Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
drugost za tiskaru

drugost za tiskaru

Ratings: (0)|Views: 64 |Likes:

More info:

Published by: bernard-gmaz-koludrovic-6263 on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
001.
 
drugost
casopis za kulturalne studijeˇ
 
004 Intervju: Aljoša Pužar
Čista kultura i život bez bureka
014 Renato Stanković:
Struktura društvenih revolucija
019 Dorian Salatić:
 Kultura uzvraća udaracAnti-copyright kao oblik protestnog kolektivnog djelovanja
026 Dorian Salatić:
Zvjezdane staze - sljedeće iteracijaAspekti anarhizma u zvjezdanim stazama
036 Dubravko Matanić, Bernard Koludrović:
 Genocid nad humanizmom:Diskurzivnost 1984.
048 Staša Bakliža:
Hrvatski bog Mars-analiza i lociranje hrvatske zbilje u srednjoeuropskom diskurzu
055 Dunja Matić:
Hrvatski bog Miroslav
062 Ilustracija064 Suzana Jarnjak:
Srednja Europa - Poliptih
069 Bernard Koludrović:
Formacija hinduističkoga identiteta u nehinduističkim društvima
077 Jana Ažić:
Kulturološka analiza filma Milijunaš s ulice
090 Karolina Hrga:
K - Pax: Mjesto onkraj razuma
095 Donatella Gasparini:
Derridina teorija o teoriji
099 Donatella Gasparini:
 Politike tijela: Usporedba Foucaulta i Agambena
103 Lea Perinić:
Urbani prostor i kognitivizam
110 Lea Perinić:
Kreativni gradovi - Uzroci i posljedice
sadrzajˇ
002.003.
 
P: Predavao si na Odsjeku za kultu-ralne studije i na Odsjeku za kroati-stiku u Rijeci, sada predaješ nasveučilištima u Seulu, u JužnojKoreji. Koliko si morao prilagoditisvoje pedagoške interese novom rad-nom okruženju i kulturnom kontek-stu? Jesu li te stvari usporedive?O:
Kroatistički rad u Koreji jako me podsjeća na moje prvo sveučilište, naTrst. Često uspoređujem svoje talijan-ske studente s mladim korejskim slavi-stima. I jednima i drugima zlo je od padeža. I razumijem ih...kad se samosjetim latinskog...agricola, agricolae...A izgovor... Riba ribi grize rep. Livalivi gviđe leb. Na vrh brda vrba mrda. Nabkbldavlbamda. Što ćemo, mučimose i volimo se. Što se kulturologije ti-če, često mi nedostaju riječki studenti,ali mahom privatno, kao prijateljskenjuške. Fali mi ponekad vaša "bahata"i tipično balkansko-mediteranska spo-sobnost da o svemu imate mišljenje a irado se sjećam kako su se neki od vaslako dali navući na utopiju i još su bilikadri mene ugojenog salonskog anar-histu povući u neke dobre priče tu i ta-mo, a to je za kulturalne studijenajbolja i najproduktivnija kombinaci- ja, čak i kad se radi o dijalogu ljenčina.
P: A kakvi su studenti kulturalnihstudija u Južnoj Koreji? O čemurazgovarate?O:
Moje je korejsko iskustvo zasadograničeno na samo dva sveučilišta odoko dvjesto i pedeset koliko ih u Koreji postoji, s barem desetak donekle rele-vantnih kulturologija. Imao sam sreće, ponudili su mi da kulturalnim studiji-ma poučavam privilegiranu kastu oda- branih internacionalaca na jednom prilično otmjenom mjestu. I već kadsam skoro raširio krila sreo sam slučaj-no u Tokiju legendarnu korejsku femi-nisticu koja je već trideset godina natom istom sveučilištu i koja nije preza-la od toga da me obeshrabri. Kaže onameni: "O, ne, ne na tom koledžu ta-
I ŽIVOT
BEZ BUREKA
 
CISTA
KULTURA
ˇ
Aljoša Pužar od 2007. živi u Seulu(Južna Koreja) gdje radi kao docentna Odsjeku za južnoslavenske studi- je i na Poslijediplomskoj školi za re-gionalne studije Korejskog sveučilištazastrane studije (Hankuk Universityof Foreign Studies), te kao naslovnidocent komparativnih kulturalnihstudija i studija popularne kulturena sveučilištu Yonsei (UnderwoodInternational College). Ovih danaprestaje njegov angažman višeg asi-stenta na Odsjeku za kroatistiku iOdsjeku za kulturalne studije Filozo-fskog fakulteta u Rijeci. Od 2001. do2004. bio je i ugovorni profesor Sve-učilišta u Trstu. Jedan je od inicija-tora i pokretača kulturalnih studijau Rijeci, bivši suosnivač i suurednik Limena (Limen - journal for theoryand practice of liminal phenomena) iurednik riječkog časopisa La Batta-na, pisac, kolumnist, esejist i autorviše knjiga.
intervju:ˇAljosa Pužar
 
004.005.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->