Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
companii ergelyiin hurungu

companii ergelyiin hurungu

Ratings: (0)|Views: 1,353 |Likes:
Published by Bayar Jargal

More info:

Published by: Bayar Jargal on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

 
 
Агуулга
 
1.Оршил
1-2
2.Удиртгал
2-4
 
 Үндэслэл
 
 
Зорилго
 
 
Зорилт
 
3.Онолын хэсэг
3-19
 
Компанийн эргэлтийн хөрөнгийн удирдлага.
3-4
 
 
Эргэлтийн хөрөнгийн эдийн
 
засгийн агуулга,зохион байгуулалт
4-5
 
Эргэлтийн капиталын тойрон эргэлтийнүе
 
шат,хэлбэрүүд
5-9
 
Компанийн эргэлтийн хөрөнгийн бүрэлдэхүүн
9-11
 
 Ажлын цэвэр капитал
11-14
 
Эргэлтийн хөрөнгийн өөрчлөлт 14
-17
 
Компанийн эргэлтийн хөрөнгөнд хийсэнтайлангийн шинжилгээнүүд 17
-19
4.Судалгааны хэсэг
19-33
 
Байгууллагын танилцуулга
19-20
 
Байгууллагын эргэлтийн хөрөнгө болон
 
эргэлтийн эх үүсвэр дээр хийсэн шинжилгээ 20
-30
5.Дүгнэлт
30-31
Оршил
 
Манай эрин үеийн нийгэм эдийн засгийн амьдралын олон талт нийлмэлүзэгдэл, түүний хөгжлийн хурдацаас үүсэн бий болж буй шинжлэхухаан,үйлдвэрлэл,зах зээл,бизнесийн мэдээллийн үй олон багц,урсгалуудыг бид
 
 
өдөр
 
бүр сонсож,мэдэрч үйл ажиллагаандаа зохистойгоор авч ашиглахшаардлагатай байнга тулгарч байдаг билээ.
 
Цаг хугацаа өнгөрөх бүрд аливаа нэгэн зүйл шинэчлэн өөрчлөгдөн улам бүрболовсронгуй болсоор байна. Энэхүү өөрчлөлт шинэчлэлтийг дагаж хүний оюунухаан,сэтгэн бодох чадвар ч мөн адил хөл зэрэгцэн алхаж явна.Ийм ч учираас хүнбүр өөрийн мэдлэг чадварт маш их анхаардаг болжээ.Мэдээллийн эрин зуунд хөлтавьсан бидний хамгийн чухал хийх зүйлүүдийн нэг нь оюуны их хөрөнгө оруулалтюм.Ийнхүү
 
оюун ухаанаараа хүчирхэг болж чадвал юугч бий болгож чадна.
 
Удиртгал
 
Үндэслэл
 
 
Санхүүгийн удирдлагын үйл ажиллагаа нь микро түвшний бизнесийн тухайнорчинг хамрахаас гадна санхүүгийн зах зээл буюу энэ зах зээлд оролцогчид базуучлагчдын хүрээнд явагдах бөгөөд хөрөнгө оруулагчдаас өөрт шаардагдаж буйбогино болон урт хугацааны эх үүсвэрийг олж авах, үнэт цаасны үнийн хандлагыгурьдчилан тооцох ба үнэлгээний энгийн загварыг хэрхэн ашиглах аргачлалыгнарийвчлан судлах ѐстой болохыг анхаарах нь зүйтэй гэсэн үндэслэлээр энэхүүсэдвээр ангийн ажил хийлээ.
 
 
 
Зорилго
 
Компани хувьцаа эзэмшигчдийнхээ хөрөнгө баялгийг нэмэгдүүлэхийн тулдүйлдвэрлэл, үйлчилгээг өргөтгөж борлуулалтаа өсгөх шаардлагатай болдог тулэргэлтийн хөрөнгө, үндсэн хөрөнгийн аль алийг нь борлуулалтын өсөлттэйуялдуулж нэмэгдүүлэх буюу борлуулалтын тухайн түвшинд зохицуулсан эргэлтийнхөрөнгөнд хийх хөрөнгө оруулалтын оновчтой шийдвэрийг гаргах нь компанийнсанхүүгийн менөжментийн амин чухал асуудал болоод байгааг харгалзан энэхүүсэдвийг гүнзгийрүүлэн судлахыг зорьсон билээ.
 
Зорилт
 
 
Компанийн эргэлтийн хөрөнгийг яаж оновчтой байрлуулсанаар ашигтайажиллаж чадах.
 
 
Эргэлтийн хөрөнгө болон эргэлтийн эх үүсвэрийн харьцааг оновчтойгоорсонгох.
 
 
Эргэлтийн хөрөнгө нь компанийн үйл ажиллагаанд ямар хэмжээгээрнөлөөллөх нөлөөг тодорхойлох.
Онолын хэсэг
 
Компанийн
 
эргэлтийн
 
хөрөнгийн
 
удирдлага
 
Өнөөдөр зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжиж буй бидний хувьдбизнесиин баигууллагыг хэрхэн удирдах вэ? гэдэг асуудал нь маш сонирхолтойболовч тийм ч хялбар зорилт биш юм.
 
Бизнесийн байгууллагуудын зорилгодоо хүрэх нэг арга зам бол эргэлтийнхөрөнгийн оновчтой түвшинг тогтоон түүний хөдөлгөөнийг хянаж зохицуулах явдалбөгөөд энэ үйл ажиллагааг богино хугацааны мөнгөний хөдөлгөөнийг удирдахбуюу эргэлтийн хөрөнгийн удирдлага гэх ба эргэлтийн хөрөнгө, богино хугацаат өртөлбөрийн талаар ямар нэг шийдвэр гаргахад ашиглана.
 
Нийт эргэлтийн хөрөнгөнөөс богино хугацаат өр төлбөрийг хасаад цэвэражлын капитал буюу өөрийн эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлох бөгөөд

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->