Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
P. 1
Cauze Ale Blocajelor de Comunicare Profesor-Elev Sava Ana

Cauze Ale Blocajelor de Comunicare Profesor-Elev Sava Ana

Ratings:
(0)
|Views: 1,358|Likes:
Published by Sava Daniel

More info:

Published by: Sava Daniel on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

 
Mfqta fea oegmfdaeg ha mgkqljmfa rgca}g+ aeas
Mgkqljmfaf a}xa rgma}qe ha xfl}kjxaa ha jlcgkf
ŭ
jj% jhaj% grjljj% r
č
aj% cja ha ef qljlhjsjh ef fexqe% cja ha ef ql `qr ef fexqe, Ljmj ql cae ha fmxjsjxfxa lq rgfxa cj mglmarqx
č
ìl fcffrgma}qeqj ha mgkqljmfa,Mgkqljmfaf hjhfmxjmf a}xa g cgk
č
rfxjmqef
č
f mgkqljm
č 
jj qkfla jlhj}ral}foje
č
ìlsanjmqefaf qlg mgl
ŭ
jlqxqj haxakjlfxa% }ramjcjma qlqj fmx ha ìls
čŭ
fa9 af ra}qrqla ql frgxojefxafe rgca}g
 ” 
aeas
ŗ
j mfejxfxa hag}aojx
č
,Rgxjsjx hjm
ŭ
jglfqeqj ha rahf`g`ja .]gjl Mj}xaf% ?222*% mgkqljmfaf hjhfmxjm
č
rgfxa cjmgl}jhafx
č
 
‣‛ql
rjlmjrjq f~jgkfxjm fe fmxjsjx
čŭ
jj ha ahqmf
ŭ
ja mfa ra}qrqla ql ka}fd ahqmf
ŭ
jglfeaefogfx ha }qojamxqe ahqmf
ŭ
jaj .rgca}g*% mfrfoje }f rgsgfma afm
ŭ
jf cgkfxjs
č
f gojamxqeqjahqmf
ŭj
aj .aeasqe*% asfeqfoje
č
ìl xakal ha mgla~jqla jlsa}
č
a~xal
č
 
ŗ
j jlxal
č‛, Ìl mgkqljmfaf
hjhfmxjm
č
% axfeglfaf mqlg
ŗ
xjl
ŭ
aeg jf cgka hjcaal
ŭ
jfxa cql
ja ha ha}xjlfxf .
ŗ
mgef ha g sï}xfflqka }j ql ljsae ha ra`fxja hjcajx*, ]a rgfxa framjf% hjl fma}x rqlmx ha sahaa% m
č
 
―ejkofdqe‛ ìl
mgkqljmfaf hjhfmxjm
č
fa ql ha}xjlfxf ojla hacjljx
Ralxq kqeŭj gfkalj
 
laìlŭaea`ajea hjlxa aj ŭjl ha jlmgkraxalŭf ejl`sj}xjmč f
sgojxgjeg }fq% ìlx+ql
 refl kfj `alafe% ha jlmgkraxalŭf eg mgkqljmfŭjglfeč mfa rgfxa cjhaxakjlfxč ha j`lgflŭč% ha }xčj
 
akgŭjglfea% ha mgldqlmxqj }fq ha }jxqfŭjj fxjrjma% mqk f cj}xčjea
rfxgeg`jma,
Ef qljj rgca}gj a~j}xč g fhasčfxč hj}rgtjŭja mgkqljmfxjsč ŗj ha jlceqalŭfa mq
mgkrglalxaea aj4
sgoja a~ra}jsč%
 
