Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
The Concept of the Regional Development Platform and Regional Development Platform Method (RDPM) as a Tool for Regional Innovation Policy (Eng)/ El concepto de la Plataforma de Desarrollo Regional y el Método de la Plataforma de Desarrollo Regional (Ing)/ Eskualdeko Garapen Plataformaren kontzeptua eta Eskualdeko Garapen Plataformaren Metodoa (Ing)

The Concept of the Regional Development Platform and Regional Development Platform Method (RDPM) as a Tool for Regional Innovation Policy (Eng)/ El concepto de la Plataforma de Desarrollo Regional y el Método de la Plataforma de Desarrollo Regional (Ing)/ Eskualdeko Garapen Plataformaren kontzeptua eta Eskualdeko Garapen Plataformaren Metodoa (Ing)

Ratings: (0)|Views: 102|Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Published by: EKAI Center on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/04/2013

 
 ;
 Uhj @ba`jsu bd uhj Wjmibakl Ejtjlbsfjau Slkudbwf kaeWjmibakl Ejtjlbsfjau Slkudbwf Fjuhbe (WESF) kp k Ubbl dbwWjmibakl Iaabtkuiba Sbli`y
Tjpk Hkwfkkobwsi, Pkuz SjookwiajaHjlpiaoi Zaitjwpiuy bd Uj`hablbmyLkhui @jaujwtjpk!hkwfkkobwsiChzu!di pkuz!sjookwiajaChzu!di Pkifkkaokuz ;;DIA&;:;53 Lkhuiujl! /0:80:7:333dkx /0:80:7:373:
Kgpuwk`u> Wjmibakl ejtjlbsfjau puwkujmijp phbzle gj gkpje ba uhj pbzae kppjppfjau bd wjmibakl wjpbzw`jp,`kskgiliuijp, `bfsjuja`jp kae `bwj `bfsjuja`jp, kp }jll kp ba eyakfi` `kskgiliuijp kifiam ub ejtjlbs uhj wjpbzw`j `badimzwkuibap ia bwejw ub dbwf wjmibakl `bfsjuiuitj ketkaukmj! Ia uhip puzey,uhj `ba`jsu “wjmibakl ejtjlbsfjau slkudbwf‖ ip zpje kp k ubbl dbw kppjppiam uhj wjmibakl sbujauiklp ba }hi`h pzpukiakglj, `bfsjuiuitj ketkaukmj `bzle gj gzilu! K wjmibakl ejtjlbsfjau slkudbwf ip k `ba`jsu zaejwpubbe kp k slkudbwf uhku ip bduja iaezpuwy& bw jxsjwuipj&gkpje kae swjpjaup uhj gzpiajpp sbujauikl bd uhj k`ubwp }bwoiam dbw uhj slkudbwf! Uhj Wjmibakl Ejtjlbsfjau Slkudbwf Fjuhbe (WESF) ip swjpjauje kp k ubbl dbw ejpimaiam kae fkakmiam wjmibakl iaabtkuiba pypujf! Iu `bapipup bd jimhu shkpjp, ia }hi`h uhj zaejwlyiam sbujauikl ia uhj wjmiba ip jxslbwje kae uhj jxslbiukuiba bd uhj sbujauikl bwmkaipje! Uhj jxsjwija`jp mkiaje dwbf ksslyiam uhj Wjmibakl Ejtjlbsfjau Slkudbwf Fjuhbe ia uhj Lkhui Wjmiba, Dialkae, kwj zpje ub illzpuwkuj uhj kwui`lj 
!50
we
Kaazkl @badjwja`j bd Jzwbsjka Wjmibakl P`ija`j Kppb`ikuiba7=&0; Kzmzpu 7330Nytåpoylå, Dialkae
 
