Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Catalog Seria TDAxxxx

Catalog Seria TDAxxxx

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:
Published by iifoarte

More info:

Published by: iifoarte on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2012

pdf

text

original

 
CCKJRCC1UIT1rJE
ITN1rJEcGrJF(A
lrJE
A.UlD)
r
(Q)
catalog
scurt
..
se
ria
TDAxxxx
 
TDA200
Circuitul TDA200este
un
amplificatorde puteredestinat
aplicaţiilor
În
gama
de
frec
venţe
audio,
În
ca
re
pu
terea
utilă
nu
depăşe
ş
t
e
4 W
pe
rezistenţa
de
sa
rci
nă
de 4
D.
Circuitul are
inclus
ă
În
structura
sa
prot
ecţ
ii
la
temperatur
ă
ş
i
la
scurtcircuita
i
eş
irii
laV
ee
sau
la
ma
să
.
Unele
performanţe
ale
ci
rcuituluisunt
preze
nt
ate
În
continuare:
,..--
--.,.--
--<>
'
vcc
TOţl2
00
I
100
U
'u
1
NP
ur
o---j
'---....'--1""-
>-
1---,
220
u
'0
0
eNO
0---'--+
--
-
--'
Pu
tere
max
im
a
de
i
eş
i
re
(V
cc
=
12
V)Tensiune
de
alimentare
min
i
maTensiu
ne
de
alimentare
maximă
Ten
si
unede
i
ntrare
maximă
Curent
dealimentare
(Vin
=
O)
Curent
de
vârfrepe
ti
tiv
la
ieşir
e
Coeficient
de
distorsiuni
(PaUT
=
50
mW)
(PeUT
=
0,5
W)
(P
eUT
=
4
W)
4W
8V
16V
0,1
V
35
mA
2,8A
0,4
%
0,8
%
8%
Câş
t i
gu
t
in
te
n
siune
48
dB
Gama
de
frecvenţe
r
eprodusă
30Hz
-20
kHzRaportulsemnal/zgo
mot
(P
OUT
=
4
W)
68
dB
Rez
i
stenţa
de
sarcina
op
t
imă
Capsula
circuitulu
i
Sup
r
afaţa
radiatorulu
i
40
Slp·
P
mi
n.
35
cm
2
S.C.
"T.M.
~
S.R.L.
Iei"
056·190389
sirMiron
Cos/m
nr
21000
T
imt
şoara
 
TDA1009
2
Circuitul TDA1009 este
un
dublu amplificator
de
putere destinat
aplicaţiilor
În
gama de
frecvenţe
audio,
Înca
reputer
ea
ut
ilă
nu
depăşeş
t
e
2x7 W
pe
rezisten
ţa
de
sarc
ină
de
2x4
n.
Circuitulare
i
ncl
usă
În
st
ru
cturasa
p
r
otecţ
ii
la
temp
era
tură
şi
la
scurtcircuita
ieşirii
la
Ve<;
sau
la
masă.
Unele
pe
rformanţe
ale circuituluisunt prezentate
În
co
ntinuare:
Putere
maximă
de
ieşire
(V
cc
=
16
V)
Tensiunedealimentare
minimă
Tensiunede alimentare
maximă
Tensiune deintra
re
maxi
mă
Curent de alimentare(Vin
=
O)
Curent
de
vârf
re
petitiv
la
ieşire
Coeficient de distorsiuni (P
OUT
=
50
mW)
(P
eU
T
=
0,5
W)
(Pe
uT
=
6
W)
Câş
tigul
in
tensiune Gama de
frecv
enţe
reprodusă
Raportulsemnal/zgomot (POUT
=
6
W)
Rezis
tenţa
de
s
arci
nă
o
ptimă
Capsu
la
circuitului
Suprafaţa
rad
ia
lo
rului
S.
C.
~T
.
M
.
N
SRL
tel.
056.190
389
si
r.
Miron
Co
slm
nr2
1900
T
im
iş
oara
6W
5V
24V
0,15
V60mA
2,OA
0,01
%
0.1
%
10%
39
dB
30Hz-20kHz 45dB
40
SPLIT
-DIPmin.
65
cm
2
I,
~
iOOn
1000",
r
lOO
,-,
IN
PUT
w"
'
o---JD
1 '
33
0p
TDA1009
IN
PUT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->