Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
P. 1
Cauze Ale Blocajelor de Comunicare Profesor-Elev Sava Ana

Cauze Ale Blocajelor de Comunicare Profesor-Elev Sava Ana

Ratings:
(0)
|Views: 1,350|Likes:
Published by Sava Daniel

More info:

Published by: Sava Daniel on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

 
Mfqta fea oegmfdaeg ha mgkqljmfa rgca}g+ aeas
Mgkqljmfaf a}xa rgma}qe ha xfl}kjxaa ha jlcgkf
ŭ
jj% jhaj% grjljj% r
č
aj% cja ha ef qljlhjsjh ef fexqe% cja ha ef ql `qr ef fexqe, Ljmj ql cae ha fmxjsjxfxa lq rgfxa cj mglmarqx
č
ìl fcffrgma}qeqj ha mgkqljmfa,Mgkqljmfaf hjhfmxjmf a}xa g cgk
č
rfxjmqef
č
f mgkqljm
č 
jj qkfla jlhj}ral}foje
č
ìlsanjmqefaf qlg mgl
ŭ
jlqxqj haxakjlfxa% }ramjcjma qlqj fmx ha ìls
čŭ
fa9 af ra}qrqla ql frgxojefxafe rgca}g
 ” 
aeas
ŗ
j mfejxfxa hag}aojx
č
,Rgxjsjx hjm
ŭ
jglfqeqj ha rahf`g`ja .]gjl Mj}xaf% ?222*% mgkqljmfaf hjhfmxjm
č
rgfxa cjmgl}jhafx
č
 
‣‛ql
rjlmjrjq f~jgkfxjm fe fmxjsjx
čŭ
jj ha ahqmf
ŭ
ja mfa ra}qrqla ql ka}fd ahqmf
ŭ
jglfeaefogfx ha }qojamxqe ahqmf
ŭ
jaj .rgca}g*% mfrfoje }f rgsgfma afm
ŭ
jf cgkfxjs
č
f gojamxqeqjahqmf
ŭj
aj .aeasqe*% asfeqfoje
č
ìl xakal ha mgla~jqla jlsa}
č
a~xal
č
 
ŗ
j jlxal
č‛, Ìl mgkqljmfaf
hjhfmxjm
č
% axfeglfaf mqlg
ŗ
xjl
ŭ
aeg jf cgka hjcaal
ŭ
jfxa cql
ja ha ha}xjlfxf .
ŗ
mgef ha g sï}xfflqka }j ql ljsae ha ra`fxja hjcajx*, ]a rgfxa framjf% hjl fma}x rqlmx ha sahaa% m
č
 
―ejkofdqe‛ ìl
mgkqljmfaf hjhfmxjm
č
fa ql ha}xjlfxf ojla hacjljx
Ralxq kqeŭj gfkalj
 
laìlŭaea`ajea hjlxa aj ŭjl ha jlmgkraxalŭf ejl`sj}xjmč f
sgojxgjeg }fq% ìlx+ql
 refl kfj `alafe% ha jlmgkraxalŭf eg mgkqljmfŭjglfeč mfa rgfxa cjhaxakjlfxč ha j`lgflŭč% ha }xčj
 
akgŭjglfea% ha mgldqlmxqj }fq ha }jxqfŭjj fxjrjma% mqk f cj}xčjea
rfxgeg`jma,
Ef qljj rgca}gj a~j}xč g fhasčfxč hj}rgtjŭja mgkqljmfxjsč ŗj ha jlceqalŭfa mq
mgkrglalxaea aj4
sgoja a~ra}jsč%
 
