Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
19Activity

Table Of Contents

GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH
1.1 LẬP TRÌNH TUYẾN TÍNH
1.2 LẬP TRÌNH HƯỚNG CẤU TRÚC
1.2.1 Đặc trưng của lập trình hướng cấu trúc
1.2.2 Phương pháp thiết kế trên xuống (top-down)
1.3 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
1.3.1 Lập trình hướng đối tượng
1.3.2 Một số khái niệm cơ bản
1.3.3 Lập trình hướng đối tượng trong C++
TỔNG KẾT CHƯƠNG 1
2.1 KHÁI NIỆM CON TRỎ
2.1.1 Khai báo con trỏ
2.1.2 Sử dụng con trỏ
2.2 CON TRỎ VÀ MẢNG
2.2.1 Con trỏ và mảng một chiều
2.2.2 Con trỏ và mảng nhiều chiều
Con trỏ và mảng nhiều chiều
2.3 CON TRỎ HÀM
2.4 CẤP PHÁT BỘ NHỚ ĐỘNG
2.4.1 Cấp phát bộ nhớ động cho biến
2.4.2 Cấp phát bộ nhớ cho mảng động một chiều
Cấp phát bộ nhớ cho mảng động một chiều
2.4.3 Cấp phát bộ nhớ cho mảng động nhiều chiều
Cấp phát bộ nhớ cho mảng động nhiều chiều
TỔNG KẾT CHƯƠNG 2
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2
3.1 ĐỊNH NGHĨA CẤU TRÚC
3.1.1 Khai báo cấu trúc
3.1.2 Cấu trúc lồng nhau
3.1.3 Định nghĩa cấu trúc với từ khoá typedef
3.2 THAO TÁC TRÊN CẤU TRÚC
3.2.1 Khởi tạo giá trị ban đầu cho cấu trúc
3.2.2 Truy nhập đến thuộc tính của cấu trúc
3.3 CON TRỎ CẤU TRÚC VÀ MẢNG CẤU TRÚC
3.3.1 Con trỏ cấu trúc
3.3.2 Mảng cấu trúc
3.4 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƯỢNG
3.4.1 Ngăn xếp
3.4.2 Hàng đợi
3.4.3 Danh sách liên kết
TỔNG KẾT CHƯƠNG 3
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 3
4.1 KHÁI NIỆM TỆP
4.1.1 Tệp dữ liệu
4.1.2 Tệp văn bản
4.1.3 Tệp nhị phân
4.2 VÀO RA TRÊN TỆP
4.2.1 Vào ra tệp văn bản bằng “>>” và “<<”
4.2.2 Vào ra tệp nhị phân bằng read và write
4.3 TRUY NHẬP TỆP TRỰC TIẾP
4.3.1 Con trỏ tệp tin
4.3.2 Truy nhập vị trí hiện tại của con trỏ tệp
4.3.3 Dịch chuyển con trỏ tệp
TỔNG KẾT CHƯƠNG 4
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 4
5.1 KHÁI NIỆM LỚP ĐỐI TƯỢNG
5.1.1 Định nghĩa lớp đối tượng
5.1.2 Sử dụng lớp đối tượng
5.2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA LỚP
5.2.1 Thuộc tính của lớp
5.2.2 Phương thức của lớp
5.3 PHẠM VI TRUY NHẬP LỚP
5.3.1 Phạm vi truy nhập lớp
5.3.2 Hàm bạn
5.3.3 Lớp bạn
5.4 HÀM KHỞI TẠO VÀ HUỶ BỎ
5.4.1 Hàm khởi tạo
5.4.2 Hàm hủy bỏ
5.5 CON TRỎ ĐỐI TƯỢNG VÀ MẢNG ĐỐI TƯỢNG
5.5.1 Con trỏ đối tượng
5.5.2 Mảng các đối tượng
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6 TÍNH KẾ THỪA VÀ ĐA HÌNH
6.1 KHÁI NIỆM KẾ THỪA
6.1.1 Khai báo thừa kế
6.2.1 Hàm khởi tạo trong kế thừa
6.2.2 Hàm hủy bỏ trong kế thừa
6.3 TRUY NHẬP TỚI CÁC THÀNH PHẦN TRONG KẾ THỪA LỚP
6.3.1 Phạm vi truy nhập
6.3.2 Sử dụng các thành phần của lớp cơ sở từ lớp dẫn xuất
6.3.3 Định nghĩa chồng các phương thức của lớp cơ sở
Định nghĩa chồng phương thức của lớp cơ sở
6.3.4 Chuyển đổi kiểu giữa lớp cơ sở và lớp dẫn xuất
6.4 ĐA KẾ THỪA
6.4.1 Khai báo đa kế thừa
6.4.2 Hàm khởi tạo và hàm huỷ bỏ trong đa kế thừa
6.4.3 Truy nhập các thành phần lớp trong đa kế thừa
6.5 LỚP CƠ SỞ TRỪU TƯỢNG
6.5.1 Đặt vấn đề
6.5.2 Khai báo lớp cơ sở trừu tượng
6.5.3 Hàm khởi tạo lớp cơ sở trừu tượng
6.6 ĐA HÌNH
6.6.1 Đặt vấn đề
6.6.2 Khai báo phương thức trừu tượng
6.6.3 Sử dụng phương thức trừu tượng – đa hình
TỔNG KẾT CHƯƠNG 6
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 6
7.1 LỚP VẬT CHỨA
7.1.1 Giao diện của lớp Container
7.1.2 Con chạy Iterator
7.2 LỚP TẬP HỢP
7.2.1 Hàm khởi tạo
7.2.2 Toán tử
7.2.3 Phương thức
7.2.4 Áp dụng
7.3 LỚP CHUỖI
7.3.1 Hàm khởi tạo
7.3.2 Toán tử
7.3.3 Phương thức
7.3.4 Áp dụng
7.4 LỚP NGĂN XẾP VÀ HÀNG ĐỢI
7.4.1 Lớp ngăn xếp
7.4.2 Lớp hàng đợi
7.5 LỚP DANH SÁCH LIÊN KẾT
7.5.1 Hàm khởi tạo
7.5.2 Toán tử
7.5.3 Phương thức
7.5.4 Áp dụng
TỔNG KẾT CHƯƠNG 7
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 7
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
TÀI LIỆU THAM KHẢO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ngon Ngu Lap Trinh C++ HVCNBCVT

Ngon Ngu Lap Trinh C++ HVCNBCVT

Ratings: (0)|Views: 1,893 |Likes:
Published by Cuong Euro

More info:

Published by: Cuong Euro on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 110 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 114 to 116 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 120 to 127 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 131 to 176 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 180 to 186 are not shown in this preview.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Do Ngoc Hai Dang liked this
Nam Vũ liked this
Angel Nguyên liked this
Trần Hường liked this
Phạm Khánh liked this
Ha Van Tran liked this
Phạm Khánh liked this
Endless Rain liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->