Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài toán biến thiên chu kỳ của con lắc đơn

Bài toán biến thiên chu kỳ của con lắc đơn

Ratings: (0)|Views: 869 |Likes:
Published by canhtranphu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: canhtranphu on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
 Biến thiên một lượng nhỏ chu kì dao động của con lắc đơnGV: Nguyễn Văn Đạt THPT Lạng Giang số 1 , tỉnh Bắc Giang Trang 1 / 5
SỰ BIẾN ĐỔI MỘT LƯỢNG NHỎCHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN
1. Nguyên nhân:
Do chiều dài l của sợi dây thay đổi một lượng nhỏDo gia tốc trọng trường g thay đổi một lượng nhỏ.
2. Kiến thức cần có:1. Công thức gần đúng
Với
là một số rất nhỏ, ta có:
n
1 1 n
 
 
2. Những công thức vật lý đã học ở lớp 10:
a. Công thức tính gia tốc rơi tự do:
- Tại mặt đất:
2
Mg G.R
 - Tại độ cao h:
h2
Mg G.R h
 - Tại độ sâu s:
2 2
M' M'g' G. G.R'R s
 
b. Công thức tính độ nở dài:
l l. . t

 
3. Xây dựng công thức tổng quát để tìm độ biến thiên chu kì
T.
Ban đầu, chu kì dao động của con lắc đơn là:
lT 2g
 Khi chiều dài của sợi dây thay đổi một lượng
l , gia tốc trọng trường thay đổi một lượng
g thì chu kìdao động của con lắc là:
l' l lT' 2 2g' g g
 Ta có:
1 12 2
T' l' g l l g l g. . 1 . 1T l g' l g g l g1 l 1 g 1 l 1 g1 . . 1 . 1 . .2 l 2 g 2 l 2 g
 
 
 Biến thiên một lượng nhỏ chu kì dao động của con lắc đơnGV: Nguyễn Văn Đạt THPT Lạng Giang số 1 , tỉnh Bắc Giang Trang 2 / 5
T T 1 l 1 g1 . .T 2 l 2 g
T 1 l g.T 2 l g
 (những phép tính gần đúng trên có thể thực hiện được là do
ll
gg
có giá trị rất nhỏ)Từ đó suy ra:
1 l gT .T.2 l g
 Vậy, để tính
T, ta cần phải tính:
ll
gg
 
4. Một số trường hợp thường gặp:
1. chiều dài sợi dây biến đổi một lượng nhỏ do nhiệt độ thay đổi.
Khi đó, cần áp dụng công thức về độ nở dài của chất rắn đã học ở lớp 10.
l l. . t

Hay:
l. tl
 Trong đó:
là hệ số nở dài của chất làm sợi dây,
t = t’ – t là độ biến thiên nhiệt độ của môi trường.
2. gia tốc trọng trường thay đổi một lượng nhỏ do độ cao thay đổi.
Giả sử ban đầu, con lắc đơn dao động tại mặt đất. Khi đó, gia tốc trọng trường tại đó là:
2
Mg G.R
 Khi con lắc đơn được đưa tới vị trí có độ cao h, gia tốc trọng trường tại đó là:
2
Mg' G.R h
 Ta có:
22 2
g' R 1 h 2h1 1g R h h R R1R
 
 
g g 2h1g R
. Hay
g 2hg R
 
3. gia tốc trọng trường thay đổi do con lắc đơn được đưa xuống độ sâu s.
Giả sử ban đầu, con lắc đơn dao động tại mặt đất. Khi đó, gia tốc trọng trường tại đó là:
2
Mg G.R
 Khi được đưa xuống độ sâu s, gia tốc trọng trường tại đó là:
2
M'g' G.R s
 Với M’ là khối lượng của phần hình cầu có bán kính R’ = R-s.Ta có:
2 22 2
g' M' R M' R. .g M MR'R s
 
 
 Biến thiên một lượng nhỏ chu kì dao động của con lắc đơnGV: Nguyễn Văn Đạt THPT Lạng Giang số 1 , tỉnh Bắc Giang Trang 3 / 5
 Nếu coi mật độ vật chất của Trái Đất được phân bố đồng đều thì các khối lượng M’ và M sẽ tỉ lệ thuậnvới các thể tích V’ và V của các khối cầu tương ứng, và do đó tỉ lệ với lập phương bán kính của chúng.
333 3
R sM' R'MR R
Và do vậy:
g' R' R s g g s1g R R g R
 Hay
g sg R
 
4. chiều dài sợi dây thay đổi một lượng nhỏ do được điều chỉnh.
Khi đó:
l l' ll l
 
5. Gia tốc trọng trường thay đổi một lượng nhỏ do con lắc được đưa đến địa điểm khác.
Khi đó:
g g' gg g
 
Tóm lại,
trong trường hợp chiều dài l hoặc gia tốc trọng trường g thay đổi một lượng nhỏ thì chu kì daođộng của con lắc đơn cũng bị thay đổi một lượng nhỏ.Khi đó, ta cần nhớ các công thức sau:
1 l gT .T.2 l g
 
 Khi nhiệt độ thay đổi 
l. tl
 
 Khi con lắc được đưa từ mặt đất đến độ cao h
g 2hg R
 
 Khi con lắc được đưa từ mặt đất đến độ sâu s
g sg R
 
 Khi điều chỉnh ( tăng hoặc giảm) chiều dài sợi dây một lượng nhỏ
l l' ll l
 
 Khi con lắc đơn được đưa đến địa điểm khác có gia tốc trọng trường thay đổi 
g g' gg g
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nguyen Tri Thanh added this note
phan con lac don khong thi dai hoc
canhtranphu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->