Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
những điều cần biết về tuyển sinh năm 2012

những điều cần biết về tuyển sinh năm 2012

Ratings: (0)|Views: 81 |Likes:
Published by Chuc Hoang
những điều cần biết về tuyển sinh năm 2012
những điều cần biết về tuyển sinh năm 2012

More info:

Published by: Chuc Hoang on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
 
375
NH÷NG ®iÒu cÇn biÕt
vÒ tuyÓn sinh ®¹i häc vµ cAo ®¼ngn¨m 2012
 
Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ViÖt Nam
 
 
376
Chịu trách nhiệm xuất bản:
 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
NG
Ô
TR
 ẦN
 
 ÁI
 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập N
GUY
ỄN
QU
Ý
THAO
Chịu trách nhiệm nội dung:
 
Biên tập
Trình bày bìa:
 
Chế bản và sửa bản in:
 
.....................................
Mã số: .................
 
 
377
LỜI NÓI ĐẦ
U
 Năm 2012 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được
 
 Bộ Giáo dục và Đào tạo
giao nhi
ệm
v
 
tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012.
 
Các thông tin
n
ày
do c
ác
 
đại
 h
c, h
c vi
ện
 , c
ác
tr 
ường 
 
đại
h
c, cao
đẳng 
cung c
ấ 
 p v
à
ch
ịu
tr 
ác
h nhi
ệm
.
Cuốn “
 Những điều cần biết 
 
về tuyển sinh đại học
v
à
 
cao đẳng năm
 2012
” cung cấp những thông tin quan trọng về tuyển sinh đại học
 
(ĐH),
cao
đẳng 
 
(CĐ)
 
trong toàn quốc như:
 N 
hững điều cần ghi nhớ của thí sinh dự thi; Lịch công tác tuyển
sinh; B
ảng kí hiệu các đối tượng ưu tiên;
 B
ảng phân chiakhu vực tuyển sinh của 63 tỉnh, thành phố; Mã tuyển sinh tỉnh, thành
 
 phố, quận,huyện; Mã đăng kí dự thi;
 D
anh sách các trường đại học, cao đẳng không tổ chức thi nhưng sử dụng kết quả thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đàotạo để xét tuyển;
 N 
hững thông tin tuyển sinh của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng 
 
 gồm: tên và kí hiệu trường, mã quy ước của ngành
 
học, khốithi, thời gian thi, vùng tuyển và các thông tin cần thiết khác của các trường.
ác
th
ô
ng tin c
th
ể 
v
ề 
ch
ỉ 
ti
ê
u tuy
ển
sinh c
ủa
ừng 
ng
ành
 ,
đ 
i
ều
ki
ện
ự 
 thi, c
ác
ch
ươ 
ng tr 
ình
 
đà
o
ạo
 ,... th
í 
sinh tham kh
ảo
ại
 
địa
ch
ỉ 
website c
ủa
 
ừng 
tr 
ường 
.
Cuốn “
 Những điều cần biết 
 
về tuyển sinh đại học
v
à
 
cao đẳng năm
 2012
” 
 
 giúp thí sinh lựa chọn
 
trường, khối thi và ngành dự thi phù hợp với sở trường, nguyện vọng và năng lực học tập của mình. Toàn bộ nội dung cuốn
 Những điều cần biết 
 
về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 201
 2
” đượcđăng tải trên
 
trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
NHÀ XUẤT BẢN
 
GIÁO DỤC VIỆT NAM
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->