Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghidul privind identificarea persoanelor expuse politic

Ghidul privind identificarea persoanelor expuse politic

Ratings: (0)|Views: 25|Likes:
Published by Dionisie Comerzan

More info:

Published by: Dionisie Comerzan on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2012

pdf

text

original

 
CENTRULPENTRU COMBATEREA CRIMELOR ECONOMICE ŞI CORUPŢIEI ALREPUBLICII MOLDOVAЦЕНТРПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
O R D I N
ПРИКАЗ„ _____ „ _______________ 2010mun. Chişinăuм. Кишинэу Nr. __________ 
Referitor la aprobarea Ghidului privind identificarea persoanelor expuse politic
În conformitate cu prevederile art. 4, 6, 8, 11 şi 17 ale Legii nr. 190-XVI din 26 iulie2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art. 597) şi art. 9 lit. g) alLegii nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 91-94, art.668), -
ORDON:
1.
În scopul punerii în aplicare a prevederilor art. 6 al Legii nr. 190-XVI din26.07.07 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,se aprobă Ghidul privind identificarea persoanelor expuse politic (se anexează).
2.
Interacţiunea cu entităţile raportoare, organele cu funcţii de supraveghere aacestora şi controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Serviciul prevenire şicombaterea spălării banilor (dl Valeriu Sîrcu).
DirectorViorel CHETRARU
 
Anexăla ordinul Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţieinr. 178 din 19 noiembrie 2010
GHIDUL PRIVIND IDENTIFICAREA PERSOANELOR EXPUSEPOLITIC
Capitolul IDISPOZIŢII GENERALE
1.
Persoane expuse politic în contextul Ghidului sunt persoane fizice cărora lise încredinţează sau li s-a încredinţat funcţii de demnitate publică, precum şimembrii lor de familie fiind cel puţin persoane cu funcţii de răspundere într-unstat, al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţie saucare îl investeşte cu funcţie, prin alegere sau prin numire de către Parlament,Preşedinte sau Guvern.
2.
Influeă semnificativă se manifestă ca urmare a deţinerii directe sauindirecte de către o persoană fizică a cel puţin a unei cote de 10% din capitalulstatutar al unei persoane juridice.
3.
Atenţie specială a relaţiei de afaceri reprezintă suplimentar la măsurile deidentificare a clientului, un proces de aprobări a tranzacţiei nominalizate de cătremanagementul superior, care presupune o examinare detaliată de cel puţin odată pe an a acestei relaţii.
Capitolul II
DEFINIREA PERSOANELOR EXPUSE POLITIC
4.
Termenul "persoane expuse politic" ("PEP") se aplică persoanelor careîndeplinesc funcţii de demnitate publică într-un stat, familiile acestora precum şiasociaţii apropiaţi ai acestora.Termenul PEP include persoane a căror poziţie anterioară sau actuală poateatrage publicitate, inclusiv în afara ţării implicate şi a căror situaţie financiară poatefi subiectul interesului public suplimentar. În cazuri particulare, factorii locali, cumar fi mediul politic şi social, urmează luaţi în considerare în calificarea unei persoane potrivit definiţiei.
5.
În sensul prezentului Ghid persoanele fizice naţionale care exercită funcţiide demnitate publică în conformitate cu prevederile Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, precum şi persoanelor expuse politicconform prevederilor internaţionale sunt următoarele:
a)
Funcţiile de demnitate publica:
1) Preşedinte al Republicii Moldova;
2
 
2) Preşedinte al Parlamentului;3) Prim-ministru;4) Prim-vicepreşedinte al Parlamentului;5) Vicepreşedinte al Parlamentului;6) Prim-viceprim-ministru;7) Viceprim-ministru;8) Preşedinte al comisiei permanente a Parlamentului;9) Vicepreşedinte al comisiei permanente a Parlamentului;10) Preşedinte al fracţiunii parlamentare;11) Membru al Biroului permanent al Parlamentului;12) Secretar al comisiei permanente a Parlamentului;13) Deputat în Parlament;14) Director general al Aparatului Parlamentului;15) Ministru;16) Viceministru;17) Guvernator (Başcan) al Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;18) Preşedinte al Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;19) Vicepreşedinte al Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonomeGăgăuzia;20) Preşedinte al comisiei permanente a Adunării Populare a Unităţiiteritoriale autonome Găgăuzia;21) Prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Unităţiiteritoriale autonome Găgăuzia;22) Primar General al municipiului Chişinău, primar, viceprimar;23) Preşedinte al Consiliului municipal Chişinău;24) Preşedinte, vicepreşedinte al raionului;25) Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar;26) Reprezentant permanent sau delegat pe lîngă un organism internaţional;27) Consul general;28) Director general (director) al autorităţii administrative centrale;29) Preşedinte, judecător, judecător asistent al Curţii Constituţionale;30) Preşedinte, membru al Consiliului Suprem al Magistraturii cu activitateade bază în Consiliu;31) Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al Curţii Supreme de Justiţie;32) Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al curţii de apel;33) Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al Curţii de Apel Economice;34) Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al judecătoriei;35) Procuror General, prim-adjunct al Procurorului General, adjunct alProcurorului General, procurori de toate nivelurile;36) Director al Centrului pentru Drepturile Omului, avocat parlamentar;37) Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Curţii de Conturi;38) Director, director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate;39) Preşedinte, vicepreşedinte, secretar al Comisiei Electorale Centrale;40) Preşedinte, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului;41) Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Comisiei Naţionale a PieţeiFinanciare;
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->