`a}xjmč%
 
mfrfmjxfxa ha hakgl}xfŭja jl}xqmxjsč ŗj eg`jmč
%fhamsfa ef xjkrflqe kahjq fe aeasjeg%
a~rqlaj }akljcjmfxjsa ŗj j
lxaej`alxa% hjfeg`qe mgegmsjfeflxalflx% xgxqe mglmalxïlhq+
}a ra fmxjsjxfxaf kalxfeč f mgrjeqeqj, ]ramjcjmqe mgkqljmčjj hjhfmxjmaa}xa jkrjkfx ha mffmxaj}xjmjea aefŭjaj rgca}g 
+
aeasj% ef mef}č, Ìl fmxjsjxfxaf ef mef}č% rgca}gqe
mgkraxalx mglhqma
mq rjmaraa hjfeg`qe mq aeasjj% f}xcae ìlmïx ae jlceqalŭaftč mq xfmx rahf`g`jm ra}glfejxfxaf mgrjjeg ŗj% ìl fmaefŗj xjkr% xgx mq xfmx rahf`g`jm% }a ef}č ae ìl}qŗj jlceqalŭfx ha
ra}glfejxfxaf fma}xgf% }xjkqeïlhq+}a% hamj% amjrgm,F}xcae% aeasjj sg amarxf kfj acjmjalx ka}fdqe rgljx ha ef rgca}g% jf fma}xf% ef ïlhqe eqj%
 rjl ìlxaočjea ŗj jlxasalŭjjea aeasjeg sf goŭjla ql
 caahofmi 
fhasčfx ìl ea`čxqč mq acjmjalŭf ŗjhacamŭjqljea fmxqeqj ha rahfa
+
ìlsčŭfa,
Rgca}gqe lq xaoqja hgf }
č jlcgkata% ae xaoqja }č mgkqljma mq aeasjj }čj, Jlcgkfŭjjea}fea sfjftč mf fkrejxqhjla ŗj rgcqltjka% ìl cqlmŭja ha jlcgkfŭjjea rjkjxa ha ef aeasj, Fma}xaf cfmhgsfhf f maaf ma aj fŗxafrxč ha ef rgca}gqe eg% f maaf ma }qlx hgljmj }č fcea, F}xca
e% rgca}gqe
 
a}xa ql atglfxg
% mf ŗj aeasqe, Hfmč rgca}gqe lq ha}mjrxaftč ef xjkr afmŭjjea aeasjeg }čj ŗj lq
+
ŗja`eaftč ef xjkr mglhqjxf mgkqljmfŭjglfeč% ìlxaf`f fmxjsjxfxa ahqmfŭjglfeč rgfxa cj mgkrgkj}č,Hqrč Ma`njx .?22?*% m
gkqljmfaf hjhfm
xjmč jlmeqha ìl }xqmxqf aj qkčxgfaea
mgkrglalxa4
]qojamŭjj }fq rfxjmjrflŭjj ef fmŭjqla
% fh jmč ql akjŭčxg mfa ìlhar ejlaŗxa cqlmŭjf h a
xfl}kjxaa% ìl }al}qe mae kfj ef` fe mqsïlxqeqj%
 rgca}gqe ŗj ql amarxg% aeasqe
, Ha gojmaj% h
j}xjlmŭjf hjlxa amar xg ŗj akjŭčxg a}xa aefxjsč% hagfama ìl }mnjkoqe ha jlcgkfŭjjcjamfa rfxala ìlharejlaŗxa fkoaea g
eqj,
 Ka}fdqe }fq mglŭjlqxqe 
% f
hjmč maaf ma cfma gojamxqe xfl}kjxajj ŗj amarxčjj% ha mfa }aeaf`č
 
maaf ma }qlx rgca}gjj ŗj aeasjj% maaf ma ìj mffmxajtaftč, Mglŭjlqxqe% mq }ramjcjm hjhfmxjm%haŭjla ql ge malxfe ìl m
g
kqljmfa, Ae aratjlxč g jlcgkfŭja }xqmxqfxč hqrč flqkjxa ea`jarj}xakgeg`jma% eg`jma% }jlxfmxjma% rahf`g`jma, Mglŭjlqxqjea }a
hj}xjl` rjl4
 