 7 
; Iauwbez`uiba
Wjmibakl ejtjlbsfjau puwkujmijp phbzle gj gkpje ba uhj pbzae kppjppfjau bd wjmibakl gzpiajppsbujauiklp kae ba bssbwuzaiuijp ub ejtjlbs uhj ejdiaje sbujauiklp ia bwejw ub dbwf `bfsjuiuitjketkaukmj btjw buhjw wjmibap! Uhj kppjppfjau bd uhj gzpiajpp sbujauiklp phbzle ia`lzej, dbwjxkfslj, ka kzeiu bd uhj wjmibakl iaezpuwikl kae iapuiuzuibakl puwz`uzwj, }hi`h gzilep uhj gkpip dbw uhjwjmibakl iaabtkuiba pypujf! Jk`h wjmiba hkp iup b}a hipubwy, swjpjau sbujauikl kae dzuzwjbssbwuzaiuijp, }hi`h fkojp iu ifsbppiglj ub ifsljfjau `bffba puwkujmijp ia iaeitiezkl wjmibap!@bfsjuiuitj ketkaukmj ip gkpje ia iup wjpbzw`j `badimzwkuibap, gzu uhjpj wjpbzw`j `badimzwkuibaphktj ub gj wjaj}je btjw uifj ia bwejw ub ojjs uhjf `bfsjuiuitj! Uhj dwkfj}bwo bd eyakfi``kskgiliuijp db`zpjp ba uhjpj swb`jppjp kifiam ub `bauiazbzply wjaj} uhj wjpbzw`j `badimzwkuibap!Uhj dwkfj}bwo hkp iup bwimia ia uhj wjpbzw`j&gkpje tij} bd puwkujmi` fkakmjfjau! K``bweiam ubuhj wjpbzw`j&gkpje tij}, pzpukiakglj `bfsjuiuitj ketkaukmj ip fkialy `kzpje gy tklzkglj, wkwj,iaifiukglj kae aba&pzgpuiuzukglj wjpbzw`jp! Iapiej uhj p`bsj bd uhip `zwwjau sksjw, }j db`zp ba ditjeyakfi` `kskgiliuijp `bapiejwje ub gj ifsbwukau ia k aju}bwoje wjmibakl iaabtkuiba jatiwbafjau> (i)iaabtkuitj `kskgiliuy, (ii) ljkwaiam `kskgiliuy, (iii) aju}bwoiam `kskgiliuy, (it) ljkejwphis `kskgiliuy kae(t) dbwj`kpuiam `kskgiliuy!Ia uhip puzey “wjmibakl ejtjlbsfjau slkudbwf‖ ip zpje kp k `ba`jsu dbw kppjppiam uhj wjmibaklsbujauiklp ba }hi`h pzpukiakglj, `bfsjuiuitj ketkaukmj `bzle gj gzilu! K wjmibakl ejtjlbsfjauslkudbwf ip k `ba`jsu zaejwpubbe kp k slkudbwf uhku ip bduja iaezpuwy& bw jxsjwuipj&gkpje kaeswjpjaup uhj gzpiajpp sbujauikl bd uhj k`ubwp }bwoiam dbw uhj slkudbwf! Uhj k`ubwp bd k wjmibaklejtjlbsfjau slkudbwf kwj diwfp, uj`hablbmy `jauwjp, jxsjwuipj `jauwjp, wjpjkw`h `jauwjp,jez`kuibakl bwmkaipkuibap, ju`! `bauwigzuiam ub uhj ejdiaje ejtjlbsfjau slkudbwf! Uhj WjmibaklEjtjlbsfjau Slkudbwf Fjuhbe (WESF) ip ejtjlbsje kp k ubbl dbw ejpimaiam kae fkakmiam wjmibakliaabtkuiba pypujf! Iu `bapipup bd pjtjwkl shkpjp, ia }hi`h uhj zaejwlyiam sbujauikl ia uhj wjmiba ipjxslbwje! Uhj lkpu u}b shkpjp bd uhj fjuhbe `ba`jauwkuj ba gzileiam kae jahka`iam uhj pb&`kllje`bwj swb`jppjp bd uhj wjmibakl iaabtkuiba pypujf! Uhj `bwj swb`jppjp kif ub dbwf kae wza dzuzwj&bwijaukuje iaabtkuiba aju}bwop ia bwejw ub jxslbiu uhj jxipuiam wjmibakl sbujauikl kae ub swbfbuj`bllj`uitj ljkwaiam ba uhj ejdiaje ejtjlbsfjau slkudbwfp!Uhj `zwwjau kwui`lj kppjppjp uhj `ba`jsu bd uhj wjmibakl ejtjlbsfjau slkudbwf ia `bfskwipba }iuhbuhjw `lbpjly wjlkuje `ba`jsup, kae dzwuhjw ejtjlbsp uhj wjmibakl ejtjlbsfjau slkudbwf fjuhbe !Uhj kwui`lj klpb `bapiejwp uhj tklieiuy bd uhj Wjmibakl Ejtjlbsfjau Slkudbwf Fjuhbe kp k ubbl dbwwjmibakl ejtjlbsfjau! Uhj kwui`lj uwijp ub uk`olj uhj dbllb}iam swbgljfp>& Ip uhj `ba`jsu bd k wjmibakl ejtjlbsfjau slkudbwf wjkpbakglj bw fjwjly `badzpiam2

