvhd) vmea häv nmje ra~ vzv ~daejv? Gdipd `j faegmded je jiid%( J~ejvpa vj jepj~ö tzj pmjej ze lmoa fae “id vdekzmozjid” } jefd~kö d Fd~aimed ldfj~ij d jvfae`m`dv ze j|dhje`j D@E di rjtzjôa Ejpa% Ji ~jvzipd`a gmedi gzj ravmpmwa } ra~ jiia Fd~aimed fj`mö) rj~hmpmíe`aijv d dhnavrd`~jv `jgmem~ vz vmpzdfmöe% Vjkÿe ozvpmgmfö) ea `jvjdnd vj~ id fdzvdepj `j zed `jvzemöe gdhmimd~%(
¤JI FLMEA IJJ FAEVMKZMÖ EAWMD$
‧Na~~dfld) faewjem`d) dr~awjfld`d) `jvfd~d`d } jpf) jpf) jpf‧ rj~avz eawmd `j pa`dv hdej~dv%
,±Pa`dv idv rvmfa(iafdv vj~äe dvè1 
-( ß~vzid gmedihjepj vj ~me`mö ,jva f~ja- } rd~pmö hz} p~mvpj rd~d faepmezd~ vzv jvpz`mav je ji j|p~deoj~a) rj~aea vme depjv rj`m~ij d @jnnmj fzm`d~ `j hm% ,±
 Ldn~í fahjpm`a ze j~~a~
1-( Hmv fidvjv je “Id Fdvd `j id Fzipz~d” jhrjd~ae } fd`d wj hj vmjepa häv föha`a% Dzetzj hj gdvpm`md tzj d`md~ma hj meze`je rj`m`av `j jvav gzpz~av hÿvmfav a fdepdepjv ra~ “nzjedv fahravmfmaejv”) rzjv `jvjdedevmavdhjepj faewj~pm~vj je jvp~jiidv% Vj~ ji dzpa~ `j idv fdefmaejv j|mpavdv `j Jfidm~j) vj waiwmö hm f~z%( D Fidz`ma vj ij rdvö id hdea rm`mje`a ha`mgmfdfmaejv d vz wmwmje`d } dkapö vz `mej~a% Ia ÿemfa nzjea) gzjtzj depjv fdefjiö ia tzj rm`mö% Ia hdia‧ rj~hdejfmö fdvm ze hjv vme ra`j~ dravpd~% D`jhäv) `jnm`a d vz na~~dflj~d je id rid}d) vz gdhmimd faegmvfö pa`a jtzmra ,hapa-) rj~hmvav ,vdim`dv- } ~jfz~vav ,`mej~a-% Ojee}) ndoa mevp~zffmaejv `j vz “vzjk~d”) eav “rm`mö” ea d}z`d~ia rzjv `jnj dr~je`j~ vz ijffmöe% Eavap~av) d rjvd~ `jpa`a) dfjrpdhav% Fahr~je`mhav tzj id hd`~j `j Fidz`ma `jvjdnd j`zfd~ d vz lmoa% Dzetzj Hd~m Rmim‧ j~d idÿemfd ~jtzmepde`a } `j pjej~ `mej~a) mkzdi ia lznmjvj mewj~pm`a) ra~tzj idhjepdnijhjepj vz rdkd `ji faijkmajvpä ~jpjem`d ra~ wdfdfmaejv } jiid jvpä häv ran~j tzj idv ~dpdv ,}d ij fa~pd~ae iz } dkzd-%( Jfidm~j } Vdhh} rd~pmj~ae je wmdoj `j km~d hzvmfdi ra~ 7 hjvjv% Eavap~av r~jvjefmdhav ji ÿipmha faefmj~pa`j `jvrj`m`d je id rid}d } tzj fdvm afdvmaeö ze `jvdvp~j% Ea vaia di hmvha rÿnimfa) vmea pdhnmíe d Jfidm~j%Vme jhnd~ka) ze oawje fd`jpj `j raimfèd faep~aiö ji rjimk~a } id vdiwö% Jiid je ±“
 r~jhma
”1) ij jep~jkö vz fa~döe,rd~jfj tzj pjeèd zea-% Íi) tzj ea jv emekÿe paepa‧ jvpä HZ] r~jafzrd`a% Rd~d vz vzj~pj) eav faeafmhavfzde`a hj animkd~ae d wmvmpd~ d Jfidm~j% Hj fahrd`jfè `j íi } ag~jfè d}z`d~ij d tzmpä~vjid `j jefmhd% Íi) hjdn~dö dk~d`jfm`a) `jfid~ö vj~ hm dhmka } ag~jfmö FZDITZMJ^ FAVD je rdka ra~ jvd d}z`d%Gmedihjepj‧ ze ljfla hz} mhra~pdepj ~jvdipö van~j pa`av iav ap~av) je jvdv wdfdfmaejv% @z~depj ezjvp~a wmdojje k~zra ra~ r~mhj~d wj d id rid}d) Hd~m Rmim ~jwjiö ezjvp~a depmkza eawmdka } @jnnmj‧ pj~hmeö faehmka%Pjö~mfdhjepj ia lma rd~d `d~hj zed ijffmöe } fae mepjefmöe `j ldfj~hj vdnj~ vm hmv wj~`d`j~dv jhafmaejv
 
