Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metabolizam

Metabolizam

Ratings:
(0)
|Views: 678|Likes:
Published by Mery Mery Zubović

More info:

Published by: Mery Mery Zubović on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2014

pdf

text

original

 
METABOLIZAMMETABOLIZAMSvi procesi koji se odigravaju u živućem organizmu. Metaboličke promjene se dijele na: anaboličke gdje se iz jednostavnijih spojevasintetiziraju složeni spojevi i kataboličke razgradnja velikih složenihmolekula u manje i jednostavnije. U organizmu su prisutni i jedni i drugi procesi, hrana se cijepa kataboličkim procesima. Za vršenje procesametabolizma ključan je stalan dotok energije (E).Za održavanje života neophodan je stalan dotok energije, to jekarakteristika heterotrofa. Takvi organizmi su termodinamički nestabilni.Primanjem energije održavaju termodinamičku ravnotežu. Ta energija sedobiva razgradnjom različitih krmiva koji se u procesu probave razgrađujudo manjih molekula, resorbiraju i dalje hidrolitički razgrađuju.
METABOLIZAM UGLJIKOHIDRATA 
Ugljikohidrati predstavljaju polovicu energetskog supstrataneophodnog za odvijanje metaboličkog rasta, za procese zamjene, sekrecije,resorpcije, ekskrecije, rasta i fizičkog rada. Glavni oblik ugljikohidrata jeglukoza. Ona je od vitalne važnosti u staničnom metabolizmu. Zbog toga senjezina razina održava relativno u uskim granicama u cirkulaciji. Zaliheglukoze u organizmu su glukogene rezerve mišića i jetre. Bitna razlika umetabolizmu glukoze postoji između preživača i nepreživača. U nepreživačase polimeri UH (škrob) razgrađuju do glukoze i ona se apsorbira u krv.Privi celulozu (polimer glukoze gren iz oko 10000 glukoznihmolekula, kao izvor glukoze služi i škrob, amiloza i amilopektin) razgrađujudo hlapljivih masnih kiselina (octena, propionska, maslačna), no na njihutječe obrok. Celuloza se optimalno razgrađuje ako nije ušla u kemijskuvezu s fenolima, npr. pri lignifikaciji. Hemiceluloza je spoj građen od pentoza. Netopivi UH su visoko razgradljivi – starija krma ih manje ima odmlade (slama<trava). Obrok sa više celuloze daje više octene, a ako je obrok koncentriran tj. bogat škrobom nastaju veće količine propionske. Tehlapljive masne kiseline su važan energetski izvor, čak i do 80% potreba semože zadovoljiti putem tih spojeva. Od tih kiselina samo iz propionskemože nastati glukoza pa je zbog toga u životinjama pri ishrani savoluminoznim obrokom stalno prisutni procesi glukoneogeneze (u preživačakontinuiran proces, u nepreživača tek nakon obroka). Propionska kis + AK daju stalan izvor glukoze. Da bi se glukoneogeneza mogla intenzivnoodvijati važno je da su u organizmu stalno na raspolaganju dovoljne količinetih preteča. U tom procesu van uvijet je i kapacitet organa za
1
 
glukoneogenezu (jetra, bubrezi, mišići – služe kao izvor AK koje koristi jetra, manje bubrezi). Kad je u pitanju glukoza može doći do hipoglikemije – snižena koncentracija glukoze u krvi, dolazi do nesrazmjernosti između potreba i proizvodnje, dolazi do pada razine koju smatramo patološkom.Hipoglikemija je glavni čimbenik ketoze u goveda. Javlja se u bređih ovacau obliku graviditene toksemije – u životinja sa 2 ploda, plod podmiruje svoje potrebe fruktozom, nastašica glukoze je praćena porastom ketonskih tijela.Hipoglikemija novorođene prasadi – zbog velikih poreba za glukozom gdjelaktoza ne prati potrebe rasta.Važnost glukoze – hormonska regulacija glukoze, postoji nekolikotkiva gdje je velika ovisnost o glukozi, nervno tkivo (glukoza je jedini izvor E), mišićno tkivo, masno tkivo, fetus, mliječna žlijezda. Kratka i jakahipoglikemija – kad je u pitanju živčano tkivo može doći do nesvjestice,teških oštećenja mozga, pa i smrti. U prolongiranom gladovanju dolazi doadaptacije živčanog tkiva na ketonska tijela (započinje štednja na glukozi),na to stanje su posebno otporni preživači, najviše ovca – ona može izdržatirazinu glukoze od 1mmol = 18mg%. Mišići koriste glukozu za proizvodnjuglukogena, glukogenske rezerve su veće u mišićima, nego u jetri zbog većemase mišića. Glikogen, tj glukoza su vni u mišićima jer se moguiskorištavati u naporima – nastaje mlječna kiselina koja ulazi u krv – odlaziu jetru → glukoneogeneza (corijev ciklus).Masno tkivo – glukoza je važna, nastaje glicerolfosfat – ključna zaesterifikaciju. Masno tkivo i mliječna žlijeza ne sadrže dovoljno glicerolkinaze (vrši fosforilaciju). Masno tkivo se jedino može snadbjevati sa NADPH iz glukoze (pentozafosfatni put).Važnost glukoze za fetus – za proizvodnju fruktoze koju fetus koristi kaoglavni E supstrat. Glukoza je važna za mlječnu žljezdu (sinteza galaktoze).U mlječnih krava i do 85% ukupnog tjelesnog metabolizma glukoze možečiniti proizvodnja laktoze. U preživača E supstrat je acetat tj ketonska tijela.Resinteza tj proizvodnja glukoze iz nešećernih tvari – glukoneogeneza, kao sirovine su pirogrožđana kiselina, mliječa kiselina iAK. Glavna mjesta gukoneogeneze su jetra (85%), ostali dio glukoze nastajeu bubrezima. U preživača kao sirovina se koristi propionska kiselina. Od AK najčešće dolaze GLI, ALA, GLN, te glicerol.
2
 