Ip uhj wjmibakl ejtjlbsfjau slkudbwf fjuhbe k pbzae aju}bwo ljkejwphis ubbl dbwwjmibakl ejtjlbsfjau2
Uhj jxsjwija`jp mkiaje dwbf ksslyiam uhj Wjmibakl Ejtjlbsfjau Slkudbwf Fjuhbe ia uhj LkhuiWjmiba, Dialkae, kwj klpb zpje ub illzpuwkuj uhj kwui`lj!
7 @hkamiam Wjmibakl Iaabtkuiba Jatiwbafjau
Wjmibap kwj dk`iam pjtjwj `hklljamjp ia ubeky’p }bwle! Uhjy hktj ub fkiaukia kae ejtjlbs uhjiw}jllgjiam ia mlbgkl `bfsjuiuiba zaejw uhj wzljp bd kgpblzuj `bfsjuiuitjajpp (@kfkmai 7337)! Uhj`ba`jsu bd kgpblzuj `bfsjuiuitjajpp ip `lbpjly wjlkuje ub uhj `ba`jsu bd `bfsjuiuitj ketkaukmj(Sbwujw ;993)! Kgpblzuj `bfsjuiuitjajpp wjlijp, ia k sbpu&iaezpuwikl pb`ijuy, ia`wjkpiamly ba uhj aba&
 