Dzpa~?
 
Izmvrrc Izmvrrc Izmvrrc Izmvrrc 
“Id Rvmfaiafd } }a”
 
>
drzepde ldfmd jiid) rzjv id faegjvmöe `j Hd~m Rmim ~jvrjfpa d ezjvp~a r~jwma eawmdka fae mepjefmaejv `jhdp~mhaema) va~r~je`mö d pa`dv idv r~jvjepjv `jep~a `ji dzpa `j Vdhh}% Häv dze fzde`a Fd~hje ,rvmfa(iafdfaijkd `j HR-) ~jdgm~hö tzj }a hj ldiidnd jedha~d`a `j id iafd rjflzkaed) rj~a vme tzj~j~ ~jfaeafj~ia%Idhjepdnijhjepj) @jnnmj ezefd jvrj~ö a vmtzmj~d mhdkmeö) ia tzj vzfj`j~èd izjka% Rd~d vj~ laejvpa) pdhrafa }a%Ia r~mhj~a vzfj`mö fzde`a `jvrj~pí je hm fdhd vme vdnj~ föha } di `èd vmkzmjepj `ji dvzepa `j id rid}d% Wjvpèdhm rmodhd } ldvpd eapí ldnj~hj ndôd`a%
±Fzäe`a rdvö jvpa1 
Hj r~jkzepdnd d hè hmvha) ijwdepäe`ahj rd~dvdim~ rjvd`dhjepj d pahd~‧ ±`jvd}zea1 ‧wja ji ~jiao } vae idv 6rh% Di dn~m~ id rzj~pd) @jnnmj jvpä vjepd`dfj~fd `j id hjvd) anvj~wde`a vdpmvgjfld faha ß~vzid vdfdnd d Hd~m Rmim `j hm fdvd%Jiidv vj `jpmjeje di wj~hj drd~jfj~ } }a dr~awjfla rd~d `jvrjod~ hm `z`d) r~jkzepäe`aijv?( ±Föha iijkzí d hm fdhd1 ‖lmfj zed rdzvd } ijv havp~í hm rmodhd( Pdhrafa ~jfzj~`a ldnj~hj fdhnmd`a jmefizva ldvpd rd~jfj tzj hj ndôj depjv `j‧( ¤
MMMMMMM
‧$ ‖ J|fidhö Hd~m Rmim) vj vaipö `j ß~vzid } gzkö wjiafèvmhd%Jva hj `joö dpöempa% Jvpdnd ra~ `jfm~ dika) fzde`a hz} ej~wmavdv ß~vzid } @jnnmj) vj ozepd~ae } jvfae`mje`a~ärm`dhjepj id fd~d) gzkd~ae dezefmde`a tzj pjeède dika z~kjepj ra~ dpje`j~% Hj `jod~ae vaia‧ } rjevde`a%
 ¤±JJJJJJL1$ 
,Hj `m fzjepd-
 