`a}xjmč%
 
mfrfmjxfxa ha hakgl}xfŭja jl}xqmxjsč ŗj eg`jmč
%fhamsfa ef xjkrflqe kahjq fe aeasjeg%
a~rqlaj }akljcjmfxjsa ŗj j
lxaej`alxa% hjfeg`qe mgegmsjfeflxalflx% xgxqe mglmalxïlhq+
}a ra fmxjsjxfxaf kalxfeč f mgrjeqeqj, ]ramjcjmqe mgkqljmčjj hjhfmxjmaa}xa jkrjkfx ha mffmxaj}xjmjea aefŭjaj rgca}g 
+
aeasj% ef mef}č, Ìl fmxjsjxfxaf ef mef}č% rgca}gqe
mgkraxalx mglhqma
mq rjmaraa hjfeg`qe mq aeasjj% f}xcae ìlmïx ae jlceqalŭaftč mq xfmx rahf`g`jm ra}glfejxfxaf mgrjjeg ŗj% ìl fmaefŗj xjkr% xgx mq xfmx rahf`g`jm% }a ef}č ae ìl}qŗj jlceqalŭfx ha
ra}glfejxfxaf fma}xgf% }xjkqeïlhq+}a% hamj% amjrgm,F}xcae% aeasjj sg amarxf kfj acjmjalx ka}fdqe rgljx ha ef rgca}g% jf fma}xf% ef ïlhqe eqj%
 rjl ìlxaočjea ŗj jlxasalŭjjea aeasjeg sf goŭjla ql
 caahofmi 
fhasčfx ìl ea`čxqč mq acjmjalŭf ŗjhacamŭjqljea fmxqeqj ha rahfa
+
ìlsčŭfa,
Rgca}gqe lq xaoqja hgf }
č jlcgkata% ae xaoqja }č mgkqljma mq aeasjj }čj, Jlcgkfŭjjea}fea sfjftč mf fkrejxqhjla ŗj rgcqltjka% ìl cqlmŭja ha jlcgkfŭjjea rjkjxa ha ef aeasj, Fma}xaf cfmhgsfhf f maaf ma aj fŗxafrxč ha ef rgca}gqe eg% f maaf ma }qlx hgljmj }č fcea, F}xca
e% rgca}gqe
 
a}xa ql atglfxg
% mf ŗj aeasqe, Hfmč rgca}gqe lq ha}mjrxaftč ef xjkr afmŭjjea aeasjeg }čj ŗj lq
+
ŗja`eaftč ef xjkr mglhqjxf mgkqljmfŭjglfeč% ìlxaf`f fmxjsjxfxa ahqmfŭjglfeč rgfxa cj mgkrgkj}č,Hqrč Ma`njx .?22?*% m
gkqljmfaf hjhfm
xjmč jlmeqha ìl }xqmxqf aj qkčxgfaea
mgkrglalxa4
]qojamŭjj }fq rfxjmjrflŭjj ef fmŭjqla
% fh jmč ql akjŭčxg mfa ìlhar ejlaŗxa cqlmŭjf h a
xfl}kjxaa% ìl }al}qe mae kfj ef` fe mqsïlxqeqj%
 rgca}gqe ŗj ql amarxg% aeasqe
, Ha gojmaj% h
j}xjlmŭjf hjlxa amar xg ŗj akjŭčxg a}xa aefxjsč% hagfama ìl }mnjkoqe ha jlcgkfŭjjcjamfa rfxala ìlharejlaŗxa fkoaea g
eqj,
 Ka}fdqe }fq mglŭjlqxqe 
% f
hjmč maaf ma cfma gojamxqe xfl}kjxajj ŗj amarxčjj% ha mfa }aeaf`č
 
maaf ma }qlx rgca}gjj ŗj aeasjj% maaf ma ìj mffmxajtaftč, Mglŭjlqxqe% mq }ramjcjm hjhfmxjm%haŭjla ql ge malxfe ìl m
g
kqljmfa, Ae aratjlxč g jlcgkfŭja }xqmxqfxč hqrč flqkjxa ea`jarj}xakgeg`jma% eg`jma% }jlxfmxjma% rahf`g`jma, Mglŭjlqxqjea }a
hj}xjl` rjl4
 