lfxqf }qojamxqeqj ha xfxfx .hgkaljqe ha}ramjfejxfxa*%
 
kghqe ha }xqmxqfa ŗj ratalxfa f jlcgkfŭjaj%
 
 
}al}qe% }jkreq }fq mgkrea~% ra mfa ìe ra}qrqla%
 
ìlmčmčxqf kgxjsfŭjglfeč,
 
 Jlxalŭjjea }fq cjlfejxčŭjea mgkqljmčjj
.}mgrqj% gojamxjsa rahf`g`jma*, Hjl fma}x rqlmx ha
sahaa% mgkqljmfaf h jhfmxjmč a}xa g aefŭja mq hqoeč cjlfejtfa4 qlf mg`ljxjsč .ha mgl}xqja f}al}qeqj f maaf ma aeasjj f}mqexč% mjxa}m% sčh* ŗj fexf cgkfxjs
+
ahqmfxjsč .acamx fe cfrxqeqj mč aea
sjj
`ïlha}m% sčh% mjxa}m* ,
 
]qrgxqe kfxajfe fe ka}fdqeqj
% cgkfx hjlx+
ql mgh xfl}kj}joje% ha mfa }a eaf`č fmxaea
ha
mghfa ŗj hamghfa jlh j}ral}fo jea mgkqljmčjj ka}fdqeqj, F mghf ra}qrqla xfl}cgkfaf ìl
}akla fhamsfxa .mqsjlxa% }jkog eqj
kfxakfxjma% `fcjma axm* jhajea% `ïlhqjea ŗj xčjjea mfa }ajlxalŭjglaftč f cj ìkrčxčŗjxa aeasjeg, Mgkraxalŭf mgkqljmfxjsč hjhfmxjmč ra}qrqla mf rgca}gqehaŭjlč ql mgh ha mgkqljmfa rahf`g`jmč mïx kfj ojla rq} ef rqlmx, Aeasjj xaoqja }č ha
mghata
jlcgkfŭjf, Ralxq acjmjalŭf mgkqljmčjj xaoqja mf fxïx rgca}gqe mïx ŗj aeasjj }č haŭjlč mghqj
mgkqla,
 Cgka }fq kghfejxčŭj ha ratalxfa f mglŭjlqxqeqj
, Mgkqljmfaf ìl mef}č a}xa mgkrea~č%xgxfeč% sfjfxč% mgko jlïlh cgka% xj
rqj
ŗj kjdegfma ha mgkqljmfa h jcajxa9 a}xa cgkfeč.refljcjmfxč* ŗj jlcgkfeč%
qlagj
a~r ejmjxč
 
ŗj
 
jkr ejmjxč%
 
hjamxč
 
ŗj
jlhjamx .rjl jlxakah jqe
ìla`j}xčjeg% jkrjkfxaeg*% saofeč ŗj lasaofeč% ìl fmaefŗj xjkr,
 
Mflfeqe ha mgkqljmfa
, Jlcgkf
ŭjf rgfxa cj xfl}kj}č ra mfea saofeč% gfe
+
sjtqfeč }fq
 
mgkojlfxč,
 
 
 
 Cfmxgj raxqoflŭj
, Fma}xaf }qlx go}xfmgea ha lfxqč }č rgsgfma qlaea hacgkčj%hj}xg}jqlj }fq jlxacaalŭa
, +
Mfhqe r}jng+}gmjfe
% cjtjm ŗj xakrgfe ha xjr ŗmg ef,
 
Caah+ofmi+qj
+
jlcgkfŭjj mfa }a ìlxgm ha ef amarxg ef akjŭčxg, Fma}xaf rgx cj
rg
tjxjsa% ha mglcjkfa% mfa }aklfeaftč xgxqe hamq`a lg kfe% }fq la`fxjsa }a}jtïlh xaoqja kgh jcjmčj ìl mgkrgxfkalxqe ha mgkqljmfa,
 