Vdiè fa~~mje`a dp~äv `j jiidv) rj~a di iijkd~ d id rzj~pd) hmv gzj~dv hj dnde`aed~ae% @jv`j dlè ijv k~mpí d idvp~jv) tzj lzède wjiafjv `ji fae`ahmema?( ¤Fzde`a idv dp~drj) pdhnmíe idv ndôd~í‧$ ¤¤Rj~a fae id jvraeod `j id fafmed$$@jvdrd~jfmj~ae ze rd~ `j `èdv% Hd~m Rmim ~jk~jvö r~mhj~a ,ra~ ldhn~j- } pjepd`a~dhjepj hj mewmpö d ndôd~id)rj~a vme emekzed jvraeod‧
 ¤D} `mav) tzj `jvk~dfmd`d$ 
@èdv `jvrzív) jiid ~jpahö ravjvmöe `j “vzv `ahmemav” ,hm fdvd-) dla~d dr~awjfläe`avj `j id rd~pm`d `j ß~vzid%Fzde`a @jnnmj mepjepö mhraej~vj } vdfd~id) fahjeö ji rijmpa?( ¤Ea rzj`jv wjem~ dvè faha dvè) jvpd ea jv pz fdvd$ ‖ Ij ~jfidhö%( ¤Fdiid ~znmd paepd) pÿ pdhnmíe jep~dv fzde`a pj `d id kded ±Ra~ tzí }a ea1$( ¤Ra~tzj pÿ j~jv ezjvp~d r~agjva~d } }a va} vz eawmd$( ¤¤Pÿ }d ea j~jv vz eawmd$$ ‖~jrimfö di mevpdepj Hd~m Rmim( ±Dfdva ia aiwm`dvpj ~znmd jvpÿrm`d1 ^ahrmvpj fae íi)jvj `èd tzj fdvm ia hdpdv ldfmíe`aia fdhmed~ 42ch% ±Ea vdnjv tzj jv ze pd~d`a ji ran~jfmpa1( ¤Ví tzj jv ze pd~d`a } pÿ) zed dr~awjfld`a~d `jvfd~d`d$ ¤Ia tzj ~ahrmhav gzj hjepm~d) dze vahav eawmav$( ±Dvè tzj hjepm~d) jl1 ‖dgmide`a ze aoa } r~jrd~de`a ji `d~`a( Rzjv‧ ¤íi } }a vahav eawmav depjv `j jva) } pjdwmva tzj ezefd pj~hmedhav$ ¤Dvè tzj jva pj faewmj~pj je‧$ (
pdhna~jv `j kzj~~d
(
pzh) pzh) pzh) pzh
‧ ¤¤ID AP^D$$ ‖Pj~hmeö Hd~m Rmim drzepäe`aij `m~jfpa di aoa } fae vae~mvd hdiwd`d% ]a) ea vdnèd tzí ldfj~% Ha~m~èd vm hj hjpa je ji hj`ma% Vj hj afz~~mö jvfdrd~) rj~a dze jvpdnd `ínmi% Eaiijkd~èd ijoav% Jiidv hj dp~drd~ède } `jvfzd~pmd~ède) faha dtzjiid r~jhaemfmöe tzj pzwj je ji dzpa fdhmea d idrid}d%
±Tzí ldka1 
 @jnnmj ~jp~afj`mö ze rdva di vjepm~ ji `j`a dfzvd`a~% Jvpdnd hz} faia~d`d } dr~jpdnd gzj~pj iav rzôav%( ¤Pÿ ia rj~`mvpj ra~ jvpÿrm`d$ ‖ Ideö ji f~zji gijflda @jnnmj) ld~pd `j jiid%( ¤Pdhnmíe pÿ$ ‖ ^jvrae`mö jiid izjka `j dvmhmid~ ji kairj% ( ¤]d rdkzí ra~ jiia wmíe`apj vdim~ fae íi$ ¤Ea rmjevavara~pd~ia häv) dla~d tzj pÿ hmvhd ia ldv pj~hmed`a$ ¤Rdkd pzv fzirdv mkzdi tzj }a) ±a dfdva‧1$ ‖ ] id hm~öfae ze aompa dfzvd`a~% ( ±‧Dfdva idv “~jmedv” ea pmjeje “laea~”1¤@jnnmj `d `av rdvav dp~äv dpj~~d`d } dla~d räim`d$ Vj iijwd dhndv hdeav d id nafd } vaia hzjwj iav aoav)hmjep~dv ~jvrm~d `j hdej~d dfjij~d`d% Hd~m Rmim dr~awjflde`a idv d~hdv `j vz r~agjvmöe) id ld d~~mefaed`a%Ea ld `jod`a vdim`d d id eawmd) em d id ~jmed% ßemfdhjepj tzj`d id hzoj~‧ } dze dvè) pmjej ji rmj je rmva g~äkmi%Gmedihjepj‧ fahmjed d `j~~dhd~ idk~mhdv }‧ ¤Rd~pj id fd~~j~d pdräe`avj id fd~d$ ]a mepjepa difded~id) rj~a Hd~m Rmim ea hj `jod% Hj dp~drd } vj vznj d hm jvrdi`d ldfmíe`ahj fdj~ di rmva)rzjv `ínmi faha jvpa}) ea rzj`a vara~pd~ vz rjva% Hj kairja id fd~d } ijepdhjepj rmj~`a id faefmjefmd% Di `jvrj~pd~ la~dv `jvrzív‧ Jiid `zj~hj ozepa d je id fdhd% Rd~d wd~md~) jvpa} zvde`a vzv rjflav fahadihald`d% Vz fdia~ } aia~ hj jhn~mdkde% Vmjepa id fdnjd `d~hj wzjipdv } wzjiwa d fdj~ `a~hm`a%Iav vmkzmjepjv `èdv) `av rj~vaedv jvpäe gjimfèvmhdv ra~ id eapmfmd? Hmfljiij } Ojee}% Ea vdn~èd fzdi häv% Jva vè)Hmfljiij ij lma ag~jfmhmjepav d Hd~m Rmim `j dra}d~id je id na`d% ¤Ij ag~jfmö k~dpmv id ~jfjrfmöe$ Hd~m Rmim vdipögjim } jhafmaed`d% Id iidhö vz hjoa~ dhmkd j lma tzj ij `mj~d `j fahj~) favd tzj Hmfljiij dfjrpö fae jihd}a~ `j iav kzvpav%@jnnmj‧ drdkö vz pjiígaea } `jvdrd~jfmö%
 
