Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Global Health Project MSU team 1

Global Health Project MSU team 1

Ratings: (0)|Views: 156|Likes:
Published by Gaddy4447

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Gaddy4447 on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2012

pdf

text

original

 
Ljheaj Cfaj}c Wuhkfb}I ao mhinl oy bjinibaj uh}a}ihn |i}c }cf rbchhj nvurfr hd }cf \fr} Wjainr* Oirrhvui rbchhj ryr}fo. ]cf ryr}fo iroamf vw hd }cuff baowvrfr jhba}fm |i}cin a df| ejhb` hd fabc h}cfu. ]cf fjfofn}auy rbchhj car wufrbchhj }cuhvlcdhvu}c luamf. ]cf oimmjf rbchhj bhn}ainr luamfr did}c}cuhvlc filc}c anm }cf cilc rbchhj bhn}ainr nin}c }cuhvlc}|fjd}c luamfr. ]cfuf auf }cuff dvjj }iof anm hnf wau} }iofnvurf }h wuhtimf bauf }h ajohr} 1977 r}vmfn}r anm }cf r}add.I ao bhnr}an}jy aoa{fm ey }cf rbhwf hd rbchhj nvurinl.Rbchhj nvurfr auf }uvjy amthba}fr dhu }cf r}vmfn}r }cfyrfutf. Htfuajj I dfj} I cam lh}}fn oy efr} jhh` yf} hd |ca}rbchhj nvurinl inthjtfr |i}c }cir bjinibaj uh}a}ihn. I aoaoa{fm a} }cf tauihvr uhjfr }cf rbchhj nvurf dijjr ftfuy may.Id rcf cam a middfufn} ca} }h |fau dhu ftfuy middfufn} ri}va}ihnrcf |hvjm nffm a jaulf bjhrf} }h chjm }cfo. I }cin` rbchhjnvurfr auf mfdini}fjy vnmfuwaim anm htfu v}iji{fm. ]cf rcffunvoefu hd r}vmfn}r }cf rbchhj nvurf ir ufrwhnriejf dhu irhtfu|cfjoinl. A} }cf fjfofn}auy jftfj }cfuf auf <57r}vmfn}r anm 1.6 rbchhj nvurfr in }cf \fr} Wjainr rbchhjryr}fo. Nh} hnjy auf }cfy ufrwhnriejf dhu }cf r}vmfn}r ev}}cfy }a`f bauf hd }cf 177+ fowjhyffr. ]cfiu ufrwhnrieiji}yajrh fs}fnmr }h }cf daoijifr hd }cf r}vmfn}r }cfy rfutf.Hd}fn }cfy wuhtimf earib cfaj}c indhuoa}ihn }h }cfo. ]cfwuhtirihn hd earib cfaj}c indhuoa}ihn }ifr in |i}c hvumirbvrrihn ehaum }hwib hd cfaj}c ji}fuaby. Oany }iofr }cfr}vmfn}r auf ohuf cfaj}c ji}fua}f }can }cf waufn}r |ch aufufrwhnriejf dhu }cfiu bauf.Ar }cir rfofr}fu car wuhlufrrfm I catf litfn inbufarinl}chvlc} }h }cf qvfr}ihn hd; Fsab}jy |ca} ir rbchhj nvurinl8I rwfn} qvi}f a ei} hd }iof j ufaminl tauihvr au}ibjfr anm dhvnm
 
}cir fswjana}ihn }h ef }cf farifr} anm riowjfr} mfdini}ihn hd }cf indhuoa}ihn I cam dhvnm. ]cir |ar }a`fn duho }cf |feri}f bi}fm efjh|. In ammi}ihn I catf bhof }h ufaji{f }ca} }cfrbchhj nvurf ir hd}fn }cf hnjy cfaj}c bauf wuhdfrrihnajrfutinl r}vmfn}r in }cf fmvba}ihnaj rf}}inl.
Rbchhj nvurinl
ir a rwfbiaji{fm wuab}ibf hd wuhdfrrihnajnvurinl }ca} amtanbfr }cf |fjj efinl* abamfoib rvbbfrr*anm jidfjhnl abciftfofn} hd r}vmfn}r. ]h }ca} fnm* rbchhjnvurfr }uy }h dabiji}a}f whri}itf r}vmfn} ufrwhnrfr }h nhuoajcvoan mftfjhwofn}0 wuhoh}f cfaj}c anm radf}y in }cfrbchhj fntiuhnofn}0 in}futfnf |i}c ab}vaj anm wh}fn}iajcfaj}c wuhejfor0 wuhtimf barf oanalfofn} rfutibfr0 anmab}itfjy bhjjaehua}f |i}c h}cfur }h evijm r}vmfn} anm daoijy bawabi}y dhu amaw}a}ihn* rfjd/oanalfofn}* rfjd/amthbaby*anm jfauninl.
 Uf}uiftfm hn 2(15(15c}}w;((fn.|i`iwfmia.hul(|i`i(RbchhjXnvurinlAbbhuminl }h }cf Aofuiban Dfmfua}ihn hd ]fabcfur* }cfufauf awwuhsioa}fjy =6*777 rbchhj nvurfr fowjhyfm in }cfVni}fm R}a}fr. I }cin` }cir nvoefu ufwufrfn}r a tfuy roajjluhvw hd mfmiba}fm inmitimvajr rfutinl rvbc a jaulf anmmitfurf luhvw. In }cf \fr} Wjainr Rbchhj ryr}fo }cf nvurfrrfutf ohuf }can kvr} }cf r}vmfn}r fnuhjjfm in }cf rbchhjryr}fo. ]cfy ajrh rfutf }cf daoijifr hd }cf r}vmfn}r aufdufqvfn}jy arrir} eh}c |i}c ufdfuuajr }h h}cfu wuhluaor anmwcyribianr.Bhoovniba}ihn ir `fy }h a rvbbfrrdvj hwfua}ihn anm }cf\fr} Wjainr rbchhj ryr}fo car i} mh|n }h an au}. I aobhntinbfm }cf ufarhn }cfy catf rh oany

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->