Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geografi SPM2008 Kertas 2

Geografi SPM2008 Kertas 2

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 859|Likes:
Kertas Geografi 2 SPM Tahun 2008
Kertas Geografi 2 SPM Tahun 2008

More info:

Published by: Ibrahim bin Haji Yaacob on Dec 08, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2012

pdf

text

original

 
SULIT
NO. KADPENGENALANANGKAGILIRAN
LEMBAGAPEPERIKSAAN MALAYSIAKEMENTERIANPELAJARAN MALAYSIA
SIJILPELAJARAI\MALAYSIA2OO8
GEOGRAFIKertas2Nov./Dis.2jartt
2280t2
Duajam1.
2.3.
4.JANGANBUKAKERTASSOALANINISEHINGGADIBERITAHU
Tulis nomborkadpengenalandan angkagiliranandapadapetakyangdisediakan.Kertas soalanini mengandungiduabahagian:BahagianA dsn BahagianB.Jawabsemua soalandalam BahagianAdan tiga soalandaripada BahagianB.JawapanbagiBahagianA, hendaklahditulispada ruangyangdisediakandalamkertassoalan.Jawapan bagiBahagian B hendaklahditulis dalambukujawapanyqngdisediakan. Sekiranyabukuawapantidakmencukupi,sila dapatkanheloiantambahandaripadapengqwaspeperilcsan.Kertas soalanini hendaklah diikatdandihantarbersatna-samadengan bukujawapanuntuk BahagianB.Markahyangdiperuntukkan bagi setiapsoalanatau ceraiansoalan ditunjukkandalam kurungan.Anda dibenarkanmenggunakanalkulatoryangtidak boleh diprogram.9. Anda dibenarkanmenggunakan alatgeometri.Kertas soalanni mengandungi16 halamanbercetakdan2halamanidak bercetakUntuk Kegunaan P emeriksa
KodPemeriksa:
Bahagiar
SoalanMarkahPenuhMarkahDiperolehA
I
6
2
aJaJ
2
4
5546
t0
710
B
8
20
9
20
10
20
1l
20
Jumlah100
).
6.
7.8.ll.ihatsebelahSULIT
28012 o 2008HakciptaKerajaanalaysia
iltililililIil
 
UntukKegunaanPemeriksa
SULIT
)
BahagianA140markahlJawobsemuasoalsn.
kawasantanamanpadi yangterdapat dalam
2280t2
IImarkahlsegiempat
Soalan I hinggaSoalan 5 berdasarkanetatopo siri 2280/2/2008.Kajipetaini dengantelitisebelummenjawabsoalan berikut.1(a)Namakanbukit tertinggiyangterdapat dibahagianimurgarisanTimuran14dalampeta.llnarkah)
(b)Nyatakan ujukangrid6 angkabukit ertinggitu.12markahl
(c)Apakahbentuk mukabumi bertandaXdalamsegi empat griddi bawah?
@
Berapakahkeluasangriddibawah?
30l0..............kmersegi.
@ 2008 HakCiptaKerajaanMalaysia
12markahlSULIT
 
STJLIT32(a)Tukarkan kalayangerdapatdalampetakepadaskalapenyata.2280t2
llmarkahl(b)BerapakaharakmelaluialanrayadariRG 072280hinggake simpangigaalanrayadiRG 079326?.....kilometer12markahl3(a)Namakandua simbolkawasanangerdapat alamsegiempatgriddibawah.
33
UntukKegunaanPemeriksa
(i)(ii)12markahl4(a)Nyatakan igafungsi bandarSungaiKimba.(i)(ii)(iii)(b)Berikan13markahldua sebab andarSungaiKimba tidakberkembang earahbarat.(i)(ii)[2markohlll,ihatsebelahSI.]LIT
28012 @2008Hak ciptaKerajaanMalaysia

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rashid Husin liked this
姚方祥 liked this
Noraidah Kassim liked this
izwady liked this
izwady liked this
Din Madrin liked this
Din Madrin liked this
belnish liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->