METABOLIZAM MASTI
Masti se nalaze u stanici u obliku strukturnih lipida (fosfolipida) ineutralnih masti. U masnoj stanici je stalna sinteza i razgradnja→te se promjene nazivaju lipidnim ciklusom. Dugolančane masne kiseline dolaze izkrvi kao glavni snabdjevi lipoproteinske čestice (VLDL čestice ihilomikroni) pod utjecajem tkivne lipaze dolazi do cjepanja, nastajuslobodne masne kiseline koje ulaze u st. (važna uloga glicerol fosfata). Izneutralnih masti vrši se mobilizacija pod utjecajem lipaze osjetljive nahormone. Masna st. razgrađuje triacilglicerol, nastaju slobodne m.k. ulaze ukrv i vežu se na proteine – albunini su glavni prenosioci, najviše ovise orazini lipolitičkih hormona. M.k. ulaze u pojedina tkiva=velika količina E.Lipidni ciklus-osim sirovina za stvaranje masti, masna st. sintetiziradugolančane m.k. Počinje sa acetil-CoA (važna je i glukoza sa PPP putem i NADH – donator H). U preživača – acetat (octena kiselina) – sirovina zasintezu masti (u vimenu), a iz njega β maslačna kis.Za sintezu masti kao ključni enzim smatra se acetil-CoA karboksilaza-nastaje malonil CoA.Prilikom lipolize dugolančane m.k. se ili oksidiraju u perifernimtkivima ili se koriste kao sirovina masti npr. u mliječnoj žlijezdi. Velik diodugolančanih m.k. apsorbira jetra i koristi za proizvodnju ketonskih tijela.Ukoliko u perifernim tkivima dolazi do nesrazmjera između β oksidacije iKrebsovog ciklusa povećane količine acetil-CoA kondenziraju u acetoacetil-CoA. Jetra posjeduje enzim deacilazu koja iz acetoacetil-CoA proizvodiacetoacetat, iz njega nastaju aceton i D-3-hidroksibutirat. Često se javlja imetabolička acidoza, može doći i do promjene pH krvi. Intracelularnosnabdjevanje glukoze poremećeno je u slučaju gladovanja, dijabetesa i akone postoji srazmjer u odnosu između masti i UH. Često u takvim prilikamadolazi do pretrpavanja jetrenih st. mastima, moguća pojava samozamašćenjaili masne degeneracije-takva jetra funkcionira na bitno sniženoj razini.Funkcija masti, tj lipida – najoptimalniji oblik uskladištavanja E. Samoskladištenje masti odvija se u različitim tkivima. Najvažnije je masnotkivo(10-30 % vode u suhoj tvari, mast čini 90 %, prot. 5%). U jetri oko 6%.U plazmi su glavni oblici esteri kolesterola, kolesterol i fosfolipidi.Određene količine masti se deponiraju u poprečnoprugastim mišićima.Transportni oblik masti su lipoproteinske čestice: hilomikroni - česticekoje sadrže malo proteina, a puno neutralnih masti, nastaju u stanicamacrijevne sluznice, otpuštaju se u limfu, te zaobilaze jetru. Sadrže različiteapolipoproteine (A, B, C). Za hilomikrone je karakterističan B-48, a B-100 proizvodi jetra i on je svojstven za VLDL čestice. Nakon što uđu u plazmu,
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->