Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
17Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Umrežavanje Računala

Umrežavanje Računala

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 988|Likes:
Published by grayxy

More info:

Published by: grayxy on Dec 08, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
DAMIR BARONICA 
Umre`avanjeUmre`avanjera~unalara~unala
 
DAMIR BARONICA 
Umre`avanje ra~unala 
Izdava~:
STRIJELAC Zagreb
Urednik:
Goran Jedna~ak
Lektura i korektura:
Rada Fedor
Grafi~ki dizajn i priprema za tisak:
MI[ d.o.o., Zagreb
CIP  Katalogizacija u publikacijiNacionalna i sveu~ili{na knji`nica, ZagrebUDK 004.7(035)BARONICA, DamirUmre`avanje ra~unala / Damir Baronica. Zagreb : Strijelac, 2000.  164 str. :ilustr.; 24 cm.KazaloISBN 953  210  009  1400221032Copyright © STRIJELAC, Zagreb, 2000.Sva prava pridr`ana. Niti jedan dio knjige nije dozvoljeno upotrebljavati ili reproducirati u bilo kojemobliku ili na bilo koji na~in, niti pohranjivati u bazu podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodnepismene dozvole izdava~a, osim u slu~ajevima kratkih navoda u stru~nim ~lancima. Izrada kopija bilokojeg dijela knjige u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona.Izdava~ i autor ulo`ili su najve}i mogu}i napor u kvalitetnom pripremanju ove knjige. Izdava~ i autorobjavom ove knjige ne pru`aju nikakve garancije, izravne ili posredne, za bilo koji dio sadr`aja knjige,proceduru, postupak, radnju ili navod koje se nalaze u ovoj knjizi. Izdava~ i autor ne snose nikakveposljedice koje bi mogle nastati uporabom ove knjige, niti se smatraju odgovornim za bilo kakvu {tetu iligubitak uzrokovan izravno ili posredno ovom knjigom.
 
O autoru
Damir Baronica 
in`enjer je elektrotehnike i ra~unalni stru~njak ~iji su in-teresi posebno vezani uz hardver, ra~unalne mre`e i primjenu aplikacijau poslovanju. Projektirao je i sudjelovao u realizaciji ve}eg broja informa-cijskih sustava. Damir je stalni suradnik ~asopisa Mre`a. Autor je odli~noprihva}ene knjige Microsoft Excel 97 tako lako.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
juramat liked this
Thomas Ivanović Zarganov liked this
Grujic Bojan liked this
Dorian Mucnjak liked this
Dorian Mucnjak liked this
Vido Peric liked this
Damir Vukovic liked this
cadcem liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->