lfxqf }qojamxqeqj ha xfxfx .hgkaljqe ha}ramjfejxfxa*%
 
kghqe ha }xqmxqfa ŗj ratalxfa f jlcgkfŭjaj%
 
 
}al}qe% }jkreq }fq mgkrea~% ra mfa ìe ra}qrqla%
 
ìlmčmčxqf kgxjsfŭjglfeč,
 
 Jlxalŭjjea }fq cjlfejxčŭjea mgkqljmčjj
.}mgrqj% gojamxjsa rahf`g`jma*, Hjl fma}x rqlmx ha
sahaa% mgkqljmfaf h jhfmxjmč a}xa g aefŭja mq hqoeč cjlfejtfa4 qlf mg`ljxjsč .ha mgl}xqja f}al}qeqj f maaf ma aeasjj f}mqexč% mjxa}m% sčh* ŗj fexf cgkfxjs
+
ahqmfxjsč .acamx fe cfrxqeqj mč aea
sjj
`ïlha}m% sčh% mjxa}m* ,
 
]qrgxqe kfxajfe fe ka}fdqeqj
% cgkfx hjlx+
ql mgh xfl}kj}joje% ha mfa }a eaf`č fmxaea
ha
mghfa ŗj hamghfa jlh j}ral}fo jea mgkqljmčjj ka}fdqeqj, F mghf ra}qrqla xfl}cgkfaf ìl
}akla fhamsfxa .mqsjlxa% }jkog eqj
kfxakfxjma% `fcjma axm* jhajea% `ïlhqjea ŗj xčjjea mfa }ajlxalŭjglaftč f cj ìkrčxčŗjxa aeasjeg, Mgkraxalŭf mgkqljmfxjsč hjhfmxjmč ra}qrqla mf rgca}gqehaŭjlč ql mgh ha mgkqljmfa rahf`g`jmč mïx kfj ojla rq} ef rqlmx, Aeasjj xaoqja }č ha
mghata
jlcgkfŭjf, Ralxq acjmjalŭf mgkqljmčjj xaoqja mf fxïx rgca}gqe mïx ŗj aeasjj }č haŭjlč mghqj
mgkqla,
 Cgka }fq kghfejxčŭj ha ratalxfa f mglŭjlqxqeqj
, Mgkqljmfaf ìl mef}č a}xa mgkrea~č%xgxfeč% sfjfxč% mgko jlïlh cgka% xj
rqj
ŗj kjdegfma ha mgkqljmfa h jcajxa9 a}xa cgkfeč.refljcjmfxč* ŗj jlcgkfeč%
qlagj
a~r ejmjxč
 
ŗj
 
jkr ejmjxč%
 
hjamxč
 
ŗj
jlhjamx .rjl jlxakah jqe
ìla`j}xčjeg% jkrjkfxaeg*% saofeč ŗj lasaofeč% ìl fmaefŗj xjkr,
 
Mflfeqe ha mgkqljmfa
, Jlcgkf
ŭjf rgfxa cj xfl}kj}č ra mfea saofeč% gfe
+
sjtqfeč }fq
 
mgkojlfxč,
 
 
 
 Cfmxgj raxqoflŭj
, Fma}xaf }qlx go}xfmgea ha lfxqč }č rgsgfma qlaea hacgkčj%hj}xg}jqlj }fq jlxacaalŭa
, +
Mfhqe r}jng+}gmjfe
% cjtjm ŗj xakrgfe ha xjr ŗmg ef,
 
Caah+ofmi+qj
+
jlcgkfŭjj mfa }a ìlxgm ha ef amarxg ef akjŭčxg, Fma}xaf rgx cj
rg
tjxjsa% ha mglcjkfa% mfa }aklfeaftč xgxqe hamq`a lg kfe% }fq la`fxjsa }a}jtïlh xaoqja kgh jcjmčj ìl mgkrgxfkalxqe ha mgkqljmfa,
 