 0swi`j dk`ubwp bd uhj `bfsjuiuitjajpp! Uhjpj dk`ubwp kwj bduja {ziuj kgpuwk`u ia akuzwj kae `ka gjejjsly jfgjeeje ia uhj hipubwy, `zluzwj, kae iapuiuzuibap bd k wjmiba!Iaabtkuibap kwj }iejly pjja kp uhj ewitiam dbw`j bd j`babfi` mwb}uh kae `bfsjuiuitjajpp! Uhjwj`jau eip`zppibap kgbzu ejtjlbsiam `bfsjuiuitjajpp kae iaabtkuiba `kskgiliuy hktj ejklu }iuhiaabtkuiba pypujfp! Ejsjaeiam ba uhjiw `baujxu, uhjy `ka gj `kllje “akuibakl iaabtkuiba pypujfp‖(Dwjjfka, ;98=? Lzaetkll, ;997? Ajlpba ;990), “wjmibakl iaabtkuiba pypujfp‖ (@bboj
ju kl!
;99=,Fkpojll kae Fklfgjwm ;998, Eblbwjzx 7337) bw “pj`ubwkl iaabtkuiba pypujfp‖ (Gwjp`hi kae Fkljwgk;99=, Fkljwgk 7337)! Pia`j uhj db`zp ia uhip sksjw ip ba uhj wjmibakl iaabtkuiba jatiwbafjau, uhj`ba`jsu bd k wjmibakl iaabtkuiba pypujf ip `lbpjpu ub uhj p`bsj bd uhj puzey! Hb}jtjw,zaejwpukaeiam uhj akuibakl kae pj`ubwkl pypujfp bd iaabtkuiba ip j{zklly ifsbwukau ia ejtjlbsiam kwjmibakl iaabtkuiba jatiwbafjau! Jtja uhbzmh uhjwj ip k abukglj wjpzwmja`j bd wjmibakl j`babfijp(Pubwsjw ;99:), uhj iaabtkuiba kae uj`hablbmy sbli`ijp kae wjlkuje wjpbzw`jp kwj ku, bw bduja ljkeub, uhj akuibakl ljtjl! Uhjwjdbwj, wjmibakl iaabtkuiba pypujfp kwj jfgjeeje jauiuijp ia akuibakliaabtkuiba pypujfp kae puwbamly iadlzja`je gy uhj akuibakl ljtjl! Pj`ubwkl iaabtkuiba pypujfp slkyka ifsbwukau wblj ia ejtjlbsiam k wjmibakl iaabtkuiba jatiwbafjau, }hilj uhj pj`ubwkl bw uhjfkui`iaabtkuiba aju}bwop jxipuiam ia k wjmibakl iaabtkuiba pypujf `ka kae bzmhu ub gj jfgjeeje ia uhjmlbgkl pj`ubwkl iaabtkuiba pypujfp! K tjwy ifsbwukau ippzj ip ub ojjs uhj k`ubwp bd wjmibakliaabtkuiba pypujf zs ub ekuj }iuh uhj ejtjlbsfjau ia eiddjwjau uj`hablbmi`kl uwknj`ubwijp!
Uhj `ba`jsu bd wjmibakl iaabtkuiba pypujf swbtiejp k mbbe dwkfj}bwo dbw kppjppiam uhj uj`hablbmykae iaabtkuiba sbli`ijp ia uhj aj} wjmibakl iaabtkuiba jatiwbafjau! Ku ljkpu uhwjj eiddjwjau p`hbblphktj `bauwigzuje k mwjku ejkl ub uhj kppjppfjau bd k wjmibakl iaabtkuiba jatiwbafjau> uhjFkwphkllika p`hbbl bd iaezpuwikl eipuwi`up (pjj Fkwphkll ;9;4, ;907, Gj``kuiai ;993, Syoj kaePjamjagjwmjw ;997, ju`), uhj p`hbbl bd aj} iaezpuwikl psk`jp ukoiam kp uhjiw pukwuiam sbiau uhj}bwop bd @bkpj kae ]illikfpba (pjj @bkpj ;90=, ]illikfpba ;9=9, Pubwsjw kae P`buu ;997, ju`),kae uhj fkialy Jzwbsjka MWJFI&p`hbbl jfshkpipiam uhj ifsbwuka`j bd uhj `ba`jsu bd kaiaabtkuitj filijz (pjj Kyeklbu kae Ojjglj ;988, @kfkmai ;99;, @wjtbipijw kae Fkillku ;99;, ju`)!Uhj ksswbk`hjp fjauibaje kgbtj hktj pbfj eiddjwja`jp, gzu fkay `hkwk`ujwipui`p kwj pifilkw!Je{tipu (;99=) ejdiajp aiaj djkuzwjp uhku `ka gj dbzae ia kll uhj ksswbk`hjp> (i) iaabtkuibap kaeljkwaiam kwj ku uhj `jauwj, (ii) kppjppfjaup kwj hblipui` kae iaujweip`isliakwy, (iii) k hipubwi`klsjwpsj`uitj ip akuzwkl ia uhjf, (it) eiddjwja`jp gju}jja pypujfp kae aba&bsuifkliuy kwj swjpjau, (t)jfshkpip ip ba iaujwejsjaeja`j kae aba&liajkwiuy, (ti) ksswbk`hjp ja`bfskpp swbez`u uj`hablbmykae bwmkaipkuibakl iaabtkuibap, (tii) iapuiuzuibap kwj `jauwkl, (tiii) ksswbk`hjp kwj `ba`jsuzkllyeiddzpj, (ix) ksswbk`hjp kwj `ba`jsuzkl dwkfj}bwop wkuhjw uhka dbwfkl uhjbwijp! Uhjpj `bffbadjkuzwjp swjpjauje gy Je{tipu mitj k mbbe btjwkll si`uzwj bd uhj ksswbk`hjp ejp`wigiam k wjmibakljatiwbafjau }hjwj `bfsjuiuitj ketkaukmj ip `wjkuje ezwiam uhj swjpjau uj`hab&pb`ib&j`babfi`skwkeimf! Fz`h jfshkpip ip slk`je ba uhj wblj bd iapuiuzuibap, iaujwk`uitiuy kae aba&liajkwiuy bd uhjejtjlbsfjau swb`jppjp, `bllj`uitj ljkwaiam kae eiddjwjau `hkwk`ujwipui`p bd iaabtkuiba swb`jppjp!Swb`jppiam iaabtkuibap ejklp }iuh swbez`iam aj} oab}ljemj bw `bfgiaiam oab}ljemj ia aj} }kypkae fkoiam iu iaub j`babfi`klly swbdiukgly swbez`up kae swb`jppjp! Iaabtkuibap hktj eiddjwjau`hkwk`ujwp! Iaabtkuibap `ka gj `kllje, dbw jxkfslj, wkei`kl bw ia`wjfjaukl bw uhjy `ka gj uj`hai`kl,swb`jpp, pb`ikl bw bwmkaipkuibakl! Uhj ujwfp kwj skwuly btjwlkssiam, gzu jk`h bd uhjf ejp`wigjp uhjakuzwj bd uhj iaabtkuiba zaejwlyiam uhjf! Iaabtkuiba swb`jppjp `ka gj `kujmbwipje iaub u}b fkiauysjp> liajkw bw aba&liajkw ejsjaeiam ba uhj uysj bd iaujwk`uiba ia uhjf! Wj`jau ejtjlbsfjau hkpjfshkpipje uhj ia`wjkpiam wblj bd aba&liajkw iaabtkuiba swb`jppjp kae ia`wjfjaukl iaabtkuibap ia`wjkuiam j`babfi` pz``jpp!Uhj uwkeiuibakl liajkw fbejl bd iaabtkuiba db`zpjp ba jxsli`iu oab}ljemj ejtjlbsje ia uhj wjpjkw`hswb`jppjp! Jk`h ljtjl ia uhj liajkw fbejl swbez`jp bzuszup uhku kwj uwkapdjwwje ub uhj ajxu ljtjl kpiaszu (P`hijapub`o kae Håfålåiaja 7337)! Uhj dlb} bd oab}ljemj ip zaieiwj`uibakl, uhku ip, lkujwbzuszup eb abu swbtiej iaszup dbw jkwlijw pukmjp! Uhj liajkw fbejl bd iaabtkuiba ip bduja `baaj`uje}iuh wkei`kl iaabtkuiba swb`jppjp! Uhj swb`jppjp kwj bduja `kzpje gy p`ija`j szph bw fkwoju szll

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->