 Acamxaea% jlceqalŭaea
ra mfa mgkql
jmfaf ea fa f}qrf aeasjeg, Mgkqljmfaf h jhfmxjmča}xa rqxčxgfa ha acamxa4 mg`ljxjsa .fmnjtjŭjj ha mqlgŗxjlŭa% ha grafŭjj ŗj }xfxa`jj atgeqxjsa*%
fcamxjsa .hatsge
xfaf qlg xčjj fcamxjsa% jkra}jj% jlxaa}a% }alxjkalxa% afmŭjj fxjxq
hjlfea*%mgkrgxfkalxa }gmjfea .hatsg exfaf qlg mglh qjxa rfxjmjrfxjsa% ha mggrafa% ha a}rgl}fo jejxfxa
ŗj hamjtja*
 
Mgkqljmfaf hjhfmxjmč% mf ŗj mgkqljmfaf `alafeč jlxaqkflč% a}xa }qrq}č qlg raxqočjlqkagf}a ŗj sfjfxa, Hgjlf ]čečsč}xq
.?228*
mef}jcjmč fma}xa raxqočj f}xcae4
 F,
 
oegmfda haxakjlfxa ha mffmxaj}xjmjea ra}gflaj fl`fdfxa ìl
 
mgkqljmfaf hjhfmxjmč
 .rgca}gqe ra ha g rfxa% aeasqe ra ha fexf*9
 O,
 
oegmfda haxakjlfxa ha aefŭjjea }gmjfe 
+
sfegjma a~j}xalxa ìlxa rfxjmjrflŭjj ef aefŭjfha mgkqljmfa hjhfmxjmč9
 
M,
 
oegmfda haxakjlfxa ha rfxjmqefjxčŭjea hgkaljqeqj ìl mfa }a
 
afejtaftčmgkqljmfaf hjhfmxjmč
,
 F, Oegmfda haxakjlfxa ha mffmxaj}xjmjea ra}gflaj fl`fdfxa ìl mgkqljmfa
Ìl hqkqe rfmq} ha ka}fdqe ŗxjjlŭjcjm% ha ef
rgca}}g ef aeas% }a rghqm kqexa rjahaj fea
}xčjj jljŭjfea f fma}xqjf, Cčč ìlhgjfeč mč ìlŭaea`aaf ka}fdqeqj ha mčxa aeasj a}xa haralhalxč hajlxaej`alŭf ŗj mfrfmjxfxaf ha ìlŭaea`aa f fma}xgf% ramqk ŗj ha mqexqf eg, Aeasjj mq ql JV kjm lqsg rqxaf amarŭjglf% ìl kgh fhamsfx% mqlgŗxjlŭaea mfa ej }a rahfq% mfrfmjxčŭjea eg mg`ljxjsa
kahjgma aratalxïlh ql
 cfmxg oegmflx 
 
kfljca}xfx ìl aefŭjf ha mgkqljmfa mq rgca}gqe,A~j}xč% frgj% aeasj mfa lq fq }qcjmjalxč ìlmahaa ìl mfrfmjxčŭjea ra}glfea% xjkjtj% jlhamjŗj%mfa lq }a rgx jkrejmf ìl }qcjmjalxč kč}qč ìl }fmjlf hjhfmxjmč, Fmaŗxjf lama}jxč g jlxasalŭja rejlčha xfmx rahf`g`jm ralxq maŗxaaf ìlmahajj ìl aj ìlŗjŗj,
Gog}afef% hjcajxaea
hacjmjalŭa.cjtjma% }altgjfea axm,* rghqm ŗj aea raxqočj ìl mgkqljmfafhjhfmxjmč,
Ef ljsaeqe ra}gflaj+
amarxg .aeasj* rgx frčaf }jxqfŭjj ha lafxalŭja% frfxja% qkgfa%calgkala raxqofxgfa mfa rgx cj ìlečxqfxa rjlx 
+
g fxjxqhjla cakč hjl rf 
xaf rgca}gqeqj% hf
 rejlč ha fxalŭja ŗj a}ramx cfŭč ha aeasj ralxq mč fexcae% hfmč ìl aefŭjf ha mgkqljmfa rgca}g 
+aeas

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nicula Cristina liked this
Sv Sas liked this
Andrei Bahnean liked this
Cojocariu Maddy liked this
Călin Roxana liked this
dariusovidiu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->