 Acamxaea% jlceqalŭaea
ra mfa mgkql
jmfaf ea fa f}qrf aeasjeg, Mgkqljmfaf h jhfmxjmča}xa rqxčxgfa ha acamxa4 mg`ljxjsa .fmnjtjŭjj ha mqlgŗxjlŭa% ha grafŭjj ŗj }xfxa`jj atgeqxjsa*%
fcamxjsa .hatsge
xfaf qlg xčjj fcamxjsa% jkra}jj% jlxaa}a% }alxjkalxa% afmŭjj fxjxq
hjlfea*%mgkrgxfkalxa }gmjfea .hatsg exfaf qlg mglh qjxa rfxjmjrfxjsa% ha mggrafa% ha a}rgl}fo jejxfxa
ŗj hamjtja*
 
Mgkqljmfaf hjhfmxjmč% mf ŗj mgkqljmfaf `alafeč jlxaqkflč% a}xa }qrq}č qlg raxqočjlqkagf}a ŗj sfjfxa, Hgjlf ]čečsč}xq
.?228*
mef}jcjmč fma}xa raxqočj f}xcae4
 F,
 
oegmfda haxakjlfxa ha mffmxaj}xjmjea ra}gflaj fl`fdfxa ìl
 
mgkqljmfaf hjhfmxjmč
 .rgca}gqe ra ha g rfxa% aeasqe ra ha fexf*9
 O,
 
oegmfda haxakjlfxa ha aefŭjjea }gmjfe 
+
sfegjma a~j}xalxa ìlxa rfxjmjrflŭjj ef aefŭjfha mgkqljmfa hjhfmxjmč9
 
M,
 
oegmfda haxakjlfxa ha rfxjmqefjxčŭjea hgkaljqeqj ìl mfa }a
 
afejtaftčmgkqljmfaf hjhfmxjmč
,
 F, Oegmfda haxakjlfxa ha mffmxaj}xjmjea ra}gflaj fl`fdfxa ìl mgkqljmfa
Ìl hqkqe rfmq} ha ka}fdqe ŗxjjlŭjcjm% ha ef
rgca}}g ef aeas% }a rghqm kqexa rjahaj fea
}xčjj jljŭjfea f fma}xqjf, Cčč ìlhgjfeč mč ìlŭaea`aaf ka}fdqeqj ha mčxa aeasj a}xa haralhalxč hajlxaej`alŭf ŗj mfrfmjxfxaf ha ìlŭaea`aa f fma}xgf% ramqk ŗj ha mqexqf eg, Aeasjj mq ql JV kjm lqsg rqxaf amarŭjglf% ìl kgh fhamsfx% mqlgŗxjlŭaea mfa ej }a rahfq% mfrfmjxčŭjea eg mg`ljxjsa
kahjgma aratalxïlh ql
 cfmxg oegmflx 
 
kfljca}xfx ìl aefŭjf ha mgkqljmfa mq rgca}gqe,A~j}xč% frgj% aeasj mfa lq fq }qcjmjalxč ìlmahaa ìl mfrfmjxčŭjea ra}glfea% xjkjtj% jlhamjŗj%mfa lq }a rgx jkrejmf ìl }qcjmjalxč kč}qč ìl }fmjlf hjhfmxjmč, Fmaŗxjf lama}jxč g jlxasalŭja rejlčha xfmx rahf`g`jm ralxq maŗxaaf ìlmahajj ìl aj ìlŗjŗj,
Gog}afef% hjcajxaea
hacjmjalŭa.cjtjma% }altgjfea axm,* rghqm ŗj aea raxqočj ìl mgkqljmfafhjhfmxjmč,
Ef ljsaeqe ra}gflaj+
amarxg .aeasj* rgx frčaf }jxqfŭjj ha lafxalŭja% frfxja% qkgfa%calgkala raxqofxgfa mfa rgx cj ìlečxqfxa rjlx 
+
g fxjxqhjla cakč hjl rf 
xaf rgca}gqeqj% hf
 rejlč ha fxalŭja ŗj a}ramx cfŭč ha aeasj ralxq mč fexcae% hfmč ìl aefŭjf ha mgkqljmfa rgca}g 
+aeas

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nicula Cristina liked this
Cristina Alexandra liked this
Sv Sas liked this
Andrei Bahnean liked this
Damian Raluca Adriana liked this
Cojocariu Maddy liked this
Călin Roxana liked this
dariusovidiu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->