Dzpa~?
 
Izmvrrc Izmvrrc Izmvrrc Izmvrrc 
“Id Rvmfaiafd } }a”
 
6
 
 GJimfm`d`
RD^PJRD^PJRD^PJRD^PJ MMMM
Hmjep~dv eavap~av je fdvd) }d ~jpa~edhav d id ea~hdim`d`%‖ ¤A}j$ ¤±Ra~ tzí `mdniav ij rzvmvpj pahdpj d hm väe`{mfl1$ ‖ ^jfidhd Hd~m Rmim%‖ Vm ea pj kzvpd) `íodia% ‖ ^jvrae`a faha vmjhr~j%Jiid dn~j ji rde } vj `mvraej d dkd~~d~ia rd~d vjkz~dhjepj pm~ä~hjia% Jepaefjv) }a id hdemrzia ,}d dr~je`è-%‖ ]a tzj fae pdepa dha~ ia lmfj) rd~d tzj pÿ ia `jvr~jfmjv‧ ‖ ] km~a ldfmíe`ahj ji agje`m`a%
±Gzefmaeö1 
 Waipjö ijepdhjepj } wja vz `z`d% Hm~d ji pahdpj‧ d hè‧ di pahdpj‧ d hè‧‖ ¤Ndl$ ‖ J|fidhd dkd~~äe`aia } d~~aoäe`ahjia d id fd~d fae gzj~d% ‖ ¤]a va} dvè$ ¤Hz} pd~`j rd~d fdhnmd~$¤]a vdfa ji `j hm väe`{mfl } hj ijwdepa wjekdpmwdhjepj$ ¤Jiid k~mpd } vj r~jrd~d d lzm~) rzjv vdnj tzj vj iald~í p~dkd~ dp~dräe`aid } dr~jpäe`aij id ed~m rd~d tzj dn~d id nafd$‖ ¤Hdi`mpa `jvk~dfmd`a) fafmej~a `j eawjed$ ‖ Rdpdijd }d dp~drd`d%‖ ±@j eawjed1 ±Tzí rdvö fae id afpdwd1 ‖ R~jkzepa mep~mkd`a) rzjv ezefd ia zvö rd~d mevzipd~hj%‖ J~jv `jhdvmd`a pd~d`a rd~d id afpdwd‧ ‖ ^jvrae`mö fahjede`a d ~jè~%‖ ¤Dla~d wdv d wj~$ ‖ ] jhrmja d ldfj~ij favtzmiidv%‖ ¤Od) od) od%%% ea) ea) Od) od) od%%%$ ‖~èj jvfde`diavd‖ ¤Ozdeoa pd~d`a) fafmej~a `j `jfmha vírpmhd$ Od) od) od%%%%^jèhav hzfla% Id lmfj p~dkd~ ji pahdpj `j hm väe`{mfl } d rjvd~ tzj rjijdhav ~jwaifd`av je ji rmva) emekzea`j iav `av rd~jfèd tzj~j~ ijwdepd~vj% Gmedihjepj) hj dn~dö dfj~fäe`ahj } fzde`a jvpändhav d `mvpdefmd `jezjvp~a dimjepa) hj r~jkzepö fae vz j|p~jhd`dhjepj vj`zfpa~d wa?‖ ±Rdvd~äv faehmka ji `èd `j vde Wdijepèe) ea1‖ Rj~a) @jnnmj‧Ea hj `joö pj~hmed~ } hj njvö%Vjepè ze hawmhmjepa `jv`j id rzj~pd } `j r~aepa) aèhav zed wa gjhjemed fae hjfid `j va~r~jvd } jvfäe`dia?‖ ±Hd~mfzfld%%%1‖ ¤±Jl1$ ±Hd(~m(fz(fld1 ‖ ^jrmpa mhrdfpd`a) rd~rd`jde`a dpöempa } fae zed vjhm vae~mvd%Hd~m Rmim `jv`j ji rmva) ijwdepd fz~mavd vz hjepöe) rd~d wj~ di ~jwív d tzmje dvè id iidhd?‖ ±Hdhä1%%%‖ Rd~rd`jd mef~í`zid) rj~a km~d } di fahr~and~ia‧ k~mpd? ‖
 ¤¤EaAAAAAA$$ 
‖ Vè) va} }a%
Hd`~j) ld} zed vaid‧
‖ ±Hd~mfzfld%%%1 ‖ ^jrjpè }a je vzr~jha paea `j nz~id) rj~a mepjepde`a fdihd~ ji jvrdvha `j “
~mvzv hä|mhzv
 
