Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
17Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Umrežavanje Računala

Umrežavanje Računala

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 988|Likes:
Published by grayxy

More info:

Published by: grayxy on Dec 08, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
DAMIR BARONICA 
Umre`avanjeUmre`avanjera~unalara~unala
 
DAMIR BARONICA 
Umre`avanje ra~unala 
Izdava~:
STRIJELAC Zagreb
Urednik:
Goran Jedna~ak
Lektura i korektura:
Rada Fedor
Grafi~ki dizajn i priprema za tisak:
MI[ d.o.o., Zagreb
CIP  Katalogizacija u publikacijiNacionalna i sveu~ili{na knji`nica, ZagrebUDK 004.7(035)BARONICA, DamirUmre`avanje ra~unala / Damir Baronica. Zagreb : Strijelac, 2000.  164 str. :ilustr.; 24 cm.KazaloISBN 953  210  009  1400221032Copyright © STRIJELAC, Zagreb, 2000.Sva prava pridr`ana. Niti jedan dio knjige nije dozvoljeno upotrebljavati ili reproducirati u bilo kojemobliku ili na bilo koji na~in, niti pohranjivati u bazu podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodnepismene dozvole izdava~a, osim u slu~ajevima kratkih navoda u stru~nim ~lancima. Izrada kopija bilokojeg dijela knjige u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona.Izdava~ i autor ulo`ili su najve}i mogu}i napor u kvalitetnom pripremanju ove knjige. Izdava~ i autorobjavom ove knjige ne pru`aju nikakve garancije, izravne ili posredne, za bilo koji dio sadr`aja knjige,proceduru, postupak, radnju ili navod koje se nalaze u ovoj knjizi. Izdava~ i autor ne snose nikakveposljedice koje bi mogle nastati uporabom ove knjige, niti se smatraju odgovornim za bilo kakvu {tetu iligubitak uzrokovan izravno ili posredno ovom knjigom.
 
O autoru
Damir Baronica 
in`enjer je elektrotehnike i ra~unalni stru~njak ~iji su in-teresi posebno vezani uz hardver, ra~unalne mre`e i primjenu aplikacijau poslovanju. Projektirao je i sudjelovao u realizaciji ve}eg broja informa-cijskih sustava. Damir je stalni suradnik ~asopisa Mre`a. Autor je odli~noprihva}ene knjige Microsoft Excel 97 tako lako.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
juramat liked this
Grujic Bojan liked this
Dorian Mucnjak liked this
Dorian Mucnjak liked this
Vido Peric liked this
Damir Vukovic liked this
cadcem liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->