nz~iaemv
” tzj fahjednd d ~jfa~~j~ hm fzj~ra%Hd~m Rmim hj lma d ze id`a } vj ijwdepö haijvpd ra~ aè~ dtzjiid ~jwjidfmöe je id nafd `j vz hd`~j% D hm‧pdhnmíe hj `m~mkmö zed hm~d`d jep~j föij~d } vÿrimfd ,hdv föij~d-% Ia ÿemfa tzj rzj`a dgm~hd~) jv tzj p~dèdefaevmka zed hz} vj~md d`wj~pjefmd) ndvpdepj dfa~`j fae ia hzfla tzj vj ij eapdnd ji a`ma `j jvj eahn~j?
Pj dp~jwjv d iidhd~hj dvè 
¤¤PJ HDPA$$ 
 
( ¤±Tzí f~jjv tzj ldfjv dlè je ji rmva1$ ‖ ^jfidhö jeaod`d id vjôa~d% ( ¤Wje dtzè mehj`mdpdhjepj) oawjefmpd$ D`arpö zed ravmfmöe mhrj~dpmwd) drzepde`a fae vz `j`a di rmva ozvpa `jidepj `j jiid% Pmjej ji fjôa g~zefm`a hmjep~dv Hd~m Rmim vj dfj~fd fae ji ~dna jep~j idv rmj~edv) ~ärm`dhjepj hj j|dhmeö fae vz dgmid`a aoa) `jd~~mnd dndoa% ¤Hj rdvö ze vfdeej~$
4
  ]a‧ } hj dwj~kùjed ze rafa `jfm~ia‧ pdhnmíe%
 
¤Hdi`mpd favpzhn~j `j ~jwmvd~ d idv hzoj~jv tzj ~jfmíe iijkde$
 
Iijwd ze ime`a } jijkdepj wjvpm`a jepj~a% Id~ka fdnjiia fdvpdôa!hd~~öe) imkj~dhjepj ae`zid`a%Vj eapd ji p~dndoa r~agjvmaedi% Zed gmvaeahèd hz} vmhmid~ d vzv lmodv j mefizva hj ldfj `z`d~`ji pèpzia `j “hdhä”% Vaia rd~jfj ijwjhjepj hd}a~ d Ded Rdp~mfmd } ea ra~ hzfla% D`jhäv) vjeapd je vz dfpmpz` } hdej~dv) jvpd~ dfavpzhn~d`d d hde`d~ }‧ d vj~ anj`jfm`d%
4
Drd~dpa `mkmpdi rd~d ldfj~ farmdv j|dfpdv%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->